FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > II.4. Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

II. Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

II.4. Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Naslovnica

Izplačilo dobička bivšemu družbeniku

FinD-INFO članki, 22.9.2015

Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge

FinD-INFO članki, 22.09.2015Vprašanje
Naslovnica

Analiza analize poslovanja samostojnih podjetnikov

FinD-INFO članki, 24.7.2014

Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge

FinD-INFO članki, 24.07.2014Po objavi letnih poročil številni mediji tekmujejo med seboj, kdo bo bolj nazorno analiziral in predstavil (ne)uspešnost poslovanja slovenskih podjetij in samostojnih podjetnikov. Nekatere analize nastanejo tudi po uradni dolžnosti. Mednje spada tudi dokument 'Informacija o poslovanju samostojnih...
Naslovnica

Pri registraciji samostojnega podjetnika točke VEM že preverjajo obstoj zakonskih omejitev

FinD-INFO članki, 17.2.2014

Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge

FinD-INFO članki, 17.02.2014Z zadnjimi spremembami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H) so bile določene tudi omejitve, ki jih je potrebno preveriti za pridobitev statusa samostojnega podjetnika.
Naslovnica

Prenehanje samostojnega podjetnika in prenos na d. o. o.

FinD-INFO članki, 5.2.2014

Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge

FinD-INFO članki, 05.02.2014Samostojni podjetnik bi rad prenehal s svojo dejavnostjo kot s. p. in nadaljeval kot d. o. o.
Naslovnica

Novela Obrtnega zakona - korak v pravo smer

Pravna praksa, št. 15, 18.4.2013

Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge

dr. Andrej Friedl, Pravna praksa, 15/2013Novela Obrtnega zakona ObrZ-E prinaša z ustreznejšo opredelitvijo obrti in uvedbo prostovoljnega članstva v Obrtni zbornici Slovenije (OZS) dobra izhodišča za razvoj obrti kot visokokakovostne storitvene in proizvodne dejavnosti in za učinkovitejšo interesno zastopanost slovenskega obrtništva. Odpravljene so določbe, ki so povzročale utapljanje obrti v gospodarstvu in podjetništvu nasploh. Ob predstavitvi glavnih novosti bom opozoril tudi na nekatera nedorečena vprašanja v zvezi z obrtnim dovoljenjem, poklicno regulacijo in čezmejnim poslovanjem.
Naslovnica

Javni interes delovanja društev in zavodov po presoji občin - med (arbitrarno) nujo in zakonitostjo

Pravna praksa, št. 11, 21.3.2013

Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge

dr. Polonca Kovač, mag. Matjaž Remic, Pravna praksa, 11/2013Javna uprava oziroma javnopravne skupnosti se vse bolj zavedajo nuje delovanja v interesu ljudi oziroma pravnih oseb, za skupne potrebe katerih naj bi skrbeli. To še toliko bolj velja na lokalni ravni izven centra Slovenije, kjer so odnosi bolj osebni in ekonomske razmere neredko manj ugodne. A v vsakodnevnih razmerjih mora imeti taka sicer hvalevredna usmeritev meje, saj je treba zaradi varstva skupne koristi pred zasebnimi, pravne varnosti in enakosti pred zakonom primarno spoštovati javni interes. Ta mora biti v ta namen jasno opredeljen, sicer se vzpostavlja arbitrarno delovanje. Tako kaže primer ravnanja več (verjetno večine) občin po Sloveniji, ko presojajo o zatrjevanem delovanju društev, zavodov in podobnih oseb "v javnem interesu" in v tem okviru o sofinanciranju njihove dejavnosti.
Naslovnica

Zloraba položaja in zaupanja v enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo v nemški in slovenski sodni praksi

Podjetje in delo, št. 1, 12.3.2013

Niko Pušnik, Podjetje in delo, 1/2013Pri enoosebnih družbah se pojavlja problem kazenskega pregona kaznivih dejanj poslovodečega družbenika, ko si ta protipravno prilašča premoženje družbe in s tem ogroža obstoj družbe ter poplačilo upnikov. Članek predstavlja nemško in slovensko sodno prakso, ki se bistveno razlikujeta glede možnosti pregona tovrstnih zlorab, storjenih s kaznivim dejanjem zlorabe položaja oziroma zaupanja. Po slovenski sodni praksi takšno ravnanje ni kaznivo dejanje zlorabe položaja, ne glede na posledice, ki jih ima takšno ravnanje za družbo in upnike. Članek problematizira dosedanjo sodno prakso slovenskih kazenskih sodišč in argumentira njeno neprimernost tako z vidika pravil korporacijskega prava kot tudi deklarirane zahteve po učinkovitejšem pregonu gospodarskega kriminala. Avtor poziva k zgledovanju po nemški sodni praksi, ki enoosebnim družbam zagotavlja učinkovito kazenskopravno varstvo pred nedopustnimi razpolaganji poslovodečih družbenikov enoosebnih družb.
Naslovnica

Javna zbiranja in društva

Pravna praksa, št. 23, 16.6.2011

Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2011Dne 9. junija sta začeli veljati novela Zakona o javnih zbiranjih (ZJZ-E) in novela Zakona o društvih (ZDru-1B), ki prinašata več pomembnih novosti. Tako je od zdaj področje javnih prireditev urejeno v ZJZ (prej v Zakonu o varnosti cestnega prometa, ki pa v tem delu ne velja več), v skladu z novelo ZDru-1B si bo lahko društvo v temeljnem aktu poleg pogojev za včlanjevanje lahko določilo tudi pogoje za delovanje društva, ki pa ne bodo smeli biti diskriminatorni.
Naslovnica

Oddaja nepremičnine v denacionalizacijskem postopku

Pravna praksa, št. 13, 7.4.2011

Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 13/2011V Občini Majšperk imamo poslovni prostor, na katerem še vedno poteka denacionalizacijski postopek, ki je vpisan v zemljiški knjigi. Dozdajšnji najemnik je podal odpoved najemnega razloga.
Naslovnica

Nova pravila zemljiškoknjižnega postopka

Podjetje in delo, št. 6-7, 6.10.2010

Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge

Katarina Vodopivec, Podjetje in delo, 6-7/2010Avtorica v prispevku obravnava informatizacijo poslovnih procesov v zvezi z odločanjem o vpisih v zemljiško knjigo. Gre za nova pravila zemljiškoknjižnega postopka po noveli ZZK-1C (veljati naj bi začela 15. novembra 2010) - vlaganje elektronskih zemljiškoknjižnih predlogov in drugih vlog, elektronsko vročanje, elektronski spis. Zaradi informatizacije se spreminja postopek dodeljevanja zemljiškoknjižnih zadev po okrajnih sodiščih. Novela ZZK-1C uvaja elektronski izvirnik sklepa in informatizirano zbirko listin.
Naslovnica

Nova pravila materialnega zemljiškoknjižnega prava

Podjetje in delo, št. 6-7, 6.10.2010

Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge

Joža Velkaverh, Podjetje in delo, 6-7/2010V prispevku avtorica predstavi spremembe materialnopravnih pravil, ki jih prinaša novela ZZK-1C. Sprejetje novele zakona je posledica uvedbe popolne informatizacije poslovanja zemljiške knjige, zato spremembe in dopolnitve pretežno sledijo cilju zagotoviti ustrezno pravno podlago za delovanje zemljiške knjige v novem okolju. Zakonodajalec je priložnost izkoristil tudi za odpravo določenih nejasnosti, ki so se pojavile v praksi zemljiškoknjižnih sodišč. Čeprav sta nova podoba zemljiške knjige in njeno poslovanje močno spremenjeni, pa spremenjena materialnopravna pravila zemljiškoknjižnega prava ne prinašajo bistvenih vsebinskih novosti, saj kot izvedbena pravila še zmeraj temeljijo na enakih načelih in izhodiščih stvarnega prava.
Naslovnica

Elektronsko vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov

Podjetje in delo, št. 6-7, 6.10.2010

Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge

Bojan Podgoršek, Podjetje in delo, 6-7/2010Spremenjeni zakon o zemljiški knjigi uvaja obvezno elektronsko vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov. Predlog lahko vloži le profesionalni pooblaščenec: odvetnik, notar ali državni pravobranilec. Tudi vročitve profesionalnim pooblaščencem se opravijo elektronsko. V triletnem prehodnem obdobju pa bo lahko pridobitelj lastninske pravice na nepremičnini vložil predlog za vknjižbo lastninske pravice v svojo korist tudi na zapisnik pri sodišču. Priloge predloga se obvezno pretvorijo v elektronsko obliko. Zakonske spremembe prilagajajo pravila zemljiškoknjižnega postopka elektronskemu okolju.
Naslovnica

Ali lahko samostojni podjetnik kot posameznik sklene najemno pogodbo sam s seboj (»s fizično osebo«)?

FinD-INFO članki, 11.2.2010

Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge

FinD-INFO članki, 11.02.2010Vprašanje: Oseba A je skupaj s partnerjem kupila zemljišče leta 1989, leta 1990 pa je pričela z opravljanjem dejavnosti. Zemljišče ni v poslovnih knjigah, zgradba pa je. Za leto 2006 si je skupaj s partnerjem zaračunala najemnino in v letu 2007 najemnino tudi izplačala.Davčna uprava je na tej podlag...
Naslovnica

Ustanovitev s.p.

FinD-INFO članki, 11.2.2010

Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge

FinD-INFO članki, 11.02.2010Vprašanje: Sem fizična oseba in bi želel ustanoviti s. p. Kaj moram vedeti o ustanovitvi s. p.-ja in katere postopke je potrebno pri tem opraviti?Odgovor: Samostojni podjetnik posameznik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot izključno dejavnost (1. člen ZGD-1, Ur....
Naslovnica

Ali lahko samostojni podjetnik kot posameznik sklene najemno pogodbo sam s seboj (»s fizično osebo«)?

FinD-INFO članki, 11.2.2010

Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge

FinD-INFO članki, 11.02.2010Vprašanje: Oseba A je skupaj s partnerjem kupila zemljišče leta 1989, leta 1990 pa je pričela z opravljanjem dejavnosti. Zemljišče ni v poslovnih knjigah, zgradba pa je. Za leto 2006 si je skupaj s partnerjem zaračunala najemnino in v letu 2007 najemnino tudi izplačala.Davčna uprava je na tej podlag...
Naslovnica

Ustanovitev s.p.

FinD-INFO članki, 11.2.2010

Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge

FinD-INFO članki, 11.02.2010Vprašanje: Sem fizična oseba in bi želel ustanoviti s. p. Kaj moram vedeti o ustanovitvi s. p.-ja in katere postopke je potrebno pri tem opraviti?Odgovor: Samostojni podjetnik posameznik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot izključno dejavnost (1. člen ZGD-1, Ur....
Naslovnica

Novosti pri poslovanju in poročanju društev

FinD-INFO članki, 22.1.2010

Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge

FinD-INFO članki, 22.01.2010V skladu z zadnjimi spremembami Navodila o predložitvi letnih poročil društev in SRS 33 - računovodske rešitve za društva in invalidske organizacije, so se spremenila tudi merila vodenja poslovnih knjig in poročanja društev.Pri predloživi letnega poročila za leto 2009 bo moralo društvo upoštevati sp...
Naslovnica

Avtorsko delo in avtorska pravica

FinD-INFO članki, 23.11.2009

Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge

FinD-INFO članki, 23.11.2009Vprašanje:Kaj razumevamo pod avtorsko delo in avtorsko pravico?Odgovor:Zakon o avtorski pravici in sorodnih pravicah opredeljuje avtorska dela kot individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene. Za avtorska dela veljajo zlasti...
Naslovnica

Tretja novela Zakona o zadrugah za večjo privlačnost te organizacijske oblike

Pravna praksa, št. 44, 12.11.2009

Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge

dr.Franci Avsec, Primož Žerjav, Pravna praksa, 44/2009Državni zbor je 22. oktobra 2009 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah (ZZad-C).1 Temeljni razlog za sprejem tretje novele je obveznost, ki jo Uredba 1435/2003/ES o statutu evropske zadruge (SCE)2 nalaga državam članicam, da sprejmejo ustrezne določbe za njeno učinkovito uporab...
Naslovnica

Kako, če sploh, se posojila družbenika družbi obrestujejo in obdavčijo

FinD-INFO članki, 15.9.2009

Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge

FinD-INFO članki, 15.09.2009Vsakodnevni pritoki denarja na transakcijski račun družbe z omejeno odgovornostjo zahtevajo od računovodij temeljito analizo izvora denarja ter njihovo pravno »pokritost«, posledično pa tudi ustrezno knjigovodsko evidentiranje. Denarna nakazila družbenika na poslovni račun družbe je potrebno obravna...
Naslovnica

Blažitev posledic gospodarske krize na avtoprevozniško dejavnost

FinD-INFO članki, 6.8.2009

Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge

FinD-INFO članki, 06.08.2009Glavni cilj sprememb in dopolnitev Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP) je vključiti take ukrepe, ki imajo neposredno takojšnje in vidne učinke na blažitev posledic gospodarske krize na avtoprevozniško dejavnost.Pobudo za sprejetje gospodarskih ukrepov, ki bi pozitivno vplivali na nastale razme...
Naslovnica

Poslovanje društev odslej z nekaterimi spremembami

FinD-INFO članki, 4.8.2009

Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge

FinD-INFO članki, 04.08.2009Spremembe Zakona o društvih (ZDru-1) se nanašajo na vrsto redakcijskih popravkov, pretvorbo tolarskih v evrske zneske in vrsto jasnejših določil glede poslovanja društev.Odslej mora imeti društvo, ki ima sedež na območju, kjer živita narodni skupnosti, ime društva v obeh uradnih jezikih. Doslej je n...
Naslovnica

S. p. ali d. o. o. - primerjava socialnega položaja

Pravna praksa, št. 29-30, 23.7.2009

Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge

Jaka Cepec, Pravna praksa, 29-30/2009Pri realizaciji podjetniške ideje se posamezniki srečajo s temeljno dilemo, katero primerno pravnoorganizacijsko obliko izbrati, da bo omogočala uresničevanje njihove podjetniške ideje. Pri tem je odločitev po navadi odvisna predvsem od splošnega odgovora na vprašanje, ali izbrana organizacijska obl...
Naslovnica

Stečaj samostojnega podjetnika posameznika

Pravna praksa, št. 19, 14.5.2009

Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge

Sebastjan Kerčmar, Sebastjan Kerčmar, Pravna praksa, 19/2009Ureditev stečaja samostojnega podjetnika posameznika, ki jo je prinesel Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP),1 se precej razlikuje od poprejšnje ureditve. V grobem gledano in glede na podlagi prej veljavnega Zakona o prisilni poravnavi, steč...
Naslovnica

Dedovanje podjetja samostojnega podjetnika

Podjetje in delo, št. 2, 16.4.2009

Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge

Maja Supanič, Maja Supanič, Podjetje in delo, 2/2009Avtorica v prispevku obravnava dedovanje podjetja podjetnika posameznika. Gre za področje, ki je v slovenski zakonodaji kljub velikemu številu registriranih samostojnih podjetnikov zelo pomanjkljivo urejeno. Zakon o gospodarskih družbah sicer vsebuje nekaj posameznih določb v zvezi z dedovanjem podj...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(4) Finančno-računovodski in poslovni nasvet...(38)

Datum objave

2015(1) 2014(3) 2013(3) 2011(2)
2010(8) 2009(12) 2008(8) 2007(3)
2006(2)