IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Januar 2015
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Januar 2015
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.1.2015 do 31.1.2015

30.1.2015

Iz sodne prakse: Plačilo dodatnega dela

Delavcu, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, je treba ure, opravljene preko dogovorjenega delovnega časa, obravnavati kot nadure.

> Več...

28.1.2015

Normiranci v letu 2015

Ker sistem pavšalne obdavčitve ni zaživel v pričakovanem obsegu, bodo normiranci v letu 2015 plačali davek po nižji stopnji. V letu 2014 je bila namreč efektivna davčna obremenitev 6 odstotkov, za leto 2015 pa se znižuje na 4 odstotke. Pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za takšno obdavčitev, predstavljamo v nadaljevanju.

> Več...

27.1.2015

Donacija društvu

Pravna oseba je nakazala sredstva društvu, kar sta oba knjižila kot posojilo. Čez dve leti sta se odločila, da bi ta sredstva spremenili v donacijo. Ali se lahko pri družbi, ki je bila donator, zapre terjatev do kluba in poknjiži kot odhodek - donacijo, četudi ni denarnega toka?

> Več...

26.1.2015

Sklad za reševanje bank

Na zadnji dan leta je stopil v veljavo nov Zakon o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB), s katerim se skladno z evropsko zakonodajo vzpostavlja poseben sklad za reševanje bank, ki naj bi zagotavljal financiranje morebitnih ukrepov reševanja bank v težavah.

> Več...

23.1.2015

Obračun potnih stroškov

Podjetje se je iz mesta preselilo na podeželje. Ker ni možnosti prevoza od avtobusnega postajališča do delovnega mesta, se zaposleni vozi na delo z lastnim prevozom in je tako pri povračilu stroškov prikrajšan. > Več...

21.1.2015

Čas paragonskih blokov se izteka

Od 1. januarja 2015 velja novela ZDavP-2H, ki z namenom zmanjševanja sive ekonomije, ukinja uporabo paragonskih blokov in uvaja vezano knjigo računov.

> Več...

20.1.2015

Ugotovitev rezidentskega statusa za davčne namene v Sloveniji – prihod v Republiko Slovenijo

V primeru selitve tuje fizične osebe v Slovenijo, lahko le-ta postane rezident Slovenije za davčne namene in plačuje davek le v Sloveniji. V kolikor tuja fizična oseba statusa ne uredi, tvega dvojno obdavčitev. > Več...

19.1.2015

Novela ZUJF določa urno postavko študentskega dela

1. februarja se bodo začele uporabljati spremembe in dopolnitve > Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki zvišujejo davčne obremenitve študentskega dela in določajo minimalno urno postavko (4,50 evra bruto oziroma 3,80 evra neto).

> Več...

16.1.2015

Kje se je izgubil zlati lesk?

Še pred nekaj leti je bilo mogoče tako v javnih občilih kot tudi med malimi vlagatelji zaznati izjemno zanimanje za plemenite kovine. Govorilo se je o padcu papirnatega denarja in o vrnitvi zlatega standarda kot edini trdni možnosti. Zgodba se vendarle ni uresničila in marsikdo se sprašuje, kje se je izgubil zlati lesk.

> Več...

14.1.2015

Varčevalni ukrepi v javnem sektorju

Novi varčevalni ukrepi, ki jih je z namenom zagotoviti vzdržne javne finance ter učinkovito upravljanje z javnimi financami predlagala vlada in po nujnem postopku sprejel državni zbor, so stopili v veljavo z novim letom.

> Več...

13.1.2015

Izbira ugodnejše pokojnine

Delavec izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev. Ker je zadnje leto v bolniškem staležu, je delodajalec podal predlog za invalidsko upokojitev. Ali lahko delavec počaka na odločitev glede invalidske upokojitve in se potem starostno upokoji?

> Več...

12.1.2015

Zaračunavanje storitev, opravljenih pred dvema letoma

Podjetje je šele letos fakturiralo storitve po potrjenih delovnih nalogih za nazaj. Kako rešiti napako, ker prihodki in stroški v preteklih, že oddanih obračunih, niso bili pripoznani v skladu s SRS? Hkrati je poslovodja drugega podjetja že napovedal, da faktur ne bo pripoznal, čeprav obstajajo materialni dokazi, da je bila storitev opravljena.  

> Več...

9.1.2015

Sodišče EU: Pojem stalne poslovne enote prejemnika storitve

V zadevi C-605/12 so na sodišču EU presojali o vprašanjih določitve kraja opravljanja storitev kot kraja obdavčitve storitev za namene DDV, ki jih družba iz ene države članice (poljska družba) opravlja za družbo iz druge države članice (ciprska družba), in pod katerimi pogoji se šteje, da ima prva družba stalno poslovno enoto v drugi državi članici v smislu 44. člena Direktive o DDV.

> Več...

7.1.2015

Dileme izpolnjevanja pogojev za pavšalno obdavčitev po 1.1.2015

Zakon o spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2N) in Zakon o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2K), ki veljata od 5. julija 2014 in se uporabljata od 1. januarja 2015, sta prinesla nekatere spremembe na področju pavšalne obdavčitve, ki jih davčni zavezanci sicer ne bodo uporabljali pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2014, jih je pa potrebno upoštevati pri poslovanju v letu 2015.

> Več...

6.1.2015

Slovenska praksa odmere davka po petem odstavku 68. člena ZDavP-2

Postopek odmere davka po petem odstavku 68. člena ZDavP-2 velja za najuspešnejši projekt davčnega organa v zadnjih letih. Namen tako imenovanega projekta "Prijava premoženja" je preprečevanje davčnih utaj na področju dohodnine.

> Več...

5.1.2015

Odpravnina iz poslovnih razlogov

Delavcu, ki je bil v podjetju zaposlen 25 let, preneha delovno razmerje in na podlagi tega se mu bo izplačala tudi odpravnina. Ali je potrebno tako odpravnino poročati tudi na obrazcih REK?

> Več...

2.1.2015

Zakon ZDA o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini in spremembe ZDavP-2

V prispevku je predstavljen FATCA, obveznosti, ki jih sklenjeni sporazum FATCA uvaja za nekatere kategorije slovenskih poslovnih subjektov, pa tudi predlagane spremembe in dopolnitve ZDavP-2. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober