Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Članek
 

          - +   *  

Aktualni članki iz poslovnega sveta

13.9.2017

mag. Tanja Urbanija

Vpisati ali ne vpisati v evidence DDV?

Vprašanje, ali je DDV treba obračunati ali ne, je najpogostejše vprašanje, ki ga dobim. Nadaljnje vprašanje pa je, ali je to treba kam vpisati. Vprašanje se zdi zelo preprosto in verjetnost pravilnega odgovora prav tako. Seveda, če smo optimisti, je 50 odstotkov možnosti, da odgovorim prav, in ne pomislimo, da je prav toliko tudi možnosti, da odgovorim narobe. V veselje mi je, ko vidim, da komu ni dovolj samo suhoparen odgovor »da« ali »ne«, temveč ga zanima tudi pojasnilo.

Tokrat želim na kratko razložiti, kdaj se nekaj vpiše v evidence DDV. Upam, da vam bo to v pomoč in da boste čim več zadev znali urediti sami.

Kaj se vpiše v obrazec DDV-O in kaj ne

Načelno se v ta obrazec vpisuje v Sloveniji obdavčljivi promet, in sicer tisti, ki je opravljen pod slovensko številko DDV. Če ste tudi v tujini registrirani za DDV in opravite promet pod tujo številko DDV, tega v obrazec ne vpišete.[1] Vanj se torej vpisuje v Sloveniji obdavčeni promet (tisti, pri katerem je obračunan slovenski DDV) in oproščeni promet. Če je kraj obdavčitve zunaj Slovenije, se tak promet načelno ne vpisuje v obrazec. Če DDV ni obračunan, to še ne pomeni, da je tak promet v Sloveniji neobdavčljiv. Vzemimo za primer oproščeno dobavo blaga v EU po pravilih 46. čl. ZDDV-1. Pri dobavi blaga s prevozom se kot kraj obdavčitve šteje kraj, kjer se blago nahaja, ko se začne prevoz (20. čl. ZDDV-1). Če se blago odpošlje iz Slovenije davčnemu zavezancu v drugo državo EU, bo kraj obdavčitve Slovenija, vendar bo transakcija po določbi 46. čl. ZDDV-1 oproščena plačila DDV.

Izvoz blaga se vpiše v obrazec DDV-O v polje 11, ker je kraj obdavčitve v Sloveniji; le izjemoma, glede na posebna določila 52. čl. ZDDV-1, je takšna transakcija oproščena plačila DDV. Ker se v polje 11 vpisuje tako promet, pri katerem je DDV obračunan (po 22- ali 9,5-odstotni stopnji), kot tudi promet, pri katerem DDV ni obračunan, nas eDavki ob vpisu izvoza vedno opozorijo na neujemanja med polji 11, 21 in 22.

Izvoz storitev, kot pogovorno včasih »narobe« rečejo računovodje ali tudi komercialisti, se v obrazec DDV-O ne vpisuje. Mislim na storitve iz prvega odstavka 25. čl. ZDDV-1 (oproščene plačila DDV), ki so zaračunane kupcu, ki je davčni zavezanec s sedežem zunaj EU. Torej ni enako kot pri izvozu blaga.

Če transakcija glede na določbo 3. člena ZDDV-1 ni predmet obdavčitve, potem se ne vpiše ne v obrazec DDV-O ne v evidence DDV. Najpogosteje so v praksi tak primer »prave« odškodnine, ki niso predmet obdavčitve z DDV, zamudne obresti, primanjkljaj (samo take vrste, kot je naveden v 17. čl. PZDDV, recimo primanjkljaj in uničenje iz naslova kala, razsipa in okvare blaga, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga v dejanskem obsegu, vendar pa ne sme biti večje od običajnega, ki ga določi pristojno združenje). Če nekaj ni predmet DDV, se ne vpiše v obrazec DDV-O in tudi ne v DDV pri nobenem od udeležencev (na primer pri zamudnih obrestih tega nikamor ne vpiše niti davčni zavezanec, ki zaračunava obresti, niti tisti, ki jih dobi zaračunane).

Zelo pogosti so tudi oddelitve in prenosi. Takšni prenosi v okviru statusnih sprememb se načelno ne evidentirajo v DDV. Enako je pri stvarnih vložkih. Pri tem opozarjam, da dejstvo, da se nekaj samo po sebi ne evidentira v obrazec DDV-O, še ne pomeni, da ni treba paziti na DDV. Če na primer družba A, d. o. o., dá neki predmet, ob nakupu katerega je odbila vstopni DDV, kot stvarni vložek v družbo B, d. o. o., se to v DDV-O ne evidentira. Vendar pa je zadeva brez posledic glede DDV samo, dokler B, d. o. o., ta predmet uporablja za namene dejavnosti, ki dajejo pravico do odbitka vstopnega DDV (nepremičnina, ki se prenese z A na B in nato samo »leži« na B, bo povzročila ogromne posledice glede DDV, čeprav se sam stvarni vložek ni evidentiral v DDV-O).

Prave dotacije, tiste, ki jih dobijo recimo javni zavodi in niso predmet DDV, se ne vpisujejo v obrazec DDV-O. Prav tako ne »prave« donacije (torej tiste po načelu »dam denar in nič ne dobim v zameno«), in sicer niti na strani dajalca donacije niti na strani prejemnika donacije.

Kaj gre v evidenco DDV, vendar ne v obrazec DDV-O

Najprej je treba ločiti med tem, ali se nekaj vpiše v obrazec DDV-O (slovenski obračun DDV) ali pa morda samo v evidence DDV, vendar ne v DDV-O. Tak primer so storitve po prvem odstavku 25. čl. ZDDV-1 (na primer storitve oglaševanja, storitve drugih strokovnjakov, ki niso povezane z nepremičnino), opravljene prejemniku, ki je davčni zavezanec s sedežem zunaj EU. Takšen neobdavčljivi promet je treba imeti evidentiran (oblika evidentiranja ni natančno predpisana), se pa ne vpiše v DDV-O. Če kdo izračunava odbitni delež vstopnega DDV, mora ta del prišteti k obdavčenim transakcijam (torej se odbitni delež ne računa samo po podatkih iz obračuna DDV-O).

Podoben primer so zaračunane finančne storitve (po 44. čl. ZDDV-1), ki se zaračunavajo davčnim zavezancem s sedežem zunaj EU. Te transakcije se ne vpisujejo v obrazec DDV-O, se pa vpisujejo v evidence DDV in dajejo pravico do odbitka vstopnega DDV (pri tistih, ki izračunavajo odbitni delež, te transakcije povečajo delež odbitnega DDV).

Če ste za DDV registrirani še v kateri drugi državi, upoštevajte splošno pravilo, da se v slovenski obrazec DDV-O vpisuje samo tisti promet, ki ga opravite pod slovensko številko DDV. Ves promet, ki ga opravite pod tujo številko, morate evidentirati po pravilih države, v kateri ste registrirani za DDV. In tako spet pridemo do situacije, ko bo to evidentirano v evidencah DDV, ne pa v obrazcu DDV-O.[2]

Nekaj posebnosti

Prejet račun s prenizko stopnjo DDV: Vsebinsko je to napaka izdajatelja, in dokler je obračunana prenizka stopnja DDV, prejemnik ne more odbiti več DDV, kot ga sme. Torej vpišem osnovo v polje 31 in prikazani znesek DDV v polje 42. Ne smem pa kar sama izračunati, kolikšna bi bila pravilna stopnja, in odbiti tega zneska DDV, ker na računu ni izkazan in zato tudi ni dolgovan. Stvar poslovnega bontona je, ali bom izdajatelja opozorila na napako in počakala na nov, pravilen račun.

Računi potovalnih agencij: Prejemnik teh računov ne vpiše v obrazec DDV-O. Razlog je v tem, da prejemnik sploh ne ve in na računu ne more videti, v kolikšnem znesku je bil obračunan DDV, saj je bil slednji obračunan od razlike v ceni in ga po posebni zakonski določbi na računu ni treba prikazati (znesek DDV na računu ni prikazan). Izdajatelj račun vpiše v obrazec DDV-O v polja 11 in 21 ali 22. Tako pride do velikega razhajanja, ko izdajatelj to vpisuje v obrazec DDV-O, prejemnik pa ne.

Stare stopnje: Ob vprašanju, ali morajo interne evidence imeti še vse stare stopnje ali ne, se lahko zapletamo brez konca. Dejansko pa tega podatka v obrazcu DDV-O ni. Če nimate evidenc, ki bi predvidevale recimo še celo 19-odstotno stopnjo (to je možno, če se zdaj popravlja kakšna zelo stara lizinška pogodba), vam svetujem, da to vpišete v rubriko z 22-odstotno stopnjo.

Pošiljčni posli: Sem se uvrščajo samoposli,ko prodajam blago strankam, ki so fizične osebe in imajo sedež v EU, vendar ne v Sloveniji, in jim blago odpošljem. Dokler v državi, kamor blago odpošljem, ne presežem tam določenega praga, obračunavam slovenski DDV (evidentiram v DDV-O v polja 11 in 21 ali 22). Ko pa v tisti državi presežem prag in se v njej registriram za DDV, moram to vpisati v DDV-O v polje 13 (če sem v več državah registrirana za DDV, vpisujem ves tisti promet, ki se nanaša na te posle in so opravljeni pod tujo številko DDV – vpiše se bruto znesek z vključenim tujim DDV).


Oglejte si še druge članke s področja Davka na dodano vrednost

PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati registriran uporabnik?[1] Razen pri pošiljčnih poslih; več v nadaljevanju.

[2] Razen pri pošiljčnih poslih, ko se vpisuje promet, ki ga opravite pod tujo številko DDV, in sicer v obrazec DDV-O v polje 13.


Arhiv

Zadnji članki

2018

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober