FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > II.8. Statistična in druga poročila
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

II. Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

II.8. Statistična in druga poročila

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 20 (od skupaj 20)
Naslovnica

Tudi o financiranju volilnih kampanj bo treba poročati

FinD-INFO članki, 20.6.2018

Statistična in druga poročila

FinD-INFO članki, 20.06.2018Četudi so volitve za nami, pa morajo organizatorji volilnih kampanj v naslednjih dneh skleniti svoje aktivnosti tudi z izpolnitvijo obveznosti, ki jim jih določa Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK).
Naslovnica

Vlada predlog zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank pošilja v DZ

FinD-INFO članki, 16.11.2017

Statistična in druga poročila

FinD-INFO članki, 16.11.2017Vlada je prejšnji teden prav tako potrdila predlog zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB), ki predpisuje postopek sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti, ki sledi odločbi ustavnega sodišča.
Naslovnica

Slovenija v EU - deset let pozneje

Pravna praksa, št. 47, 4.12.2014

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 47/2014Ko sem se ob desetletnici članstva Slovenije v EU znani profesorici evropskega prava, ki dobro pozna razmere v tem delu Evrope, pritoževal, v kakšnem stanju smo se znašli, me je hitro postavila na realna tla. Kaj ste pa mislili - da boste Avstrija? No, s tal me je pobrala hkratna pripomba, da imajo srednjeevropske države pravzaprav veliko srečo, da sploh so v EU, saj bi sicer živele scenarij Latinske Amerike. Kje je torej Slovenija danes in kam gremo?
Naslovnica

Register zavezancev po ZDIJZ

Pravna praksa, št. 35, 11.9.2014

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2014Kot sta določila novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C) in na njeni podlagi sprejeti Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju Registra zavezancev za informacije javnega značaja, mora Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) najpozneje do 17. oktobra 2014 vzpostaviti register zavezancev za informacije javnega značaja in zavezancem omogočiti posredovanje elektronskih prijav najpozneje mesec dni pred potekom tega roka.
Naslovnica

Novosti posredovanja obrazca M4 sledijo ZPIZ-2

FinD-INFO članki, 22.4.2014

Statistična in druga poročila

FinD-INFO članki, 22.04.2014Izplačevalci dohodkov morajo v skladu z ZMEPIZ-1 do 30. aprila posredovati obrazec M4 Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju Zavod) podatke in spremembe podatkov o osnovah, nadomestilih, plačanem prispevku in obdobju zavarovanja v letu 2013.
Naslovnica

Zavezanci za prijavo premoženjskega stanja

Pravna praksa, št. 39, 10.10.2013

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39/2013Odločba št. U-I-81/11, 18. september 2013 (Ur. l. RS, št. 81/13?) Prvi odstavek 41. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ni v neskladju z Ustavo. Prvi odstavek 41. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije poseg
Naslovnica

Novosti pri letošnjem poročanju o investicijah v osnovna sredstva

FinD-INFO članki, 24.4.2013

Statistična in druga poročila

FinD-INFO članki, 24.04.2013Tako kot vsako leto, so tudi letos poročevalske enote - torej podjetja, gospodarske družbe in organizacije po pošti prejeli vprašalnik INV-1 ali INV-2, ki ga morajo v skladu s določili Zakona o državni statistiki (ZDsta) in Letnim programom statističnih raziskovanj za leto 2012, izpolniti in do...
Naslovnica

Prvo kvartalno poročanje POSL-P/ČL do 30. aprila 2012 že po novem

FinD-INFO članki, 11.4.2012

Statistična in druga poročila

FinD-INFO članki, 11.04.2012Poročanje za namene POSL-P/ČL je letos postavljeno na novih temeljih, aplikacija in navodila pa so že na spletni strani AJPES.
Naslovnica

Aktualna vprašanja insolvenčnega prava

Pravna praksa, št. 47, 8.12.2011

Statistična in druga poročila

Živa Cotič, Pravna praksa, 47/2011 Če najnovejši predlog novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) ne bo sprejet, lahko pride do težko popravljivih posledic za delovanje države, je na strokovnem srečanju Aktualna vprašanja insolvenčnega prava, ki je 1. in 2. decembra
Naslovnica

Vprašalnik INV-1 je potrebno oddati četudi niste investirali

FinD-INFO članki, 12.4.2010

Statistična in druga poročila

FinD-INFO članki, 12.04.2010Vse do 15. maja je čas, da poročevalske enote - pravne osebe posredujejo Statističnemu uradu Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) podatke o bruto investicijah v osnovna sredstva v letu 2009.Tudi letos so poročevalske enote - družbe, podjetja in organizacije, prejele na sedež družbe vprašalnik ...
Naslovnica

Nove naloge izvajalcev plačilnega prometa pri evidentiranju plačilne nediscipline

FinD-INFO članki, 17.12.2009

Statistična in druga poročila

FinD-INFO članki, 17.12.2009V skladu s pravkar objavljenim Navodilom o vsebini, načinu in rokih zbiranja in posredovanja podatkov o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov ter o prometu in stanjih na njihovih transakcijskih računih (v nadaljevanju Navodilo) morajo od 1. januarja 2010 ponudniki plačilnih storitev ...
Naslovnica

Tudi letos je potrebno izdelati letno poročilo o investicijah v osnovna sredstva

FinD-INFO članki, 29.4.2009

Statistična in druga poročila

FinD-INFO članki, 29.04.2009Vse poročevalske enote - pravne osebe, ki so po pošti prejele v izpolnitev INV-1, morajo le-tega tudi po pošti poslati Statističnem uradu najkasneje do 15. maja 2009.Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju Urad) za potrebe statističnega raziskovanja zbira podatke o dejanskih bruto inves...
Naslovnica

Odslej le elektronska oddaja podatkov za M-4

FinD-INFO članki, 2.4.2009

Statistična in druga poročila

FinD-INFO članki, 02.04.2009Z zadnjimi spremembami ZMEPIZ je od 1. januarja 2009 možno posredovanje podatkov za M-4 le še elektronsko, preko spletne aplikacije http://m4.zpiz.siZakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ) določa ureditev matične evidence zavaro...
Naslovnica

Poročanje Banki Slovenije po 1.1.2009

FinD-INFO članki, 19.1.2009

Statistična in druga poročila

FinD-INFO članki, 19.01.2009Z novim Sklepom o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino Banka Slovenije (v nadaljevanju BS) spreminja dosedanje obveznosti poročevalcev in postavlja poročanje v nove okvire.BS za potrebe izdelave makroekonomskih statistik s področja ekonomskih odnosov s tujino po novem spremlja spremembe in sta...
Naslovnica

Novo iz Uradnega lista RS po izboru RDP

Revija RDP, št. 7_8, 1.7.2008

Statistična in druga poročila

Revija RDP, 01.07.2008Predstavljeni so novo objavljeni predpisi iz Uradnega lista RS s področja javnih financ, pravosodja, delovnega prava, gospodarskih dejavnosti, mednarodnih odnosov, državne ureditve, civilnega prava, negospodarskih dejavnosti, gospodarskega, kazenskega in upravnega prava. Opozorjeno je tudi na novost...
Naslovnica

Poročanje o investicijah v osnovna sredstva

FinD-INFO članki, 29.4.2008

Statistična in druga poročila

FinD-INFO članki, 29.04.2008V skladu z Zakonom o državni statistiki (ZDsta) in Letnim programom statističnih raziskovanj za leto 2008, vsako leto Statistični urad Republike Slovenije, poleg drugih raziskovanj, zbira podatke tudi o investicijah v osnovna sredstva. Osnovni namen zbiranja teh podatkov je, da želi Statistični urad...
Naslovnica

Kako bomo letos oddali obrazec M-4/M-8

FinD-INFO članki, 18.4.2008

Statistična in druga poročila

FinD-INFO članki, 18.04.2008V skladu z Zakonom o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ) morajo vsi izplačevalci prejemkov fizičnim osebam, posredovati Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) do 30. aprila podatke o zavarovancih pokojninskega in inv...
Naslovnica

Poročanje o poslovanju s tujino

FinD-INFO članki, 22.11.2007

Statistična in druga poročila

FinD-INFO članki, 22.11.2007V skladu s 53. členom Zakona o deviznem poslovanju (ZDP) so dolžni rezidenti poročati Banki Slovenije o naslednjih poslih: poslovanje med rezidenti in nerezidenti v tujih ali domačih plačilnih sredstvih, poslovanje med rezidenti v tujih plačilnih sredstvih ali če so predmet poslovanja tuja plač...
Naslovnica

Poročanje o izplačanih plačah in regresu

FinD-INFO članki, 22.11.2007

Statistična in druga poročila

FinD-INFO članki, 22.11.2007V skladu z navodilom Statističnega urada Republike Slovenije, Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES) sprejema in obdeluje podatke o izplačanih plačah in regresu za letni dopust poslovnih subjektov za namene statističnih raziskovanj in za zagotavljanje javnosti plač v javnem sektorju. Z...
Naslovnica

Poročanje za namene statistike finančnih računov

FinD-INFO članki, 22.11.2007

Statistična in druga poročila

FinD-INFO članki, 22.11.2007Statistiko finančnih računov predpisuje in vodi Banka Slovenije, po posebni zahtevi pa poročila zanjozbira Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Namen zbiranja podatkov za namene statistike finančnih računov je četrtletno poročanje o stanjih finan...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(4) Finančno-računovodski in poslovni nasvet...(16)

Datum objave

2018(1) 2017(1) 2014(3) 2013(2)
2012(1) 2011(1) 2010(1) 2009(4)
2008(3) 2007(3)