FinD - Aktualno - Ali so nelegalni objekti postali legalni?
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Članek
 

          - +   *  

Aktualni članki iz poslovnega sveta

12.9.2018

Aleksandra Velkovrh, dipl. ing. gr., spec.

Ali so nelegalni objekti postali legalni?

Novi Gradbeni zakon, ki se uporablja od 1. 6. 2018 prinaša praktična vprašanja glede izvajanja in uporabe. V nadaljevanju je predstavljeno nekaj pogostih vprašanj lastnikov objektov in izvajalcev.

  1. Imam nelegalni objekt. Ali je z novim zakonom postal legalen kar avtomatično ?

Gradbeni zakon ne predvideva avtomatične legalizacije objektov. Tudi po starem Zakonu o graditvi objektov je moral lastnik za stavbo, ki je bila zgrajena pred 31.12.1967 na Upravni enoti vložiti zahtevo s katero je dokazal, da je stavba evidentirana v katastru stavb in predvsem dokazati, da objekt obstaja v enakem obsegu vsaj od 31. 12.1967.

Gradbeni zakon predpisuje postopke različnih zahtevnosti glede na čas gradnje objekta.

-          Stavbe zgrajene pred 31.12.1967

Enak postopek kot ga sedaj določa Gradbeni zakon je za te stavbe predpisoval že Zakon o graditvi objektov, ko je Upravna enota izdala potrdilo. Sedaj zakon predvideva po izpeljanem ugotovitvenem postopku izdajo odločbe, ki dokazuje, da ima objekt pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje. V tem postopku ni potrebno plačati prispevkov.

-          Objekti zgrajeni pred 1. 1. 1998

Za te objekte upravna enota izda na podlagi zahteve lastnika dovoljenje za objekt daljšega obstoja. Lastnik objekta bo to dovoljenje lahko pridobil pod pogojem, da je bil objekt zgrajen pred 1. 1. 1998, od takrat obstaja v enaki velikosti in enaki namembnosti, je ustrezno evidentiran v katastru stavb, da objekt ni nevarna gradnja in da je plačan komunalni prispevek in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo. Upravni organ, ki je vodil postopek predlaga vpis javni kataster stavb na GURS z zaznambo »pogojna veljavnost dovoljenja za objekt daljšega obstoja«.

-          Objekti zgrajeni do 17.11.2017

Legalizacija objekta z odločbo o legalizaciji je mogoča za stavbe, ki je bila do novembra leta 2017 zgrajena vsaj do strehe. Ta postopek omogoča omilitev pogojev pri pridobivanju dovoljenja s tem, da pooblaščen projektant lahko potrdi skladnost objekta s predpisi, ki so veljali v času gradnje. V določenih primerih je mogoča legalizacija tudi na kmetijskem zemljišču, po predhodnem urbanističnem postopku lokacijske preveritve na občini.

-          Uporabno dovoljenje za objekt z dopustnimi odstopanji

Lahko pridobi lastnik objekta po postopku kot je predpisan za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt, ki je bil zgrajen na podlagi veljavnega gradbenega dovoljenja, vendar z odstopanji od tega dovoljenja in so bila ta odstopanja takšna, da po Zakonu o graditvi objektov ni bilo mogoče pridobiti uporabnega dovoljenja. Sedaj Gradbeni zakon omogoča dopustna odstopanja pri graditvi objektov. Če zgrajen objekt izpolnjuje pogoje, da so odstopanja dopustna po novem zakonu, je za tak objekt mogoče pridobiti uporabno dovoljenje.

  1. Po novem morajo imeti uporabno dovoljenje tudi enostanovanjske stavbe. Hišo sem zgradil na podlagi gradbenega dovoljenja izdanega po Zakonu o graditvi objektov. Ali moram sedaj naknadno pridobiti uporabno dovoljenje ?

Za hiše, ki so bile zgrajene »po starem« zakonu ni potrebno pridobiti uporabnega dovoljenja.

  1. V hiši živimo, nima pa še hišne številke. Ali res ne morem dobiti hišne številke na GURS brez uporabnega dovoljenja ?

Po 1. 1. 2018 GURS res nekaj časa ni izdajal hišnih številk tudi za starejše hiše brez uporabnega dovoljenja. Sedaj za hišo v kateri živite in je bilo izdano gradbeno dovoljenje po starem zakonu, lahko pridobite hišno številko.

  1. Smo izvajalsko podjetje. Kam moramo prijaviti začetek gradnje ? Ali se sedaj res prijavi na Upravno enoto namesto na delovno inšpekcijo ?

Gradbeni zakon predpisuje obveznost prijave začetka gradnje za investitorja. 8 dni pred pričetkom gradnje mora prijaviti gradnjo. Obrazec in postopek elektronske prijave je dostopen na https://e-uprava.gov.si/podrocja/nepremicnine-in-okolje/nepremicnine-stavbe/prijava-zacetka-gradnje.html, ki omogoča prijavo elektronsko, osebno ali po pošti. Ker je poleg obrazca potrebno predložiti tudi Zapisnik o zakoličenju (ne pri nezahtevnih objektih), Projekt za izvedbo – PZI na elektronskem nosilcu (ne pri nezahtevnih objektih), Načrt gospodarjenja z odpadki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in Varnostni načrt v skladu s predpisom, ki ureja zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih in ostale priloge, bo verjetno zaradi obsega elektronsko vlaganje oteženo. Priporočamo, da investitor vloži prijavo osebno in priloži PZI na elektronskem nosilcu (ključku).

Še vedno pa morata naročnik ali nadzornik projekta poslati prijavo na Inšpektorat RS za delo najkasneje 15 dni pred začetkom del na takem gradbišču kadar je predvideno trajanje dela daljše od 30 delovnih dni in na gradbišču hkrati dela več kot 20 delavcev ali je predvideni obseg dela 500 človek/dni ali več. Vsebina prijave je določena  v prilogi III Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1).


Podrobneje bomo novi Gradbeni zakon predstavili na spletnem seminarju »Gradbeni zakon – predstavitev bistvenih novosti«, ki bo v petek, 14. septembra, zato vabljeni k prijavi ter postavitvi vprašanj, na katera bo predavateljica odgovorila že v okviru spletnega seminarja.

Arhiv

Zadnji članki

2019

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober