IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: December 2015
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: December 2015
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.12.2015 do 31.12.2015

31.12.2015

Obdavčitev študentskega dela prek prispevkov

Letos je bil, poleg določitve minimalne bruto urne postavke za študentsko delo, bistveno spremenjen sistem plačevanja prispevkov pri začasnem in občasnem delu dijakov in študentov. V članku je obravnavana pretekla slovenska ureditev plačevanja prispevkov pri tovrstni obliki dela in novosti, ki jih je prinesla novela Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C), ter primerjava med obema ureditvama. Za lažjo primerjavo je podana razprava o smiselnosti in razlogih sprememb na tem področju.

> Več...

30.12.2015

Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev v javnem sektorju

Pravne osebe javnega prava bodo morale tudi za poslovno leto 2015, ki se bo zaključilo 31.12.2015 izdelati letno poročilo. Računovodski izkazi (bilanca stanja in izkaz prihodkov in odhodkov), ki so sestavni del tega letnega poročila morajo izkazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev, kakor tudi prihodkov, odhodkov ter presežka oz. primanjkljaja. Za dosego resničnega in poštenega stanje v računovodskih izkazih mora pravna oseba opraviti popis (inventuro) sredstev in obveznosti do virov sredstev.

> Več...

29.12.2015

DDV pri dobavi objekta

V podjetju so kupili stavbo in stavbno zemljišče ter podpisali izjavo po 45. členu ZDDV-1 o obračunu DDV. Ali je prav, da je na računu zaračunan DDV od celotne vrednosti, ali pa bi morali opraviti samoobdavčitev po 76.a členu?

> Več...

28.12.2015

Delodajalci - ne pozabite na oddajo obrazca KP–KPD za leto 2015

Konec leta – 31.12.2015 – se izteka rok za oddajo kontrolnih podatkov za datoteko VIRVDC za leto 2015. FURS na svojih spletnih straneh tudi že objavil novičko, da je dostop za oddajo že odprt.

> Več...

25.12.2015

Davčni šok

Malo je manjkalo, pa bi slovenski vlagatelji vnovič potegnili krajši konec. Ko je v javnost prišel osnutek t. i. male davčne reforme, s katero naj bi se popolnoma spremenila pravila investiranja, je završalo kot že dolgo ne. Na srečo le za kratek čas, saj je finančni minister davčno reformo prestavil v poznejše obdobje ... > Več...

23.12.2015

Ukrepi delodajalca za preprečitev nadlegovanja in mobinga

V praksi je najpogostejše vprašanje vsakega delodajalca, kateri splošni akti so zanj obvezni in ali je med njimi tudi pravilnik o mobingu?

> Več...

22.12.2015

Do obvezne uporabe davčnih blagajn samo še sedem delovnih dni

2. januar 2016, ko bo obvezno uporabljati davčne blagajne, se nezadržno bliža. V naslednjih sedmih delovnih dneh bo moralo skoraj 90 % zavezancev pridobiti vse potrebno za uporabo davčne blagajne. Po predvidevanjih naj bi davčne blagajne uporabljalo okrog 70.000 zavezancev, trenutno pa jih uporablja le 7.000. Nekoliko višji je odstotek tistih, ki so si že pridobili namensko digitalno potrdilo, ki je nujno za delovanje davčne blagajne. Takšnih zavezancev je 26.000 ali dobra tretjina.

> Več...

22.12.2015

Postopki ugotavljanja davčnega rezidentstva - sprememba prakse

Finančna uprava Republike Slovenije je objavila spremenjena pojasnila pri vodenju postopkov ugotavljanja rezidentskega statusa fizičnih oseb.

> Več...

21.12.2015

Odpoved zaradi prenehanja dela

Podjetje je z delavcem sklenilo pogodbo o zaposlitvi za določen čas treh mesecev in z enomesečnim poskusnim delom na projektu v Nemčiji. Po dveh tednih se je izkazalo, da dela ne opravlja dobro. Zanima jih, ali lahko z njim že pred potekom poskusnega dela končajo delovno razmerje in kako? Ali so mu dolžni za čas do končanja delovnega razmerja plačevati plačo?

> Več...

17.12.2015

Začasna spodbuda zaposlovanja starejših brezposelnih oseb – oprostitev plačila prispevkov delodajalca

 S 1. januarjem 2016 začne veljati Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD), ki zaradi spodbujanja zaposlovanja določa začasno spodbudo za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb.

> Več...

16.12.2015

Sporočanje podatkov o osnovah z iREK obrazcem

Nova ureditev sporočanja podatkov o osnovah in oblikovanj osnov sicer na videz razbremenjuje delodajalce - izplačevalce dohodkov z ukinitvijo M-4 obrazcev, ustvarja pa sivo polje na področju obveščenosti delavcev o sporočenih podatkih in o kovanju njihove usode upokojenca. Delodajalci bodo morali najti modus obveščanja delavcev o osnovah, ki bo omogočal, ob vpogledu v informativno osebno evidenco (IOE), primerjavo in kontrolo oblikovanja osnov za ugotavljanje in odmero pokojnine.

> Več...

15.12.2015

Davčne blagajne v praksi

Testno sistem davčnih blagajn že deluje. Za tiste, ki morajo voditi poslovne knjige, so zavezani izdati račun po ZDDV-1 in prejmejo plačilo za opravljeno storitev ali dobavo blaga v gotovini, bodo davčne blagajne obvezne od 2.1.2016.

> Več...

14.12.2015

Nove omejitve za pridobitev statusa s.p.

Od 1.1.2016 začnejo veljati nove dodatne omejitve zaradi katerih oseba ne bo mogla pridobiti statusa s.p.

> Več...

14.12.2015

Zrahljani okvirji nekaterih plačil javnim uslužbencem v letu 2016

Javni uslužbenci so se prav gotovo razveselili objave Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16), čeprav prinaša le nekaj drobnih popravkov pri dosedanjem zategovanju pasu.

> Več...

11.12.2015

Izplačilo dobička na Nizozemsko

Podjetje bi matični firmi na Nizozemskem izplačala dobiček. Zanima nas, kako je s plačilom davčnega odtegljaja.

> Več...

9.12.2015

Inventura in inventurne razlike

Beseda »inventura« je ena izmed besed, ki jih meseca decembra najpogosteje slišimo v podjetjih. Ne slišimo je samo v računovodskih oddelkih, temveč tudi v skladiščih, na gradbiščih, v nabavnih in prodajnih oddelkih, tajništvih, trgovinah,  proizvodnji… In zakaj? To boste zelo podrobno izvedeli na našem spletnem seminarju 15. decembra 2015 ob 14. uri.

> Več...

8.12.2015

Obravnava provizije pri prodaji “bitcoinov” po ZDDV-1

Finančna uprava RS obvešča, da se na podlagi sodbe Sodišča Evropske unije (v nadaljevanju sodišče EU) v zadevi C-264/14 stališče glede obravnave provizij pri prodaji »bitcoinov« kot z DDV obdavčenih transakcij, spreminja. Sprememba stališča velja od sprejetja sodbe naprej in nima retroaktivnega učinka. > Več...

8.12.2015

Kaj se dogaja s predlogi sprememb dohodninske zakonodaje in zakonodaje, ki ureja prispevke za socialno varnost, ki naj bi stopili v veljavo s 1. 1. 2016

Tudi letošnji konec leta (in začetek prihodnjega) naj bi bil glede na objavljene predloge zakonodajnih sprememb precej pester. Glede na javni odziv na predlagane spremembe, pa se trenutno postavljajo vprašanja, katere zakonske spremembe sploh lahko pričakujemo s 1. 1. 2016 in katere od prvotno predvidenih sprememb so res dokončno umaknjene s pogajalske mize. > Več...

7.12.2015

Če bo novela ZPIZ-2B sprejeta, bodo upokojenci še naprej lahko izvajali dejavnost

Državni zbor naj bi po skrajšanem postopku obravnaval predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2B) s katerim naj bi se uredil dvojni status zavarovancev izvajalcev dejavnosti.

> Več...

4.12.2015

Nagrada zaposlenemu ali njegovemu družinskemu članu

Podjetje je razpisalo natečaj na katerem bodo lahko sodelovali vsi zaposleni ter njihovi otroci. Podelili bodo nagrade, od katerih dolžni obračunati dohodnino. Zanima jih, ali obstaja možnost, da kupijo praktične nagrade in jih poknjižijo v strošek podjetja brez odbitega DDV-ja? > Več...

2.12.2015

Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov

Vsi dohodki, ki jih fizična oseba doseže z opravljanjem dejavnosti, so obdavčeni z dohodnino – kot  dohodek iz dejavnosti. V skladu z Zakonom o dohodnini (46. člen) se za dohodek iz dejavnosti šteje vsak dohodek, dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, ne glede na namen in na rezultat opravljanja dejavnosti. > Več...

1.12.2015

Z novelo ZUJF se spreminjajo davčne stopnje za odmero dohodnine

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o dopolnitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki ga pošilja v obravnavo in sprejetje DZ po nujnem postopku. Predlog za dve leti davčno razbremenjuje srednji sloj z zmanjšanjem obremenitve tretjega davčnega razreda in ohranja četrti dohodninski razred nespremenjen.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober