IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Junij 2010
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Junij 2010
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.6.2010 do 30.6.2010

30.6.2010

AJPES z novimi nalogami

S 1. julijem bo začelo veljati več predpisov, ki se nanašajo na vzpostavitev in vodenje registra transakcijskih računov. Skladno s krovnim zakonom, ki ureja plačilne storitve, bo register vodila Agencija RS za javnopravne evidence in storitve. > Več...

29.6.2010

Obveznost nakazovanja plačil in prispevkov na transakcijske račune

Pri nakazovanju sredstev na transakcijske račune je potrebno upoštevati ZDavP-2 in finančne predpise. > Več...

28.6.2010

Uskupinjevanje po novem

S spremembami SRS bo potrebno konsolidirati računovodske izkaze za leto 2010 po novem. > Več...

24.6.2010

Bodo podjetniki na podlagi novih olajšav zaposlovali več?

Čeprav so 1. junija začele veljati spremembe ZDoh-2G in ZDDPO-2E, pa se nove olajšave za zaposlovanje in vlaganja v raziskovalno dejavnost lahko koristijo že za celotno leto 2010. > Več...

23.6.2010

Zamujena identifikacija za DDV

Kako ravnati v primeru ugotovitve, da smo že postali zavezanci za DDV, pa smo to dejstvo spregledali. > Več...

22.6.2010

Do 1. julija je potrebno izplačati regres

Načeloma naj bi vsa podjetja izplačala regres do 1. julija, ob tem pa veljajo tudi posebnosti. > Več...

21.6.2010

Oddajanje nepremičnin v najem in DDV

Pri oddajanju nepremičnin veljajo posebnosti (ne)obračuna DDV, ki se posledično odražajo tudi v (ne)vračilu vstopnega DDV. > Več...

18.6.2010

Večja ekološka zavest pri ravnanju s kuhinjskimi odpadki

1. junija je začela veljati nova Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom, ki se nanaša na problematiko biološko razgradljivih odpadkov, ki se v večini primerov še vedno nepravilno odlagajo v smeti. > Več...

17.6.2010

Ali poznate zastaralne roke ali roke obveznega hranjenja vaših poslovnih listin?

Pripravili smo pregled zastaralnih rokov za večino listin s katerimi pri poslovanju rokujete. > Več...

15.6.2010

Cilj novih davčnih olajšav je hitrejša gospodarska rast

Nova olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj se uporabljajo že za celotno leto 2010 - torej od 1. januarja 2010. > Več...

14.6.2010

Opomnik za sklic skupščine v po novem

Od 1. septembra 2009 veljajo nova pravila sklica skupščine - zato smo za vsa pripravili opomnik. > Več...

11.6.2010

Pokojninsko zavarovanje v EU

Nov Zakon o prenosu pokojninskih pravic (ZPPP) ureja prenos pokojninskih pravic iz sistema EU v slovenski pokojninski sistem ter obratno in velja za osebe, ki se zaposlujejo oziroma jim je prenehala zaposlitev v institucijah EU. > Več...

10.6.2010

Odslej več možnosti pridobivanja podatkov o davčnih zavezancih

S spremembami ZDavP-2 lahko upravičena oseba pridobi podatke o normirancu, ponudniku v postopku javnega naročanja ali stranki s katero na novo vstopa v poslovni odnos. > Več...

9.6.2010

Državna poroštva za gospodarske investicije

V parlamentu sta bila po hitrem postopku sprejeta Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD) ter za obveznosti Slovenske odškodninske družbe v letu 2010 (ZPSOD10). Zakon o poroštvih za financiranje investicij gospodarskih družb predvideva kar milijardo evrov poroštev za kredite družb in zadrug. > Več...

8.6.2010

Posebnosti izvajanja mehanizma obrnjene davčne obveznosti v gradbeništvu

Izvajanje 76.a člena ZDDV-1 v gradbeništvu je odraz dobrega poznavanja aktivnosti, SKD in prakse podjetij. > Več...

7.6.2010

Evidentiranje opredmetenih osnovnih sredstev

V nekaterih primerih se del nepremičnine vključi med osnovna sredstva, del pa med naložbene nepremičnine. > Več...

4.6.2010

DURS pospešeno nad utajevalce davka od prejetih najemnin

DURS je napovedal vojno utajevalcem davka od najemnin tudi za pet let nazaj. Utajevalci pa lahko še pravočasno oddajo napoved na podlagi samoprijave. > Več...

3.6.2010

Izračun odbitnega deleža DDV in popravki le-tega

Obračun odbitnega deleža in njegovi popravki so odvisni od vrste transakcije in davčnega zavezanca, ki omogoča tudi nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem DDV.
> Več...

1.6.2010

Davčni zavezanec je osebno odgovoren za odmero dohodnine

15. junij je skrajni rok do katerega mora davčni zavezanec prejeti informativni izračun dohodnine, sicer mora najkasneje do 31. julija davčno napoved vložiti sam. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober