FinD - Aktualno - Evidentiranje poroštva za najeti kredit drugi pravni osebi in vnovčitev
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Članek
 

          - +   *  

Aktualni članki iz poslovnega sveta

11.2.2019

Darinka Meško, mag., preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka

Evidentiranje poroštva za najeti kredit drugi pravni osebi in vnovčitev

Podjetje A je porok za najeto posojilo druge pravne osebe v skladu s posojilno pogodbo sklenjeno med drugim podjetjem (podjetje B) in banko. Podjetje B je od banke prejelo kratkoročno posojilo za namen financiranja investicije v višini 500.000 EUR. Ker podjetje B zaradi finančnih težav obveznosti ni plačevalo, je obveznost za plačilo prešlo na podjetje A, ki je posojilo moralo poplačati.

Pravila skrbnega računovodenja (PSR 1.1.), ki dopolnjujejo Slovenske računovodske standarde opredeljujejo, da so knjigovodske listine praviloma v določeni obliki sestavljeni zapisi o poslovnih dogodkih (tudi o tistih, ki so izkazani v zunajbilančnih razvidih), ki spreminjajo sredstva, obveznosti do njihovih virov, prihodke in odhodke. Uporabljajo se za zapisovanje poslovnih dogodkov ter prenašanje knjigovodskih podatkov. Lahko so tudi v obliki elektronskih zapisov.

Knjigovodske listine (v papirni obliki ali v obliki elektronskih zapisov) morajo izkazovati poslovne dogodke verodostojno in pošteno. Poslovne dogodke evidentiramo v poslovne knjige v skladu s PSR 2.4, pri čemer poslovne knjige ne povzemajo vseh podatkov o uresničenih poslovnih dogodkih, temveč le tiste, ki jih je mogoče izraziti v denarni merski enoti, in ki na končni stopnji omogočajo spoznavati vrednostno izražene sredstva, obveznosti do njihovih virov, prihodke in odhodke posamič po vrstah in kot celoto. Kot poslovne knjige se ne štejejo niti izvajalni razvidi (operativna evidenca) posameznih pojavov.

Po Slovenskem računovodskem standardu 9 so dolgovi pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, ki jih je treba vrniti oziroma poravnati, zlasti v denarju. V našem primeru se je podjetje zadolžilo pri banki, torej gre za finančni dolg, saj se finančni dolgovi pojavljajo, ker posojilodajalci vnašajo v organizacijo denarna sredstva. Finančni dolgovi so dobljena posojila na podlagi posojilnih pogodb in izdani dolžniški vrednostni papirji razen izdanih čekov, ki se štejejo kot odbitna postavka pri denarnih sredstvih.

Dolgovi se razčlenjujejo tudi na tiste, pri katerih se kot financerji pojavljajo banke ter druge pravne in fizične osebe. Finančni oziroma poslovni dolg se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna kot obveznost, ko ob upoštevanju pogodbenega datuma ali datuma prejemkov oziroma prejemov in z njimi povezanih obračunov nastane obveznost, določena v pogodbi ali drugem pravnem aktu.

Pogojne terjatve ali pogojne obveznosti se ne obravnavajo kot aktivne časovne razmejitve oziroma pasivne časovne razmejitve. Organizacija jih spremlja v zunajbilančnih razvidih.

Ker je v našem primeru posojilno pogodbo sklenilo podjetje B, mora v skladu s SRS 9 finančne obveznosti evidentirati podjetje B, medtem ko mora podjetje A te obveznosti izkazati v izvenbilančni evidenci kot potencialne obveznosti iz naslova tega kredita. Tako podjetje A v svojih računovodskih evidencah pripozna naslednje poslovne dogodke:

Nadaljevanje članka za naročnike >> Darinka Meško, mag.: Evidentiranje poroštva za najeti kredit drugi pravni osebi in vnovčitev


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati nov uporabnik?

Avtor: Darinka Meško, mag.
Visoka šola za računovodstvoArhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober