FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > I.2.b. Davek na dodano vrednost - arhiv
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

I. Davčni članki in nasveti

I.2. Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

I.2.b. Davek na dodano vrednost - arhiv

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 97)
Naslovnica

Pogoji za izdajanje in pošiljanje računov v elektronski obliki (2. odstavek 35. a člena ZDDV)

28.1.2008

Davek na dodano vrednost - arhiv

Št.: 42601-441/2004#&#Zakon o davku na dodano vrednost#&#Zakon o davčnem postopku#&#Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu#&#Slovenski računovodski standardiŠt.: 42601-441/2004 I. PRAVNE PODLAGE Zakon o davku na dodano vrednost Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 97/04-UPB2 in 114/04, v nadaljevanju: ZDDV) v drugem odstavku 35. a člena določa, da so računi lahko izdani tudi v elektronski obliki, če s tem soglaša kupec oziroma naročnik. Pogoji za pošiljanje in izdajanje računov v elektronski obliki so predpisani s Pravilnikom o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 17/04, 45/04, 84/04 in 122/04, v nadaljev
Naslovnica

Izvajanje določb Zakona o DDV in Pravilnika o izvajanju ZDDV (Kulturne storitve)

6.12.2007

Davek na dodano vrednost - arhiv

Kulturne storitveNa Ministrstvo za finance RS smo naslovili vprašanje glede izvajanja Zakona o DDV (ZDDV) in Pravilnika o izvajanju zakona o DDV (pravilnik). Kulturne storitve Vprašanje - odgovor V skladu s 13. točko 26. člena ZDDV so plačila DDV oproščene kulturne storitve in z njimi neposredno povezano blago, ki jih opravljajo javni zavodi in druge s strani države priznane kulturne institucije. Pravilnik v 61. členu pojasnjuje kulturne storitve, ki jih opravljajo javni zavodi, navaja promet blaga, oproščen pla
Naslovnica

Obdavčitev prometa s prenovljenimi apartmaji

6.12.2007

Davek na dodano vrednost - arhiv

Pojasnilo DURS, št. 447-182/2003 01 522,510, z dne 17. 6. 2003Pojasnilo DURS, št. 447-182/2003 01 522,510, z dne 17. 6. 2003 Davčni zavezanec sprašuje, kako je z obdavčitvijo prometa s prenovljenimi apartmaji v stari nepremičnini, za katero je vložil napoved za odmero davka od prometa nepremičnin. Objekt je prešel v last podjetja, ki se ukvarja z lizingom nepremičnin, od katerega ga je v letu 2002 odkupila druga družba in ga dala v najem tretji družbi, ta pa ga je z prenovila za investitorja. Vsakokratni promet nepremičnine je bil obdavčen z davkom na prom
Naslovnica

Kakšno stopnjo DDV uporabi gostinec ob prodaji industrijsko pripravljene hrane?

6.12.2007

Davek na dodano vrednost - arhiv

V skladu s prvo točko 25. člena ZDDV pa se po nižji, 8,5-odstotni davčni stopnji obračunava in plačuje DDV tudi od hrane (vključno s pijačo, razen alkoholnih pijač) za ljudi in živali; živih živali, semen, rastlin in primesi, ki so (običajno) namenjene za pripravo hrane; izdelkov, ki se (običajno) uporabljajo kot dodatki k hrani ali kot njen nadomestek ter od priprave jedi. Na podlagi prvega odstavka 40. člena Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 79/02 do 93/0
Naslovnica

Obdavčitev prometa nepremičnin po adaptaciji

6.12.2007

Davek na dodano vrednost - arhiv

Pojasnilo DURS, št. 446-28/2003 01 510, z dne 22. 7. 2003#&#Gradnja novega objektaPojasnilo DURS, št. 446-28/2003 01 510, z dne 22. 7. 2003 Davčnega zavezanca glede obdavčitve prometa nepremičnin po adaptaciji zanima, ali se ob prodaji adaptiranega (ali rekonstruiranega) objekta, ki je bil pred tem že več kot dve leti vseljen oziroma v uporabi, obračuna davek na dodano vrednost (DDV) ali davek na promet nepremičnin (DPN). Prav tako sprašuje, kdaj nastopi pravica do odbitka vstopnega DDV (ob prejemu računa ali ob prodaji nepremičnine). Poglejmo podrobneje. Odgovor na prvo vpra
Naslovnica

Izvajanje določb Zakona o DDV in Pravilnika o izvajanju ZDDV (Drugi odstavek 26. člena ZDDV v povezavi z 62. a členom pravilnika)

6.12.2007

Davek na dodano vrednost - arhiv

Drugi odstavek 26. člena ZDDV v povezavi z 62. a členom pravilnikaNa Ministrstvo za finance RS smo naslovili vprašanje glede izvajanja Zakona o DDV (ZDDV) in Pravilnika o izvajanju zakona o DDV (pravilnik). Drugi odstavek 26. člena ZDDV v povezavi z 62. a členom pravilnika Vprašanje - odgovor V drugem odstavku 26. člena zakona je navedeno, da je promet storitev ali blaga po 1., 6., 7., 8., 11., 12. in 13. točki prvega odstavka tega člena, ki ga opravijo davčni zavezanci, ki niso omenjeni v prvem odstavku, oproščen plačila DDV, če: • njihov cilj ni doseganje do
Naslovnica

Obdavčitev storitev in dobava blaga v zvezi z najemom oziroma zakupom nepremičnin

6.12.2007

Davek na dodano vrednost - arhiv

Pojasnilo DURS, št. 447 - 263/2002-01 510, z dne 4. 12. 2002#&#Splošno#&#Obdavčitev storitev in blaga po splošni davčni stopnji#&#Obdavčitev storitev in blaga po nižji, 8,5-odstotni stopnji#&#Oproščen promet blaga in storitev#&#Najemodajalec v svojem imenu za svoj račun opravi promet blaga oziroma storitev#&#Promet blaga oziroma storitev, opravljen v tujem imenu za tuj račun#&#Obračunavanje DDV pri upravljalcih nepremičnin#&#Upravljanje objekta ter dobave blaga in storitev#&#Obnove in popravila objekta s poslovnimi in stanovanjskimi prostori#&#Izvajalec,#&#Promet storitev v svojem imenu in za račun druge osebe#&#Ko se računi dobaviteljevPojasnilo DURS, št. 447 - 263/2002-01 510, z dne 4. 12. 2002 Spremembe Zakona o davku na dodano vrednost in Zakona o davku na promet nepremičnin, ki se uporabljajo od 1. 10. 2002 dalje, so glede obdavčitve nepremičnin prinesle kar nekaj sprememb. Davčni zavezanci so na posvetovanjih, ki jih je pripravila Davčna uprava RS, postavili številna vprašanja, na katera smo pripravili dodatna pojasnila. Med omenjene zakonske spremembe spadajo tudi spremembe v zvezi z obdavčitvijo najema oziroma zakupa ne
Naslovnica

Obdavčevanje izvoznih poštnih storitev

6.12.2007

Davek na dodano vrednost - arhiv

Pojasnilo MF, št. 11949/02Pojasnilo MF, št. 11949/02 Davčni zavezanec prosi za tolmačenje 2. točke prvega odstavka 31. člena Zakona o davku na dodano vrednost glede pošiljanja pošiljk v tujino, ki ga opravlja Pošta Slovenije. Na Ministrstvu za finance RS so pripravili naslednje pojasnilo. 2. točka prvega odstavka 31. člena ZDDV določa, da je DDV oproščen tudi promet storitev, vključno prevoznih in drugih postranskih storitev (razen prometa storitev iz 26. in 27. člena ZDDV), ki je neposredno povezan z izvozom blaga. Eno
Naslovnica

Ali nam bo status izvoznika ponovno dodeljen (po uradni dolžnosti)?

6.12.2007

Davek na dodano vrednost - arhiv

Pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 79/02 … 93/03) v 117. členu razlaga, da tistim davčnim zavezancem, ki jim je bila na podlagi tega člena že izdana odločba o izpolnjevanju pogojev za izvoznika, davčni organ v 30 dneh po poteku 12-mesečnega obdobja in na podlagi podatkov iz obrazca DDV-O izda odločbo o izpolnjevanju pogojev za izvoznika za naslednje obdobje največ 12 mesecev, po uradni dolžnosti.
Naslovnica

Davcni zavezanec je pri izpolnjevanju carinske deklaracije naredil napako in za obracun ddv navedel 20 odstotno stopnjo namesto 85 odstotne ter na carinski organ naslovil zahtevek za vracilo ddv in popravek napake kar pa je carinski organ z odlocbo

6.12.2007

Davek na dodano vrednost - arhiv

Davčni zavezanec je pri izpolnjevanju carinske deklaracije naredil napako in za obračun DDV navedel 20-odstotno stopnjo namesto 8,5-odstotne ter na carinski organ naslovil zahtevek za vračilo DDV in popravek napake, kar pa je carinski organ z odločbo zavrnil kot neutemeljeno. Kakšen znesek vstopnega DDV si davčni zavezanec lahko odbije? Po določilih 6. odstavka 40. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 89/98 do 67/02), v nadaljevanju ZDDV, sme davčni zavezanec odbiti vstopni DD
Naslovnica

Pripojitev družb in odbitni delež vstopnega DDV

6.12.2007

Davek na dodano vrednost - arhiv

Pojasnilo DURS, št. 447-213/2002 01 510, z dne 8. 1. 2003Pojasnilo DURS, št. 447-213/2002 01 510, z dne 8. 1. 2003 Na vprašanje davčnega zavezanca glede popravka vstopnega DDV od osnovnih sredstev ter izračunavanje in uporabo odbitnega deleža v primeru, ko se izvrši pripojitev k družbi, ki računa odbitni delež, posredujemo naslednje pojasnilo. Zakon o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 89/98,..., 67/02), v nadaljevanju ZDDV, v 41. členu določa izračun odbitnega deleža vstopnega DDV. Po prvem odstavku navedenega člena davčni zavezanec, ki opravlj
Naslovnica

Treba je vedeti pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo

6.12.2007

Davek na dodano vrednost - arhiv

S 1. majem 2004 bo Slovenija postala članica skupnega evropskega trga, kar bo imelo pomembne posledice tudi za obdavčevanje prometa blaga in storitev. Novosti glede obdavčitve z davkom na dodano vrednost so v naš pravni red bile vnesene s spremembo Zakona o davku na dodano vrednost in z novim Pravilnikom o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost. Uradno prečiščeno besedilo Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV) je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 134/03. V Uradnem lis
Naslovnica

Obdavčitev motornih vozil po 1. maju 2004

6.12.2007

Davek na dodano vrednost - arhiv

Pojasnila DURS, 10.5.2004#&#Obračunavanje in plačevanje DDV in DMV ob nakupu rabljenega motornega vozila v drugi državi članici Evropske unije, če je kupec fizična oseba, ki ni identificirana za namene DDV v Sloveniji#&#Plačevanje DMV na rabljena motorna vozila, pridobljena iz drugih držav članic Evropske unije#&#Nastanek davčne obveznosti za DMV, če pridobitev motornega vozila iz druge države članice Evropske unije opravi oseba, ki opravlja dejavnost trgovine z motornimi voziliPojasnila DURS, 10.5.2004 V zvezi z obdavčitvijo motornih vozil po 1. maju 2004 v nadaljevanju podajamo kratka pojasnila na najpogosteje zastavljena vprašanja. Obdavčitev motornih vozil z davkom na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) in davkom na motorna vozila (v nadaljevanju DMV) urejajo naslednji predpisi: Zakon o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 134/03-UPB1 in 45/04), v nadaljevanju ZDDV, Pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 17/04 in 45/04), v nada
Naslovnica

Zadržanje nepremičnine ob prenehanju opravljanja dejavnosti, ki je bila pridobljena s plačilom davka na promet nepremičnin v sistemu prometnega davka

