IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Marec 2018
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Marec 2018
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.3.2018 do 31.3.2018

30.3.2018

Davčna obravnava dohodkov vajencev

V nameri, da bi približali izobraževanje potrebam delodajalcem, smo tudi v Sloveniji ponovno pridobili vajence - t.j. dijake, ki se izobražuje po izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, izvajane v vajeniški obliki izobraževanja. V skladu s 5. členom Zakona o vajeništvu (ZVaj) pa je lahko vajenec tudi oseba, ki se izredno izobražuje, brezposelna oseba ali zaposlena oseba z namenom pridobitve srednje poklicne izobrazbe, zaradi prekvalifikacije ali nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Temeljna razlika med »običajnimi« srednješolskimi programi in programom vajeništva je v tem, da morajo vajenci med šolanjem najmanj 50 odstotkov časa opravljati delovno prakso v podjetju.

> Več...

28.3.2018

Davčni nadzor transfernih cen v letu 2017

O transfernih cenah smo v letu 2016 in 2017 že pisali. Danes pojasnjujemo ugotovitve davčnega organa v okviru davčnih nadzorov transfernih cen za leto 2017.  

> Več...

27.3.2018

Uveljavitev večstranske konvencije za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička

Slovenija je 24. marca 2018 pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) kot peta jurisdikcija deponirala listino o ratifikaciji Večstranske konvencije o izvajanju z mednarodnimi davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička. S tem je bil izpolnjen pogoj za uveljavitev konvencije.

> Več...

27.3.2018

Obračun DDV ob prodaji rabljenih objektov

Podjetje zanima pravilna obravnava DDV pri prodaji objekta, ki je bil kupljen v dveh delih, zdaj pa se prodaja kot celota. Prvi del objekta je bil kupljen leta 1982 z obračunanim prometnim davkom, drugi del pa konec leta 2016. Ob prodaji oziroma nakupu drugega dela objekta je bil obračunan DDV.

> Več...

26.3.2018

Znižanje plače

Podjetje želi delavcu znižati plačo, delo, ki ga opravlja delavec v okviru svojega delovnega mesta, pa bi ostalo enako. Ker na sporazumno znižanje plače ne pristane, v podjetje razmišljajo, da bi mu vročili odpoved pogodbe iz poslovnih razlogov s ponudbo nove pogodbe, v kateri bi bila, v primerjavi z veljavno pogodbo, spremenjena le plača. Zanima jih, ali je tak način ustrezen?

> Več...

22.3.2018

Odmera letnega dopusta 2018

ZDR-1 določa pravila v zvezi z letnim dopustom v členih 159 – 164.  Bliža se 31. marec, ko je vsak delodajalec dolžan obvestiti delavce o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.

> Več...

21.3.2018

Katera dejstva vplivajo na uspešno kontrolo elaborata za RR s strani davčnega organa

Bliža se rok za oddajo bilanc in z njim rok za pripravo tako imenovanega elaborata za uveljavljanje olajšav v raziskave in razvoj. O dokazovanju upravičenosti do  olajšave smo že pisali v članku z naslovom Dokazovanje uveljavljane olajšave za raziskave in razvoj. V nadaljevanju pojasnjujemo dejstva, na katera se je davčni organ skoncentriral pri pregledih elaboratov v lanskem letu (2017).

> Več...

20.3.2018

Ali je napotitev oziroma čezmejno izvajanje storitev brez obrazca A1 res nezakonito?

Od 1.1.2018 se v Sloveniji uporablja Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (v nadaljevanju: ZČmIS), ki v 4. členu taksativno vnaprej določa pogoje, ki jih mora delodajalec izpolnjevati, da bi za svoje delavce, ki bodo napoteni na delo v tujino oziroma v drugo državo članico evropske unije (v nadaljevanju: DČ EU), pridobil obrazec A1. Skladno z dikcijo 4. člena ZČmIS bo delodajalec lahko čezmejno izvajal storitve le, če bo izpolnjeval omenjene pogoje in posledično na tej podlagi za napotene delavce pridobil obrazec A1.

> Več...

19.3.2018

Pametne pogodbe v verigi podatkovnih blokov

Industrija 4.0., ki je v polnem razcvetu, prinaša digitalizacijo na vseh področjih. Pravo ni izjema. Tako imenovane pametne pogodbe, o katerih bo govora v prispevku, dokazujejo, kako lahko inovativna tehnologija, kot je tehnologija veriženja podatkovnih blokov (ang. "blockchain"), disruptivno poseže tudi na področje pogodbenega prava. > Več...

16.3.2018

Saga o pravici do povračila stroškov v davčnem postopku

Avtor  članka se že v tretjem postopku, ki teče pri FURS ukvarja s pravnim vprašanjem, ki ga je tej instituciji nadrejeni organ, tj. Ministrstvo za finance (MF), že razrešil konec leta 2016, toda prvostopenjski organ njegovega stališča bodisi ne pozna bodisi ga brez obrazložitve ignorira. Morda pa bo ta zapis pripomogel k razmisleku, kako bi se dalo temu v prihodnosti izogniti.

> Več...

15.3.2018

Novosti na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov

17. 3. 2018 začnejo veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1). Novela zakona prinaša nekaj pomembnih novosti, med drugim je pomoč ob rojstvu otroka spet univerzalna pravica, uvaja se nova pravica za velike družine in invalide do pomoči pri nakupu vinjete, pravica do starševskega dopusta se širi tudi na posvojitelje otroka, ki je že končal prvi razred osnovne šole. Pri tem posebej opozarjamo, da lahko pomoč ob rojstvu otroka upravičenci uveljavljajo za nazaj, in sicer za otroke rojene od 1. 1. 2018 dalje. Prav tako lahko uveljavljajo pomoč pri nakupu vinjete za vinjeto za leto 2018 ne glede na datum nakupa vinjete.

> Več...

14.3.2018

Predlogi sprememb SRS sledijo spremembam MSRP

Vse do 21. marca 2018 ima strokovna javnost možnost, da poda svoje mnenje na predlog osnutka Slovenskega računovodskega standarda SRS 15 (2019) – Prihodki in na predlog sprememb SRS 3 (2016) – Finančne naložbe, ki ju je pripravil Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo in so na vpogled na spletni strani inštituta. Oba predloga, ki izhajata iz smernic mednarodnih standardov računovodskega poročanja MSRP 9 – Finančni instrumenti in MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci, se uporabljata od 1. januarja 2018.

> Več...

13.3.2018

Tuji dobavitelj ima slovensko številko DDV – vpisovanje za prejemnika računa

Pogosto lahko preberemo, da svet postaja globalna vas. Če je bilo še pred leti poznavanje tuje zakonodaje nekaj povsem nepotrebnega, se to danes spreminja. Zaradi poslovanja v več različnih državah se lahko hitro zgodi, da se moramo mi registrirati za DDV v tujini ali pa se mora tujec registrirati za DDV v Sloveniji, kar bomo tokrat podrobneje predstavili.

> Več...

12.3.2018

Preveč izrabljen letni dopust

Delavcu bo zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi prenehalo delovno razmerje. V podjetju so pri izračunu sorazmernega dela letnega dopusta in regresa ugotovili, da je delavec izrabil preveč letnega dopusta. Zanima jih, kaj naj naredijo?

> Več...

9.3.2018

Oddajanje nepremičnin v turistični najem in DDV

V zvezi z vprašanjem fizične osebe glede dajanje nastanitvenih zmogljivosti v najem in obveznostjo identifikacije za namene DDV ter obračuna DDV je FURS izdal naslednje pojasnilo, ki ga objavljamo v nadaljevanju.  

> Več...

9.3.2018

Novi predlog zakona minimalni dohodek zvišuje na 331,26 evrov

Predlog sprememb Zakona o socialno varstvenih prejemkih osnovni znesek minimalnega dohodka (denarne socialne pomoči) zvišuje iz 297,53 na 331,26 evrov, kar predstavlja 75 % višine osnovnih minimalnih življenjskih stroškov. Navedeni znesek predstavlja 11,34 % povečanje.

> Več...

7.3.2018

Računovodska in davčna obravnava odpisa terjatev

Problematika odpisa terjatev je običajno izpostavljena ob koncu leta. Družbe, ki so ustanovljene v skladu z ZGD-1, so dolžne najmanj enkrat letno preveriti, ali stanje izkazanih sredstev in obveznosti v bilanci stanja ustreza dejanskemu stanju (54/4 ZGD-1). Družbe ob letnem popisu sredstev in obveznosti pogosto ugotovijo, da stanje terjatev ne ustreza dejanskemu stanju. Gre za terjatve, pri katerih obstaja dvom, da bodo poplačane oz. v celoti poplačane.

> Več...

6.3.2018

Obravnava vinjet z vidika DDV

Leto je naokoli in ponovno je bilo potrebno zamenjati vinjeto na vozilih. V praksi se še vedno postavljajo vprašanja z vezi z uveljavljanjem pravice do odbitka DDV od nakupa vinjet. Pojasnilo v zvezi s tem podajamo v nadaljevanju.

> Več...

5.3.2018

Povrnitev stroškov štipendije v imenu delavca

Podjetje želi zaposliti delavca, ki je trenutno zaposlen v podjetju, od katerega je v času šolanja prejemal štipendijo. Pogodba o štipendiranju ga zavezuje, da mora biti v podjetju zaposlen pet let in ta doba še ni potekla. Podjetje, ki ga želi zaposliti je pripravljeno vrniti oziroma odkupiti štipendijo z morebitnimi stroški in delavca zaposliti za nedoločen čas. Zanima jih, ali so vrnjena štipendija in morebitni stroški davčno priznan odhodek?

> Več...

2.3.2018

Omejitev izvršb na nepremičnine

Novela Zakona o izvršbi in zavarovanju, temeljni zakon, ki določa pravila postopka, po katerem sodišča opravljajo prisilno izvršitev terjatev na podlagi izvršilnih naslovov in verodostojnih listin, bo začela veljati 25. marca.

> Več...

1.3.2018

Od danes je možno plačevanje obveznosti do države brez stroškov plačilnih storitev

Od 1. marca 2018 bo več kot petsto različnih obveznosti do države in občin mogoče plačati s plačilnimi karticami brez stroškov plačilnih storitev. Negotovinska plačilna mesta UJPlačam bodo dostopna na enajstih lokacijah po vsej Sloveniji, glede na povpraševanje pa se bo mreža lokacij lahko tudi prilagodila.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober