Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Članek
 

          - +   *  

Aktualni članki iz poslovnega sveta

12.1.2018

Portal FinD-INFO

Napotitev delavca na delo v tujino po 1.1.2018

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS), ki je stopil v veljavo 1. januarja 2018, prinaša pomembne spremembe na področju čezmejnega izvajanja storitev ter napotovanja delavcev na delo v druge države članice EU in EFTA. V zvezi z izvajanjem ZČmIS sta bili na portalu eVem s 1.1.2018 vzpostavljeni nova elektronska vloga za pridobitev potrdila A1 in nova vloga za predčasno prekinitev potrdila A1.

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev v nacionalni pravni red prenaša evropske direktive s področja napotitve delavcev na delo ter natančneje ureja izvajanje evropskih uredb s področja koordinacije sistemov socialne varnosti z namenom preprečevanja zlorab in kršenja pravic napotenih delavcev.

Med najpomembnejšimi novostmi, ki jih prinaša zakon, so zagotovo kriteriji za presojo izpolnjevanja pogojev za izdajo potrdila A1, ki omogoča, da se za osebe, ki v okviru čezmejnega izvajanja storitev začasno opravljajo delo v tujini, še naprej uporabljajo predpisi o socialni varnosti Republike Slovenije. Medtem ko glavnina pogojev za izdajo potrdila A1 izhaja iz evropskih predpisov, pa so kriteriji za presojo teh pogojev plod intenzivnega večmesečnega socialnega dialoga.

Slovensko podjetje, ki želi v drugi državi članici EU izvajati storitve, mora za vsakega delavca, ki ga napoti na delo v to državo, pridobiti potrdilo A1. S potrdilom delavec v tujini izkaže, da je tudi v času dela na območju druge države ostal vključen v obvezno zavarovanje v Republiki Sloveniji.

Potrdilo A1 pridobite z oddajo vloge za izdajo potrdila le še preko portala e-VEM.

Pogoji za pridobitev potrdila A1

Ob evropskih pogojih velja zakonsko določilo, da mora delodajalec za pridobitev potrdil za svoje zaposlene opravljati znaten del dejavnosti v RS (namen preverjanja je preprečevati zlorabe napotitve ter kršenje pravic napotenih delavcev s strani t.i. slamnatih podjetij). 

Izpolnjevanje pogoja podjetnik ali delodajalec izkaže: 

 • s trajanjem vpisa delodajalca v Poslovni register Slovenije (najmanj 2 meseca), 
 • z obstojem transakcijskega računa, ki je odprt v skladu z zakonom in ni blokiran,
 • s številom zaposlenih delavcev glede na velikost podjetja in številom napotenih delavcev v razmerju do delavcev, ki opravljajo delo v Republiki Sloveniji, 
 • z izjavo delodajalca o opravljanju dejavnosti, ki jo izpolni na vlogi, 
 • delodajalec ne sme kršiti pomembnejših določb delovnopravne zakonodaje,
 • delodajalec je v opazovanem obdobju predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja in
 • delodajalec nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti. 

Izpolnjevanje pogojev napotenega delavca ZZZS preverja na osnovi podatkov evidence zavarovanih oseb in izdanih potrdil A1. (zaposlitev pri delodajalcu in ustrezno urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, predhodno 30-dnevno zavarovanje, predhodno izdana potrdila A1 ne veljajo več).

Predčasna prekinitev potrdila A1

ZČmIS v 6. členu določa, da sta delodajalec in napoteni delavec po pridobitvi potrdila A1 dolžna ZZZS obvestiti o vseh spremembah, ki se pojavijo med obdobjem napotitve. 

Delodajalec mora ZZZS obvestiti: 

 • če napotitev ni bila izvedena ali
 • je bila zaključena pred načrtovanim datumom zaključka.

Delavec ima lahko v istem obdobju veljavno samo eno potrdilo A1 (8. členu ZČmIS).

Oba razloga narekujeta posredovanje informacije o predčasni prekinitvi napotitve izdajatelju potrdila. Vlogo za predčasno prekinitev je mogoče oddati le za še veljavno potrdilo A1.

Potrdilo se lahko predčasno prekine z dnem oddaje vloge ali za zahtevane datume prekinitve do izteka veljavnosti potrdila (razveljavitev potrdila za preteklo obdobje ne bo mogoča).

Ob prejeti vlogi za predčasno prekinitev in ob hkrati oddani vlogi za pridobitev novega potrdila A1 bodo zahteve za predčasno razveljavitev obravnavane pred vlogami za nova potrdila, s čemer bo lahko izpolnjen pogoj samo enega veljavnega potrdila v obdobju.

O vseh predčasno razveljavljenih potrdilih bo ZZZS obvestil tuje pristojne institucije.

 Obvezna oddaja vloge prek portala e-VEM in postopek odločanja

Vlogo za pridobitev potrdila A1 in vlogo za predčasno prekinitev potrdila A1 je možno oddati le prek portala e-VEM. Obvezna oddaja vlog je določena v 9. členu ZČmIS.

Delodajalec ali samozaposlena oseba lahko vloži vlogo za izdajo potrdila A1 največ 30 dni pred predvidenim začetkom čezmejnega izvajanja storitve.

Kdo lahko odda vlogo za izdajo potrdila A1?

Za izdajo potrdila A1 prek portala e-VEM lahko zaprosi:

 • zakoniti zastopniki poslovnega subjekta, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS) ali
 • pooblaščena oseba, ki jo je zakoniti zastopnik poslovnega subjekta pooblasti za izvajanje tega in/ali ostalih postopkov e-VEM.

Za izdajo potrdila A1 je pristojen Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki po prejemu vloge preveri ali podjetje izpolnjuje predpisane zakonske pogoje in v roku petih dni podjetju, ki opravlja svojo dejavnost tudi preko meja na območju EU, izda potrdilo A1 ali izdajo le-tega zavrne z odločbo, če podjetje zakonskih pogojev ne izpolnjuje.

Oglejte si še druge članke s področja Delovna razmerja

PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati registriran uporabnik?


Vir: eVem in MJU

Arhiv

Zadnji članki

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober