IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Februar 2015
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Februar 2015
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.2.2015 do 28.2.2015

27.2.2015

Ocenjevanje tveganj

Spletno interaktivno orodje za ocenjevanje tveganj (Online Interactive Risk Assessment - OiRA) je inovativno orodje Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, ki pomaga številnim mikro in majhnim podjetjem izboljševati varnost in zdravje delavcev.

> Več...

25.2.2015

Obdavčitev ekonomsko odvisne osebe

V zadnjem času pogosto zasledimo, da podjetja ne zaposlujejo, ampak sodelujejo s posamezniki na podlagi pogodbe o poslovnem sodelovanju z njihovim s. p. V zvezi s tem se v praksi pojavljajo vprašanja, ali je takšno ravnanje skladno s slovensko zakonodajo. V nadaljevanju pojasnjujemo, kaj je ekonomsko odvisna oseba, kako je z obdavčitvijo in plačilom prispevkov ter kdo odgovarja v primeru morebitnih kršitev. > Več...

24.2.2015

Obresti od prejetega posojila

Lastnik je pred nekaj leti dal posojilo svojemu podjetju, sedaj pa zaradi upokojitve podjetje zapira. V pogodbi je določeno, da se obresti obračunajo na dan vrnitve posojila, po zakonski obrestni meri. Ali lahko obračunamo obresti za vsa leta nazaj ali je to davčno priznan strošek?

> Več...

23.2.2015

Začasno in občasno delo dijakov in študentov po 1. 2. 2015

Začasno in občasno delo dijakov in študentov v skladu z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanja za primer brezposelnosti mladim omogoča pridobivanje delovnih izkušenj, stik s trgom dela in možnost dodatnega zaslužka, delodajalcem pa selekcijo potencialnih prihodnjih kadrov in fleksibilno delovno silo za pokrivanje izrednih kadrovskih potreb.

> Več...

20.2.2015

Sodišče EU: Minimalna plača v drugi državi članici

Sodišče je razsodilo v sporu zaradi obveznosti iz razpisne dokumentacije za javno naročilo storitev, da se delavcem podizvajalcev ponudnikov zagotovi minimalna plača, ki je določena v predpisu zvezne dežele naročnika, čeprav je sedež zadevnega podizvajalca v drugi državi članici, kjer bodo vse storitve za izvedbo tega naročila tudi izvedene.

> Več...

18.2.2015

Tudi za podružnice tujih podjetij veljajo slovenska pravila izdelave in predložitve zaključnega računa

V času priprav na predložitev letnega poročila in davčnega obračuna velja opozoriti, da je pri opredeljevanju obveznosti podružnice tujega podjetja treba slediti 680. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki določa, da tuje podjetje ne more začeti opravljati dejavnosti v Republiki Sloveniji, če pri nas ne registrira svoje poslovne enote.

> Več...

16.2.2015

Olajšava za donacijo

Zavezanec želi uveljavljati zmanjšanje davčne osnove »za znesek izplačil v denarju in v naravi« po 59. členu Zakona o davku od dohodka pravnih oseb in ga zanima, kaj točno zajema omenjena opredelitev. Sprašuje tudi ali morajo biti donacije v davčnem obdobju (koledarsko leto) dejansko izplačane, da se olajšava prizna.   

> Več...

13.2.2015

Odmera dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine - stroški dela v lastni režiji ne zvišujejo vrednosti nepremičnine ob pridobitvi

Če se pri prodaji nepremičnine ustvari dobiček, je treba po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) od tega dobička plačati davek. V tem prispevku predstavljam aktualno stališče Vrhovnega sodišča RS, sprejeto v zadevi X Ips 20/2013 z dne 11. 12. 2014, glede vprašanja, kateri stroški se upoštevajo kot priznani stroški pri zniževanju davčne osnove za davek od dobička, ustvarjenega s prodajo nepremičnine.

> Več...

12.2.2015

Zvišanje višine normiranih odhodkov in plačevanje akontacije davka

Plačevanje akontacije davka na podlagi davčnega obračuna DDPO in DDD v letu 2015 glede na višji odstotek normiranih odhodkov ki velja za leto 2015. Davčni zavezanci lahko z vlogo pri davčnemu organu zahtevajo spremembo višine akontacije davka.

> Več...

11.2.2015

Davčne olajšave pri obračunu DDPO, ki jih lahko uveljavljate

Bliža se rok za oddajo obračuna DDPO za leto 2014, zato so vedno bolj aktualna vprašanja v zvezi s priznavanjem davčnih olajšav. V nadaljevanju na kratko povzemamo davčne olajšave, ki jih je mogoče uveljavljati v obračunu DDPO za leto 2014.

> Več...

10.2.2015

Obdavčitev telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronsko opravljenih storitev, opravljenih končnim potrošnikom v drugih državah članicah po 1. januarju 2015

Prvega januarja 2015 so stopile v veljavo spremembe pravil, ki določajo kraj opravljene storitve v zvezi s telekomunikacijskimi storitvami, storitvami radijskega in televizijskega oddajanja in elektronsko opravljenimi storitvami. Pred uveljavitvijo te spremembe so bile navedene storitve, opravljene davčnim nezavezancem (končnim potrošnikom) v državah članicah EU, predmet DDV v državi članici, kjer je imel zavezanec, ki je opravil storitev, svoj sedež.

> Več...

9.2.2015

Upokojenci in določila ZMEPIZ-1A

Na podlagi starega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) so določeni upokojenci, ki so izpolnjevali zakonske pogoje, lahko uveljavljali »izvzem« iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. To je pomenilo, da so lahko hkrati prejemali pokojnino in opravljali registrirano dejavnost (npr. imeli svoj s. p.).

> Več...

6.2.2015

Iz sodne prakse: Davčne olajšave pri dohodninski napovedi

Davčni zavezanec mora uveljavljati davčne olajšave že v davčni napovedi, ki jo lahko popravi najpozneje do izdaje davčne odločbe, izjemoma pa tudi po njeni izdaji v pritožbenem postopku.

> Več...

4.2.2015

Zadnje spremembe SRS prinašajo natančnejše določbe izvajanja skupnih aranžmajev

Konec leta so začele veljati spremembe Slovenskih računovodskih standardov (SRS) oz. smernice obravnave skupnih aranžmajev, kot jih določa Mednarodni standard računovodskega poročanja (MSRP) 11 – Skupni aranžmaji.

> Več...

3.2.2015

Uporaba lastnih proizvodov

Podjetje zanima kako knjigovodsko in davčno obravnavati uporabo lastnih proizvodov, ki jih uporablja za različne namene: testiranje v razvojnem oddelku, promocijsko snemanje, nagradno igro, ki jih ne prodajo, se pa za izdane in uporabljene proizvode zmanjša zaloga.

> Več...

2.2.2015

Odpravnina, nižja od zakonsko določene

Ali besedilo prvega odstavka 132. člena ZDR-1, "če s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ni določeno drugače", pomeni, da se lahko v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti določi odpravnina ob upokojitvi, ki je nižja od zakonsko določene?

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober