IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: November 2015
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: November 2015
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.11.2015 do 30.11.2015

30.11.2015

Davčne blagajne so že tu! Imate vse potrebno za izdajo računa po novem?

Vsem, ki bodo morali uporabljati davčne blagajne, svetujemo, da jih v praksi preizkusijo že decembra 2015, ki je neke vrste prehodno ali poskusno obdobje in ne šele takrat, ko bo uporaba že obvezna, to je 2. 1. 2016. Do 27. 11. 2015 je 5.899 različnih zavezancev prevzelo 7.005 namenskih digitalnih potrdil, ki so nujno potrebna za delovanje davčne blagajne.

> Več...

30.11.2015

Predlaganje REK obrazcev po 1.1.2016

V skladu z določbami veljavnega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) se pokojninska doba, plača ter druga dejstva, ki vplivajo na pridobitev in odmero pravic, upoštevajo pri uveljavljanju pravic iz obveznega zavarovanja po podatkih iz matične evidence o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

> Več...

30.11.2015

Davčne blagajne: po novem letu obvezno obvestilo o računu in obveznosti kupca

Vsi uporabniki davčnih blagajn ali vezanih knjig računov morajo najpozneje 2. 1. 2016 v poslovnem prostoru na vsaki elektronski napravi za izdajo računov ali drugem kupcu vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun (obvestilo).

> Več...

27.11.2015

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi prisvojitve delovnih sredstev

V podjetju so ugotovili, da si je zaposleni prisvojil delovna sredstva. Ko so ga soočili s tem dejstvom, je dejal, da si jih je želel le sposoditi. Ali mu lahko v podjetju, glede na splošno prepoved kakršnegakoli iznašanja delovnih sredstev, kljub temu izredno odpovejo pogodbo o zaposlitvi? > Več...

26.11.2015

Sloveniji se dovoli podaljšanje dovoljenja, glede odstopanja od višine praga za male davčne zavezance določeno z 94. členom ZDDV-1

V Uradnem listu Evropske unije je bil objavljen Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2015/2089 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/54/EU o dovoljenju Republiki Sloveniji, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od 287. člena Direktive o DDV in dovoli oprostitev DDV za davčne zavezance, katerih letni promet ne presega 50.000 evrov. Z Izvedbenim sklepom Sveta je odstopanje podaljšano do 31. decembra 2018. > Več...

25.11.2015

Spremembe ZDDV-1 s 1.1.2016 oziroma s 1.7.2016

S 1.1.2016 stopi v veljavo novela ZDDV-1I, ki poenostavlja postopek obračuna uvoznega DDV in določa, da bosta stopnji DDV 9,5 % in 22 % ostali v veljavi.

> Več...

24.11.2015

Uporaba davčne številke pri izplačilih fizičnim osebam

Uporabo davčne številke pri izplačilih, ki jih izplačevalci (npr. pravne osebe, samostojni podjetniki …) izplačajo fizičnim osebam, ureja Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2). V osnovi velja pravilo, da za izplačilo dohodkov izplačevalec vedno potrebuje davčno številko fizične osebe oziroma, da izplačilo brez nje ni dovoljeno. Od tega osnovnega / splošnega pravila sam ZDavP-2 predvideva nekaj manjših izjem, ki pa jih je vedno potrebno razlagati restriktivno.

> Več...

23.11.2015

Ne spreglejte možnost znižanja dohodnine – individualno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Poleg splošne olajšave, do katere so upravičeni vsi zavezanci za plačilo dohodnine, je najbolj pogosto uveljavljena posebna olajšava za vzdrževane družinske člane, ki jo podrobneje določa 115. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2), s katero si lahko zavezanec za enega otroka zniža svojo dohodninsko osnovo za 2.436€, za drugega otroka za 2.649€ in tako naprej. Velika večina ljudi dobro pozna to olajšavo in jo zagotovo izkoristi – po navadi jo uveljavlja tisti starš, ki ima višje prihodke.  

> Več...

20.11.2015

Postopki pobiranja davkov se z novelo zakona o davčnem postopku poenostavljajo

V Državnem zboru je bila 19. novembra sprejeta novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2I), s katero se za zavezance poenostavljajo postopki pobiranja davkov, davčnemu organu pa daje večjo učinkovitost. Vlada jo je pripravila v okviru ukrepov za odpravo administrativnih ovir in večjo učinkovitost pri pobiranju javnih dajatev.

> Več...

20.11.2015

Reševanje sporov je možno tudi z mediacijo

V času številnih nesoglasij je potrebno opozoriti tudi na možnosti alternativnega reševanja sporov. Temeljno podlago za mirno reševanje sporov določa Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ), katerega cilj je olajšati dostop do alternativnega reševanja sporov in spodbuditi mirno reševanje sporov s spodbujanjem uporabe mediacije in zagotavljanjem uravnoteženega odnosa med mediacijo in sodnimi postopki.

> Več...

18.11.2015

Podjetniki, investirajte še letos

Ministrstvo za finance je pretekli teden na svoji spletni strani objavilo predlog sprememb Zakona o dohodnini (ZDoh-2R) in novelo Zakona o davku od dohodka pravnih oseb (ZDDPO-2N), ki naj bi se po nujnem postopku sprejela najkasneje do konca tega leta, v veljavo pa naj bi spremembe stopile s 1. 1. 2016.

> Več...

17.11.2015

Še zadnji korak pred prihodom davčnih blagajn – pridobite si namensko digitalno potrdilo

Za delovanje svoje davčne blagajne bo vsak davčni zavezanec potreboval namensko digitalno potrdilo. Vlogo za pridobitev takšnega digitalnega potrdila je od 16. 11. 2015 dalje mogoče oddati le preko portala eDavki in jo prevzeti na portalu MJU. Tisti zavezanec, ki ne uporablja sistema eDavki, pa bo lahko za pridobitev namenskega digitalnega potrdila pooblastil koga drugega (npr. računovodski servis ali ponudnika davčne blagajne). > Več...

17.11.2015

Kraj obdavčitve storitev organizacije sejma


Podjetje se bo udeležilo sejma v Švici. Za vso organizacijo in ureditev prostora na sejmu bo poskrbela povezana družba iz Švice, ki jim je poslala račun za tretjino stroškov udeležbe na sejmu; račun je brez DDV. Podjetje bo račun knjižilo na stroške sejmov, pri tem jih zanima, ali je račun predmet davčnih knjig oziroma ali bi morali opraviti samoobdavčitev. > Več...

16.11.2015

Sodišče EU: Kaj sestavlja minimalno plačo

V zadevi C-396/13 so na sodišču EU med drugim presojali o tem, kaj (katera denarna nadomestila) sestavlja(jo) minimalno plačo po direktivi 96/71. Iz člena 3(1) direktive nedvoumno izhaja, da se za vprašanja v zvezi z minimalno urno postavko uporablja pravo države članice, v katero so bili napoteni delavci, ne glede na to, katera zakonodaja se uporablja za delovno razmerje. Sodniki pa so v sodbi potrdili tudi pravico do prenosa delovnopravnih zahtevkov, če je tak prenos opredeljen v zakonodaji konkretne države članice.

> Več...

13.11.2015

Odgovornost delodajalca za mobing

Ugotovljeno je bilo, da je ena od vodij nad svojo podrejeno izvajala mobing. Kdo odškodninsko odgovarja delavki - ta vodja ali podjetje? Ali moramo kot delodajalec ukrepati zoper vodjo in kakšni so ti ukrepi?

> Več...

12.11.2015

Ministrstvo za finance je v javno razpravo poslalo osnutke treh davčnih zakonov

Ministrstvo za finance je v javno razpravo poslalo osnutke treh davčnih zakonov in sicer Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2R), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2N) ter Zakon o posebni davčni obravnavi nagrajevanja uspešnosti delavcev (ZPDONUD).

> Več...

11.11.2015

Ključna dejstva o potnih nalogih in obračunu potnih stroškov

O izdaji potnih nalogov za službena in privatna vozila ter o obračunu potnih stroškov je bilo že ogromno napisanega, povedanega in prezentiranega, vendar še vedno v praksi prihaja do najrazličnejših nepravilnosti in kasneje do neljubih posledic. To je bil tudi povod, da sem na koncu tega članka pripravila hitri pregled vseh ključnih dejstev, ki jih morajo podjetniki poznati in biti nanje pozorni, ko razmišljajo o službeni poti.

> Več...

10.11.2015

Bodite pripravljeni na uvedbo davčnih blagajn

Dne 19.11.2015 bo v Hotelu FourPoints v Ljubljani potekala celodnevna 9. PANTHEON konferenca na temo Učinkovitost, Mobilnost in prelomne spremembe. V okviru konference bodo predstavljeni učinkoviti mehanizmi, s katerimi se podjetja lahko pripravijo na prelomne spremembe, ki jih prinaša uvedba davčnih blagajn in sprememba zakonodaje po 1.1.2016. Udeležite se dogodka in med drugim spoznajte PANTHEON Mobilno blagajno, ki  vam je v ponudbi Telekoma Slovenije brezplačno na voljo do 1.12.2015. > Več...

9.11.2015

Na pragu sprememb izvajanja prostovoljskih dejavnosti

V minulih mesecih so tekla zadnja usklajevanja Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu (ZProst-A), ki prinaša dva sklopa novosti:

  • odpravo nekaterih nepotrebnih administrativnih nalog za prostovoljske organizacije in s tem tudi lažje vodenje evidenc prostovoljcev,
  • definicijo, naloge in obveznosti organizacij s prostovoljskim programom (npr. javnih zavod), ki ne bodo več nujno potrebovale dogovora s prostovoljsko organizacijo.
> Več...

6.11.2015

Oddelitev družbe v razmerju s poroštvom

Članek odgovarja na vprašanje ali je oddeljena družba, katere prenosna družba je ustanovila poroštvo pred oddelitvijo, tudi porok, če ne dolžnik ne prenosna družba ne plačata dolga. Če je dogovor pritrdilen, ali morajo biti podane kakšne posebne okoliščine oziroma upnikovo dejanje, da je poroštvo zavezujoče?

> Več...

4.11.2015

Davčne blagajne - Obveznost potrjevanja računov z odloženim plačilom

V dosedanjih prispevkih na temo davčnih blagajn smo odgovorili že na precej vprašanj. Danes pojasnjujemo, kako je z obveznostjo potrjevanja računov z odloženim plačilom, ki so kasneje plačani z gotovino. 

> Več...

3.11.2015

Boste uporabnik davčnih blagajn? Ne pozabite na pooblaščanje

 Za delovanje svoje davčne blagajne bo vsak davčni zavezanec potreboval namensko digitalno potrdilo, za katero bo od 15. 11. 2015 dalje lahko oddal vlogo prek portala eDavki. Tisti zavezanec, ki ne uporablja sistema eDavki, pa bo lahko za pridobitev namenskega digitalnega potrdila pooblastil koga drugega (npr. računovodski servis ali ponudnika davčne blagajne).

> Več...

2.11.2015

Od 1.1.2016 bo urejanje obveznih socialnih zavarovanj le še elektronsko

Od oktobra 2015 dalje je vsem poslovnim subjektom omogočeno, da obvezna socialna zavarovanja urejajo le še elektronsko preko državnega portala e-Vem na naslovu http://evem.gov.si/evem/ .

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober