IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Marec 2016
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Marec 2016
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.3.2016 do 31.3.2016

30.3.2016

Z novelo ZDavP-2I tudi spremembe pri odlogu in obročnem plačilu davka, davčnem nadzoru ter izvajanju izvršbe na denarna sredstva dolžnika

Čeprav je bil namen sprejema novele Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2I), prenos Direktive Sveta 2014/107/EU z dne 9. decembra 2014 glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja ter prevzema vsebina OECD standarda avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih za namene obdavčenja, pa je novela prinesla tudi vrsto sprememb na področju pobiranja in obravnave davkov ter izvajanja davčnih postopkov.

> Več...

30.3.2016

Novosti na področju zavarovanja carinskega dolga po 1. 5. 2016

S 1.  majem 2016 se začne v celoti uporabljati nova carinska zakonodaja, ki je usklajena določbami carinskega zakonika Unije. Nova zakonodaja prinaša novosti tudi na področju zavarovanja carinskega dolga, katere so bistvene spremembe za predlagatelje carinskih instrumentov zavarovanj si preberite v nadaljevanju. > Več...

29.3.2016

Obdobje poročanja izvozne dobave

Podjetje je opravilo izvoz blaga z vloženo carinsko deklaracijo, prejeli so potrdilo o prejemu blaga v tujini. Zanima jih, v katerem obdobju morajo poročati opravljen izvoz?

> Več...

25.3.2016

Vlada določila mnenje k predlogu Zakona o davčnem potrjevanju računov

Vlada RS je na četrtkovi redni seji določila besedilo mnenja vlade k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov in mu nasprotuje.

> Več...

24.3.2016

Novi zneski pavšalnih prispevkov za leto 2016

Finančna uprava je objavila zneske pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje za leto 2016 in prispevke za posebne primere zavarovanja za zavarovance iz 20. člena ZPIZ-2, ki se plačujejo v pavšalnem znesku. > Več...

23.3.2016

Ukrepanje delodajalca v zvezi z delom pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc

Delo pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc je neposredna kršitev zakonskih določb, ki so zavezujoče tako za delodajalce kot delavce.

> Več...

22.3.2016

Opravljanje gradbenih storitev v tujini

Slovensko podjetje je sklenilo pogodbo z drugim podjetjem iz držav članic EU za opravljanje gradbenih storitev na objektih, ki stojijo v teh državah. Glede na to, da je nepremičnina v tujini in se na njej izvajajo gradbene storitve, so te obdavčene po 27. členu ZDDV-1, zato se mora slovensko podjetje registrirati v drugi državi za DDV in tam plačati njihov DDV. Kako je v teh primerih z obračunom DDV in izstavitvijo računa?

> Več...

21.3.2016

Rok za ureditev statusa oseb v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju v skladu z ZPIZ-2B

S sprejetjem novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se med drugim ureja tudi status oseb, ki na dan uveljavitve zakona, to je na dan 1. 1. 2016, opravljajo delo ali dejavnost, na podlagi katere izpolnjujejo pogoje za obvezno zavarovanje po 15. ali 16. členu ZPIZ-2 in niso uživalci pokojnine.

> Več...

18.3.2016

Napotki za kmečka gospodinjstva, ki so z letom 2016 prešla na pavšalno ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz OKGD

FURS je za kmečka gospodinjstva, ki so davčno osnovo od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti - OKGD v letu 2015 ugotavljala na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih ali normiranih odhodkov, z letom 2016 pa so prešla na pavšalno ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz OKGD; pripravila napotke v posebni prilogi k davčnemu obračunu DohDej.

> Več...

18.3.2016

Strukturni primanjkljaj - kaj je, kolikšen je in kaj lahko k njegovi odpravi prispeva novi ZJF?

Strukturni primanjkljaj je tumor slovenskih javnih financ, ki raste skrit v zavetju zdrave gospodarske rasti. Zaradi njega postaja Slovenija strukturni bolnik in če ga ne bomo odstranili, nas bo hudo prizadel. Za tako "operacijo" pa potrebujemo ustrezna pravna orodja. Priložnost za njihovo vzpostavitev se ponuja ob prenovi Zakona o javnih financah (ZJF).

> Več...

16.3.2016

Popravki napak iz preteklih obdobij

Pri izvajanju kontrol ob pripravi letnih računovodskih izkazov se pogosto odkrijejo napake iz preteklih obdobij. V nadaljevanju pojasnjujemo, na kaj je potrebno biti pozoren, ko želimo odpraviti napake iz preteklih obdobij.

> Več...

15.3.2016

DDV pri pogodbah o finančnem leasingu - nove smernice

Vrhovno sodišče je po predhodnem odločanju Sodišča Evropske unije (SEU) postavilo pomembne smernice pri obdavčitvi pogodb o finančnem leasingu nepremičnin v primerih, ko je predmet leasinga zaradi plačilne nediscipline leasingojemalca vrnjen leasingodajalcu in prodan tretji osebi.

> Več...

14.3.2016

Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih in bonitete

Podjetje je  kot delodajalec plačnik izobraževanj za zaposlene, in v zvezi s tem jih zanima uporaba določb 2. točke 3. odstavka 39. člena ZDoh-2 »Za boniteto se ne štejejo plačila delodajalca za dopolnilno izobraževanje in usposabljanje delojemalcev, ki je v zvezi s poslovanjem nima nekaj konkretnih primerov delodajalca«, ali gre za boniteto ali ne?

> Več...

11.3.2016

Pravična odmena za delo na praznik

Zaradi narave dela morajo nekateri naši zaposleni delati tudi ob praznikih. Prišlo je do tega, da delavci za te dneve poleg rednega plačila za delo in dodatka zahtevajo še, da se jim za ves čas priznajo nadure. Pravijo, da ni pošteno, da so eni zaposleni na praznik doma in dobijo stoodstotno nadomestilo plače, drugi pa delajo in dobijo z dodatkom vred zgolj 150 odstotkov plače. Ali smo jim po zakonu res dolžni priznati še nadure?

> Več...

9.3.2016

Kdaj je DDV davčno priznani odhodek za namene DDPO?

Bliža se rok za pripravo letnih obračunov DDPO za leto 2015, in sicer 31.3.2016. V današnjem prispevku pojasnjujemo, v katerih primerih je lahko davek na dodano vrednost davčno priznani odhodek za namene davka od dohodkov pravnih oseb in kdaj ne. > Več...

8.3.2016

Pojasnilo FURS: Davčna obravnava konverzije terjatve v lastniški delež dolžnika

Družba A je z diskontom odkupila terjatev do družbe B. V svojih knjigah je terjatev pripoznala po nabavni vrednosti, razliko do nominalne vrednosti terjatve pa je evidentirala izven-bilančno. Upnica družba A in dolžnica družba B sta se dogovorili, da bosta terjatev konvertirali v osnovni kapital družbe B oziroma, da bo družba A družbo B dokapitalizirala s stvarnim vložkom. Zanima vas davčna obravnava konverzije.

> Več...

8.3.2016

Pojasnilo FURS: Davčna obravnava rezervacij pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu

Finančna uprava je objavila pojasnilo št. 0920-3564/2016-2, 7. 3. 2016, v zvezi z vprašanjem, kako se v skladu z novim 15.a členom ZDDPO-2M, pravilno davčno obravnavajo rezervacije pripoznane v drugem vseobsegajočem donosu. Hkrati pojasnjujejo, kdaj vplivajo na davčno osnovo aktuarski dobički, ki nastanejo pri preračunu rezervacij za odpravnine ob upokojitvi.

> Več...

8.3.2016

Stališče vlade do predloga Direktive o pravilih proti izogibanju davkom

7.3.2016

Poslovni prostor v knjigah

Samostojni podjetnik je kupil poslovni prostor kot fizična oseba. Ali je z vidika obdavčitve bolj smiselno vnesti nepremičnino v poslovne knjige kot stvarni vložek ali pa zadostuje, če podjetnik sprejme sklep, da prostor uporablja v poslovne namene?

> Več...

4.3.2016

Iz sodne prakse: Izključitev družbenika iz d.o.o.

Niso samo krivdna ravnanja tista, ki bi lahko predstavljala utemeljen razlog za izključitev. Izvajanje pravic v skladu z zakonom ali družbeno pogodbo (ob predpostavki, da ne gre za njihovo zlorabo) ne more biti utemeljen razlog za izključitev družbenika tudi, če gre na škodo drugim družbenikom oziroma se ostali družbeniki z odločitvami ne strinjajo. Izključitev družbenika je namreč izjema od pravila ter skrajno sredstvo, in ne mehanizem za maščevanje družbeniku.

> Več...

3.3.2016

Določena je najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za leto 2016

Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1. 1. do vključno 29. 2. 2016 se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta.

> Več...

2.3.2016

Izračun zavarovalne osnove prispevkov za socialno varnost samozaposlenih oseb

Način izračuna zavarovalne osnove se je z letom 2014 spremenil. Posledično se tudi letos samozaposlene osebe sprašujejo, kako pravilno izračunati zavarovalno osnovo za leto 2016? Več o izračunu zavarovalne osnove za prispevke za socialno varnost za leto 2016 pojasnjujemo v nadaljevanju.

> Več...

1.3.2016

Z novelo ZŠtip-1A do transparentnega štipendiranja in pospeševanja zaposlovanja štipendistov

Novela Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1A), ki velja od 6. februarja 2016 prinaša bolj učinkovito in transparentno dodelitev štipendij, predvsem z vidika pogojev za štipendiranje deficitarnih poklicev. Tako novela ukinja odprti rok pri dodeljevanju štipendij za deficitarne poklice in prehaja na javni razpis z zaprtim rokom. Na ta način bodo imeli vlagatelji dovolj časa za oddajo vloge ter bodo ocenjeni na podlagi izpolnjevanja enotnih pogojev in meril, kar bo zagotovilo enako obravnavanje vseh vlagateljev.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober