FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > II.7. Letno poročilo in poslovni načrt
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

II. Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

II.7. Letno poročilo in poslovni načrt

Stran 3 / 3
Dokumenti od 51 do 71 (od skupaj 71)
Naslovnica

Dogodki po datumu bilance (kako jih upoštevati pri sestavi letnega poročila)

Revija RDP, št. 5, 1.5.2009

Letno poročilo in poslovni načrt

Revija RDP, 01.05.2009Računovodsko se poslovno leto na konča z datumom bilance stanja. Računovodski standardi zahtevajo, da se pri sestavitvi računovodskega poročila upoštevajo tudi dogodki po datumih bilance stanja. V nekaterih primerih ti dogodki povzročijo prilagoditev računovodskih izkazov na dan bilance stanja. Kdaj...
Naslovnica

Tudi analiza poslovanja je sestavni del letnega poročila podjetja

FinD-INFO članki, 17.4.2009

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 17.04.2009Analiza finančnih kazalnikov in poslovanja podjetja je eden od pomembnih elementov poslovnega poročila. 70. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) namreč določa, da mora poslovno poročilo vsebovati pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, vključno z opis...
Naslovnica

Javne družbe morajo poročati tudi o svojem poslovanju med letom

FinD-INFO članki, 15.4.2009

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 15.04.2009Poleg letnega poročila, morajo javne družbe izdelati in objaviti tudi polletno poročilo. Skrajni rok za objavo polletnega poročila je dva meseca po zaključku tega obdobja, kar pomeni,da mora javna družba objaviti polletno poročilo za: I. polletje - najkasneje do 31. avgusta, II. polletje - najka...
Naslovnica

Čas za objavo letnega poročila javnih družb se izteka

FinD-INFO članki, 15.4.2009

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 15.04.2009Z zadnjimi spremembami Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) je na novo definiran pojem javnih delniških družb ter obveznost razkrivanja informacij o poslovanju javnih družb, ki se nanaša tako na medletno poročanje kot tudi na letno poročilo. Hkrati s spremembami Zakona o gospodarskih družbah ...
Naslovnica

Kaj je novega pri letnih poročilih samostojnih podjetnikov za leto 2008

FinD-INFO članki, 4.3.2009

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 04.03.2009Z zadnjimi spremembami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), katerega spremembe se uporabljajo že pri letnem poročilu za leto 2008, so se za samostojne podjetnike spremenila predvsem merila določanja velikosti mikro, malih, srednje velikih in velikih družb.Še vedno velja, da morajo vsi pravni subje...
Naslovnica

Poslovno poročilo v malih podjetjih

Revija RDP, št. 3, 1.3.2009

Letno poročilo in poslovni načrt

Revija RDP, 01.03.2009Tudi manjša podjetja morajo v svoji poslovni praksi občasno pripraviti poslovno poročilo, ki ga srednja in velika podjetja v Sloveniji sicer obvezno pripravljajo na podlagi zakonskih zahtev. Manjša podjetja se pri pripravi poslovnega poročila srečujejo s strokovnimi dilemami - namreč, kaj je treba i...
Naslovnica

Društva bodo letos morala izdelati letno poročilo po novem

FinD-INFO članki, 17.2.2009

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 17.02.2009Društva vodijo poslovne knjige v skladu s slovenskim računovodskim standardom SRS 33 - Računovodenje v društvih in invalidskih organizacijah in na podlagi podatkov izkazanih v poslovnih knjigah in popisa na koncu obračunskega obdobja, sestavijo letno poročilo, ki obsega:- bilanco stanja, ki izkazuje...
Naslovnica

Kako bomo letos izdelali letno poročilo

FinD-INFO članki, 16.2.2009

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 16.02.2009Pri izdelavi letnega poročila 2008 bodo morale gospodarske družbe upoštevati spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), slovenskih računovodskih standardov (SRS 2006) in mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), kot tudi spremembe kontnih okvirov.Že sedaj so morala podjetja, v sk...
Naslovnica

Letno poročilo nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava

FinD-INFO članki, 7.2.2009

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 07.02.2009Nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava izdelajo letno poročilo v skladu z Zakonom o računovodstvu (ZR) in slovenskim računovodskim standardom SRS 36 (2006) - Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah - pravnih osebah zasebnega prava. Letno poročilo nepridobitne organizacij...
Naslovnica

Kako v letnem poročilu poročati o trajnostnem razvoju

Revija RDP, št. 1, 1.1.2009

Letno poročilo in poslovni načrt

Revija RDP, 01.01.2009Letno poročilo je najpomembnejši dokument, s katerim se podjetje predstavi javnosti. Prek informacij, razkritih v letnem poročilu, podjetje komunicira s sedanjimi in potencialnimi lastniki, zaposlenimi, posojilodajalci, kupci, državo in drugimi. Interesne skupine od podjetja pričakujejo odgovorno in...
Naslovnica

Novosti ZGD, ki jih bo potrebno vključiti že v letno poročilo za leto 2008

FinD-INFO članki, 20.11.2008

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 20.11.2008Letno poročilo za leto 2008 bo zajemalo že spremembe, ki jih je prinesla novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).S spremembami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki so stopile v veljavo 23. julija 2008, in ki se uporabljajo že pri izdelavi letnega poročila za leto 2008, bodo morala podjetja...
Naslovnica

Prihaja čas planiranja poslovanja v letu 2009

FinD-INFO članki, 1.9.2008

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 01.09.2008Jeseni se ponavadi vse družbe soočijo s planiranjem poslovanja v naslednjem letu, ki se odraža v procesu izdelave poslovnega načrta - dokumenta, ki ni namenjen le nadzornim organom, temveč je predvsem odraz jasne poslovne strategije, tržnih razmer in ambicij vsakega vodstva. Poslovni načrt je eden t...
Naslovnica

Kako izdelati konsolidirano letno poročilo

FinD-INFO članki, 30.6.2008

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 30.06.2008Konsolidirano letno poročilo mora izdelati družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je nadrejena eni ali več družbam s sedežem v Republiki Sloveniji ali zunaj nje (podrejene družbe), če je nadrejena družba ali ena od podrejenih družb organizirana kot kapitalska družba, kot dvojna družba ali kot dr...
Naslovnica

Tudi letos bo potrebno oddati letno poročilo

FinD-INFO članki, 28.2.2008

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 28.02.2008Temelje izdelave letnega poročila najdemo v določbi 54. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki določa, da morajo družbe in podjetniki voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti v skladu z določbami ZGD-1 in računovodskimi standardi, ne glede ali uporabljajo slovenske računovodske...
Naslovnica

Čemu služi poslovni načrt

FinD-INFO članki, 30.10.2007

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 30.10.2007Načrtovanje je ena od temeljnih nalog poslovodenja. Jasno izraženo kratkoročno načrtovanje, kot del dolgoročne strategije in vizije poslovanja podjetja v pismeni obliki, je namreč potreba:a) zunanje zainteresirane javnosti, kot so:- banke, pri zaprosilu za kratkoročno ali dolgoročno posojilo, kot d...
Naslovnica

Poslovno poročilo

FinD-INFO članki, 30.10.2007

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 30.10.2007Kot določa 70. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), mora poslovno poročilo vsebovati pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, ki zajemajo tudi opis bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba izpostavljena.Pod pojmom pošten prikaz se razume ura...
Naslovnica

Konsolidirano letno poročilo

FinD-INFO članki, 30.10.2007

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 30.10.2007Konsolidirano letno poročilo mora izdelati družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je nadrejena eni ali več družbam s sedežem v Republiki Sloveniji ali zunaj nje (podrejene družbe), če je nadrejena družba ali ena od podrejenih družb organizirana kot kapitalska družba, kot dvojna družba ali kot dr...
Naslovnica

Letno poročilo

FinD-INFO članki, 30.10.2007

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 30.10.2007Pravila izdelave letnega poročila določa 60. in 61. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Letno poročilo mora biti sestavljeno jasno in pregledno ter mora izkazovati resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja ter poslovnega izida.Letno poročilo sesta...
Naslovnica

Roki za predložitev letnih poročil

FinD-INFO članki, 30.10.2007

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 30.10.2007V skladu s 58. in 59. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) morajo letna poročila oziroma podatke iz letnih poročil predložiti Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES) za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko, naslednji poslovni subjekti: · gospodarske družbe (kap...
Naslovnica

Nakup plovila na lizing in obdavčitev

Pravna praksa, št. 5, 9.2.2007

Letno poročilo in poslovni načrt

, Pravna praksa, 5/2007Pojasnilo DURS, št. 4236-61/2006, 20. 11. 2006 * Kakšna je razlaga četrtega odstavka 4. člena Zakon o davku na vodna plovila,18 ki določa, da je davčni zavezanec za plovilo, ki je predmet pogodbe o lizingu lahko tudi uporabnik plovila? Zavezanec opisuje primer, ko naš državljan kupi plovilo na...
Naslovnica

Odškodnina zaradi razkritja podatkov v letnih računovodskih izkazih družb

Pravna praksa, št. 24-25, 29.6.2006

Letno poročilo in poslovni načrt

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 24-25/2006Manfred in Hannelore Danzer proti Svetu EU (T-47/02 z dne 21. 6. 2006) Tožeči stranki sta odklonili izpolnitev obveznosti objave letnih računovodskih izkazov v skladu z zahtevami avstrijske zakonodaje, zaradi česar so jima pristojni organi naložili denarne kazni. Ker avstrijsko sodišče zadeve ni ...
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(24) Finančno-računovodski in poslovni nasvet...(47)

Datum objave

2019(3) 2018(2) 2017(8) 2016(6)
2015(2) 2014(2) 2013(1) 2012(3)
2011(5) 2010(16) 2009(12) 2008(4)
2007(6) 2006(1)