IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Oktober 2014
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Oktober 2014
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.10.2014 do 31.10.2014

31.10.2014

Iz sodne prakse: Odprava odločbe po nadzorstveni pravici v davčnem postopku

Drugi odstavek 88. člena Zakona o davčnem postopku, ki določa, da lahko davčni organ po nadzorstveni pravici odpravi, razveljavi ali spremeni odmerno odločbo v petih letih od dneva, ko je bila odločba vročena zavezancu za davek, če je z njo prekršen materialni zakon, v praksi sproža veliko dilem. > Več...

29.10.2014

Spremembe davčne osnove v izvršilnih postopkih po noveli ZDDV-1

S 1. januarjem 2015 se bo spremenil Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). Z novelo se obeta kar nekaj novosti, med drugim tudi na področju davčne osnove in popravka odbitka DDV.

> Več...

28.10.2014

Ali je zavrnitev zahtevka za pridobitev ID za DDV upravičena?

Izkušnje pri pridobivanju ID za DDV v Sloveniji kažejo, da davčni organ pogosto zavrne zahtevo za dodelitev ID za DDV z obrazložitvijo, da predlagatelj nima potrebnih materialnih, tehničnih in finančnih sredstev za opravljanje prijavljene ekonomske dejavnosti. Na ta način naj bi se davčni organ boril proti davčnim goljufijam. Pa je to upravičeno? > Več...

27.10.2014

Dnevnice za službeno potovanje v tujino

Podjetje namerava obračunati dnevnice za zaposlenega, ki je bil na večdnevnem službenem potovanju v državah članicah EU. Zanima jih pravilen obračun dnevnic in pogoji za izplačilo dnevnic, predvsem kateri zneski se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ter osnovo prispevkov za socialno varnost?

> Več...

24.10.2014

Iz sodne prakse: Zastaranje terjatve iz naslova kršitve konkurenčne klavzule

Vrhovno sodišče je potrdilo, da začne subjektivni rok teči od trenutka, ko družba izve za kršitelja in konkretno dejanje, ki je povzročilo škodo, katere povrnitev družba zahteva s tožbenim zahtevkom. Pri tem oškodovancu ne rabi biti znan konkretna višina škode.

> Več...

22.10.2014

Povračilo stroška prevoza na delo in z dela

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) glede povračila prevoza na delo in z dela določa le osnovno pravilo - pravico delavca do povračila. Višino povračila naj bi določile kolektivne pogodbe dejavnosti oz. podzakonski akti, če kolektivne pogodbe ni. Delodajalec pa mora pri obravnavi povračil stroška prevoza na delo in z dela vedno preučiti delovno pravni vidik, davčni vidik in vidik socialne zakonodaje.

> Več...

21.10.2014

Zagotovitev vozila s strani družbenika

Podjetje potrebuje tovorno vozilo za opravljanje posla. Sredstva za nakup službenega vozila lahko svoji družbi zagotovi družbenik na več načinov, pri tem pa je potrebno upoštevati tudi negotovost glede obstoja družbe.  

> Več...

20.10.2014

Delavci pred upokojitvijo - nedopustna praksa upravnih organov

Delavcu pred upokojitvijo delodajalec pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga brez delavčevega soglasja ne sme odpovedati, razen v zakonsko določenih primerih. Odpoved brez soglasja je na primer mogoča, če je delavcu zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino. > Več...

17.10.2014

Iz sodne prakse: Izpolnitev pogodbenih obveznosti

Izpolnitev pogodbenih obveznosti je treba razlagati kompleksno, z upoštevanjem vseh relevantnih okoliščin, in ne zgolj z vidika posameznega izpolnitvenega dejanja.

> Več...

15.10.2014

Supervizor kmalu tudi z informacijami o poslovanju podjetij pod prevladujočim vplivom države

Z novelo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C) se obveznost posredovanja informacij javnega značaja z organov javnega sektorja širi tudi na podjetja pod prevladujočim vplivom države ali občin, ki bodo morala odslej razkrivati ključne podatke.

> Več...

14.10.2014

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku

Ministrstvo za Finance Republike Slovenije je pred kratkim objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku. Predlagane spremembe in dopolnitve ZDavP-2 so posledica Sporazuma o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA, ki ga je Republika Slovenija z Združenimi državami Amerike sklenila 2. junija 2014, in ki že velja.

> Več...

13.10.2014

Neplačana odsotnost

Podjetje zanima, kakšna je pravica delavca do neplačane odsotnosti, kakšen sklep je potreben izdati in kakšni so pogoji koriščenja? Zanima jih tudi kakšen strošek odpade na delodajalca?

> Več...

10.10.2014

Še o (nenehnem) noveliranju ZIZ in cenitvah nepremičnin

Množica novel Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), vključno z zadnjo, deseto (ZIZ-J),  kljub vsakokratnim drugačnim obljubam in zagotovilom predlagateljev nikakor ne uspe ustvariti dovolj učinkovite zakonodajne podlage za vodenje izvršb v našem pravnem redu.

> Več...

8.10.2014

Davčne spodbude poklicnih športnikov iz naslova premostitvenega zavarovanja

Zakon o športu (ZSpo) v četrti alineji prvega odstavka 3. člena določa, da država uresničuje javni interes v športu tudi tako, da vodi stimulativno davčno politiko. Pomemben korak naprej je zakonodajalec storil sredi letošnjega leta, ko je začel veljati Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov (ZPZPŠ), ki vsebuje tudi nekatere davčne spodbude. > Več...

7.10.2014

Organizacija športnih prireditev

Samostojni podjetnik deluje kot športni trener in organizator športnih prireditev. Udeleženci športnih turnirjev so reprezentance iz držav EU in tretjih držav, ki so davčni zavezanci. Glavni del izstavljene fakture udeležencem so nastanitve udeležencev. Ali je pravilno, da udeležencem za celoten strošek izstavimo fakturo za organizacijo ali udeležbo na turnirju in se sklicujemo na 1. odstavek 25. člena ZDDV-1? > Več...

6.10.2014

Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju

Zakonodajalec je z zadnjimi spremembami Zakona o javnem naročanju (ZJN-2E) in Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-E), ki so začele veljati 16. aprila 2014, določil pravno podlago za sprejetje podzakonskega akta Vlade, s katerim se podrobneje uredijo finančna zavarovanja pri javnem naročanju.

> Več...

3.10.2014

Razumevanje regulatorne ujetosti

Globalna finančna kriza, sprožena leta 2008, je med drugim pokazala tudi na problem regulatorne ujetosti (ang. regulatory capture). Ključno vprašanje ob tem je, ali regulatorna ureditev posameznega področja uspešno služi javnemu interesu ali pa mu škoduje v različnih razsežnostih. Poglejmo si, kdo so deležniki regulatornega procesa, ter povzemimo novejša spoznanja o tem pojavu in mehanizme delovanja.

> Več...

1.10.2014

Spremembe, ki stopijo v veljavo prvega januarja 2015

Prvega januarja 2015 stopajo v veljavo spremembe obdavčitve, glede na kraj opravljene storitve v zvezi s telekomunikacijskimi storitvami, storitvami radijskega in televizijskega oddajanja in elektronsko opravljenimi storitvami, in sicer kadar so storitve opravljene davčnim nezavezancem v državah članicah EU. Zaradi navedenega lahko pričakujemo, da bodo vsaj nekateri ponudniki diferencirali svoje cene. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober