IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: November 2010
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: November 2010
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.11.2010 do 30.11.2010

30.11.2010

Na pragu izvajanja sprememb po ZDDV-1

Na prihajajoče spremembe ZDDV-1, ki se bodo uporabljale od 1. januarja 2011, se je potrebno pripraviti že danes. > Več...

29.11.2010

Prihaja čas inventure

Prihaja čas inventure. Potrebno bo uskladiti računovodska stanja in slediti Pravilniku o popisu. > Več...

26.11.2010

Upoštevanje obratovalnih stroškov, preoblikovanje d.n.o. v d.o.o.

Obratovalni stroški sodijo med priznane stroške poslovanja podjetnika. Preoblikovanje d.n.o. v d.o.o. pa mora biti davčno nevtralno. > Več...

25.11.2010

Odslej učinkovitejše preprečevanje utaje davka

Z novo uredbo do učinkovitejšega sistemskega boja proti davčnim goljufijam na področju Skupnosti.
> Več...

22.11.2010

Iz sodne prakse: Zakonske zamudne obresti niso odškodnina

Predmet spora v zadevi je bilo plačilo zakonskih zamudnih obresti zaradi domnevne zamude pri izplačilu denarnega nadomestila za primer brezposelnosti. Zakonske zamudne obresti pa niso odškodnina, temveč sankcija za plačilno zamudo, zato jih ni mogoče zahtevati namesto odškodnine. > Več...

19.11.2010

Obdavčitev kapitalskih dobičkov ob prenehanju d.o.o., obdavčitev nepremičnine ob prenehanju s.p. in obdavčitev investicijskih vlaganj v tuja opredmetena osnovna sredstva

Tudi pri najemu poslovnih prostorov je potrebno izdati račun, čeprav se storitvi kompenzirata. > Več...

18.11.2010

Država po 31.12.2010 ne bo več neomejeno jamčila za bančne vloge

S spremembo Zakona o bančništvu (ZBan-1B), ki je bila sprejeta v novembru 2008, je bilo uzakonjeno neomejeno jamstvo bank in Republike Slovenije za bančne vloge do 31. 12. 2010. Nedavno sprejeta novela Zakona o bančništvu (ZBan-1E) pa neomejenega jamstva ne podaljšuje. > Več...

16.11.2010

Spremembe pripoznavanja opredmetenih osnovnih sredstev po 1.1.2010 in vpliv na davčno osnovo

Z zadnjimi spremembami SRS 1, veljajo določene spremembe pri pripoznanju, pri čemer je potrebno pri izboru modela merjenja upoštevati tudi vpliv na davčno osnovo. > Več...

12.11.2010

Vlaganja v tuja osnovna sredstva, odpis terjatev

Vlaganja v tuja osnovna sredstva je potrebno obravnavati v skladu s spremembami SRS, ki veljajo od 1.1.2010 oz. izvesti ustrezne preknjižbe. > Več...

11.11.2010

Priglasitev in prenehanje ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki

Davčno osnovo z normiranimi odhodki lahko ugotavlja davčni zavezanec, ki izpolnjuje zahtevane pogoje in opravi priglasitev. Ob prenehanju izpolnjevanja pogojev pa ima možnost obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz opravljanja dejavnosti po nižji stopnji. > Več...

9.11.2010

Tudi subvencija je dohodek iz opravljanja dejavnosti

V letošnjem letu je Zavod v okviru politike vzpodbujanja zaposlovanja vsem osebam, ki so bile prijavljene kot brezposelne osebe, ponudil možnost pridobitve subvencije za samozaposlitev. > Več...

8.11.2010

Trg dela bo odslej na novo urejen

V veljavo je stopil Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), ki se bo začel uporabljati 1.januarja 2011 in določa  ukrepe države na trgu dela, ukrepe aktivne politike zaposlovanja ter delovanje sistema zavarovanja za primer brezposelnosti, izvajalce ukrepov ter predpisuje pogoje in postopke za uveljavljanje posameznih pravic in storitev, način financiranja ukrepov ter spremljanje, vrednotenje in nadzor nad njihovim izvajanjem. > Več...

5.11.2010

Slabitev terjatev iz finančnega najema

Pri opredeljevanju terjatev se je potrebno nasloniti na opredelitve MSRP in SRS, z davčnega vidika pa se odhodki iz naslova slabitev ne priznajo. > Več...

4.11.2010

Koriščenje spodbud za zaposlovanje po ZRPPR1015

Pri optimizaciji davčne bilance za leto 2010 lahko Pomurski podjetniki koristijo dodatne olajšave za spodbujanje razvoja Pomurske regije v letih 2010 do 2015, če izpolnjujejo pogoje ZRPPR1015. > Več...

2.11.2010

Poslovni načrt je skupni imenovalec davčne in računovodske obravnave RR aktivnosti podjetja

Stroški razvoja in stroški razvijanja so različno obravnavani, vendar enako tretirani pri koriščenju davčnih olajšav. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober