IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Maj 2015
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Maj 2015
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.5.2015 do 31.5.2015

29.5.2015

Iz sodne prakse: Izključitev manjšinskih delničarjev po prevzemu

V poprevzemnem obdobju mora glavni delničar v skladu z določbami Zakona o prevzemih (ZPre-1) manjšinskim delničarjem ponuditi toliko, kot je ponujal v ponudbi za prevzem. V odločbi III Ips 67/2013 se je sodišče opredelilo v primeru izključitve manjšinski delničarjev, glede pravice izbirati med denarno odpravnino po ZGD-1 in odpravnino po ZPre-1. 

> Več...

28.5.2015

Avtorski honorar v okviru delovnega razmerja

Davčno obravnavo avtorskih honorarjev doseženih v okviru delovnega razmerja je treba presojati ob poznavanju vseh dejstev in okoliščin posameznega primera. Za določitev davčne obravnave je pomembna ekonomska vsebina posameznega posla.

> Več...

27.5.2015

Plačevanje akontacije davka v letu 2015 za normirance

Za leto 2015 bodo normiranci plačali davek od nižje davčne osnove v primerjavi z letom 2014, saj se znesek normiranih odhodkov zvišuje, in sicer s 70 % na 80 % prihodkov. Nižja davčna osnova pomeni nižji davek, kar bi načeloma moralo pomeniti tudi nižjo akontacijo davka za leto 2015. Pa je res tako? 

> Več...

26.5.2015

Ukrepi Evropske komisije v okviru pobude proti eroziji davčne osnove in prelivanju dobičkov ter obvezno poročanje multinacionalnih družb

Evropska komisija je pripravila akcijski načrt v EU za boj proti utajam davkov in davčnim goljufijam (BEPS = Base Erosion and Profit Shifting Project), vključno z ukrepi na ravni EU za prehod na sistem, na podlagi katerega bo država, v kateri je bil ustvarjen dobiček, tudi država obdavčitve. Zajemal bo tudi avtomatsko izmenjavo informacij o davčnih odločitvah ter stabilizacijo osnove za davek od dohodkov pravnih oseb.

> Več...

25.5.2015

Izraba starega letnega dopusta

Zaradi narave dela zaposlenim ne moremo omogočiti, da stari (lanski) letni dopust izrabijo konec junija, kar večinoma želijo. Zaposleni pa vztrajajo, da je to njihova pravica. Kakšna je pravilna razlaga ZDR-1 za te primere?

> Več...

22.5.2015

Popravek obračunanega DDV v postopku prisilne poravnave

V predhodnem prispevku sem pisala o pravici zmanjšanja obračunanega DDV v primeru stečajnega postopka. V današnjem prispevku pojasnjujem, kako je s pravico zmanjšanja obračunanega DDV v primeru postopka prisilne poravnave. Ali lahko dolžnik popravi DDV pred zaključenim postopkom ali šele po njegovem zaključku?   

> Več...

20.5.2015

Evidentiranje nepremičnin in njihov vpliv na davčno osnovo

Podjetje ima lahko v lasti veliko različnih nepremičnin (zemljišč, zgradb, poslovnih in skladiščnih prostorov, …), v katerih opravlja svojo dejavnost, nekatere oddaja v najem in nekatere od njih aktivno prodaja, ker potrebuje likvidna sredstva na primer za dokončanje izgradnje nove proizvodne hale. > Več...

19.5.2015

Posledice ugotovitve neustavnosti davka na nepremično premoženje večje vrednosti za odprte postopke

Ustavno sodišče je z odločbo U-I-125/14-17 z dne 19. 2. 2015 odločilo, da sta bila 193. člen in četrti odstavek 244. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ v neskladju z 22., 25. in 147. členom Ustave. V tem prispevku bo predstavljeno stališče Vrhovnega sodišča RS, sprejeto v zadevi  X Ips 217/2014 z dne 19. 3. 2015, glede učinkov ugotovitve neustavnosti davčne osnove za odmero davka na nepremično premoženje večje vrednosti za odprte postopke.

> Več...

18.5.2015

Storitve na nepremičnini, opravljene v Srbiji

Podjetje je blago izvozilo v Srbijo, kjer je bilo uporabljeno pri instalaciji. Dobavitelj tega blaga je iz EU in zagotavlja polno garancijo. Ker je prišlo do okvare blaga, je kupec iz Srbije poslal račun za servis z njihovim DDV-jem. Podjetje namerava ta strošek ›prefakturirati‹ naprej dobavitelju iz EU. Kako knjižiti v evidence DDV za prejeti račun iz Srbije in račun za storitev, ki ga izstavimo v EU, in katero klavzulo navesti?

> Več...

15.5.2015

Negativna obrestna mera v kreditnih pogodbah

Kreditne pogodbe, s katerimi se srečujemo v domačem poslovnem okolju, običajno vključujejo variabilno obrestno mero, ki se navezuje na referenčno obrestno mero Euribor ali Libor. Obe sta bili v preteklosti vedno pozitivni, zato kreditne pogodbe praviloma ne predvidevajo možnosti negativne vrednosti izbrane referenčne obrestne mere, ki se nakazuje v zadnjem obdobju.

> Več...

13.5.2015

Kako bo sprejetje MSRP 15 vplivalo na vaše podjetje?


Zakaj je bilo treba spremeniti pravila glede pripoznavanja prihodkov? Zaradi vse večjega obsega transakcij je bilo sprejetih več računovodskih standardov in pojasnil, vsa pa so se ukvarjala s pripoznavanjem prihodkov v različnih okoliščinah. > Več...

12.5.2015

Vse storitve v socialno varstvenih institucijah niso oproščene obdavčitve z DDV

V skladu z določbami 6. točke 1. odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) so plačila DDV oproščene socialno varstvene storitve, vključno s storitvami domov za starejše, in dobava blaga, ki je z njimi neposredno povezana, ki jih kot javno službo opravljajo javni socialno varstveni zavodi ali druge osebe na podlagi koncesije ali, ki jih opravljajo druge nepridobitne organizacije, ki se po predpisih štejejo za dobrodelne, invalidske organizacije ali organizacije za samopomoč.

> Več...

11.5.2015

Investicijski skladi in družbe za upravljanje

Že tretji Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3) predstavlja odziv na finančno krizo, ki je odkrila vrsto ranljivosti finančnega sistema ter skladno z evropsko ureditvijo med drugim zagotavlja prenos opravljanja skrbniških storitev.

> Več...

7.5.2015

Prenos letnega dopusta

I. Delavka je bila v letu 2014 tri mesece na bolniškem dopustu, nato pa je naslednje tri mesece delala štiri ure, štiri ure pa je bila na bolniškem dopustu. Razlog za bolniško odsotnost je bila operacija. Ostalo ji je 15 dni dopusta. Ali mora delavka ta dopust porabiti do konca junija 2015 ali do konca leta 2015?

> Več...

6.5.2015

Z novelo ZGD-1I proti veriženju podjetij

Pred kratkim je Vlada RS sprejela novelo Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1I, ki bo v slovenski pravni red prenesla računovodsko direktivo (Direktiva 2013/34/EU), spremenila določena korporacijska pravila in ravnanja ter poskušala urediti tudi področje ustanavljanja podjetij, ki se je v praksi izkazalo za pomanjkljivo.

> Več...

5.5.2015

Podružnica tujega podjetja v Sloveniji

Podružnica tuje pravne osebe je le del družbe, ki je krajevno ločen od sedeža družbe in je le del tuje pravne osebe, prek katere posluje. Podružnica tako ni samostojna pravna oseba. Zanima nas, kako je z obračuni DDV-O ›dotiranih‹ podružnic tujih pravnih oseb?

> Več...

4.5.2015

ZBan-2 kot odziv na večplastno finančno in gospodarsko krizo

Pravo Evropske unije zaradi krize zahteva spremembe oziroma zaostritve nacionalnih zakonodaj držav članic glede kreditnih institucij, čemur sledi novi Zakon o bančništvu (ZBan-2), ki bo začel veljati 13. maja 2015.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober