IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: November 2012
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: November 2012
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.11.2012 do 30.11.2012

30.11.2012

Davčno priznavanje odpisov in preoblikovanje d. n. o. v d. o. o.

V primeru preoblikovanja d.n.o. v d.o.o. je potrebno pozornost nameniti izboru kapitalskih postavk v d. o. o., z davčnega vidika pa je potrebno opozoriti, da se pripis dobička kapitalskemu deležu družbenika v d. n. o. obdavčuje kot dividenda. > Več...

29.11.2012

Problematika pripisa dobička družbenikom družb z neomejeno odgovornostjo in družbenikom komanditnih družb – II. del

Posebnosti delovanja komanditne družbe se odražajo tudi pri ravnanju družbenikov in delitvi dobička v okviru zakonskih normativov, ki ne utemeljuje sledenja načelu avtomatizma. > Več...

27.11.2012

Kmetijstvo - poštena vrednost v računovodskih izkazih in vpliv na davčno osnovo

Po zadnjih spremembah SRS je potrebno določiti pošteno vrednost biološkega sredstva že v času njegove rasti in ne šele ob spravitvi pridelka ali prodaji, učinek sprememb pa se pripozna v izkazu poslovnega izida ter v oblikovanju davčne osnove za vsako proučevano obdobje. > Več...

23.11.2012

Knjiženje izplačila dobička

Izplačevalec dobička mora pri izplačilu slediti knjigovodskim pravilom ter tudi poskrbeti za dolgoročno plačilno sposobnost podjetja.

> Več...

22.11.2012

Problematika pripisa dobička družbenikom družb z neomejeno odgovornostjo in družbenikom komanditnih družb – I. del

Kako in na kakšen način si bodo družbeniki delili dobiček je stvar določil družbene pogodbe, ki jo podpišejo družbeniki in pri tem sledijo zakonskim okvirom. > Več...

20.11.2012

Do davčne optimizacije tudi z dodatnim pokojninskim varčevanjem

Tudi z dodatnim pokojninskim varčevanjem je možno znižati davčno osnovo - tako posameznika kot tudi podjetja. Še je čas, da pregledate vplačila in z dodatnim vplačilom do konca leta izkoristite zakonske možnosti. > Več...

16.11.2012

Obdavčitev najema prevoznih sredstev in knjiženje zalog

Blago, porabljeno za reklamne in reprezentančne namene, se ne všteva v kalo, je pa potrebno pri odpisu obračunati DDV. > Več...

15.11.2012

Gospodarska javna služba v občini – redno vzdrževanje cest

Obnavljanje cest ni del gospodarske javne službe vzdrževanje cest, zato se obnovitvena oziroma investicijsko vzdrževalna dela na občinskih javnih cestah lahko oddajajo v izvedbo le v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje. > Več...

13.11.2012

Obsežni seznam sprememb po ZDDV-1G se bo izvajal od 1.1.2013 dalje

Novela ZDDV-1G med obširnimi spremembami prinaša spremembe tudi pri določanja kraja obdavčitve dolgoročnega najema prevoznega sredstva, pri obravnavi posredovanja blaga med državami članicami ter pravili izdajanja računov. > Več...

9.11.2012

Evropski plačilni nalog

Evropski plačilni nalog, ki predstavlja učinkovito, predvsem pa hitro izterjavo neporavnanih nespornih dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah, že dolgo ni več novost. > Več...

8.11.2012

Višji obdavčitvi motornih vozil sledi tudi zvišanje dajatve za uporabo cest

Dodatnemu davku na motorna vozila, ki ga je prinesel ZUJF, zdaj sledi tudi dražje nadomestilo za uporabo vozil v cestnem prometu. > Več...

6.11.2012

Novi kontni okvir in stroški dela

Novi enotni kontni okvir le delno ureja evidentiranje stroškov dela, različno pa je tudi obravnavanje stroškov rezervacij, katerih obravnava še vedno ne sledi določbam MSRP. > Več...

5.11.2012

Prodaja hotelskih vrednostnih bonov prek interneta

V obravnavanem primeru gre za poslovanje v tujem imenu in za tuj račun, pri čemer se vnaprej ne ve, za katero bodočo storitev se plačilo nanaša, in s tem tudi ali bo storitev sploh obdavčljiva v Sloveniji. > Več...

2.11.2012

Zadnje spremembe ZGD-1 naj bi uredile tudi prenos podjetja na novega prevzemnika

Zadnje spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) urejajo tudi prenos podjetja na podjetnika prevzemnika. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober