IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Marec 2017
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Marec 2017
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.3.2017 do 31.3.2017

31.3.2017

Preobilje signalov in informacijska slepota

Raziskovalci ocenjujejo, da je današnji človek izpostavljen vsaj stokrat večji količini vizualnih in drugih dražljajev, kot so jih bili ljudje deležni pred petdesetimi leti. Psihologi so po vzorcu snežne slepote skovali pojem informacijska slepota. Od neke točke naprej bo spet obvelja stari rek: manj je več. > Več...

29.3.2017

DDV in spletna prodaja blaga v Nemčiji in Avstriji

Glede spletne prodaje blaga v drugih državah EU smo že pisali v članku DDV in spletna prodaja blaga v EU. Kakšne spremembe se obetajo na tem področju?. S strani slovenskih davčnih zavezancev je največ zanimanja za spletno prodajo blaga v Avstriji in Nemčiji. Zato bomo v tokratni temi podali osnovna navodila, kdaj se morajo slovenski davčni zavezanci (v nadaljevanju zavezanci) registrirati za namene DDV in kako teče postopek za pridobitev DDV številke v Nemčiji oz. Avstriji.

> Več...

28.3.2017

Udeležba davčnih zavezancev v davčnem inšpekcijskem nadzoru pri plačniku davka

Problem udeležbe davčnih zavezancev - fizičnih oseb v davčnem inšpekcijskem nadzoru pri pravni osebi, ki za fizične osebe nastopa kot plačnik davka, je bil na portalu Find-Info obravnavan že v članku Problematika pridobivanja statusa stranskega udeleženca v davčnem inšpekcijskem postopku zoper pravno osebo avtorice Tamare Kek. Navedeno problematiko je obravnavalo tudi Ustavno sodišče RS v nedavni odločbi Up-785/15-14, Up-788/15-15 z dne 27. 10. 2016, ki jo predstavljam v tem prispevku.

> Več...

27.3.2017

Povečanje osnovnega kapitala in naknadna vplačila

V dosedanjo enoosebno družbo, katere osnovni kapital znaša 100.000 evrov vstopata še dva nova družbenikov (oba s po 100 evri). Po dodatnih vložkih bo osnovni kapital torej znašal 100.200 evrov. V družbeni pogodbi so predvidena tudi naknadna vplačila kapitala, ki bi jih naknadno realizirala nova družbenika. V notarski pisarni so nakazali, da bi morali preveriti sorazmernost med naknadnimi vplačili kapitala družbenikov in poslovnim deležem. Ali lahko kdo izpodbija tak sklep družbenikov in kakšne bi bile lahko pravne posledice?

> Več...

24.3.2017

Primerjalno oglaševanje

Čeprav evropsko pravo dovoljuje primerjalno oglaševanje, mora le-to izpolnjevati pogoje, ki jih določa Direktiva št. 2006/114 o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju, pri čemer takšno oglaševanje ne sme vplivati na ekonomsko obnašanje oseb ter ne sme škodovati konkurentom.

> Več...

22.3.2017

Davčna obravnava prejetih računov, na katerih prodajalec ni naveden

Tudi podjetja vedno več nabav blaga opravijo preko spletnih borz kot je eBay. Pri takšnih nabavah blaga v večini primerov zavezanci prejmejo samo obvestila o nakupu oziroma potrdila o plačilu. Na teh obvestili ni naveden prodajalec oziroma izdajatelj računa. Kaj to pomeni za zavezance? Lahko takšen račun vključijo v evidence za namene DDPO in DDV ali ne?

> Več...

21.3.2017

Dobava nepremičnin in obračun DDV

Danes odgovarjamo na vprašanje zavezanke, ki se nanaša na obdavčitev dobave nepremičnine iz stečajne mase.

> Več...

20.3.2017

Pravilno izpolnjevanje davčnega obračuna – pravilen izračun davčne osnove v primeru nakupov blaga in storitev za neposlovni namen

FURS želi pred iztekom roka za oddajo davčnega obračuna DDPO in DohDej davčne zavezance opozoriti, na pravilno izpolnjevanje davčnega obračuna, predvsem z vidika pravilnega izkazovanja davčno priznanih prihodkov in odhodkov.

> Več...

20.3.2017

Veriženje pogodb o zaposlitvi za določen čas

Ureditev vprašanja sklepanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas je v celoti usklajeno z Direktivo Sveta 1999/70/ES, katere namen je ureditev in izboljšanje kakovosti dela za določen čas z zagotavljanjem uporabe načela nediskriminacije ter vzpostavitev okvirja preprečitev zlorab, ki izhajajo iz veriženja pogodb o zaposlitvi za določen čas.

> Več...

17.3.2017

Obvladovanje psihosocialnega tveganja v delovnem okolju - spoznanja iz prakse

Če nam je mar za zdravje in uspešnost pri delu, potem obvladovanje stresa in psihosocialnega tveganja v delovnem okolju ne bi smelo ostati neuresničena zakonska obveznost.

> Več...

15.3.2017

Tudi poslovno poročilo 2016 bo potrebno izdelati po novem

Vse bolj se približuje rok predložitve letnih poročil, ko bodo k predložitvi zavezane pravne osebe predložile letno poročilo v skladu z zadnjimi spremembami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki jih je prinesla novela ZGD-1I, in se prvič uporabljajo pri predložitvi letnega poročila za leto 2016.

> Več...

14.3.2017

Popravljanje napak iz preteklih obdobij v tekočem obračunu DDV po 88.b členu ZDDV-1

Glede popravljanja napak iz preteklih obdobij v tekočem obračunu DDV v skladu z 88.b členom Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1, FURS v nadaljevanju pojasnjuje navedeni člen ZDDV-1 s poudarkom na pravilnem izpolnjevanju obračuna DDV v primeru popravljanja napak in posledic, če popravki v obračunu DDV niso pravilno izkazani.

> Več...

14.3.2017

Izdaja računa za storitve, opravljene za nezavezanca

Podjetje ima posebno identifikacijsko številko za DDV na podlagi storitev, ki jih opravlja v EU in izdaja račune brez DDV s prevalitvijo vsem, ki so registrirani v EU. Pri izdaji računa za opravljeno delo italijanskemu javnemu inštitutu pa se je pojavila težava, saj le-ta nima ID za DDV, tako računa ne morejo izstaviti. Kaj naj storijo, da bodo temu inštitutu pravilno fakturirali?

> Več...

13.3.2017

Prevzemi (M&A) v stečajnem postopku

Z izrazom mergers and acquisitions (M&A) označujemo skupek različnih transakcij, s katerimi investitorji pridobivajo poslovne deleže, delnice ali premoženje drugih družb. Gre za kompleksne transakcije, pri katerih so pogosto udeleženi subjekti iz različnih držav in pravnih sistemov, zato se je v mednarodni poslovni praksi uveljavila "standardna" struktura transakcij M&A, ki je pri večini teh v bistvenem podobna, s čimer se potek same transakcije precej olajša, saj so udeležencem iz različnih pravnih sistemov že vnaprej znani okvirni potek in faze postopka.

> Več...

10.3.2017

Novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E)

Peta novela > Zakona o pravdnem postopku (ZPP) prinaša z ustavo skladne zakonske rešitve zakona (ki jih je v preteklosti ustavno sodišče razveljavilo) ter uvaja še nekaj drugih sprememb in dopolnitev, ki so se pokazale kot potrebne ob uporabi veljavnega zakona, predvsem na področju pospešitve pravdnega postopka. Novela bo začela veljati 14. marca, uporabljati pa se začne 14. septembra, razen sprememb 392., 393., in 394. člena, ki se začnejo uporabljati že 14. marca. > Več...

8.3.2017

Odmera letnega dopusta

Delodajalec mora delavcu zagotoviti eno od temeljnih socialnih pravic, to je letni dopust. Delavec se tej pravici ne more odpovedati, zato je sklepanje sporazumov, da se namesto izrabe dopusta plača denarna odmena, nezakonito. Denarna odmena zaradi neizrabe dopusta je možna samo ob prenehanju delovnega razmerja. 

> Več...

7.3.2017

Popravek obračunanega DDV zaradi uporabe napačne stopnje

V podjetju so pri pregledu izdanih faktur ugotovili, da so za določene proizvode uporabljali napačno davčno stopnjo. Glede na to, da napaka sega več let nazaj, jih zanima, za koliko let nazaj naj popravljajo napako in ali zadošča, če izračunajo razliko med nižjo in višjo stopnjo DDV in plačajo obresti po obdobjih ter to vključijo v naslednji obračun DDV?

> Več...

6.3.2017

Posebnosti predložitve letnega poročila društva za leto 2016

Čeprav zadnje spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) veljajo že precej časa, pa bodo društva naslednjem mesecu prvič predložile letno poročilo po novem. Temeljna novost pri predložitvi letnega poročila so poenoteni obrazci bilance stanja in izkaza poslovnega izida za vse vrste poslovnih subjektov, nekateri subjekti (društva, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava idr.) pa bodo morali predložiti še Dodatne podatke k računovodskim izkazom, ki so bili v minulih letih sestavni del računovodskih izkazov. Pravne osebe (razen pravnih oseb javnega prava) bodo predložile podatke odslej v evrih s centi, kar je usklajeno s predložitvijo podatkov za davčni organ.

> Več...

3.3.2017

Spremembe v zvezi s poročanjem in vpisom v register dejanskih lastnikov pri AJPES-u

AJPES v okviru načrta dela za leto 2017 in 2018 načrtuje vzpostavitev registra dejanskih lastnikov, registra nastanitvenih objektov, registra nevladnih organizacij in objav o prenehanju bank. Ti registri so novost, ki poleg zakonsko predpisanih rokov prinaša nove obveznosti ter globe za vse, ki ne bodo pravočasno prikazali aktualnih podatkov o dejanskih lastnikih. > Več...

1.3.2017

Olajšave za DDPO

Rok za oddajo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za leto 2016 je 31.3.2017. Pri obračunu DDPO lahko davčni zavezanci znižajo davčno osnovo z davčno priznanimi odhodki, o katerih pišemo v ločenem prispevku, in z davčnimi olajšavami, ki jih na kratko povzemamo v nadaljevanju.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober