IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Marec 2011
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Marec 2011
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.3.2011 do 31.3.2011

31.3.2011

Davčne pasti predčasne prekinitve pokojninskega zavarovanja

Z novelo ZDoh-2H se pri izplačilih pokojninske rente v davčno osnovo šteje le 50% privarčevanih sredstev, medtem ko enkraten dvig privarčevanih sredstev na pokojninskem računu povečuje davčno osnovo v celoti. > Več...

29.3.2011

Letošnja dohodnina iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti bo odmerjena na podlagi dejansko prejetih zneskov

V skladu z novelo ZDoh-2H bo davčna osnova iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti za leto 2010 že odmerjena od dejansko prejetih subvencij. > Več...

28.3.2011

Pravočasno predložite letno poročilo

V četrtek 31. marca je zadnji rok za predložitev letnega poročila vseh pravnih subjektov in društev AJPES-u. > Več...

28.3.2011

Koriščenje dopusta, ko delavec dela krajši delovni čas

Najkasneje do 31. marca mora delodajalec pisno obvestiti delavce o odmeri letnega dopusta in sicer ne glede na to, ali dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Poglejmo si primer sodne prakse EU.
> Več...

25.3.2011

Enako obravnavanje nosečih delavk

Ob materinskem dnevu vam iskreno čestitamo in vas seznanjamo s komentarjem sodbe o aktualni temi današnjega dne. > Več...

24.3.2011

Napotitev delavca v Makedonijo

Pri napotitvi delavcev je potrebno upoštevati slovensko zakonodajo in zakonodajo države, kamor je delavec napoten ter z delavcem vzpostaviti temu ustrezen pogodbeni odnos. > Več...

22.3.2011

Z ZPreZP nad plačilno nedisciplino

Vse večja plačilna nedisciplina je pripeljala do urgentnega sprejema ZPreZP, ki zakonsko določa plačilne roke, zagotavlja zakonsko podlago za vzpostavitev javnega registra menic, protestiranih zaradi neplačila ter ponovno uvaja obvezen večstranski pobot, v katerega se morajo zavezanci vključiti že v aprilu 2011. > Več...

18.3.2011

Plačilo goriva za drugo osebo in obračun obresti od posojila, danega s strani fizične osebe

Kdaj je potrebno obračunati obresti med povezanimi osebami in kako je z možnostjo plačila goriva za drugo osebo si preberite v naslednjem primeru. > Več...

17.3.2011

Poročilo o obvladovanju tveganj je sestavni del letnega poročila

Poročilo o obvladovanje tveganj ni le zahteva predpisov, temveč je še posebno v kriznih razmerah nuja vsakodnevnega poslovanja in ga je potrebno vključiti tako v letno poročilo kot v poslovni načrt. > Več...

16.3.2011

Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 15.10 - olajšava za zaposlovanje invalidov

Zaradi sprememb pri koriščenju davčnih olajšav bo potrebno upoštevati tudi spremembe v temeljnem obrazcu davčnega obračuna DDPO. > Več...

15.3.2011

Pravne in strokovne podlage za sestavitev poslovnega poročila za leto 2010

Poslovno poročilo je obvezen del letnega poročila družb, ki so zavezane reviziji in mora verodostojno prikazovati vse sestavine poslovanja podjetja. > Več...

11.3.2011

Obračun DDV v zvezi s storitvami in dobavami izven RS

Predstavljamo vrsto situacij obračuna storitev in dobav pri poslu z BiH. > Več...

10.3.2011

S spremembo MSRP 7 obširnejša razkritja sprememb lastniškega kapitala in tveganj

S spremembami MSRP 7 se od 1. januarja 2011 zahteva obširnejša kvantitativna razkritja sprememb lastniškega kapitala in tveganj. > Več...

9.3.2011

Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 15.20 - Olajšava za investiranje po 6.členu ZRPPR1015

Nove možnosti koriščenja davčnih olajšav in razvojnih vzpodbud je potrebno upoštevati tudi pri izpolnjevanju davčnega obračuna DDPO. > Več...

8.3.2011

Zadnje spremembe MSRP bo potrebno upoštevati že letos

Zadnje spremembe mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) so prinesle tudi spremembe MSRP 3 - Poslovne združitve, ki veljajo že od 1. julija 2010 dalje in spremembe MRS 34 - Medletno računovodsko poročanje, ki se uporabljajo od 1. januarja 2011 dalje. > Več...

7.3.2011

Uveljavljanje in knjiženje davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj

Kako oveljavljati in knjižiti davčne olajšave iz naslova vlaganj v neopredmetena sredstva? > Več...

4.3.2011

Pri letošnjem letnem poročilu bo potrebno upoštevati spremembe SRS in navodil za poročanje

Čeprav smo vas o spremembah SRS že seznanjali, pa tik pred izdelavo letnega poročila ne bo odveč ponovno opozoriti na bistvene spremembe, ki se odražajo na spremenjenih računovodskih izkazih ter na spremembe navodil za poročanje AJPES-u. > Več...

3.3.2011

Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 15.7 - olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po tretjem stavku prvega odstavka 55. člena

Pripravili smo vam pojasnila k nekaterim spremembam pri izpolnjevanju obrazca DDPO. > Več...

1.3.2011

Tudi letos spremembe pri davčnem obračunu pravnih oseb in samostojnih podjetnikov

Pripravili smo prikaz sprememb obrazcev davčnega obračuna DDPO in DOHDEJ ter njunih prilog. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober