FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > II.11. Delovna razmerja
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

II. Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

II.11. Delovna razmerja

Stran 1 / 56
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 1387)
Naslovnica

Podatki za obračun plač za oktober 2019

FinD-INFO članki, 15.10.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 15.10.2019Podatki za obračun plač za oktober 2019
Naslovnica

Izplačilo nagrade vajencem in predložitev REK-1a obrazca

FinD-INFO članki, 10.10.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 10.10.2019V zvezi z izplačilom vajeniških nagrad FURS sporoča, da so na podlagi 7. točke 20. člena Zakona o vajeništvu objavljeni novi (višji) zneski vajeniških nagrad, ki jih upoštevajo delodajalci ob izplačilu nagrade. Pri tem FURS opozarja, da se davčna obravnava dohodkov vajencev ni spremenila.
Naslovnica

Čakanje na delo doma

FinD-INFO članki, 27.9.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 27.09.2019Ena izmed temeljnih obveznosti delodajalca, poleg obveznosti plačila za delo, zagotavljanja varnih delovnih razmer, varovanja delavčeve osebnosti in zasebnosti, varovanje dostojanstva delavca pri delu ter varstvo delavčevih osebnih podatkov, je v skladu z 43. členom Zakona o delovnih razmerjih...
Naslovnica

Vajeništvo kot izziv in priložnost

FinD-INFO članki, 27.9.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 27.09.2019Leta 2017 smo dobili Zakon o vajeništvu (ZVaj), ki ureja vajeništvo kot obliko izobraževanja v srednjem poklicnem izobraževanju in v programih nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. S tem so bili postavljeni temelji za uvedbo poskusnega uvajanja vajeništva v šolskem letu 2017/2018.
Naslovnica

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

FinD-INFO članki, 20.9.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 20.09.2019Delovna razmerja se, skladno z veljavno zakonodajo, praviloma sklepajo za nedoločen čas. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) pa predvideva tudi možnost sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas pod zakonsko določenimi pogoji.
Naslovnica

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti

FinD-INFO članki, 20.9.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 20.09.2019Odpoved delovnega razmerja je v večini primerov eden najbolj stresnih trenutkov tako z vidika delavca kot z vidika delodajalca. Delavci se soočijo z osebno stisko zaradi izgube dohodka, delodajalec pa je velikokrat v dvomih ali postopke odpovedi pogodbe o zaposlitvi vodi na zakonsko pravilen način.
Naslovnica

Izplačilo regresa za letni dopust in izplačilo poslovne uspešnosti v več delih

FinD-INFO članki, 20.9.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 20.09.2019Podjetje je izplačalo minimalni regres v znesku 886,63 po letošnji zakonodaji brez dohodnine do 01.07.2019. Zanima jih, ali lahko v decembru izplačajo razliko do maksimalnega regresa za letni dopust pod istimi pogoji - brez dohodnine? Kako pa je z izplačilom poslovne uspešnosti , če se opravi v...
Naslovnica

Rezervacije v zvezi z zaposlenimi po SRS 2016

FinD-INFO članki, 18.9.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 18.09.2019Rezervacije obravnava SRS 10, analitično in bilančno se razvrščajo med dolgove. Ker so SRS 2016 povsem samostojni standardi in se nič več ne sklicujejo na mednarodne standarde, je obravnava rezervacij in spremljanje morebitnih novosti nekoliko lažja.
Naslovnica

Pogoji za čezmejno opravljanje storitev

FinD-INFO članki, 18.9.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 18.09.2019Z letom 2018 je začel veljati nov Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmlS). Zakon določa pogoje, pod katerimi lahko pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti s sedežem v RS, začasno izvajajo storitve v drugi državi članici EU.
Naslovnica

Podatki za obračun plač za september 2019

FinD-INFO članki, 16.9.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 16.9.2019Podatki za obračun plač za september 2019
Naslovnica

Lastni deleži

FinD-INFO članki, 30.8.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 30.08.2019Lastni poslovni deleži se pojavljajo v družbi z omejeno odgovornostjo. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) v 500. členu določa, da družba ne more pridobiti vseh poslovnih deležev.
Naslovnica

Sodišče EU o evidentiranju delovnega časa zaposlenih

FinD-INFO članki, 30.8.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 30.08.2019Sodba Evropskega sodišča nalaga državam EU opredelitev konkretnih pravil za obvezno vzpostavitev objektivnega, zanesljivega in dostopnega sistema za evidentiranje dnevnega delovnega časa zaposlenih. Tudi za slovenskega zakonodajalca to pomeni nalogo za ustrezno ureditev tega področja in dopolnitev...
Naslovnica

Pravice zavezancev ob prihodu delovne inšpekcije

FinD-INFO članki, 30.8.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 30.08.2019V strokovni javnosti je uveljavljeno stališče, da je zakonodaja s področja delovanja inšpekcijskih služb preveč represivna, oziroma, da ji primanjkuje uravnoteženosti v smislu enakopravne porazdelitve pravic in dolžnosti inšpektorjev na eni in zavezancev na drugi strani.
Naslovnica

Urejene evidence delovnega časa prinašajo prednosti tako za delavca kot za delodajalca

FinD-INFO članki, 27.8.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 27.08.2019Z začetkom pogajanj za spremembe in dopolnitev Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti na ministrstvu beležimo večje število vprašanj o beleženju delovnega časa, hkrati pa tudi precej napačnih interpretacij novih predvidenih obveznosti delodajalcev, ki niso nove.
Naslovnica

Za tujega delavca zaposlenega v RS velja enaka delovnopravna zakonodaja kot za slovenskega delavca

FinD-INFO članki, 27.8.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 27.08.2019Za tuje delavce zaposlene v Slovenji, med katerimi jih je največ zaposlenih v panogi gradbeništva, velja delovnopravna zakonodaja v celoti, torej enako kot za slovenske delavce. V nadaljevanju posredujemo nekaj informacij vezanih na pogoje, ki jih morajo slovenski delodajalci izpolnjevati pred zaposlitvijo...
Naslovnica

Sklenitev pogodbe za določen čas, medtem ko pogodba za nedoločen čas miruje

FinD-INFO članki, 27.8.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 27.08.2019V kolikor gre za trajno spremembo delovnega mesta oziroma vrsto dela, je sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi in hkratno prenehanje stare pogodbe, pravilna rešitev. Spremembo pogodbe o zaposlitvi ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi lahko predlaga katerakoli stranka in to z medsebojnim soglasjem,...
Naslovnica

Nadzor zaposlenih na delovnem mestu

FinD-INFO članki, 27.8.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 27.08.2019Tok današnjega časa počasi briše mejo med službenim in zasebnim. Zaposleni službeno opremo vse pogosteje uporabljajo tudi v zasebne namene, med drugim službeni telefon uporabljajo tudi za zasebne klice, službeni prenosni računalnik uporabljajo za spletne nakupe, se s službenim vozilom odpravijo na počitnice itd.
Naslovnica

Podatki za obračun plač za avgust 2019

FinD-INFO članki, 15.8.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 15.8.2019Podatki za obračun plač za avgust 2019
Naslovnica

Elementi delovnega razmerja v primeru sklepanja pogodb civilnega prava

FinD-INFO članki, 9.8.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 09.08.2019Številni delodajalci se še vedno zatekajo k praksi sklepanja pogodb civilnega prava s svojimi delavci (sodelavci) in sicer tudi v tistih primerih, ko je precej očitno, da bi morali z njimi skleniti pogodbe o zaposlitvi v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZGD-1).
Naslovnica

Predlog za spremembo študentskega dela

FinD-INFO članki, 9.8.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 09.08.2019Namen študentskega ali dijaškega dela je v pridobivanju delovnih izkušenj in dodatnega zaslužka v času njihovega izobraževanja. Študentsko delo se namreč opravlja v času njihovega izobraževanja in pod pogoji, ki jih navaja Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB) na podlagi...
Naslovnica

Nadurno delo

FinD-INFO članki, 9.8.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 09.08.2019Gospodarski, tehnološki razvoj in razvoj v organizaciji dela so pripeljali do tega, da je delovni čas postal predmet mednarodnih aktov in zakonske ureditve. Po eni strani omejitve delovnega časa za delodajalce pomenijo osnovo za oblikovanje stroškov dela in organiziranje delovnega procesa, za delavce...
Naslovnica

Na kaj morate biti pozorni ob zaprtju s.p. zaradi upokojitve

FinD-INFO članki, 26.7.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 26.07.2019Zavezanec s.p., ki opravlja storitveno dejavnost, se bo upokojil. Zanima nas kako postopati z zaposlenimi, ki bodo odpuščeni, ali obstaja obrazec z odločbo o odpovedi delovnega razmerja oz. kaj vse mora vsebovati odločba? Zanima nas tudi, kolikšne so predvidene odpravnine za zaposlene?
Naslovnica

Pravica do izplačila regresa za letni dopust in čas njegovega dejanskega izplačila

FinD-INFO članki, 26.7.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 26.07.2019Finančna uprava je z dopolnjenim pojasnilom Dohodek iz zaposlitve, Regres za letni dopust - Podrobnejši opis (1. izdaja, julij 2019) podala razlago o tem, ali gre lahko za regres za letni dopust tudi takrat, ko je izplačan po zakonskem roku. FURS tako pojasnjuje, da je treba razlikovati med pravico...
Naslovnica

Pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi

FinD-INFO članki, 26.7.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 26.07.2019Zaposlitev novega delavca se začne z objavo oglasa za prosto delovno mesto, razen če objava ni potrebna, in sicer izjeme od obvezne objave prostega delovnega mesta določa 26. člen ZDR-1.
Naslovnica

Varstvo delavcev zaradi pomoči diskriminiranim delavcem

FinD-INFO članki, 26.7.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 26.07.2019Belgijsko delovno sodišče v Antwerpnu je Sodišču Evropske unije (EU) smiselno postavilo vprašanje za predhodno odločanje, ali belgijska nacionalna zakonodaja, v skladu s katero je v položaju, ko je oseba, ki je menila, da je žrtev diskriminacije zaradi spola, vložila pritožbo, delavec, ki jo je...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 56 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(279) Finančno-računovodski in poslovni nasvet...(1107) Mnenja in pojasnila FURS(1)

Datum objave

2019(70) 2018(133) 2017(171) 2016(126)
2015(133) 2014(135) 2013(117) 2012(118)
2011(104) 2010(81) 2009(95) 2008(69)
2007(4) 2006(31)