Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Članek
 

          - +   *  

Aktualni članki iz poslovnega sveta

12.7.2017

mag. Mojca Kunšek

Obračun davka od dividend letos po novem

Prihaja čas skupščin in s tem tudi izplačila dividend po sklepu skupščine. Čeprav prejemniki  dividend ne bodo čutili sprememb, ki jih je prinesla zadnja novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J), pa velja delničarje vendarle seznaniti s spremembami pri obračunu davčnega odtegljaja.

V skladu z 58. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) se za plačnika davka šteje pravna oseba oziroma združenje oseb (vključno z družbo civilnega prava) po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če je rezident Republike Slovenije ali nerezident Republike Slovenije, če je hkrati in med drugim tudi:

  • oseba, ki v svoje breme izplača dohodek;
  • družba za upravljanje ali drug upravljavec investicijskega sklada, ki izplača dohodek iz investicijskega sklada;
  • borznoposredniška družba, družba za upravljanje ali drug upravljavec, ki na podlagi pogodbe o gospodarjenju s finančnimi instrumenti za račun stranke prejme dohodek od naložb denarnega dobroimetja stranke v finančne instrumente;
  • oseba, ki za tuj račun prejme dohodek, od katerega se izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj (oziroma bi se izračunaval, odtegoval in plačeval, če bi dohodek izplačala oseba iz 1. točke tega odstavka ali dvanajstim odstavkom tega člena), če oseba, ki jo dohodek bremeni, ni plačnik davka;
  • oseba, ki za tuj račun prejme dohodek iz finančnih instrumentov, izdanih v nematerializirani obliki, ali
  • druga oseba, ki za tuj račun prejme dohodek, od katerega se izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj, in osebe, ki jo tak dohodek bremeni, ne pozna in glede na okoliščine primera ne more poznati kot upravičenca do dohodka.

Obračun davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec) odda plačnik davka davčnemu organu najpozneje na dan izplačila dohodka v skladu s 336. členom ZDavP-2. Pri tem mora plačnik davka v skladu s četrtim odstavkom 325. člena ZDavP-2 davčni odtegljaj izračunati in odtegniti hkrati z obračunom obresti, dividend ali dohodka iz oddajanja premoženja v najem, plačati pa najpozneje v petih dneh od izplačila dohodka.

V primeru posebnega postopka v zvezi z obračunom davčnega odtegljaja od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov, opredeljenega v 383.e členu ZDavP-2, pa mora plačnik davka znesek davčnega odtegljaja izračunati, odtegniti in plačati hkrati z obračunom davčnega odtegljaja, ki ga mora predložiti davčnemu organu najpozneje do 14. dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je dohodek izplačala oseba, ki jo tak dohodek bremeni.

Pri tem pojasnilo Opredelitev plačnika davka ob izplačilu dividend po 6. februarju 2017, ki ga je izdala Finančna uprava RS v mesecu juniju 2017 pojasnjuje novosti obračuna davčnega odtegljaja, ki je nastal z vstopom Klirinške depotne družbe (KDD) v sistem TARGET2-Securities (v nadaljevanju T2S), zaradi katerega od 6. februarja 2017 dalje, KDD prevzema vsa izplačila dividend, jih nato posreduje svojim članom, ki vodijo račune vrednostnih papirjev, slednji pa dividende posredujejo upravičencem, ki so njihove stranke. V T2S okolju, v katerega se je vključila KDD, namreč velja, da se v primeru, ko gre za izplačilo dividend na podlagi lastništva nematerializiranih vrednostnih papirjev, izplačila dividend izvajajo preko KDD. V tem primeru izplačevalec, slovenska delniška družba, zagotovi denarno kritje za izplačilo dividend KDD, KDD pa naprej ta znesek prerazporedi na člane KDD, ki to bodisi zadržijo, če so člani sami imetniki vrednostnih papirjev za svoj račun, bodisi izplačajo svojim strankam, imetnikom vrednostnih papirjev.

Ker KDD v primeru izplačila dividend prenaša obveznost izplačila naprej, se KDD ne šteje za plačnika davka. Po 7. odstavku 58. člena ZDavP-2, mora oseba, ki se ne šteje za plačnika davka, davčnemu organu hkrati s plačilom dohodka dostaviti podatke o plačilu dohodka tej osebi, vključno s podatki za identifikacijo obeh oseb. Prav tako novi Pravilnik o vsebini, obliki in načinu dostave podatkov o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem odstavku 58. člena Zakona o davčnem postopku šteje za plačnika davka (v nadaljevanju Pravilnik), določa, da mora oseba, ki ni plačnik davka davčnemu organu hkrati s plačilom dohodka dostaviti podatke o plačilu dohodka osebi, ki se šteje za plačnika davka. Navedeno pa ne velja za izdajatelja nematerializiranega finančnega instrumenta v primeru, ko dohodke iz nematerializiranega finančnega instrumenta, ki ima vir v RS, plača na fiduciarni denarni račun KDD. Nasprotno pa mora KDD podatke FURS predložiti v primeru, ko dohodek plača svojim posamičnim članom, ki ga ti prejmejo za tuj račun, skupaj s podatki o izdajatelju in dohodku, prejetem od izdajatelja, kot jih določa 3. člen tega Pravilnika. V skladu s 4. členom Pravilnika se podatki pošljejo v elektronski obliki po sistemu eDavki na spletni naslov: http://edavki.durs.si hkrati s plačilom dohodka.

Po petem odstavku 58. člena ZDavP-2 morajo osebe, ki so plačniki davka izplačevalcem dohodka pred izplačilom dohodka predložiti izjavo o tem, da bodo s prejemom dohodka postali plačniki davka. V skladu z novim 26.b členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (izjeme glede predlaganja izjav iz 58. člena ZDavP-2) pa obveznost predlaganja izjav ne velja za KDD, če za tuji račun prejme dohodek iz nematerializiranega finančnega instrumenta, ki ima vir v Sloveniji, ter za posamičnega člana take centralne klirinško depotne družbe, če prejme tak dohodek od KDD.

Pri tem še vedno velja, da lahko zahtevek za zmanjšanje oziroma oprostitev davka (KIDO obrazci) na primer od dividend na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki je predpisan na podlagi 260. in 266. člena ZDavP-2, v povezavi s 134. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) in s 70. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), predloži prejemnik dividend plačniku davka (ki pa po uvedi T2S praviloma ni več izdajatelj delnic) preden so dividende izplačane. Plačnik davka predloži izpolnjen obrazec FURS, ki odloči o zahtevku najpozneje v 15 dneh od prejema zahtevka. Pri tem pa plačnik davka lahko izplača dividende in obračuna davek po nižji stopnji šele ko prejme s strani davčnega organa potrjen zahtevek. Davčni organ lahko v primerih, ko plačnik davka izplačuje dohodek v rednih časovnih presledkih, odobri ugodnosti za daljše časovno obdobje, sicer pa velja, da se za vsako izplačilo dividend predloži nov zahtevek.


Oglejte si še druge članke s področja Dohodek iz kapitala in naložb

PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati registriran uporabnik?

Arhiv

Zadnji članki

2018

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober