IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: December 2018
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: December 2018
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.12.2018 do 31.12.2018

31.12.2018

Davčne olajšave pri obračunu DDPO v letu 2018

Bliža se konec leta in s tem obračun DDPO za leto 2018. V nadaljevanju na kratko povzemamo davčne olajšave, ki jih zavezanci lahko uveljavljajo pri obračunu DDPO za leto 2018.

> Več...

28.12.2018

Računovodske kontrole ob koncu leta

Bliža se konec leta, ki mu v računovodstvu sledi priprava letnih poročil. Podjetniki morajo v računovodstvo pravočasno dostaviti vse račune in druge dokumente, ki jih računovodstvo nato poknjiži in upošteva v letnih poročilih.

> Več...

27.12.2018

Sodba TORIDAS (C-386/16) in pravi tristranski posli

Za pravilno razumevanje DDV zakonodaje je koristno, da zavezanci poznajo tudi Sodbe Evropskega sodišča. Sodba sodišča C-386/16 v zadevi Toridas je novejša sodba, ki pojasnjuje, kako je potrebno razumeti prave tristranske posle z vidika DDV. Tako kot bomo kasneje razložili, je tudi pri pravih tristranskih poslih pomembno, kdaj preide pravica do razpolaganja nad blagom med udeleženimi členi v tristranski dobavi.

> Več...

27.12.2018

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju

Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta.

> Več...

24.12.2018

Obdavčitev prevoza blaga z vidika DDV

DDV obravnava prevoznih storitev je odvisna od tega, ali opravljamo prevoz blaga ali prevoz potnikov. Nadalje moramo ločiti prevoz blaga, ki ga opravimo davčnemu zavezancu, od prevoza blaga, ki ga opravimo osebi, ki ni davčni zavezanec. V tem prispevku bomo obravnavali prevoz blaga opravljen davčnim zavezancem.

> Več...

21.12.2018

Odškodninska odgovornost delodajalca

Pri ugotavljanju odškodninske odgovornosti za poškodbe, ki jih je delavec utrpel v nesreči pri delu, se ugotavlja tako objektivna odgovornost delodajalca kot odgovornost delavca. Pri ugotavljanju delavčevega soprispevka je treba upoštevati njegovo ravnanje, kamor spada tudi njegovo (ne)upoštevanje varnostnih navodil.

> Več...

19.12.2018

Kratko in jedrnato o rezervacijah

Rezervacije obravnava SRS 10, analitično in bilančno se razvrščajo med dolgove. Definicija rezervacij se včasih zdi ohlapna, pa vendarle zelo močna in je za njihovo pripoznanje potrebno izpolnjevanje vseh treh komponent: oblikujejo se za sedanje (pravne ali posredne) obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov, po predvidevanjih se bodo poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno in zneske za njihovo poravnavo je mogoče zanesljivo oceniti.

> Več...

19.12.2018

Del plače za poslovno uspešnost

S spremembo Zakona o dohodnini (ZDoh-2) se uvaja posebna davčna obravnava dela plače za poslovno uspešnost. > Več...

18.12.2018

Poračun regresa za letni dopust za leto 2018 – javni sektor

MJU obvešča, da je bil poleg drugih aktov med Vlado Republike Slovenije in večino sindikatov javnega sektorja 3. decembra 2018 podpisan tudi Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju.

> Več...

18.12.2018

Ste se vpisali v evidenco embalerjev pri Agenciji RS za okolje? Tehtanje, popisovanje in poročanje o kilogramih uporabljene embalaže?

Za zavezance, ki dajo na trg male količine embalaže ni več odpustkov glede vodenja evidenc. Na podlagi sprememb > Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo se je bilo potrebno do 31. 1. 2018 potrebno vpisati v posebno evidenco pri Agenciji RS za okolje (ARSO). Za novonastale zavezance pa je rok prijave v 30 dneh po pričetku opravljanja dejavnosti. Do konca marca 2019 je rok za oddajo poročila.

> Več...

18.12.2018

Je pošiljanje voščil ali vabil bivšim zaposlenim - upokojencem in obdarovanje otrok pri delodajalcu sploh še mogoče glede na stroga pravila Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR)?

December je čas lepih misli in dobrih dejanj, pa vendar se marsikatero podjetje v tem času sprašuje ali glede na stroga pravila Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), sploh še lahko pošlje kakšno voščilo/vabilo in ali sploh še lahko organizira obdarovanje otrok?

> Več...

17.12.2018

Minimalna plača 2019

Prejšnji teden so poslanci odločali o noveli Zakona o minimalni plači. Sprejeto je bilo zvišanje minimalne plače.

> Več...

17.12.2018

Potrdilo o izrabljenem dopustu

Podjetje zanima, ali mora delodajalec, pri katerem je delavec prekinil delovno razmerje, delavcu izdati potrdilo o izrabljenem dopustupri njem oziroma to za delavca in novega delodajalca ni več pomembno.

> Več...

14.12.2018

Prehodno obdobje pri olajšavah za tovorna vozila

Podjetje je v letu 2015 kupilo tovorno vozilo - vlačilec in ga dalo v olajšavo (40% v obračun dohodnine). Prijavili so ga v DDV in priložili račun. V letošnjem letu (2018) je FURS začel izvajati  kontrolo vseh olajšav za pet let nazaj.  Zanima jih ali je bilo v letu 2015 kako prehodno obdobje? > Več...

13.12.2018

Postopek 42 in poročanje za namene DDV

Prejeli smo vprašanje v zvezi s obveznostjo poročanja v okviru DDV evidenc pri tako imenovanem Postopku 42. > Več...

12.12.2018

Še je čas, da si znižate dohodnino

Do konca leta nas loči še nekaj dni in še je čas, da si z dodatnim vplačilom na pokojninski račun znižate osnovo za obračun dohodnine.

> Več...

11.12.2018

S 1. januarjem 2019 se začne uporabljati novela Zakona o DDV (ZDDV-1J)

Z novelo ZDDV-1J se v slovenski pravni red prenašajo določbe Direktive Sveta (EU) 2016/1065 in nekatere določbe Direktive Sveta (EU) 2017/2455. S tem se uvaja enotna evropska obravnava kuponov z vidika DDV in odpravljajo določene administrativne ovire pri opravljanju telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev, opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci v drugih državah članicah. Odpravljajo se tudi nekatera druga administrativna bremena.

> Več...

10.12.2018

Darila ob novem letu

Vsako leto se ob koncu leta srečujemo z istim problemom: kako pravilno obravnavati darila zaposlenim ob novem letu, darila njihovim otrokom, darila poslovnim partnerjem, pogostitve ipd. Do kakšne višine so ta darila neobdavčena? So ti stroški davčno priznani? Lahko odbijamo DDV od teh stroškov? > Več...

7.12.2018

Na portal e-VEM tudi po potrdilo A1 za voznike, monterje in serviserje

Po novem je na portalu e-VEM vzpostavljena tudi e-storitev za oddajo vloge in pridobitev potrdila A1 za delavce s področij izvajanja montaž in servisov ter opravljanja mednarodnega cestnega prometa (vozniki).

> Več...

7.12.2018

Dohodnina in prispevki od prejemka iz delovnega razmerja

Avtorica članka obravnava vprašanje, ali se od prejemka zaradi nezagotovljenega tedenskega počitka plačajo dohodnina in prispevki oziroma ali sodišče v delovnem sporu (kot sporu med delavcem in delodajalcem) odloča tudi o tem, ali je delodajalec ob prisojenem prejemku delavcu iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem dolžan obračunati in plačati davke ter prispevke oziroma od katerih osnov jih je dolžan obračunati in plačati.

> Več...

6.12.2018

Aktiviranje osnovnega sredstva, ki ga bomo odplačevali postopoma in dobivali račune postopoma

Zamislimo si primer, da smo vgradili sistem hlajenja po celotni zgradbi. Izvajalec bo izvedel posodobite, v pogodbi pa smo se dogovorili, da smo 10% vrednosti investicije plačali takoj, ostalih 90% vrednosti pa bomo odplačevali v enakomernih obrokih v naslednjih 24 mesecih. Izvajalec nam bo sproti izstavljal račune. Oprema bo usposobljena za uporabo preden bomo začeli postopoma odplačevati preostalih 90% vrednosti investicije. Vprašanje je kako aktivirati osnovno sredstvo - opremo v trenutku ko bo le ta usposobljena za uporabo, glede na to, da bomo račune dobivali postopoma, tako kot teče investiranje?

> Več...

5.12.2018

Inventura

Organizacije morajo vsaj enkrat letno popisati sredstva in obveznosti. Popis se načeloma izvede ob koncu leta ali čim bliže koncu poslovnega leta, saj si tako zagotovijo kakovostnejše podatke za sestavo letnega poročila. Gospodarske družbe, gospodarska interesna združenja, podružnice tujih pravnih oseb in samostojni podjetniki popisujejo po stanju na katerikoli dan v letu. Za društva in invalidske organizacije zahtevajo SRS 33 popisovanje ob koncu leta. > Več...

4.12.2018

Z novelo ZDDPO-2P nad izogibanje plačila davka

Temeljni cilj predloga novele Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2P), ki je v zadnji fazi sprejema po nujnem postopku, je zajeziti prakse izogibanja davkom, ki vplivajo na davčno osnovo države in na delovanje notranjega trga. Navedeni cilj pa se sklada tudi z nameni in cilji Direktive 2016/1164/EU, ki določa obveznost sprejema pravila, da bodo vodila do okrepitve povprečne ravni zaščite pred agresivnim davčnim načrtovanjem na notranjem trgu.

> Več...

3.12.2018

Davčno priznavanje odhodkov, povezanih z odkupom terjatev od povezane osebe

Družba A bo odkupila terjatve brez regresne pravice od podrejene družbe B. Predmet pogodbe bodo že zapadle terjatve, zato jih je družba A pripravljena odkupiti po ceni, ki bo nižja od nominalne vrednosti. Kupci katerih terjatve bodo predmet prenosa, bodo obveščeni, da svojo obveznost poravnajo družbi A. Skladno s pogodbo družba B ne jamči za tveganje, ki ga bo prevzela družba A v zvezi z morebitnim neplačilom odkupljenih terjatev.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober