Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Marec 2019
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.3.2019 do 31.3.2019

19.3.2019 0.00

Sodba Vrhovnega sodišča in dodatek za delovno dobo

Konec leta 2018 je bila izdana sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije VIII Ips 168/2018, s katero je sprejelo pomembno odločitev glede razlage pravil dodatka za delovno dobo. Na podlagi omenjene sodbe se tako dosedanje razumevanje dodatka v določenih okoliščinah spreminja.

> Več...

18.3.2019

Oblikovanje računovodskih kazalnikov na podlagi računovodskih podatkov v povezavi s PSR 8

Področje računovodskega analiziranja in oblikovanje računovodskih kazalnikov ureja Pravila skrbnega računovodenja 8 in je ločeno od Slovenskih računovodskih standardov. Ta pravila skrbnega računovodenja (PSR) se uporabljajo pri analiziranju računovodskih podatkov in oblikovanju računovodskih informacij kot podlage za odločanje.

> Več...

16.3.2019

Nekateri kreditojemalci z »veriženjem kreditov« preslepili banke o svoji dejanski kreditni sposobnosti

Na Banki Slovenije so pri analizi anonimiziranih podatkov o sklepanju potrošniških posojil pri nekaterih kreditojemalcih zaznali primere prevar, da so v zelo kratkem obdobju sklenili več kreditnih poslov pri različnih bankah, pri čemer so zamolčali sklenitev kreditnega posla pri drugi banki. Na ta način so zlorabili takrat veljavne predpise, ki so od bank zahtevali poročanje o spremembi zadolženosti fizičnih oseb v roku treh dni. V nekaterih primerih so tako kreditojemalci banke preslepili glede svoje dejanske kreditne sposobnosti.

> Več...

15.3.2019

Pojasnilo FURS: Vprašanja davčnih zavezancev s področja DDV

V zvezi z vprašanji davčnih zavezancev s področja DDV, in sicer za čezmejne dobave blaga in storitev, identifikacijo za namene DDV, oprostitve DDV, odbitka DDV in popravka odbitka DDV, ter nastanka davčne obveznosti je finančna uprava posredovala - pojasnilo FURS št. 0920-4628/2018-5 z dne 25. 2. 2019.

> Več...

15.3.2019

Bistvene novosti Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 13/2019, z dne 1. 3. 2019, so bile objavljene spremembe in dopolnitve > Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah (v nadaljevanju PZTro-1). V nadaljevanju izpostavljamo bistvene novosti.

> Več...

14.3.2019

Predlagane spremembe na področju socialnega varstva, trga dela in pokojninskega sistema

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo predloge spremembe treh zakonov, in sicer predloge sprememb Zakona o socialno varstvenih prejemkih, predloge sprememb Zakona o urejanju trga dela in predloge sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem varstvu.

> Več...

13.3.2019

Davčni obračun in izračun akontacije davka sta pred vrati

Čeprav je predložitev davčnega obračuna ena rednih letnih nalog davčnih zavezancev, pa tudi letos velja izpostaviti ključne elemente izpolnitve navedene davčne obveznosti.

> Več...

12.3.2019

Spremembe pri izdaji potrdil A1 za državljane tretjih držav na podlagi sodne prakse Sodišča EU

Po novem bo mogoče potrdilo A1 pridobiti za državljane tretjih držav, ki v okviru delovnega razmerja s slovenskim delodajalcem opravljajo delo v dveh ali več državah članicah EU (razen Veliki Britaniji in Danski), tudi v primeru, ko v Republiki Sloveniji nimajo prijavljenega prebivališča.

> Več...

12.3.2019

Večstranski posli in DDV

Prejeli smo vprašanje naročnice v zvezi z DDV obravnavo večstranskega posla, in sicer z vidika slovenske DDV zakonodaje. Več pojasnjujemo v nadaljevanju. Naročnica navaja, da je plačnik pomorskega prevoza FOB Shanghai - Ljubljana podjetje B iz Slovenije.

> Več...

11.3.2019

Popravki letnih davčnih obračunov

Letni obračun davka od dohodka iz dejavnosti in obračun davka od dohodkov pravnih oseb se predlagata v treh mesecih po zaključku davčnega leta, po Zakonu o davčnem postopku pa je sestavni del letnega davčnega obračuna tudi letno poročilo (računovodski izkazi z vsemi pojasnili, kot jih zahtevajo zakon ali računovodski standardi). > Več...

9.3.2019

Bliža se rok za oddajo davčnega obračuna akontacije dohodnine in obračuna DohDej za leto 2018

FURS obvešča, da se v ponedeljek, 1. aprila 2019 izteče rok za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za koledarsko leto 2018. Obračun DohDej so dolžne predložiti vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, vključno z nosilci osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov (in dejanskih ali normiranih odhodkov), in sicer za vse kmetijske dejavnosti svojega kmečkega gospodinjstva.

> Več...

8.3.2019

Rok za oddajo obračuna DDPO letos do 1. aprila 2019

Finančna uprava sporoča, da se v ponedeljek 1. aprila 2019 izteče rok za predložitev davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2018. Obračun DDPO morajo do navedenega roka predložiti davčni zavezanci, ki imajo davčno obdobje enako koledarskemu letu. Poleg davčnih zavezancev – domačih pravnih oseb, morajo obračun DDPO do navedenega roka predložiti tudi pravne osebe tujega prava, če so v letu 2018 v celoti ali delno opravljale dejavnost oziroma posle v Sloveniji ali če so imele kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji.

> Več...

7.3.2019

Bolniška odsotnost narašča

Število izgubljenih dni zaradi bolniške odsotnosti se v Sloveniji v zadnjih letih zaskrbljujoče povečuje. Evropsko povprečje presegamo kar za četrtino. To je veliko finančno breme tako za javno zdravstveno blagajno kakor tudi za delodajalce.

> Več...

6.3.2019

Pravočasno predložite letno poročilo in se izognite prekršku

Samostojni podjetniki, gospodarske družbe, zadruge in društva morajo v skladu z 59. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v treh mesecih po koncu koledarskega leta Agenciji za javnopravno evidence predložiti (AJPES) predložiti podatke iz letnih poročil o svojem premoženjskem in finančnem poslovanju ter poslovnem izidu za državno statistiko ter druge evidenčne, analitsko-informativne, raziskovalne in davčne namene. Pri tem lahko mali poslovni subjekti izpolnijo tudi obveznost javne objave po 58. členu ZGD-1, če ob predložitvi teh podatkov navedejo, naj se podatki iz letnega poročila uporabijo tudi za javno objavo.

> Več...

5.3.2019

Terjatve

Terjatve so na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane pravice zahtevati od določene osebe plačilo dolga oziroma v primeru danih predplačil dobavo kakih stvari ali opravitev kake storitve. V vsakem primeru, razen v primeru danih predplačil, gre za vzporejanje pogodbene pravice ene stranke, da dobi denar, z ustrezno obveznostjo druge pogodbene stranke, da izpolni obveznost.

> Več...

5.3.2019

MSRP 16 – Najemi: Sprememba računovodskega izkazovanja in vrednotenja najemov

Objavljamo novo pojasnilo FURS, v brošuri DDPO – Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb, 4. izdaja, februar 2019, v kateri pojasnjujejo računovodsko izkazovanje in vrednotenje najemov po MSRP 16 pri najemnikih, predvsem v okviru poslovnega najema. Spremembam MSRP sledijo tudi spremembe Slovenskih računovodskih standardov - SRS 2016.

> Več...

4.3.2019

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju

Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta. Za izplačila od 1. 3. 2019 do 31. 12. 2019, znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov 941,67 eur.

> Več...

4.3.2019

Poziv Fursa k predložitvi obračuna za pavšalno nadomestilo za leto 2018

Na podlagi petega odstavka 95. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 so morali davčni zavezanci, ki so imeli v letu 2018 pravico do uveljavljanja pavšalnega nadomestila na podlagi predhodno pridobljenega dovoljenja davčnega organa, sestaviti obračun pavšalnega nadomestila in ga v elektronski obliki prek sistema eDavki predložiti davčnemu organu, in sicer do 31. januarja 2019.

> Več...

4.3.2019

Usklajevanje obdavčevanja na ravni Evropske unije

Usklajevanje davčne politike je eden od osnovnih elementov, ki lahko prispevajo k večjemu gospodarskemu vključevanju v Evropsko unijo. Davki in carine, ki jih države članice odmerjajo na nacionalni osnovi, so lahko ena od najpomembnejših ovir za uveljavitev štirih svoboščin iz Rimske pogodbe.

> Več...

1.3.2019

Bliža se prvo letno poročanje o embalaži in odpadni embalaži

Z novelo > Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 35/17), ki je začela veljati 8. 7. 2017, je uvedena evidenca tistih oseb, ki dajejo embalažo v promet,hkrati panimajo obveznosti plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Prvo letno poročanje bo potrebno opraviti do 31. 3. 2019, in sicer za leto 2018.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober