FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > II.7. Letno poročilo in poslovni načrt
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

II. Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

II.7. Letno poročilo in poslovni načrt

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 71)
Naslovnica

Pravočasno predložite letno poročilo in se izognite prekršku

FinD-INFO članki, 12.3.2019

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 12.03.2019Samostojni podjetniki, gospodarske družbe, zadruge in društva morajo v skladu s 59. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v treh mesecih po koncu koledarskega leta Agenciji za javnopravno evidence predložiti (AJPES) predložiti podatke iz letnih poročil o svojem premoženjskem in finančnem...
Naslovnica

Letno poročilo je ogledalo podjetja

FinD-INFO članki, 14.1.2019

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 14.01.2019Čeprav se je koledarsko leto komaj zaključilo, pa je že potrebno razmišljati o pripravi letnega poročila. Pri tem velja izpostaviti tako zakonske zahteve, kot tudi opažanja strokovne javnosti, ki so lahko opomnik pri pripravi boljšega letnega poročila.
Naslovnica

Letno poročilo mikrodružb

FinD-INFO članki, 7.1.2019

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 07.01.2019Pretekla leta je bilo letno poročilo mikrodružb enako letnemu poročilo majhnih družb, od leta 2016 pa med tema velikostma družb prvič obstajajo razlike pri računovodskem poročanju. Razlike so lahko pri računovodenju in pri računovodskem poročanju.
Naslovnica

Sprememba poslovnega leta

FinD-INFO članki, 29.5.2018

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 29.05.2018Zaradi spremembe lastništva se spreminja poslovno leto, ki se prilagodi obdobju poslovnega leta matičnega podjetja. Do sedaj se je poslovno leto razlikovalo od koledarskega, in je trajalo od 1.10.2017 do 30.9.2018. Z novim lastništvom prehajamo na koledarsko leto in posledično se mora temu ustrezno prilagoditi tudi naše slovensko podjetje.
Naslovnica

Prihaja čas predložitve letnih poročil

FinD-INFO članki, 26.2.2018

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 26.02.2018Koledarsko leto 2017 je za nami in prihaja čas, ko bo potrebno predložiti letno poročilo Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Pri tem naj spomnimo na nekatere posebnosti, ki so bile uvedene že v lanskem letu, pri izdelavi in predložitvi letnih poročil samostojnih podjetnikov...
Naslovnica

Novosti pri izdelavi in predložitvi revidiranih letnih poročil za javno objavo

FinD-INFO članki, 6.6.2017

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 06.06.2017Čeprav preiskave in revizije računovodskih izkazov v zavezanih družbah v večini primerov že potekajo, pa velja izpostaviti nekaj novosti, ki jih je prinesla zadnja novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J), ki je skupaj s prejšnjo novelo ZGD-1I, prinesla tako spremembe pri izdelavi letnega oz....
Naslovnica

Nad davčne zamudnike tudi v letu 2017 z nekaterimi novostmi

FinD-INFO članki, 13.4.2017

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 13.04.2017Čeprav se je ravnokar iztekel rok za predložitev davčnega obračuna, pa zamudnike velja spomniti, da Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) omogoča predložitev davčnega obračuna z odlogom, vendar pa so dolgovani zneski po zadnji noveli Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J) obrestovani.
Naslovnica

Izdelava in predložitev premoženjskih bilanc

FinD-INFO članki, 14.3.2017

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 14.03.2017Na podlagi 93. člena Zakona o javnih financah so za predložitev premoženjskih bilanc zavezani:
Naslovnica

Tudi poslovno poročilo 2016 bo potrebno izdelati po novem

FinD-INFO članki, 14.3.2017

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 14.03.2017Vse bolj se približuje rok predložitve letnih poročil, ko bodo k predložitvi zavezane pravne osebe predložile letno poročilo v skladu z zadnjimi spremembami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki jih je prinesla novela ZGD-1I in ki se uporablja prvič pri predložitvi letnega poročila za leto 2016.
Naslovnica

Novosti izdelave in predložitve letnega poročila samostojnih podjetnikov

FinD-INFO članki, 7.2.2017

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 07.02.2017Pri predložitvi letnega poročila za leto 2016 bodo tudi podjetniki morali upoštevati zadnje spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Temeljna novost pri predložitvi letnega poročila so poenoteni obrazci bilance stanja in izkaza poslovnega izida za vse vrste poslovnih subjektov, pravne osebe...
Naslovnica

Posebnosti predložitve letnega poročila društva za leto 2016

FinD-INFO članki, 7.2.2017

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 07.02.2017Čeprav zadnje spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) veljajo že precej časa, pa bodo društva naslednjem mesecu prvič predložile letno poročilo po novem. Temeljna novost pri predložitvi letnega poročila so poenoteni obrazci bilance stanja in izkaza poslovnega izida za vse vrste poslovnih...
Naslovnica

Temeljne novosti predložitve letnega poročila gospodarskih družb za leto 2016

FinD-INFO članki, 7.2.2017

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 07.02.2017Približuje se rok, ko bodo morale predložiti letno poročilo tudi gospodarske družbe. Glede na to, da je novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) prinesla vrsto sprememb tako pri določanju velikostnih razredov gospodarskih družb, kot pri uporabi različnih računovodskih standardov, bo potrebno...
Naslovnica

Letno poročilo pravnih oseb javnega prava letos le z manjšimi spremembami

FinD-INFO članki, 3.1.2017

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 03.01.2017Pravne osebe morajo voditi poslovne knjige ter izdelati letna poročila v skladu z določbami Zakona o računovodstvu (ZR) in drugimi predpisi, kodeksom računovodskih načel ter slovenskimi računovodskimi standardi.
Naslovnica

Novosti letnega poročila socialnih podjetij za leto 2016

FinD-INFO članki, 27.12.2016

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 27.12.2016Socialno podjetje je v skladu z 8. členom Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP) nepridobitna organizacija, ki pridobi status socialnega podjetja zaradi opravljanja dejavnosti in zaposlovanja, ki temelji na načelih delovanja socialnega podjetništva in ki svojo naravnanost dokazuje z višino prihodkov...
Naslovnica

Posebnosti izdelave in predložitve letnega poročila 2016 za zadruge

FinD-INFO članki, 27.12.2016

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 27.12.2016Čeprav imajo zadruge čas za predložitev letnega poročila vse do konca meseca marca, pa je smiselno, da se na izdelavo in predložitev letnega poročila čim prej pripravijo.
Naslovnica

Novosti priprave in predložitve letnega poročila nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava

FinD-INFO članki, 27.12.2016

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 27.12.2016Koledarsko leto, ki je v večini primerov pravnih oseb tudi hkrati poslovno leto, se počasi zaključuje in vse več pravnih oseb se že intenzivno pripravlja tudi na izdelavo računovodskih izkazov in njihovo predložitev.
Naslovnica

Na letno poročilo za leto 2016 je potrebno misliti že danes

FinD-INFO članki, 14.10.2016

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 14.10.2016Čeprav je še nekaj mesecev do konca koledarskega leta in še nekaj mesecev več, ko bo potrebno predložiti letno poročilo, pa številne spremembe, ki jih prinesla novela ZGD-1I, terjajo premislek že danes, saj je od tega odvisno kako in v kakšnem obsegu bo potrebno predložiti letno poročilo za leto...
Naslovnica

Novi obrazci za letna poročanja za leto 2016

FinD-INFO članki, 25.8.2016

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 25.08.2016Minilo je že več kot eno leto od sprejetja in uvedbe novele ZGD-1I in končno smo dobili v skladu s spremenjeno zakonodajo tudi poenotene obrazce za letna poročanja za leto 2016.
Naslovnica

Pri oddaji letnih poročil letos le spremembe pri podjetjih v stečaju

FinD-INFO članki, 18.2.2016

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 18.02.2016Novela Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1I je prinesla vrsto sprememb pri računovodenju, vendar pa se le-te uporabljajo od 1. Januarja 2016 dalje, pri oddaji letnih poročil za leto 2015, pa večinoma ostaja vse tako kot je do sedaj bilo.
Naslovnica

Objava letnih poročil

FinD-INFO članki, 19.3.2015

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 19.03.2015Kako za d. o. o. označimo pri AJPES-u, da ne želimo objaviti finančnih podatkov in da sploh ne želimo objav? Koliko je treba plačati, če ne objavimo letnega poročila, kaj je treba še posebej oddati ob letnem poročilu, da se o tem podjetju ne vidi nič?
Naslovnica

Tudi za podružnice tujih podjetij veljajo slovenska pravila izdelave in predložitve zaključnega računa

FinD-INFO članki, 6.3.2015

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 06.03.2015V času priprav na predložitev letnega poročila in davčnega obračuna velja opozoriti, da je pri opredeljevanju obveznosti podružnice tujega podjetja potrebno slediti določbam 680. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki določa, da tuje podjetje ne more začeti opravljati dejavnosti v Republiki...
Naslovnica

Določila oddaje letnega poročila in obračuna davka na dohodek pravnih oseb za društva

FinD-INFO članki, 18.6.2014

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 18.06.2014V Sloveniji se ljudje zelo radi združujejo v društvih. Po podatkih, ki jih je za leto 2012 predstavil AJPES, , v obliki Informacije o poslovanju društev v Republiki Sloveniji, je podatke o poslovanju predložilo kar 21.622 društev.
Naslovnica

Proračunski uporabniki letos z vrsto sprememb pri predložitvi letnega poročila in premoženjskih bilanc

FinD-INFO članki, 11.2.2014

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 11.02.2014Neposredni in posredni proračunski uporabniki bodo tudi letos oddali letno poročilo do 28. februarja, glavne spremembe pa bodo morali upoštevati kasneje - pri oddaji premoženjskih bilanc.
Naslovnica

Letno poročilo 2012 že z razkritji po novem MSRP 11 in MSRP 12

FinD-INFO članki, 28.3.2013

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 28.03.2013Letno poročilo 2012 že z razkritji po novem MSRP 11 in MSRP 12
Naslovnica

Naravne nesreče in njihov vpliv na računovodske izkaze

FinD-INFO članki, 17.12.2012

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 17.12.2012Pri izdelavi letošnjih letnih računovodskih izkazov, bo potrebno upoštevati tudi vpliv novembrskih poplav na izgubljene poslovne priložnosti ali ogrožanje obstoja podjetja.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(24) Finančno-računovodski in poslovni nasvet...(47)

Datum objave

2019(3) 2018(2) 2017(8) 2016(6)
2015(2) 2014(2) 2013(1) 2012(3)
2011(5) 2010(16) 2009(12) 2008(4)
2007(6) 2006(1)