FinD - Aktualno - Razkritje skritih rezerv pri oddelitvi
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Članek
 

          - +   *  

Aktualni članki iz poslovnega sveta

31.1.2011

Razkritje skritih rezerv pri oddelitvi

Razkritje skritih rezerv je potrebno zajeti v Prilogo 3a, če je bila izvedena priglasitev nevtralne davčne obravnave. Potrebno pa je poznati tudi računovodski vidik oddelitve in obravnave skritih rezerv.

Vprašanje:
Družba A se je delila dne 1. 1. 2009 in prenesla sredstva in obveznosti po delitvenem načrtu na novo ustanovljeno družbo B.

Družba B je bila vpisana v sodni register dne 23. 11. 2009 - vse do tega datuma je družba A delala v imenu družbe B in na ta dan prenesla kot otvoritveno stanje in poslovanje na prevzemno družbo.

Zanima nas predvsem priloga 3a k obračunu davka od dohodkov pravnih oseb v zvezi z razkritjem skritih rezerv:
a) Ali to prilogo predloži družba A (prenosna)? Ali mora ta družba znesek skritih rezerv iz te priloge zajeti pod zap.št. 12.7 davčnega obračuna? Ali velja enako tudi v primeru, da je poštena vrednost nižja od davčne vrednosti (izguba)?
b) Ali to prilogo predloži tudi družba B (prevzemna)?
Ali mora biti poštena vrednost ocenjena od cenilca ali z dokazili primerljive vrednosti na trgu?

Odgovor:
Razkritje skritih rezerv v primeru oddelitve z ustanovitvijo, če je vpis v sodni register opravljen v istem poslovnem letu, kot je bilančno-presečni datum, ureja 365. člen Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). V 2. odstavku 365. člena Zakona o davčnem postopku je določeno, da prenosna družba (torej družba, iz katere so se oddelila sredstva in obveznosti) v prvem davčnem obračunu, ki sledi obračunskem dnevu oddelitve (pri vas, predvidevamo, 31. 12. 2009), razkrije skrite rezerve, ki se nanašajo na posamezni del premoženja, ki se skladno z delitvenim načrtom prenaša na novo družbo (priloga 3a k davčnemu obračunu). Obvezna priloga tega davčnega obračuna je delitveni načrt. Prilogo o skritih rezervah predloži le prenosna družba, ne pa tudi prevzemna družba.

Če niste uveljavljali nevtralne davčne obravnave na podlagi določil 53. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) in 381. člena ZDavP-2, je treba skrite rezerve ne le razkriti, temveč tudi vključiti v davčni obračun, kar pomeni, da povečujejo davčno osnovo za obračun davka od dohodkov pravnih oseb (polje 12.7 davčnega obračuna). Skrite rezerve pomenijo znesek razlike med pošteno in davčno vrednostjo sredstev. Poštena vrednost je znesek, za katerega je mogoče prodati ali na drug način zamenjati sredstvo ali s katerim je mogoče poravnati obveznost ali za katerega je mogoče zamenjati podeljeni kapitalski inštrument med dobro obveščenima in voljnima strankama v poslu, v katerem sta stranki medsebojno neodvisni in enakopravni.

V 38. členu ZDDPO-2, kjer je vključeno določilo o skritih rezervah, ni določeno, da bi moral pošteno vrednost ocenjevati cenilec, zato lahko po našem mnenju to vrednost dokazujete z dokazili o ugotovitvi primerljive vrednosti na trgu. Če upoštevamo še določila SRS v zvezi z ugotavljanjem poštene vrednosti pri nepremičninah (na katere se sicer 38. člen ZDDPO-2 ne sklicuje), naj omenimo, da je v SRS 1 (podobno tudi v SRS 6) zapisano, da se poštena vrednost zemljišč, zgradb in opreme izmeri na podlagi tržne vrednosti, ki jo običajno ugotavljajo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti.

Če pri vas pride do »skritih izgub«, zanje ni predvidena posebna rubrika v davčnem obračunu, kot je 12.7. za skrite rezerve. V tem primeru bi bilo namreč treba upoštevati določila računovodskih predpisov o prevrednotovanju »navzdol«, zato so praviloma ti odhodki izkazani že v računovodskem izkazu prenosne družbe.

Inštitut za računovodstvo

Arhiv

Zadnji članki

2019

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober