IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Oktober 2016
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Oktober 2016
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.10.2016 do 31.10.2016

28.10.2016

Urejanje kapitalskih razmerij med družbeniki ob nominalnem povečanju osnovnega kapitala d. o. o.

Družba, ki je pravno organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo, lahko poveča osnovni kapital efektivno, z novimi vložki, ali pa nominalno, torej iz sredstev družbe. Pri nominalnem povečanju osnovnega kapitala se postavlja vprašanje, ali je kapitalska razmerja po povečanju osnovnega kapitala dopustno urediti tudi z izdajo novih poslovnih deležev, upoštevaje določbo petega odstavka 517. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), po kateri je treba zaradi povečanja povečevati osnovne vložke družbenikov, in - če to ni dopustno -, ali je mogoče kapitalska razmerja urediti tudi kako drugače.

> Več...

27.10.2016

Obdavčitev obresti - informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2R

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 63/2016, z dne 7. 10. 2016, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (ZDoh-2R), ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2017.

> Več...

26.10.2016

Kako se pripraviti na prvo poročanje po MSRP

Skladno s prenovljenim ZGD-1l morajo podjetja od 1.1.2016 za potrebe izvedbe konsolidiranih računovodskih izkazov obvezno uporabiti MSRP.

> Več...

25.10.2016

Storitve v zvezi z nepremičninami in DDV po 1.1.2017 (1. del)

V skladu s 47. členom Direktive o DDV (v nadaljevanju Direktiva) oziroma 27. členom ZDDV-1  je kraj obdavčitve storitev, ki so povezane z nepremičnino, tam kjer se nepremičnina nahaja. Z namenom večje usklajenosti, učinkovitosti in zanesljivosti je bila sprejeta Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011, ki jo spreminja Izvedbena uredba št. 1042/2013 (v nadaljevanju Uredba). Določbe Uredbe v zvezi s krajem obdavčitve storitev v zvezi z nepremičninami stopijo v veljavo 1.1.2017.

> Več...

24.10.2016

Kmetje imajo le do konca oktobra čas, da priglasijo vrsto obdavčitve v letu 2017

V skladu z določbami Pravilnika o obrazcih za priglasitev začetka, konca in sprememb ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, zavezanec pri davčnem organu z obrazcem priglasi ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, ki ga predloži do 31. oktobra tekočega leta.

> Več...

21.10.2016

Konsolidirana letna poročila 2016 bo treba pripraviti skladno z MSRP

Z novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1l), je zakonodajalec v slovenski pravni red implementiral določbe Direktive Sveta 2013/34/ EU, s katero se v 56. členu ZGD-1 spreminja nabor družb, ki bodo morale za poslovno leto 2016 pripraviti konsolidirane letna poročila. 

> Več...

21.10.2016

Novost, ki jih prinaša novela Zakona o davčnem postopku –ZDavP-2J

Finančna uprava RS je podala kratko informacijo o novostih, ki jih prinaša novela ZDavP-2J in jo objavljamo v nadaljevanju.

> Več...

20.10.2016

Četrto splošno mnenje o uveljavljanih dejavnostih v okviru davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj - popravek

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je ponovno vzpostavilo delovanje spletne strani MGRT o davčni olajšavah za raziskovalno razvojno dejavnost in objavilo popravek svojega četrtega splošnega mnenja o uveljavljanih dejavnostih v okviru davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, ki ga objavljamo v nadaljevanju. > Več...

19.10.2016

DDV obravnava storitev, povezanih z nepremičninami

Posebno pravilo v zvezi z določanjem kraja obdavčitve storitev, povezanih z nepremičnino, že poznamo, vendar se v praksi še vedno pojavljajo težave pri opredelitvi posameznih storitev, glede njihove povezave z nepremičnino. V nadaljevanju pojasnjujemo, kako lahko odgovor na vprašanje, ali gre za storitev, povezano z nepremičnino ali ne, poiščete v spremenjeni Izvedbeni uredbi, ki se začne tudi v Sloveniji uporabljati s 1.1.2017.

> Več...

18.10.2016

Odkup obveznosti in njihova konverzija v osnovni kapital - knjiženje in DDV

Podjetje B bo od upnikov po nižji vrednosti odkupilo obveznosti iz kreditnih pogodb in navadne obveznosti podjetja A. Prek odkupa lastniškega deleža bo postalo tudi 100-odstotni lastnik podjetja A.  Kakšen je vpliv na DDV in DDPO, če podjetje B odkupljene terjatve konvertira v osnovni kapital podjetja A po nabavni vrednosti oziroma po nominalni vrednosti terjatve?

> Več...

17.10.2016

Kaj so to pozitivni ukrepi ali pozitivna diskriminacija?

S posebnimi ukrepi, za katere je sodna praksa uveljavila izraz »pozitivna diskriminacija«  za zaposlene s krajšim delovnim časom v posebnih primerih zaradi starševstva, delodajalec ne postavlja delavca, ki uveljavi krajši delovni čas zaradi starševstva, v privilegiran položaj, ampak mu zagotavlja dejansko enakopravno obravnavo.

> Več...

14.10.2016

Odpoklic direktorja d. o. o.

Direktor družbe z omejeno odgovornostjo družbeniku onemogoča vpogled v poslovne knjige in mu nasploh noče dajati informacij o poslovanju, zato ga želi družbenik odstaviti. Ali je to lahko razlog za odstavitev in kako mora izpeljati postopek, da bo odstavitev zakonita?

> Več...

13.10.2016

Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2R

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 63/2016, z dne 7. 10. 2016, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (novela ZDoh-2R), ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2017. V nadaljevanju podajamo informacije o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2R.

> Več...

12.10.2016

Popravek odbitka DDV pri osnovnih sredstvih

V zvezi s popravkom odbitka DDV na splošno velja, da mora davčni zavezanec prvotni odbitek popraviti, če je odbitek višji ali nižji od odbitka, do katerega je bil davčni zavezanec upravičen. Kako in kdaj izvesti popravek odbitka DDV pri osnovnih sredstvih, pa pojasnjujemo v nadaljevanju.

> Več...

11.10.2016

Spremembe na REK obrazcih

Prejšnji mesec so bile objavljene spremembe in dopolnitve > Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (UL RS, št. 60/16), s katerim je določeno, da se za dohodke, ki se nanašajo na obdobje od 1. 1. 2017 dalje v vseh rubrikah M poroča tudi znesek osnove za obračun prispevkov. Uvaja pa se tudi bolj enostaven način poročanja popravkov in se omogoča poročanja popravkov oz. poračunov plač za preteklo obdobje v tekočem obračunu.

> Več...

10.10.2016

Izplačilo jubilejne nagrade

Družba ureja razmerja z delavci v skladu s kolektivno pogodbo za trgovino in ta v 77. členu določa, da delavcu pripada jubilejna nagrada za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu. Delavec je v organizaciji zaposlen 10 let in ima 35 let skupne delovne dobe, ter je za 10 let je že dobil izplačano nagrado pri prejšnjem delodajalcu. Zanima nas upravičenost izplačila v tem primeru.

> Več...

7.10.2016

Vštevanje v delovno dobo

Kam se všteva zavarovalna doba, katere podlaga je starševski dodatek s šifro 96? Ali samo v pokojninsko dobo ali tudi v delovno dobo?

> Več...

5.10.2016

Na letno poročilo za leto 2016 je treba misliti že danes

Čeprav je še nekaj mesecev do konca koledarskega leta in še nekaj mesecev več, ko bo treba predložiti letno poročilo, pa številne spremembe, ki jih je prinesla novela ZGD-1I, terjajo premislek že danes, saj je od tega odvisno, kako in v kakšnem obsegu bo treba predložiti letno poročilo za leto 2016.

> Več...

4.10.2016

Izkazovanje DDV od uvoza prek obračuna DDV

Davčni organ v postopkih kontrole obračunov DDV pri obračunavanju DDV od uvoza blaga ugotavlja, da davčni zavezanci v polje 26 obračuna DDV za julij in avgust 2016 niso vključili pravilnih zneskov DDV od uvoza blaga, prepuščenega v prost promet v teh dveh mesecih.

> Več...

4.10.2016

Obvestilo glede izvajanja drugega odstavka 45. člena ZDDV-1 v povezavi z 78. členom pravilnika

3.10.2016

Prenehanje po skrajšanem postopku

Družba je že izbrisana iz registra. V bilanci stanja ne izkazuje osnovnih sredstev, nima zaposlenih, nima odprtih terjatev niti obveznosti. Ima le nekaj kapitala, njegova vrednost pa je nižja od vložka pred štirimi leti. Zanima nas, kakšni so postopki po izbrisu?

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober