FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > I.2.c. Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

I. Davčni članki in nasveti

I.2. Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

I.2.c. Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Stran 1 / 8
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 191)
Naslovnica

Pravična obdavčitev e-knjig po pravu EU?

Pravna praksa, št. 19, 18.5.2017

Zoran Skubic, Pravna praksa, 19/2017Pravična obdavčitev knjig je pogosto "brenčalka" vsakič, ko je govora o stanju slovenske literarne znanosti in založništva. Pa vendar je mogoče tudi ob pojavu vse večje bralne atrofiranosti Slovencev - vsaj kar zadeva branje kakovostne(jše) literature - najti svetle izjeme, ki potrjujejo premiso, da klasična knjiga ni in ne bo mrtva. In čeprav je načeloma res, da denar ni vse, pa je vseeno pomemben dejavnik vsakdana in s tem tudi prava Unije. Slednje trenutno državam članicam na področju določanja davka na dodano vrednost (DDV) dovoljuje davčno ugodnejšo prodajo knjig, časopisov in periodičnih publikacij.
Naslovnica

Novela ZDDV-1 – razveljavitev 66. a člena ZDDV-1

29.5.2012

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo DURS, št. 4230-120156/2012-2, 29. 5. 2012V Uradnem listu RS, št. 38/12 z dne 25. 5. 2012 je bila objavljena novela ZDDV-1F, ki je začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu. Z novelo je bil črtan 66. a člen ZDDV-1, s čimer je ukinjeno omejevanje pravice do odbitka DDV v primerih, ko davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, dobavitelju v roku, določenem z zakonom, ki ureja preprečevanje zamud pri plačilih, računa ne plača ali ga plača le delno ter neplačanega računa ne vključi v sistem obveznega pobota po z
Naslovnica

Uporaba telovadnice za plačilo ali brezplačno ter DDV

23.3.2012

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo DURS, št. 4230-57066/2011-2, 16. 1. 2012 Prejeli smo vprašanje davčnega zavezanca, ali je oddaja v uporabo športne dvorane za izvajanje obveznega izobraževalnega programa telesne vzgoje javnim zavodom (šolam in fakultetam), ki nimajo svoje telovadnice, obdavčljiva transakcija. Vprašanje se nanaša na športno dvorano, ki jo oddaja občina za plačilo ali brezplačno. V zvezi s tem odgovarjamo: Če občina športni objekt oddaja v uporabo za plačilo šoli ali fakulteti, ki športni objekt uporabl
Naslovnica

Zastarane obveznosti in popravek DDV

23.2.2012

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo DURS, št. 4230-58562/2011-2, 23.2.2012Davčni zavezanec v poslovnih knjigah izkazuje obveznost, ki je po določbah Obligacijskega zakonika zastarala. Pri nabavi je zavezanec odbil DDV, ker je bila nabava blaga oziroma storitev povezana z opravljanjem njegove obdavčene dejavnosti. V zvezi z vprašanjem, ali je davčni zavezanec dolžan popraviti odbitek DDV, ko obveznost zastara oziroma jo odpiše, pojasnjujemo: V primeru zastaranja obveznosti do dobaviteljev ni treba popravljati odbitka DDV, če se davčna osnova pri tem ni spremenila. Davč
Naslovnica

Odbitek DDV od nabave večnamenskih vozil – dodatno pojasnilo

3.2.2012

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo DURS, št. 4234-140/2012-2, 3. 2. 2012Zavezanec se sklicuje na naše pojasnilo, št. 4234-2031/2011-1 z dne 11. 11. 2011 kjer je pojasnjena pravica do odbitka DDV od nabave večnamenskih vozil. Zanima ga, kdo je pristojen za uvrstitev predelanega vozila v ustrezno tarifo, saj Carinska uprava RS z odločbo zavrača zahtevke zavezancev za izdajo zavezujoče tarifne informacije. Nadalje ga zanima ali lahko posplošeno upošteva kar kategorijo vozila, ki je zapisana v prometnem dovoljenju oziroma v potrdilu o skladnosti. V nadaljevanju pojasnju
Naslovnica

Zakon o dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost – nov 66. a člen

23.3.2011

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo DURS, št. 4230-2622/2011-1, 23. 3. 2011V Uradnem listu RS, št. 18/11 je bil dne 15. 3. 2011 objavljen Zakon o dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1D, s katerim je dodan nov 66.a člen zakona. Ta zakon predstavlja podporo ukrepom, določenim v Zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih - ZPreZP, ki je tudi objavljen v Uradnem listu RS št. 18/11. ZDDV-1D je začel veljati 16. 3. 2011, ne uporablja pa se za račune, izdane pred uveljavitvijo tega zakona. Določbe ZDDV-1D se nanašajo le na uveljavljanje odbitka DDV pri neplača
Naslovnica

Izračun odbitnega deleža DDV v javnih zdravstvenih zavodih

16.3.2011

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo DURS, št. 4230-1463/2011, 16. 3. 2011Prejeli smo vprašanje glede izračunavanja odbitnega deleža DDV v javnih zdravstvenih zavodih. Zdravstveni zavodi opravljajo pretežno storitve, ki so v skladu z 42. členom Zakona o davku na dodano vrednost oproščene plačila DDV. Poleg tega opravljajo tudi obdavčljivo dejavnost in nekateri beležijo tudi velik delež neobdavčljivega prometa za katerega prejemajo plačila ministrstev. V zvezi z vašim vprašanjem, ali zdravstveni zavodi v imenovalec enačbe za izračun odbitnega deleža vključijo tudi neob
Naslovnica

Izvajanje posebnih socialnih programov in oprostitev DDV

11.3.2011

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo DURS, št. 4230-413/2010-2, 11. 3. 2011Davčni zavezanec navaja, da so zveza in vseh devet medobčinskih društev invalidske organizacije, ki organizirajo in izvajajo posebne socialne programe. Po standardni klasifikaciji dejavnosti (v nadaljevanju: SKD) so zveza in medobčinska društva razvrščena pod šifro dejavnosti 94.991 - Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij, po prejšnji SKD iz leta 2002 pa so bila razvrščena pod šifro 85.322 - Dejavnost invalidskih organizacij, in sicer socialno varstvo z nastanitvijo (sedaj šifra SK
Naslovnica

Pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila

10.3.2011

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo DURS, št. 4213-199/2011-2, 10. 3. 2011Davčni zavezanec izpostavlja problem glede pravice do uveljavljanja pavšalnega nadomestila v primerih, ko lastnik umre prej, kot pa prepiše lastništvo. V zvezi s tem davčnega zavezanca zanima možnost uveljavljanja pavšalnega nadomestila s strani osebe, ki ostane doma in obdeluje zemljo. Na vprašanje odgovarjamo: Pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila se prenese na drugega družinskega člana kmečkega gospodinjstva kot naslednika vložnika vloge, če:je ta oseba član kmečkega gospodinjstva,j
Naslovnica

Subvencije in odbitek DDV

10.3.2011

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo DURS, št. 4230-2317/2011, 10. 3. 2011Prejeli smo vprašanje glede uveljavljanja odbitka DDV pri izplačevalcu subvencije. Občina kot izplačevalec subvencije prejme račun, na katerem je prejemnik subvencije obračunal DDV. V zvezi z vprašanjem, ali ima občina pravico do odbitka DDV, pojasnjujemo: Občina v opisanem primeru nima pravice do odbitka DDV. Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11 - UPB-3) v 63. členu določa, da ima davčni zavezanec pravico do odbitka DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je plačal p
Naslovnica

Uporaba 76.a člena ZDDV-1 za dobave blaga in storitev iz Priloge III a k ZDDV-1

4.3.2011

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo DURS, št. 4230-869/2011, 4. 3. 2011S 1. 1. 2011 so iz Priloge III a k ZDDV-1 črtane točke 3, 4, 5 in 6, spremenili pa sta se točki 1 in 2. Davčne zavezance zanima, za katere odpadke, ostanke, rabljene materiale, polizdelke, pol predelane izdelke ter storitve predelave se pri dobavi uporabi mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena ZDDV-1. V nadaljevanju pojasnjujemo: Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 - UPB2 in 85/10) v d) točki 76.a člena določa, da mora DDV plačati davčni zavezanec, id
Naslovnica

Obračunavanje DDV od primanjkljajev

23.2.2011

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo DURS, št. 4230-820/2010-2, 23. 2. 2011Davčni zavezanec izpostavlja problematiko obračuna DDV od primanjkljajev pri davčnih zavezancih, ki imajo pravico do delnega odbitka DDV. V letu 2008 je bilo davčnemu zavezancu pojasnjeno, da je treba od primanjkljaja v skladu s 7. členom ZDDV-1 obračunati DDV. Davčnega zavezanca v zvezi z obračunom DDV od primanjkljajev zanima:Ali mora biti od ugotovljenega primanjkljaja obračunan DDV od celotne davčne osnove ali le od dela, ki je sorazmeren odbitemu DDV? Če mora biti DDV obračunan od celotne d
Naslovnica

Stopnja ddv pri vzdrževanju skupnih prostorov večstanovanjske stavbe

22.2.2011

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo DURS, št. 4230-1315/2011-2, 22. 2. 2011Davčni zavezanec navaja, da je upravnik večstanovanjskih stavb in v imenu in za račun lastnikov naroča vzdrževalna dela skupnih delov in naprav večstanovanjskih stavb. Glede na spremembe DDV zakonodaje davčnega zavezanca zanima pravilna stopnja DDV za vzdrževalna dela v stanovanju, katerega uporabna površina presega 120 m2, kakšen račun naj izstavi izvajalec storitve (po dveh stopnjah) ter kako naj upravnik izvrši plačilo iz rezervnega sklada, v katerega lastniki vplačujejo enak delež glede na p
Naslovnica

Davčni zastopnik po zddv 1

14.2.2011

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo DURS, št. 4230-607/2011-2, 14. 2. 2011V praksi se pojavljajo vprašanja glede izvajanja določb o davčnih zastopnikih, njihovih obveznostih in njihovi odgovornosti. V nadaljevanju pojasnjujemo: Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 - UPB2 in 85/10) v drugem odstavku 76. člena določa, da če je v skladu s 1. do 5. točko prvega odstavka tega člena plačnik DDV davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža, ima pa sedež v drugi državi članici, lahko ta davčni zavezanec imenuje davčnega zastopnika kot osebo, ki
Naslovnica

Lekarniške storitve in obračunavanje DDV

10.2.2011

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo DURS, št. 4230-487/2011, 10. 2. 2011Prejeli smo vprašanje glede davčne obravnave storitev, ki jih opravljajo lekarne. V zvezi s tem odgovarjamo: Ali je katera od naslednjih storitev oproščena zdravstvena storitev:farmakoterapevtski pregled (presoja kompatibilnost zdravil, ki jih uporablja posameznik - stranka lekarne),izdelava osebne kartoteke zdravil za posameznika (pisna osebno prilagojena navodila za varno in pravilno uporabo zdravil),obisk farmacevta na domu (dostava zdravil na recept in pregled domače lekarne). V zvezi z razv
Naslovnica

Takse, povračila sodnih stroškov in obračunavanje DDV

10.2.2011

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo DURS, št. 4230-175/2010-2, 10. 2. 2011Prejeli smo vprašanji glede obračunavanja DDV pri zaračunavanju taks ter povračil sodnih stroškov. Davčni zavezanec deluje kot zastopnik in plačuje takse in pristojbine v tujem imenu in za tuj račun. Na vprašanji v zvezi s tem odgovarjamo: 1. Ali mora davčni zavezanec obračunati DDV, ko domačemu naročniku zaračuna takso ali pristojbino, ki jo je plačal pri uradu za intelektualno lastnino ali sodišču? Glede na to, da davčni zavezanec deluje kot zastopnik in pri uradu ali sodišču plača takso ali p
Naslovnica

Učenje smučanja in obračunavanje DDV

4.2.2011

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo DURS, št. 4230-715/2011-2, 4. 2. 2011Prejeli smo vprašanje glede pravilne davčne stopnje pri zaračunavanju storitev učenja smučanja. Davčni zavezanec navaja, da v okviru dejavnosti smučarskega centra (SKD 93.292) izvaja individualno in skupinsko učenje smučanja. V zvezi s tem pojasnjujemo: V zvezi z razvrstitvijo storitev učenja smučanja smo pridobili mnenje Statističnega urada RS, ki potrjuje, da se ta storitev uvršča v dejavnost Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 85.510. Na podlagi 14
Naslovnica

Uveljavljanje oprostitev plačila DDV pri prevoznih storitvah povezanih z uvozom blaga

1.2.2011

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo DURS, št. 4230-322/2010, 1. 2. 2011V zvezi z vprašanjem, ali lahko davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, ki kot podprevoznik opravi prevoz blaga iz tretje države v Slovenijo, po naročilu organizatorja prevoza (slovenskega ID zavezanca), uveljavlja oprostitev plačila DDV na podlagi 13. točke prvega odstavka 50. člena ZDDV-1 za tisti del poti, ki je vključen v carinsko osnovo pri uvozu blaga? Podprevoznik, ki po naročilu organizatorja prevoza (slovenskega ID zavezanca) opravi prevoz blaga iz tretje države v Slo
Naslovnica

Prevozne storitve, opravljene za tujega zavezanca

26.1.2011

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo DURS, št. 4230-469/2010, 26. 1. 2011Prejeli smo vprašanje glede obračunavanja DDV od prevoznih storitev, povezanih s tranzitom blaga. Davčni zavezanec bo organiziral prevoz za naročnika iz tretjih držav (Singapur) iz Hrvaške do carinskega skladišča v Antwerpnu, od koder bo blago odposlano v Singapur. Blago ne bo sproščeno v prost promet v Evropski uniji, zato davčni zavezanec meni, da je prevozna storitev oproščena plačila DDV. Ali lahko izvajalec prevoza uveljavlja oprostitev plačila DDV in katera dokazila potrebuje? Slovenski da
Naslovnica

Prodaja poštnih znamk

17.1.2011

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo DURS, št. 4230-475/2010-2, 17. 1. 2011Na vprašanje davčnega zavezanca v zvezi z obravnavo prodaje poštnih znamk odgovarjamo: Če davčni zavezanec uporabniku opravi univerzalno poštno storitev, dobava poštne (in doplačilne) znamke predstavlja dobavo blaga, neposredno povezanega z univerzalno poštno storitvijo, ki je oproščena plačila DDV v skladu s 17. točko prvega odstavka 42. člena ZDDV-1. Kraj obdavčitve enotne univerzalne poštne storitve se določi v skladu s 25. členom ZDDV-1. Če davčni zavezanec uporabniku dobavi zgolj poštno zna
Naslovnica

Obdavčevanje prodaje dopisnic

6.1.2011

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo DURS, št. 4230-476/2010-2, 6. 1. 2011Na vprašanje davčnega zavezanca, ali dopisnice sodijo med oproščene dejavnosti v skladu s 44. členom ZDDV-1, odgovarjamo: Dobava dopisnice, ki ni neposredno povezana z opravljanjem univerzalne poštne storitve, ni oproščena plačila DDV. Na podlagi 17. točke prvega odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10-UPB2 in 85/10) je plačila DDV oproščeno izvajanje univerzalne poštne storitve, v celoti ali delno, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja poštne sto
Naslovnica

Spremembe Zakona o davku na dodano vrednost in Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

3.1.2011

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo DURS, št. 4230-474/2010, 3. 1. 2011V Uradnem listu RS, št. 85/10 je bil dne 29. 10. 2009 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, s katerim se od 1. 1. 2011 dopolnjuje in spreminja vsebina veljavnega Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 - UPB2). Spremenjen in dopolnjen je bil tudi Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost - pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09 in 27/10), te spremembe in dopolnitve pa so bile
Naslovnica

Uvoz blaga, ki mu sledi dobava ali prenos blaga znotraj Unije (carinski postopek 42)

30.12.2010

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo DURS, št. 4230-477/2010, 30. 12. 2010Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1C (Uradni list RS, št. 85/10) in v tej povezavi s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 104/10) se med drugim spreminjajo pravice in obveznosti davčnih zavezancev, ki uvažajo blago na ozemlje Republike Slovenije po carinskem postopku 42. V nadaljevanju pojasnjujemo spremembe in odgovarjamo na najpogostejša vprašanja. Namen carinskega post
Naslovnica

Uporaba nižje davčne stopnje pri obnovi in popravilih zasebnih stanovanj od 1. 1. 2011 dalje

27.12.2010

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo DURS, št. 4230-443/2010-2, 27. 12. 2010Na vprašanja davčnega zavezanca v zvezi z uporabo nižje davčne stopnje pri obnovi in popravilih zasebnih stanovanj od 1. 1. 2011 odgovarjamo: Kot zasebno stanovanje se šteje tisto stanovanje oziroma stanovanjski objekt ali njemu pripadajoči del, ki ni del socialne politike, pri tem pa ni pomembno, kdo je lastnik tega stanovanja oziroma stanovanjskega objekta. Za pripadajoče dele teh stanovanj oziroma stanovanjskih objektov se štejejo pripadajoči deli kot jih določa drugi odstavek 54. člena pravi
Naslovnica

Vračilo DDV tujim fizičnim osebam

21.12.2010

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo DURS, št. 4230-462/2010-3, 21. 12. 2010Davčnega zavezanca zanima, kako ravnati pri vračilih DDV tujim fizičnim osebam v primeru, ko carinski organ kupcu overi (žig) samo obrazec DDV-VP, medtem ko žiga ni na priloženem računu oziroma ali smete kupcu vrniti plačani DDV glede na to, da gre za pomanjkljivost carinskega organa. Zanima ga tudi, ali je kupec - lastnik blaga upravičen do izdaje obrazca DDV-VP in kasneje do vračila DDV, če kupljeno blago plača druga oseba, ki ima lahko bivališče v Sloveniji, medtem, ko je kupec, ki je oziroma
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 8 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(1) Mnenja in pojasnila FURS(190)

Datum objave

2017(1) 2012(4) 2011(17) 2010(5)
2008(11) 2007(46) 2006(41) 2005(43)
2004(23)