FinD - Aktualno - Aktiviranje osnovnega sredstva, ki ga bomo odplačevali postopoma in dobivali račune postopoma
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Članek
 

          - +   *  

Aktualni članki iz poslovnega sveta

6.12.2018

mag. Darinka Kamenšek

Aktiviranje osnovnega sredstva, ki ga bomo odplačevali postopoma in dobivali račune postopoma

Zamislimo si primer, da smo vgradili sistem hlajenja po celotni zgradbi. Izvajalec bo izvedel posodobite, v pogodbi pa smo se dogovorili, da smo 10% vrednosti investicije plačali takoj, ostalih 90% vrednosti pa bomo odplačevali v enakomernih obrokih v naslednjih 24 mesecih. Izvajalec nam bo sproti izstavljal račune. Oprema bo usposobljena za uporabo preden bomo začeli postopoma odplačevati preostalih 90% vrednosti investicije. Vprašanje je kako aktivirati osnovno sredstvo - opremo v trenutku ko bo le ta usposobljena za uporabo, glede na to, da bomo račune dobivali postopoma, tako kot teče investiranje?

Osnovna sredstva obravnava Slovenski računovodski standard 1. Ta opredeljuje osnovna sredstva kot sredstvo, ki ga ima podjetje v lasti ali finančnem najemu ali ga na drug način obvladuje ter ga uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene in ga bo po pričakovanjih uporabljalo v te namene v več kot enem obračunskem obdobju. Pripoznamo ga lahko v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja, če:

a) je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njim, in

b) je mogoče njegovo nabavno vrednost zanesljivo izmeriti.

Nadalje standard govori, da se opredmeteno osnovno sredstvo, ki izpolnjuje pogoje pripoznanja, ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. Sestavljajo jo njegova nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve ter ocena stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve. Med nevračljive nakup-ne dajatve se všteje tudi tisti davek na dodano vrednost, ki se ne povrne. Od nakupne cene se odštejejo vsi trgovinski in drugi popusti. Donacije in državne podpore za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev se ne odštevajo od njihove nabavne vrednosti, temveč se vštevajo med dolgoročne odložene prihodke in se porabljajo skladno z obračunano amortizacijo. Nabavno vrednost sestavljajo tudi stroški izposojanja v zvezi s pridobitvijo opredmetenega osnovnega sredstva do njegove usposobitve za uporabo.

SRS 1 ne obravnava financiranja osnovnega sredstva. Možnost financiranja OS so lahko zelo različne in sicer:

  • Lasten vir financiranja
  • Tuji vir financiranja


Nadaljevanje članka za naročnike >>
mag. Darinka Kamenšek: Aktiviranje osnovnega sredstva, ki ga bomo odplačevali postopoma in dobivali račune postopoma


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Želite prebrati članek do konca?
Registriraj se s testnim dostopom in preberi celoten članek brezplačno.

Arhiv

Zadnji članki

2019

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober