IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: December 2016
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: December 2016
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.12.2016 do 31.12.2016

30.12.2016

Denarno nadomestilo za neizkoriščen dopust

Čeprav Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da lahko delavec izrabi en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, pa to ne pomeni, da mu delodajalec ni dolžan omogočiti, da izkoristi svoj dopust v celoti.

> Več...

29.12.2016

Nočni delavci

Zakon o delovnih razmerjih v prvem odstavku 151. člena določa, da uživajo posebno varstvo delavci, ki delajo ponoči vsaj tretjino svojega delovnega časa.

> Več...

28.12.2016

Posebnosti izdelave in predložitve letnega poročila 2016 za zadruge

Zadruge imajo sicer čas za predložitev letnega poročila vse do konca meseca marca, vendar je smiselno, da se na izdelavo in predložitev letnega poročila čim prej pripravijo.

> Več...

27.12.2016

Ustanavljanje podružnic v Evropski uniji

V prispevku je podrobneje predstavljen pojem podružnice ter pravna podlaga za ustanavljanje podružnic znotraj EU in Slovenije. Obravnavana je Enajsta direktiva o razkritjih podružnic, ki je bila sprejeta z namenom zahteve in poenotenja publicitete glede podružnic. Predstavljena je tudi ureditev podružnic v slovenskem pravnem redu in usklajenost slovenske nacionalne zakonodaje z zakonodajo EU.

> Več...

23.12.2016

Z novim letom 5 dni več časa za plačevanje prispevkov

Nov 5-dnevni zamik pri plačilu davčnega odtegljaja in prispevkov za socialno varnost je uveden z novelo Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J, 43., 46., 52. in 54. člen). Nanaša se na vse zavezance za obračun davčnega odtegljaja in zavezance za prispevke.

> Več...

22.12.2016

Pojasnilo o ukinitvi registrskih računov

Registrske račune, ki jih mora centralna depotna družba v skladu z zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih ukiniti do 1. januarja 2017, bodo začasno nadomestili prehodni računi, so sporočili na ministrstvu za finance. Z njih bo možno vrednostne papirje na trgovalne račune v skladu s predvidenimi spremembami pravil centralne depotne družbe prenašati, dokler ne bodo dejansko položeni pri sodišču. > Več...

21.12.2016

DDV in spletna prodaja blaga v EU. Kakšne spremembe se obetajo na tem področju?

Evropska komisija je 1.12.2016 predstavila sklop ukrepov za izboljšanje pogojev v zvezi z DDV za podjetja iz EU, ki se ukvarjajo s spletno prodajo blaga. Trenutni DDV sistem v EU je administrativno in finančno zelo zapleten za mikro, majhna, ter srednja podjetja, ki želijo blago prodajati končnim potrošnikom v EU.

> Več...

20.12.2016

Obdavčitev daril

Smo v času obdarovanj in postavljajo se vprašanja v zvezi z obdavčitvijo daril. Kdaj darila niso predmet dohodnine, kdaj jih je potrebno obravnavati kot boniteto, kdaj so stroški daril davčno priznani odhodki za namene DDPO in kdaj darila niso predmet DDV, razkrivamo v nadaljevanju.

> Več...

19.12.2016

Ključno o neenakomerni prerazporeditvi polnega delovnega časa

Neenakomerna prerazporeditev polnega delovnega časa delodajalcem v praksi povzroča nemalo težav. Na videz povsem preproste določbe Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) pa v praksi odpirajo pomembna vprašanja, predvsem z vidika varovanja pravic delavcev.

> Več...

16.12.2016

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi v času bolniškega staleža

Delodajalec mi želi odpovedati pogodbo o zaposlitvi. Trenutno sem v bolniškem staležu in me zanima, ali mi lahko delodajalec poda odpoved iz poslovnega razloga? Ker je v tem primeru odpovedni rok 30 dni, ali bi se lahko kljub temu zaposlil drugje in skrajšal odpovedni rok?

> Več...

15.12.2016

FURS: Podaljšanje dovoljenj za uveljavljanje pavšalnega nadomestila za leto 2017

FURS bo praviloma konec meseca decembra izdal dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila za leto 2017 po uradni dolžnosti oziroma bo obvestil obstoječe imetnike dovoljenja o razlogu za nepodaljšanje.

> Več...

14.12.2016

Novosti priprave in predložitve letnega poročila nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava

Koledarsko leto, ki je v večini primerov pravnih oseb tudi hkrati poslovno leto, se počasi zaključuje in vse več pravnih oseb se že intenzivno pripravlja tudi na izdelavo računovodskih izkazov in njihovo predložitev.

> Več...

13.12.2016

Storitve iz tujine

Slovensko podjetje, ki je davčni zavezanec, je prejelo račun od podjetja iz Anglije za storitve svetovanja. Naveden je neto znesek. Ali je treba kaj storiti v zvezi z DDV?

> Več...

12.12.2016

Kako veljavno skleniti sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi?

Sporazum, ki ga skleneta delavec in delodajalec o prenehanju veljave pogodbe o zaposlitvi, je eden od načinov prenehanja pogodbe o zaposlitvi (1. odst. 81. člena Zakona o delovnih razmerjih – (ZDR-1)).

> Več...

9.12.2016

Plačilo nadur ali kompenzacija teh ur z odsotnostjo z dela

Delavec je delal prek polnega delovnega časa in želi te ure izrabiti. Zanima nas, ali mu je treba omogočiti izrabo po pravilu ura za uro ali ura za uro in pol? Za družbo velja Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti.

> Več...

7.12.2016

Spremenjena pravila davčnega postopka pri obrestih

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J) prinaša nova pravila pri obračunavanju in plačevanju obresti. Spremembe se nanašajo na sistem izračuna in plačila obresti, ki se trenutno (do 1. 1. 2017) izračunavajo po pravilih, ki upoštevajo medbančno obrestno mero  EURIBOR. Od 1. 1. 2017 dalje je za te primere določena fiksna višina letne obrestne mere, ki bo odvisna od situacije, zaradi katere bo prišlo do obračuna obresti in od sodelovanja davčnega zavezanca pri poravnavi davčnih obveznosti. Fiksne obrestne mere se bodo določale v letni višini 2 %, 3 %, 5 % ali 7 %. Novela ZDavP-2J ne prinaša sprememb pri zamudnih obrestih. Pravila za obračun in plačilo zamudnih obresti se s 1. 1. 2017 ne spreminjajo.

> Več...

6.12.2016

Davki in dobrodelnost

Kaj imajo skupnega davki in dobrodelnost? Na prvi pogled bi lahko rekli, da davki nimajo nobene povezave z dobrodelnostjo. Pa vendar ni tako. Če se družba odloči, da bo podarila denarna sredstva v dobrodelne namene,  se mora zavedati, da takšna donacija ni davčno priznana. Vendar pa lahko družba uveljavlja olajšavo za donacije. Pri tem pa mora biti pozorna, komu podarja sredstva in v kolikšnem znesku.

> Več...

5.12.2016

Od 1. januarja bo mogoče na področju transfernih cen uporabiti vnaprejšnji cenovni sporazum

Čeprav novela ZDavP-2I, ki je prinesla določbe o možnosti uporabe vnaprejšnjega cenovnega sporazuma, velja že od 15. decembra 2015, pa tudi zadnja novela ZDavP-2J ni prinesla večjih sprememb, ki bi spremenile začetek uporabe teh določb s 1. januarjem 2017.

> Več...

2.12.2016

Zastopanje družbe v razmerjih z revizorjem letnega poročila po noveli ZGD-1I

Z novelo Zakona o gospodarskih družbah - ZGD-1I je bilo pooblastilo za sklenitev pogodbe z revizorjem letnega in konsolidiranega letnega poročila preneseno na predsednika nadzornega sveta.Dodan je nov, 281.a člen, ki opredeljuje razmerje med nadzornim svetom oziroma njegovo revizijsko komisijo in notranjim revizorjem, če ga družba ima.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober