IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Februar 2010
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Februar 2010
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.2.2010 do 28.2.2010

26.2.2010

Davčni obračun pravnih oseb obdavčenih z ničelno davčno stopnjo

Pravne osebe, ki so po 61. členu ZDDPO-1 obdavčene z ničeno davčno stopnjo, morajo predložiti davčni obračun in pravilno predložiti vse zahtevane podatke.
> Več...

25.2.2010

Pripoznanje podaljšane dobe koristnosti

Ob podaljšanju dobe koristnosti je potrebno proučiti tudi davčno priznavanje dodatnih stroškov in na novo preračunati popravek vrednosti.
> Več...

24.2.2010

Spremembe obračuna DDV pri obdavčitvi storitev s področja kulture, umetnosti, znanosti, izobraževanja in razvedrila ter storitev na premičninah

Večina storitev je po spremembah ZDDV-1 obdavčena tam, kjer je storitev dejansko opravljena.
> Več...

23.2.2010

Napoved dohodkov od kapitala odslej na novih obrazcih

Do 28. februarja morajo davčni zavezanci napovedati DURS dobiček, ki so ga dosegli iz naslova odsvojitve kapitala, vrednostnih papirjev, investicijskih kuponov, izvedenih finančnih instrumentov in obresti na denarne depozite. Pri tem pa je potrebno vedeti, da so se nekateri obrazci spremenili.
> Več...

22.2.2010

Kako znižati davčno osnovo na račun izgub

Na starejšem primeru davčnega nasveta si preberite, kako lahko znižate davčno osnovo na račun pokrivanja minulih davčnih izgub.
> Več...

19.2.2010

Izpolnitev splošnih podatkov v DDPO - rezidentstvo

Začelo se je izpolnjevanje temeljnega obrazca davčnega obračuna DDPO in danes vam odstiramo dileme pri navajanju podatkov o rezidentskem statusu.
> Več...

18.2.2010

Dolgoročne finančne naložbe

Podjetje mora pravilno ovrednotiti naložbo v delnice ter učinek prevrednotenja knjižiti med finančne prihodke ali finančne odhodke.
> Več...

17.2.2010

Potni stroški za povabljenca

Tudi stroški v zvezi s povabljeno osebo so obdavčeni, prav tako pa je potrebno presoditi davčno priznavanje teh stroškov.
> Več...

16.2.2010

Določanje davčne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb

Temelje določanja davčne osnove za davke od dohodkov pravnih oseb določa ZDDPO-2 in Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb.
> Več...

15.2.2010

Rekapitulacijsko poročilo in obračun DDV po spremembah ZDDV-1

Novela ZDDV-1 je prinesla tudi vrsto sprememb pri vrstah in vsebini poročil zavezancev za DDV.
> Več...

12.2.2010

Spremembe DDV pri obdavčitvi prevoznih storitev

Obračun DDV pri prevoznih storitvah je odvisen od vrste dejavnikov: komu je namenjen, vrsti prevoza in kraja potrošnje.
> Več...

11.2.2010

Novosti pri vpisu v sodni register

Skladno z novelama Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Zakona o sodnem registru (ZSReg) je 9. februarja začela veljati spremenjena Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register, ki jasneje ureja izvedbena pravila vpisa v register. > Več...

10.2.2010

Oprostitev plačila davka je v povezavi z nepridobitno dejavnostjo

Pri izdelavi davčnega obračuna je potrebno dobro poznati posebnosti določanja in razmejevanja dohodkov in odhodkov iz naslova pridobitne in nepridobitne dejavnosti.
> Več...

9.2.2010

Kako bomo letos predložili letno poročilo

Pri izdelavi in predložitvi letnega poročila je potrebno upoštevati merila velikosti in druge določbe ZGD-1 glede oddaje letnega poročila, kot tudi navodila in objave AJPES.
> Več...

5.2.2010

Kvaliteta dobrega letnega poročila se meri v pravih razkritjih

Čeprav bo potrebno letna poročila za državno statistiko oddati šele 31. marca, pa je potrebno v letnih poročilih pri razkritjih upoštevati tudi vse spremembe MSRP, SRS in ZGD-1 kot tudi trenutno gospodarsko situacijo.
> Več...

4.2.2010

Zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb glede na rezidentski status in obseg davčne obveznosti

Začenjamo s serijo davčnih nasvetov, ki vam bodo v pomoč pri izdelavi vašega davčnega obračuna za leto 2009.
> Več...

3.2.2010

Odpravnina ob upokojitvi

Če se zaposleni odpove eni od odpravnin je to predmet posebnega pisnega sporazuma, ki ga sklenite pred prenehanjem delovnega razmerja. Posebej pa je potrebno opredeliti tudi davčno obremenitev zaposlenega ali podjetja kdaj in kateri odpravnini se odreči.
> Več...

2.2.2010

Spremembe in dopolnitve ZDDV-1 glede kraja obdavčitve

Določanje kraja obdavčitve ni enoznačno opredeljeno. ZDDV-1 je tako določil splošna in posebna pravila, ki jih je potrebno upoštevati in preverjati pri vseh obračunih DDV.
> Več...

1.2.2010

Novosti pri poslovanju in poročanju društev

V skladu z zadnjimi spremembami Navodila o predložitvi letnih poročil društev in SRS 33 – računovodske rešitve za društva in invalidske organizacije, so se spremenila tudi merila vodenja poslovnih knjig in poročanja društev. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober