Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Februar 2019
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.2.2019 do 28.2.2019

16.2.2019 0.00

Vas čaka oddaja napovedi, ker oddajate stanovanje v najem? Za pomoč objavljamo primere izpolnjenih napovedi

Do 28. 2. 2019 je treba vložiti napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2018, in sicer na novem obrazcu: Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

> Več...

15.2.2019

Knjigovodske listine - kaj vse je potrebno opredeliti v notranjih aktih podjetja

Področje knjigovodskih listin ureja Pravila skrbnega računovodenja 1 in je ločeno od Slovenskih računovodskih standardov. Ta pravila obravnavajo knjigovodske listine kot podlago za vpisovanje poslovnih dogodkov v računovodske razvide.

> Več...

14.2.2019

Pogodbe o obvezni reviziji odslej najmanj za obdobje treh let

Novela Zakona o revidiranju (ZRav-2A), ki velja od 12. januarja 2019 prenaša v slovenski pravni red določbe Direktivo 2014/56/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze in Uredbe 537/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega. Prav tako pa odločno posega tudi v dosedanje uravnavanje dela revizorjev, katerih usposabljanje, delovanje in nadzor bo odslej izključno v domeni Agencije za javni nadzor nad revidiranjem. > Več...

13.2.2019

Letni dopust

Delodajalec mora vročiti obvestilo o odmeri letnega dopusta za leto 2019 najpozneje do 31. marca. Obvestilo mora biti vročeno v pisni obliki, lahko je vročeno tudi preko elektronskega naslova, če gre za elektronski naslov, katerega uporabo delodajalec zagotavlja delavcu, ali če je delavec podal delodajalcu soglasje za uporabo službenega elektronskega naslova.

> Več...

12.2.2019

DDV obravnava članarin nepridobitne organizacije in odbitni delež

Prejeli smo vprašanje naročnika, zasebnega zavoda, registriranega za namene DDV, ki navaja, da se bo zavod financiral s članarinami. Del članarin bo namenjen financiranju zavoda, del pa financiranju seminarjev in konferenc, ki se izvajajo v Sloveniji. > Več...

11.2.2019

Evidentiranje poroštva za najeti kredit drugi pravni osebi in vnovčitev

Podjetje A je porok za najeto posojilo druge pravne osebe v skladu s posojilno pogodbo sklenjeno med drugim podjetjem (podjetje B) in banko. Podjetje B je od banke prejelo kratkoročno posojilo za namen financiranja investicije v višini 500.000 EUR. Ker podjetje B zaradi finančnih težav obveznosti ni plačevalo, je obveznost za plačilo prešlo na podjetje A, ki je posojilo moralo poplačati. > Več...

7.2.2019

O zlatu

V zadnjem času je v naslovih in pogovorih čutiti zanimanje o zlatu. Zato naj poskusim odgovoriti vsem, ki vprašajo - slišal sem, da bo zdaj prava stvar zlato, ali je res?

> Več...

7.2.2019

Inšpektorat za delo s poostrenim nadzorom izplačila regresa in plač

Inšpektorat za delo je v teh dneh začel z usmerjenim nadzorom pri delodajalcih glede izplačila regresa za lansko leto. Delodajalce, ki delavcem še niso izplačali vseh prejemkov, poziva, naj to storijo še pred obiskom inšpektorjev. V tem primeru jim bodo ti izrekli le opomin ali opozorilo, so sporočili iz inšpektorata.

> Več...

6.2.2019

Do konca februarja je treba napovedati tudi dohodke od obresti

V skladu s 15. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) so z dohodnino obdavčeni dohodki fizičnih oseb, ki so bili pridobljeni oziroma doseženi v davčnem letu, ki je enako koledarskemu letu in za katere ZDoh-2 ne določa, da so plačila dohodnine oproščeni. V skladu z 80. členom ZDoh-2 so tako obdavčeni tudi dohodki iz kapitala – torej obresti, dividende in kapitalski dobički.

> Več...

5.2.2019

Izvedba arhitekturnih storitev na Hrvaškem in obračun DDV

Na območju EU velja, da so storitve na nepremičninah obdavčene v državi kjer nepremičnina stoji. V nekaterih državah članicah EU to pomeni, da se morajo izvajalci in podizvajalci storitev na nepremičnini registrirati za namene DDV v državi, kjer nepremičnina stoji, v nekaterih pa ne. Zanima nas, ali ima Hrvaška mehanizem obrnjene davčne obveznosti (kot Avstrija, Italija…)? > Več...

4.2.2019

Dopolnilno delo več kot 8 ur na teden

V podjetju imajo delavko, ki na podlagi dopolnilnega dela 4 ure na teden opravlja vzgojno-izobraževalna dela. Zaradi narave dela bi radi delovni proces uredili tako, da bi nekaj mesecev delala po 40 ur na teden, nato pa nekaj mesecev ne bi delala. Ali je to dopustno?

> Več...

1.2.2019

Diskontna stopnja za najeme pri prehodu na 1.1.2019

Na dan 1.1.2019 oz. kasneje, če se poslovno leto začne po tem datumu, morajo podjetja in druge organizacije v poslovnih knjigah vzpostaviti stanje za že sklenjene najemne pogodbe, če so za to izpolnjeni pogoji iz SRS/MSRP in ne gre za izjeme (npr. najeme majhne vrednosti). Pri izračunu sedanje vrednosti najemnin je diskontna mera z najemom povezana obrestna mera, če jo je mogoče določiti, v nasprotnem primeru pa predpostavljena obrestna mera za izposojanje, ki jo mora plačati najemnik.

> Več...

1.2.2019

Uskladitev mej dohodkov za letne pravice za leto 2019

Z Odredbo o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2019 se na podlagi 21. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) s 1. februarjem 2019 usklajujejo meje dohodkov pri posameznih pravicah, in sicer za 1,4%.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober