IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: April 2019
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: April 2019
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.4.2019 do 30.4.2019

30.4.2019

Regres - vračilo z odločbo in sestava REK obrazca

Finančna uprava sporoča, da bo zaradi zakonskih sprememb pri obdavčitvi regresa in posledično potrebnih prilagoditev programskih podpor na FURS vlaganje REK obrazcev za izplačilo regresa z datumom izplačila v letu 2019, v obdobju od 4. 5. 2019 do predvidoma 10. 5. 2019 v celoti onemogočeno. Delodajalci, ki bodo regres izplačali po novih pravilih v tem obdobju, bodo REK obrazce predložili takoj ko bo to omogočeno.

> Več...

30.4.2019

Obveznosti računovodskega servisa po ZPPDFT-1 pri sklenitvi poslovnega razmerja s posrednikom

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) računovodskim servisom nalaga številne naloge in postopke. Več o nalogah in postopkih smo pisali v članku
Katere obveznosti imajo računovodje in davčni svetovalci po ZPPDFT-1?

> Več...

29.4.2019

Knjiženje izplačil fizičnim osebam

Prejemki fizičnih oseb, ki opravljajo delo poslovodij, prokuristov, zaposlenih, niso le različno obdavčeni, temveč se tudi računovodsko različno obravnavajo. Zato si v nadaljevanju oglejmo posebnosti, ki jih glede računovodskega izkazovanja določa SRS 2016.

> Več...

29.4.2019

E-računi povezujejo Evropo

Pred dobrim tednom dni je začela veljati evropska direktiva o izdajanju elektronskih računov pri javnem naročanju, ki zavezuje zavezance za javno naročanje v Evropski uniji, da sprejmejo in obdelajo elektronski račun, če jim je bil posredovan v novem evropskem standardu.

> Več...

26.4.2019

DZ sprejel vladna predloga novel za razbremenitev regresa

Državni zbor je sprejel vladna predloga novel Zakona o dohodnini in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki omogočata, da bo že letošnji regres do višine povprečne plače razbremenjen plačila dohodnine in prispevkov. Vlada je s predlaganima novelama držala obljubo in že za leto 2019 sprejela prvi ukrep v okviru obljubljene davčne optimizacije. Država se s tem ukrepom odpoveduje prihodkom v korist ljudi in podjetij.

> Več...

26.4.2019

IZ SODNE PRAKSE: Zavarovalno kritje

Vrhovno sodišče je v svoji sodbi presojalo sporno določilo zavarovalnice, ki naj bi omejevalo zavarovalno kritje glede na to, ali je oseba, ki se je poškodovala pri zavarovancu, njegov gost (ki je bil pri zavarovancu na zasebnem stiku) oziroma tretja oseba (ki je pri zavarovancu opravljal kakšno delo ipd.). Sodišče je omejitve zavarovalnega jamstva razlagalo v prid šibkejše stranke.

> Več...

24.4.2019

Bo letošnje odločanje o razrešnici tudi odraz novega ZPosS?

Prihaja čas skupščin in prav je, da spomnimo na zadnje spremembe določb Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki jih je prinesla novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J), in na vpliv novega Zakona o poslovni skrivnosti (ZPosS), ki jih bo potrebno upoštevati pri pripravi in izvedbi letošnje skupščine.

> Več...

23.4.2019

Odškodninska odgovornost delodajalca

Na podlagi 1. odst. 179. čl. ZDR-1 mora delodajalec delavcu, ki je utrpel škodo pri delu ali v zvezi z delom, le-to povrniti po splošnih pravilih civilnega prava. Po prvem odstavku 131. člena Obligacijskega zakona (OZ) krivdno odgovarja delodajalec, če so izpolnjene predpostavke odgovornosti: nastala je škoda, povzročena z nedopustnim ravnanjem delodajalca pri delu ali v zvezi z delom, obstaja vzročna zveza med nedopustnim ravnanjem in nastalo škodo ter krivda delodajalca.

> Več...

19.4.2019

IZ SODNE PRAKSE: Pravica do plačanega letnega dopusta glede na delovno dobo delavca pri delodajalcu

Avstrijsko vrhovno sodišče je Sodišču Evropske unije (EU) postavilo vprašanje za predhodno odločanje, ali avstrijska nacionalna ureditev, ki določa, da ima delavec s 25 leti delovne dobe, ki pa je ni dopolnil pri istem avstrijskem delodajalcu, pravico le do petih tednov letnega dopusta (ker se za odmero dopusta upošteva le največ pet let zaposlitve pri drugem delodajalcu), medtem ko ima delavec, ki je 25 let delovne dobe dopolnil pri istem avstrijskem delodajalcu, pravico do šestih tednov letnega dopusta, nasprotuje pravu EU. Sodišče EU je odločilo, da navedena avstrijska ureditev ni v nasprotju s pravom EU.

> Več...

17.4.2019

Novo pojasnilo FURS s področja DDV

FURS je dne 15. 3. 2019 na svoji spletni strani objavil pojasnilo št. 0920-4628/2018-5 z dne 25. 2. 2019, v katerem odgovarja na razna vprašanja davčnih zavezancev s področja DDV. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj odgovorov, ki se nanašajo na transakcije z nepremičninami.

> Več...

16.4.2019

DDV obravnava opravljenih storitev

Prejeli smo vprašanje naročnice v zvezi z DDV obravnavo opravljenih storitev. Naročnico zanima, kako pravilno z vidika DDV obravnavati transakcijo opravljanja storitev trenerja smučarskih skokov. Pojasnilo podajamo v nadaljevanju.

> Več...

15.4.2019

Izstop družbenika iz družbe

En družbenik izstopi iz družbe na način, da proda svoj delež družbi. Po pogodbi se družbenika dogovorita, da eden izstopi in ga izplača družba. Pogodbena vrednost izstopa znaša 500.000 eur in bo poplačana postopoma v treh letih. > Več...

15.4.2019

Zlorabe pri odkupu lastnih poslovnih deležev družb

FURS na podlagi analiz podatkov, ki jih obdeluje v okviru svojih pooblastil, na področju odsvojitve poslovnih deležev zaznava visoko tveganje, zato ga že dalj časa poglobljeno spremlja. Analiza namreč kaže na uporabo skrbno oblikovanih in svetovanih davčnih shem, ki naj bi zavezancem za davek omogočale, da si z zlorabo predpisov izplačajo ustvarjene poslovne dobičke na davčno ugodnejši način.

> Več...

12.4.2019

Disciplinska odgovornost in odpoved pogodbe o zaposlitvi

Na podlagi 172. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) lahko delodajalec delavcu, ki krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja, izreče opomin ali pogojno druge disciplinske sankcije, pri čemer disciplinska sankcija ne sme trajno spremeniti delovnopravnega položaja delavca.

> Več...

11.4.2019

Vlada potrdila predlog Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank

Vlada je na dopisni seji 9. aprila 2019 dokončno potrdila besedilo predloga Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank in ga poslala v obravnavo v Državni zbor po rednem postopku. Njen glavni cilj je zagotoviti čim bolj učinkovito sodno varstvo, ki naslavlja vsa vprašanja iz odločbe Ustavnega sodišča.

> Več...

10.4.2019

Dohodnina, prispevki za socialno varnost in regres za letni dopust – kaj prinašajo predvidene spremembe?

Na spletni strani Državnega zbora RS je objavljen vladni predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini z dne 28. 3. 2019 (trenutno na portalu državnega zbora poimenovan ZDoh-2V). Gre za vladni predlog spremembe dohodninske zakonodaje, ki temeljito prenavlja dohodninsko obravnavo regresa za letni dopust. To spremembo dopolnjuje tudi vladni predlog Zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z dne 28. 3. 2019 (trenutno na portalu državnega zbora poimenovan ZPIZ-2G). Ta prinaša spremembe pri obremenitvi regresa za letni dopust z vidika prispevkov za socialno varnost. Obe zakonski spremembi bosta v Državnem zboru RS obravnavani po nujnem postopku.    

> Več...

9.4.2019

Brexit - možen vpliv pri trgovanju z blagom

Združeno kraljestvo je pomembna članica Evropske unije, tudi z vidika zunanje trgovine. Morebitni brexit bo imel pomembne posledice za EU kot celoto, vpliv na posamezne države članice pa bo odvisen predvsem od njihove dosedanje gospodarske povezanosti z Združenim kraljestvom.

> Več...

9.4.2019

Obračun obresti od posojil med povezanimi osebami

Prejeli smo vprašanja naročnice v zvezi z obračunom obresti med povezanimi osebami. V nadaljevanju navajamo vprašanja in podajamo odgovore.

> Več...

8.4.2019

Popis pravnih razmerij, ki so podlaga za vključitev v obvezna socialna zavarovanja

Delovna skupine vlade za poenotenje zavarovalnih podlag in zavarovalnih osnov za vsa socialna zavarovanja je pripravila pregled pravnih razmerij, ki so podlaga za vključitev v obvezna socialna zavarovanja skupaj s posebnostmi, ki so opredeljene v posameznih področnih zakonih.

> Več...

5.4.2019

IZ SODNE PRAKSE: Odvzem premoženjske koristi

Začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi se odredi s sklepom, kasneje pa lahko sodišče na obrazložen predlog državnega tožilca to zavarovanje podaljša, lahko pa ga tudi odpravi oziroma odredi nov način zavarovanja in razveljavi prejšnji sklep o začasnem zavarovanju.

> Več...

3.4.2019

Z ugovorom do realne odmere dohodnine

Konec minulega meseca je Finančna uprava Republike Slovenije odpremila prvo tranšo informativnih izračunov dohodnine. Pri tem velja izpostaviti, da informativni izračun vsebuje podatke, potrebne za določanje davčne osnove oziroma izračun dohodnine, podatke o koriščenju davčnih olajšav ter osebne in druge podatke, ki omogočajo identifikacijo davčnega zavezanca in drugih oseb, v zvezi s katerimi davčni zavezanec uveljavlja davčne olajšave.

> Več...

2.4.2019

Obdavčitev storitev na Hrvaškem

Prejeli smo vprašanje naročnice, ki navaja, da samostojni podjetnik, ki ni identificiran za namene DDV v Sloveniji, opravlja storitve na Hrvaškem. Natančneje, samostojni podjetnik v imenu apartmajske hiše oddaja sobe na Hrvaškem. Naročnico zanima kako pravilno izdati račun apartmajski hiši na Hrvaškem. Pojasnilo podajamo v nadaljevanju. > Več...

1.4.2019

Izračun odpravnine, če je bil delavec ves čas v bolniškem staležu

V podjetju so delavcu konec maja redno odpovedali pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Delavec je že dlje časa v bolniškem staležu in bo verjetno tudi ves čas odpovednega roka. Delavcu se odpovedni rok izteče v sredini julija. Avgusta bo delavec dopolnil 10 let delovne dobe v podjetju.
Kako naj zanj pravilno izračunajo višino odpravnine?

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober