FinD - Aktualno
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Zadnji članki
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Zadnji članki

18.7.2019 0.00

Upokojencem konec julija letni dodatek

Upokojenci bodo konec julija skupaj s pokojninami prejeli tudi letni dodatek, ki zanje pomeni enako kot regres za aktivno prebivalstvo. Izplačan bo v petih različnih zneskih, pri čemer bodo tisti z najnižjimi pokojninami prejeli 437 evrov, tisti z najvišjimi pa 127. Letni dodatek bodo prejeli tudi prejemniki invalidskih nadomestil. > Več...

17.7.2019

Kaj storiti v primeru insolvetnosti?

Če dolžnik, ki je lahko pravna ali fizična oseba postane insolventen, torej v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju (trajnejša nelikvidnost), ali postane dolgoročno plačilno nesposoben, je v skladu z Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) treba pričeti postopke zaradi insolvetnosti. > Več...

16.7.2019

Obračun DDV ob nakupu rabljenega blaga v EU

Slovensko podjetje s SI številko kupuje delovne stroje na spletni dražbi (Danska). Na izdanem računu ni bilo navedene klavzule reverse charge. Kontaktirali smo podjetje na Dansko in jih prosili za pojasnilo glede manjkajoče klavzule. Pojasnilo smo prejeli, vendar nas še vedno zanima, ali opravimo samoobdavčitev s pravico do odbitka, ali mogoče v tem primeru brez pravice do odbitka DDV-ja in samo obračunanim DDV v Sloveniji?

> Več...

15.7.2019

Usmeritve v zvezi z oblikovanjem popravkov vrednosti terjatev

V skladu s SRS 5.19 se terjatve vseh vrst ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki so posledica že nastalih poslovnih dogodkov, upravičenost njihovega nastanka pa izpričujejo ustrezne listine, kot so računi, bremenepisi, pogodbe in drugo. Terjatve je v računovodskih evidencah upravičeno pripoznati ob predpostavki, da bodo tudi plačane. Prvotno pripoznane terjatve se lahko kasneje tudi povečajo ali zmanjšajo, kar je običajno posledica naknadnih popustov iz naslova predhodnih plačila, vračila blaga ali drugačne poravnave.

> Več...

12.7.2019

Pripravništvo

Pripravnik je vsak kdor prvič začne opravljati delo, ustrezno vrsti in ravni svoje strokovne izobrazbe ter z namenom, da se usposobi za samostojno opravljanje dela v delovnem razmerju. Gre za delavca na določenem delovnem mestu, ki se preko pogodbe o zaposlitvi oziroma preko pogodbe o volonterskem pripravništvu, če tako določa zakon, želi usposobiti za samostojno opravljanje dela.

> Več...

10.7.2019

Praktično o prehodu za najeme

V tokratnem članku bomo obravnavali prehode za najeme sredstev tistih organizacij, ki računovodijo na podlagi SRS in morajo oziroma želijo prerazvrstiti najeme, ki so jih do 31. 12. 2018 razvrščale med poslovne najeme, med sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe (PUS). V tem članku prikazujemo ključne korake in zglede prehoda na preprost način.

> Več...

9.7.2019

Obračun DDV pri najemu razstavnega prostora

Organizirali smo kongres/izobraževanje, ki je imelo kotizacijo. Na kongresu so bili tudi razstavljavci iz tujine (Hrvaška, davčni zavezanci), ki jim bomo računali najem razstavnega prostora. Ali upoštevamo 29/1 člen ali  25/1 člen ZDDV-1 pri obračunu DDV?

> Več...

8.7.2019

Insolventnost – kako jo ugotoviti?

Organizacija je insolventna, ko ni več sposobna poravnavati svojih zapadlih obveznosti dalje časovno obdobje, torej lahko rečemo, da je takšna organizacija plačilno nesposobna. Organizcija se tako znajde v situaciji, v kateri je zaradi plačilne nesposobi ogrožen njen  obstoj in s tem predpostavka delujočega podjetja (going concern).

> Več...

5.7.2019

Industrijska revolucija 4.0 nas postavlja pred odločitve

Letos mineva tri desetletja od padca Berlinskega zidu in s tem začetka združevanja obeh delov Evrope. Ko brskam po zgodnjih otroških spominih, se mi hitro prikažejo slike različnosti Vzhodne in Zahodne Evrope. Na eni strani svobodni, razviti in bogati Zahod, na drugi strani pa zatirani, sivi in revni Vzhod.

> Več...

4.7.2019

Prenos letnega dopusta v naslednje koledarsko leto

Letni dopust je pravica vsakega delavca, ki ga le ta pridobi s sklenitvijo delovnega razmerja, ne glede na to, ali sklene pogodbo o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas. Je namreč pravica delavca, ki se ji sam ne more odpovedati in dolžnost delodajalca, da delavcu to pravico omogoči. Zato je kakršna koli izjava ali sporazum, s katerim bi se delavec odpovedal pravici do dopusta ali se dogovoril za odškodnino, neveljavna. Je pa seveda to možno ob prenehanju delovnega razmerja, ko imata delavec in delodajalec možnost, da se dogovorita o odškodnini za neizrabljen dopust.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober