IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: April 2015
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: April 2015
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.4.2015 do 30.4.2015

30.4.2015

Ustreznost delovnega mesta

Pooblaščena delavka za varnost in zdravje pri delu meni, da ocena tveganja ni povezana z razporejanjem delavcev, pooblaščena zdravnica medicine dela pa meni, da je svojo dolžnost opravila s tem, ko je navedla omejitev, da delavka ne sme biti izpostavljena hrupu nad 80 decibelov. Kako lahko ravna delodajalec?

> Več...

29.4.2015

Objava pogodb

Z novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C) je bila vzpostavljena pravna podlaga za povečanje transparentnosti delovanja naročnikov na področju javnega naročanja. S tem ZDIJZ sledi načelom, ki so na tem področju uveljavljena v okviru organizacij OECD in Partnerstva za odprto vlado (Open Government Partnership). Eno od pomembnih priporočil partnerstva je namreč proaktivna objava bistvenih dokumentov in podatkov o javnih naročilih na spletu. > Več...

28.4.2015

Trgovinski sporazum TTIP

Čezatlantsko trgovinsko in naložbeno partnerstvo oz. TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) je trgovinski sporazum, o katerem se pogajata Evropska unija in Združene države Amerike. Namen pogajanj je odprava trgovinskih ovir (tarif, nepotrebnih predpisov, omejitev naložb …) v številnih gospodarskih sektorjih, s čimer naj bi se olajšala nakup in prodaja blaga in storitev med EU in ZDA. 

> Več...

24.4.2015

Povezovanje poslovnih registrov evropskih držav

Namen sprememb in dopolnitev Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1) je prilagoditev nacionalne zakonodaje pravu Evropske unije in odpravi manjših pomanjkljivosti obstoječe ureditve. Iskanje po Poslovnem registru RS bo lažje in hitrejše.

> Več...

22.4.2015

Tudi koncesijske storitve gospodarske javne službe so obdavčljive

V skladu s prvim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) je davčni zavezanec vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno opravlja ekonomsko dejavnost, in sicer ne glede na namen ali rezultat opravljanja dejavnosti. Za ekonomsko dejavnost šteje vsaka proizvodna, predelovalna, trgovska, storitvena, rudarska, kmetijska in poklicna dejavnost, ter tudi izkoriščanje premoženja in premoženjskih pravic, če gre za namen trajnega doseganja dohodka.

> Več...

21.4.2015

Popravek obračunanega DDV po 39. členu ZDDV-1 pri prenosu terjatev v okviru postopka likvidacije

Skladno z 39. členom ZDDV-1 lahko davčni zavezanci popravljajo obračunani DDV od terjatev, ki so jih prijavili v stečajno maso dolžnika. V primeru naknadnega, delnega ali celotnega plačila terjatve je davčni zavezanec dolžan obračunati DDV od prejetega plačila. Kaj pa v primeru, ko davčni zavezanec prenese terjatev na svojega lastnika - družbo s sedežem izven Slovenije, sam pa po postopku likvidacije preneha? Kdo obračuna in plača DDV od naknadnih plačil – pravni naslednik ali »družba, ki ne obstaja več«?

> Več...

20.4.2015

Številčenje izdanih računov

Stranka sama izdaja račune, v knjiženje pa prinaša račune, ki niso v zaporedju. Računovodski program nam ne dopušča drugačnega vnosa računov kot po zaporednih številkah, zato smo se odločili račune vnašati pod svojimi računovodskimi zaporednimi številkami. Kakšna je praksa na tem področju?

> Več...

17.4.2015

Iz sodne prakse: Imenovanje poslovodstva (d. o. o.) - smrt poslovodje - sprememba družbene pogodbe

Če poslovodja d. o. o., določen z družbeno pogodbo umre - in če iz družbene pogodbe ne izhaja drugače - imajo družbeniki možnost, da novega zastopnika družbe imenujejo na način, ki ga predvideva ZGD-1.

> Več...

15.4.2015

Regres za letni dopust 2015

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da ima delavec pravico do regresa za letni dopust in da je delodajalec delavcu dolžan izplačati regres za letni dopust, v zakonsko določenem minimalnem znesku in roku. ZDR-1 delavčevo pravico do regresa za letni dopust veže na njegovo pravico do letnega dopusta, kar pomeni, da če ima delavec pri delodajalcu pravico do letnega dopusta ima tudi pravico do regresa za letni dopust.

> Več...

14.4.2015

Odbitek vstopnega DDV po storniranem avansu

Na podlagi naročila blaga je podjetje plačalo predračun. Dobavitelj je izdal avansni račun in obračunal DDV, ni pa dobavil blaga, niti ni vrnil zneska. Davčna kontrola je podjetju zavrnila pravico do odbitka DDV-ja, saj je bil avansni račun storniran.

> Več...

13.4.2015

Znižanje plače zaradi slabih delovnih rezultatov

Kako lahko delavcem, ki ne dosegajo pričakovanih delovnih rezultatov, znižamo plačo?

> Več...

10.4.2015

Zakaj dolžnik ugovarja upnikovi denarni terjatvi

Povsem razumljivo je, da terjatvam, ki so zaradi kateregakoli razloga sporne, dolžnik v celoti ali v delu ugovarja. Ugovori dolžnika zoper denarno terjatev so lahko podani glede obstoja temelja denarne terjatve ali glede višine denarne terjatve.

> Več...

8.4.2015

Popravek obračunanega DDV za terjatve, prijavljene v stečajni postopek

Število podjetij v Sloveniji, nad katerimi je začet stečajni postopek, je iz leta v leto večje. Posledično je tudi vedno več upnikov, ki prijavljajo terjatve v stečajno maso. Ker lahko stečajni postopki trajajo zelo dolgo, ZDDV-1 upnikom omogoča, da si povrnejo DDV.

> Več...

7.4.2015

Kraj obdavčitve storitve posredovanja

V pogodbi sta se podjetji dogovorili, da bo podjetje A za podjetje B opravljalo storitve posredovanja. Po pogodbi podjetju B zagotavljajo opravljanje storitev prevoza za podjetje C. Podjetji A in C imata istega lastnika. Podjetje A zanima, kaj mora navesti na računu, ki ga izda podjetju B in kako se račun zapiše v obrazec DDV-O.

> Več...

6.4.2015

Javni osebni podatki o vodilnih posameznikih v podjetju

S sprejeto novelo > Zakona o sodnem registru (ZSReg) želi zakonodajalec doseči večjo preglednost podatkov iz registra o gospodarskih družbah in pravnih osebah, in sicer tako, da bo poleg osnovnih podatkov o posameznem gospodarskem subjektu omogočen tudi dostop do nekaterih podatkov o vodilnih posameznikih v podjetju.

> Več...

3.4.2015

Uvedba davčnih blagajn

Na finančnem ministrstvu le še danes čakajo na pripombe na predvideno uvedbo davčnih blagajn (osnutek zakona o potrjevanju računov). Te naj bi bile po načrtih vlade za vse, ki poslujejo z gotovino, obvezne od 1. oktobra. Uvedba davčnih blagajn je eden ključnih ukrepov za obvladovanje sive ekonomije.

> Več...

1.4.2015

Od 1. aprila bo potrebno upoštevati spremembe pri oddaji obrazcev za socialno varnost

V skladu z Zakonom o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) morajo izplačevalci dohodkov vsako leto do 30. aprila posredovati Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju Zavod) podatke in spremembe podatkov o osnovah, nadomestilih, plačanem prispevku in obdobju zavarovanja na obrazcu M-4.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober