Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Članek
 

          - +   *  

Aktualni članki iz poslovnega sveta

7.11.2018

Darinka Meško, mag., preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka

Prejeta bančna garancija za dobro izvedbo posla in vnovčitev

Podjetje je za dobro izvedbo gradbenih del kupcu izstavilo bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 10 odstotkov pogodbene vrednosti, ki je znašala 500.000 evrov. Ker se je izkazalo, da dela niso bila kakovostno opravljena, se je kupec odločil za namen odprave napak vnovčiti garancijo.

Kako poslovne dogodke evidentiramo v računovodskih evidencah?

Zakon o varstvu potrošnikov v 15. členu govori, da je garancija vsaka obveznost, ki jo podjetje prevzame do potrošnika in s katero se zaveže, da potrošniku brezplačno popravi ali zamenja blago, vrne kupnino ali zagotovi drugo sredstvo, kadar blago ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu.

Zavarovanje garancije banke za dobro izvedbo del je v interesu investitorja, saj s tem izvajalec del jamči ustrezno izvedel dogovorjeni posel, s čimer se investitor zavaruje pred neizpolnitvijo pogodbenih obveznosti. Na ta način banka prevzame obveznost, da bo upravičencu poravnala obveznost v primeru, če izvajalec svoje obveznosti ne bo izpolnil. Banka poravna obveznost v denarju, ne glede na to ali je obveznost, za katero jamči, denarna ali nedenarna.

Po SRS 11 se pogojne terjatve ali pogojne obveznosti se ne obravnavajo kot aktivne časovne razmejitve oziroma pasivne časovne razmejitve. Organizacija jih spremlja v zunajbilančnih razvidih.

Zabilančna evidenca je razvid poslovnih dogodkov, ki trenutno ne vplivajo neposredno na postavke v bilanci stanja ali izkazu poslovnega izida, vendar so pomembni pri presojanju uporabljanja tujih sredstev in morebitnih prihodnjih obveznosti ter kontroliranju poslovnih procesov in informiranju; obsega zunajbilančne postavke in na njih zunajbilančne podatke.


Nadaljevanje članka za naročnike >> Darinka Meško
: Prejeta bančna garancija za dobro izvedlo posla in vnovčitev


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Registrirajte se in članek preberite brezplačno!

Arhiv

Zadnji članki

2019

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober