FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > I.8. Davek na dediščine in darila
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

I. Davčni članki in nasveti

I.8. Davek na dediščine in darila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Naslovnica

Odsvojitev naložbe z darilno pogodbo

FinD-INFO članki, 3.9.2018

Davek na dediščine in darila

FinD-INFO članki, 03.09.2018V letu 2018 sta družbenika ustanovila podjetje in plačala vsak po 3.750 evrov. Podjetje ni evidentiralo še nobenih prihodkov, nastali so zgolj stroški za promocijski material in nabavo osnovnih sredstev. Družbenika želita sedaj podariti vsak tretjino kapitalske vloge tretjemu družbeniku, ki vstopa v podjetje (enakovredni lastniki).
Naslovnica

Dedni redi in davčne oprostitve (Podrobnejši opis)

Pravna praksa, št. 24-25, 21.6.2018

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2018Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD) določa, da je predmet obdavčitve premoženje, ki ga fizična oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo in se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino, in tudi premoženje, ki ga pravna oseba prejme od pravne ali fizične osebe kot dediščino ali darilo, ki se ne šteje za dohodek po zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb.
Naslovnica

Obdavčitev z davkom na dediščine in darila (Vprašanja in odgovori)

Pravna praksa, št. 48, 14.12.2017

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2017Pojasnilo FURS, 1. izdaja, maj 2015; veljavnost: 4. december 2017 Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta - Obdavčitev z davkom na dediščine in darila (Vprašanja in odgovori), s pojasnilom glede obdavčitve prenosa lastninske pravice ob razdelitvi solastnine na nepremičnini.
Naslovnica

Davčna obravnava daril

Pravna praksa, št. 39-40, 9.10.2015

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39-40/2015Pojasnilo FURS, 1. izdaja, september 2015 1. Davčna obravnava daril pri obdarjencu/prejemniku 1.1 Obdavčitev fizične osebe po Zakonu o dohodnini Obdavčitev daril fizičnim osebam po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2)1
Naslovnica

Podaritev nepremičnine, prejete s pogodbo o preužitku

FinD-INFO članki, 30.6.2015

Davek na dediščine in darila

FinD-INFO članki, 30.06.2015Babica je lani prepisala na sina (očeta) hišo (pogodba o preužitku), zdaj pa bi oče name z darilno pogodbo prepisal omenjeno hišo. Kako lahko to naredimo, da ne bo plačila davka na dobiček?
Naslovnica

Svaštvo v zunajzakonski skupnosti

19.2.2015

Pojasnilo FURS, št. 4222-8/2014-1 (01112-01), 19.12.2014Davčni urad nam je posredoval odločbo organa druge stopnje številka: DT- 499-11-18/2013-2 z dne 2. 8. 2013, v kateri je bilo zavzeto stališče (na strani 3), da v zunajzakonski skupnosti svaštvo ni možno. Glede na to, da smo doslej pojasnjevali, da sta zakonska in zunajzakonska skupnost za namene davka na dediščine in darila izenačeni in oproščali svaštvo (zet, snaha, pastorek) tako v zakonski kot zunajzakonski skupnosti, prosijo za stališče o nastali problematiki.
Naslovnica

Meja obdavčitve daril

Pravna praksa, št. 37, 26.9.2013

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 37/2013vprašanja & odgovori • Kje je določeno, da poslovna darila pod vrednostjo 42 evrov niso obdavčena? Drugi odstavek 108. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) določa, da se v davčno osnovo ne všteva posamezno darilo, če njegova vrednost ne presega 42 evrov oziroma če skupna vrednost vseh daril, p
Naslovnica

Davčna obravnava daril

15.12.2010

Davek na dediščine in darila

Pojasnilo DURS, št. 4210-195/2010, 15. 12. 2010#.1.1 Darila, ki ne štejejo za dohodke po ZDoh-2#.1.2 Darila, ki štejejo za dohodke po ZDoh-2#&#Obdarjenec je rezident Slovenije#&#Obdarjenec je nerezident Slovenije#.3.1 Obdarjenec je fizična oseba#.3.2 Obdarjenec je pravna oseba zasebnega pravaPojasnilo DURS, št. 4210-195/2010, 15. 12. 2010 Pojasnilo o davčni obravnavi daril je namenjeno podrobnejši davčni obravnavi tistih daril, ki jih fizične osebe praviloma najpogosteje prejmejo v mesecu decembru. Vključuje vsebino do sedaj že izdanih pojasnil Davčne uprave RS v zvezi z davčno obravnavo daril in daje odgovore na tista davčna vprašanja, ki se v praksi najpogosteje pojavljajo pri izplačevalcih daril. 1. Davčna obravnava daril pri prejemniku/obdarjencu 1.1 Obdavčitev fizične osebe po
Naslovnica

Dedovanje sredstev v okviru PDPZ

Pravna praksa, št. 6, 12.2.2009

Davek na dediščine in darila

Darja Golob-Koritnik, Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 6/2009 • Kako je z dedovanjem sredstev, privarčevanih v okviru prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (kdo in kdaj lahko deduje ter kako je z obdavčitvijo)? Če oseba, ki je prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovana, umre pred uveljavitvijo pravice do dodatne starostne pokojnine (rente) ali...
Naslovnica

Ustanovitev hčerinske pravne osebe

16.12.2008

Davek na dediščine in darila

Pojasnilo DURS, 28. 10. 2008#. Zanima vas, ali je v skladu z Zakonom o davku na dediščine in darila možno šteti finančna sredstva, ki jih bo organizacija namenila za delo hčerinske pravne osebe v Sloveniji, kot darila oziroma kako drugače opredeliti sredstva, ki jih za delovanje zagotavlja matični center hčerinskemu centru in kakšne obveznosti nastanejo.#. Zanima vas, ali je v skladu z Zakonom o davku na dediščine in darila ustanovo ali društvo, ki bo ustanovljeno v Republiki Sloveniji, možno šteti kot pravno osebo, ki se ukvarja s človekoljubno, dobrodelno, izobraževalno in raziskovalno dejavnostjo in je zaradi tega izvzeta od davka, saj so vsa sredstva namenjena izvajanju temeljne dejavnosti, kar bo razvidno iz ustanovitvenega akta pravne osebe.#. Zanima vas, kako je z davkom na dodano vrednost, ki ga pravna oseba plačuje kot vstopni davek za sredstva in storitve, namenjene izvajanju aktivnosti v javnem interesu.#&#Informacije v zvezi s postopkom pridobitve identifikacijske številke za namene DDV so vam na voljo na spletnih straneh Davčne uprave RS.#. Zanima vas, kakšne dajatve bi bilo potrebno plačati, če bi matični center za delovanje hčerinskega centra v Republiki Sloveniji dodelil tudi eno ali dve osebni vozili.Pojasnilo DURS, 28. 10. 2008 Medvladna organizacija, katere članica je tudi Republika Slovenija, ima namen ustanoviti hčerinsko pravno osebo v Republiki Sloveniji ter namenjati sredstva za projekte, ki se bodo izvajali preko te pravne osebe v Sloveniji. Zastavljena so bila vprašanja glede ustanovitve hčerinske pravne osebe (po vsej verjetnosti bo to ustanova, ustanovljena na podlagi Zakona o ustanovah) in vprašanja glede davkov in drugih dajatev, ki jim bo hčerinska pravna oseba podvržena. 1. Za
Naslovnica

Napoved za odmero davka od prejetega darila

6.12.2007

Davek na dediščine in darila

KDO in KDAJ vloži napoved#&#VLOGA - obrazec in navodilo#&#KJE in KAKO vloži napoved#&#SANKCIJE#&#ODMERA DAVKA (ODLOČBA) Davčni zavezanec mora prejem darila napovedati v 15 dneh#&#VROČANJE ODLOČBE Odločba se vroča z navadno vročitvijo. Šteje se, da je vročitev opravljena 20. dan od dneva odpreme. Podatek, kdaj je datum odpreme odločbe, bo zapisan na kuverti, v kateri bo odločba poslana zavezancem, da si bodo lahko zavezanci sami izračunali, kdaj se bo štelo, da je bila odločba vročena. Le v primeru, da zavezanec ne plača davka v roku, se mu odločba vroči z osebno vročitvijo, po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku. Davčni urad lahko pod pogoji , ki jih ureja zakon o davčnem postopku za izdajo odločbe v preprostih zadevah, izda odločbo z odtisom žiga na pogodbi ali drugem dokumentu. PRITOŽBA#&#TAKSA#&#DAVČNA IZVRŠBA#&#POJASNILAKDO in KDAJ vloži napoved Dediščina: Davčni zavezanec, ki podeduje premoženje, od katerega se plača davek na dediščine in darila, ne vloži davčne napovedi. Davčni urad namreč odmeri davek na dediščino na podlagi podatkov pravnomočnega sklepa o dedovanju, ki ga prejme od sodišča. Darilo: Davčni zavezanec, ki prejme v dar premoženje, od katerega se plača davek, mora prejem darila napovedati v 15 dneh od nastanka davčne obveznosti, ki nastane: Pri darilih na dan sprejema darila*.Pri pogodbah o dos
Naslovnica

Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku

6.12.2007

Davek na dediščine in darila

KDO vloži napoved# v nadaljevanju: ZDoh-2) ima davčni zavezanec, ki podari kapital svojemu zakoncu ali otroku, možnost, da uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti. Kadar zavezanec uveljavlja odlog, se davčna obveznost ne ugotavlja v času, ko zavezanec odsvoji kapital zakoncu ali otroku, temveč se ugotavljanje davčne obveznosti odloži do naslednje obdavčljive odsvojitve podarjenega kapitala, ki
Naslovnica

Splošna pojasnila o ZDDD

5.12.2007

Davek na dediščine in darila

Predmet obdavčitve#&#Nastanek davčne obveznosti#&#Davčna osnova#&#Kateri predmeti se ne upoštevajo v davčno osnovo#&#Odmera davka#&#Odmera davka na darilo#&#Odmera davka na dediščino#&#Odmera davka na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju in darilne pogodbe za primer smrti#&#Oprostitve plačila davka na dediščine in darila#&#Druge oprostitve plačila davka na dediščine in darila#&#Odstop dednega deleža sodediču#&#Davčna stopnja in zneski za odmero davka#&#Overovitev podpisov na pogodbi o prenosu lastninske pravice#&#Vračilo plačanega davkaZavezanecPosebne določbe v primeru solastnine in skupne lastninePredmet obdavčitveNastanek davčne obveznostiDavčna osnovaKateri predmeti se ne upoštevajo v davčno osnovoOdmera davkaOdmera davka na dariloOdmera davka na dediščinoOdmera davka na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju in darilne pogodbe za primer smrtiOprostitev plačila davka na dediščine in darilaDruge oprostitve plačila davka na dediščine in darilaOdstop dednega deleža sodedičuDavčna stopnja in zneski za odmero davkaPlačilo dav
Naslovnica

Obdavčitev daril

FinD-INFO članki, 30.10.2007

Davek na dediščine in darila

FinD-INFO članki, 30.10.2007Obdavčitev daril opredeljuje Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD), v določenih primerih pa tudi Zakon o dohodnini (ZDoh-2).Zavezanec za plačilo davka je fizična ali pravna oseba zasebnega prava, ki prejme premoženje na podlagi dedovanja ali darovanja. Davčni zavezanec je tudi fizična oseba, k...
Naslovnica

Obdavčitev dediščine

FinD-INFO članki, 30.10.2007

Davek na dediščine in darila

FinD-INFO članki, 30.10.2007Obdavčitev dediščine opredeljuje Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD).Zavezanec za plačilo davka je fizična ali pravna oseba zasebnega prava, ki prejme premoženje na podlagi dedovanja. Davčni zavezanec je tudi fizična oseba, ki prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju, pa...
Naslovnica

Dodatno pojasnilo o uporabi starih obrazcev za vračilo DDV v potniškem prometu

18.3.2007

Davek na dediščine in darila

Naslovnica

Odmera davka

22.2.2007

Davek na dediščine in darila

Naslovnica

Kateri predmeti se ne upoštevajo v davčno osnovo

22.2.2007

Davek na dediščine in darila

Naslovnica

Odmera davka na dediščino

22.2.2007

Davek na dediščine in darila

Naslovnica

Odmera davka na darilo

22.2.2007

Davek na dediščine in darila

Naslovnica

Davčna osnova

22.2.2007

Davek na dediščine in darila

Naslovnica

Nastanek davčne obveznosti

22.2.2007

Davek na dediščine in darila

Naslovnica

Kaj se šteje za premoženje

22.2.2007

Davek na dediščine in darila

Naslovnica

Davek na dediščine in darila - pravne podlage (do 31. 12. 2006)

22.2.2007

Davek na dediščine in darila

Naslovnica

Kazni

22.2.2007

Davek na dediščine in darila

<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(10) Mnenja in pojasnila FURS(31)

Datum objave

2018(2) 2017(1) 2015(3) 2013(1)
2010(1) 2009(1) 2008(1) 2007(20)
2006(2) 2005(4) 2004(2) 2003(2)
2002(1)