6.12.2007

Davek na dodano vrednost - arhiv

Po 3. členu Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list RS, št. 89/98 do 67/02), v nadaljevanju ZDDV, se DDV obračunava in plačuje od dobav blaga in opravljenih storitev, ki jih davčni zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje dejavnosti na območju Republike Slovenije za plačilo. V prvem odstavku 4. člena ZDDV je določeno, da promet blaga pomeni prenos lastninske pravice, če ni s tem zakonom drugače določeno. Za promet blaga po 8. točki 2. odstavka 4. člena ZDDV veljajo tudi uporaba blaga za o
Naslovnica

Dajanje nepremičnine v najem in trajno doseganje dohodka

6.12.2007

Davek na dodano vrednost - arhiv

Pojasnilo DURS, št. 447-209/2002 01 510, z dne 19. 5. 2003Pojasnilo DURS, št. 447-209/2002 01 510, z dne 19. 5. 2003 Lastnica stanovanja oddaja v najem del stanovanja in manjši poslovni prostor, plačana najemnina v zadnjih 12-ih mesecih pa bo v kratkem presegla 5.000.000 tolarjev. Sprašuje ali gre pri dajanju nepremičnine v najem za trajno doseganje dohodka. Poglejmo podrobneje. V skladu s 1. odstavkom 13. člena ZDDV je davčni zavezanec vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno (samostojno) opravlja katerokoli dejavnost, ne glede na namen ali rezultat opravlj
Naslovnica

Izdaja vrednostnih papirjev in vodenje evidenc za DDV

6.12.2007

Davek na dodano vrednost - arhiv

Pojasnilo MF, št. 49080/03, z dne 15. 4. 2003Pojasnilo MF, št. 49080/03, z dne 15. 4. 2003 V zvezi z vprašanjem davčnega zavezanca glede vodenja evidenc za potrebe DDV pri izdajanju vrednostnih papirjev, Ministrstvo za finance RS pojasnjuje. Natančne opredelitve pojma "izdaja vrednostnih papirjev" ni zaslediti nikjer v širši zakonodaji. Tako Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Ur. list RS, št. 56/99), ZTVP-1, omenja zgolj izdajo vrednostnih papirjev v povezavi s prvo in nadaljnjo prodajo vrednostnih papirjev, ter tudi javno in nejavno proda
Naslovnica

Ali se od prometa-prodaje stavbnega zemljišča, kar opravi občina, obračunava DDV ali davek na promet nepremičnin?

6.12.2007

Davek na dodano vrednost - arhiv

Po 8. točki prvega odstavka 27. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 89/98 do 67/02), v nadaljevanju ZDDV, je plačila DDV oproščen promet zemljišč, razen stavbnih zemljišč. Pri prometu zemljišč, razen stavbnih zemljišč, ob upoštevanju določb od drugega do četrtega odstavka 27. člena ZDDV, obstaja torej možnost izbire obdavčitve tega prometa. Občine niso edini prodajalci stavbnih zemljišč, saj stavbna zemljišča prodajajo različne pravne in fizične osebe. Obravnavanje občin kot
Naslovnica

Občasne finančne storitve pri izračunu odbitnega deleža

6.12.2007

Davek na dodano vrednost - arhiv

Pojasnilo DURS, št. 447-193/2002 01 510, z dne 7. 1. 2003Pojasnilo DURS, št. 447-193/2002 01 510, z dne 7. 1. 2003 Davčni zavezanec nam je naslovil vprašanje, ki se nanaša na opredelitev občasnih finančnih storitev pri izračunu odbitnega deleža vstopnega DDV. Navaja, da dosega finančne prihodke, ki izhajajo iz naslova obresti, prejetih od bank za dane depozite in po osnovnem zakonu znašajo 3 %, po noveli pa 1 % vseh prihodkov (skupaj z drugimi oproščenimi dejavnostmi). Zanima ga, ali se doseganje finančnih prihodkov iz naslova danih depozitov šteje ko
Naslovnica

Ali mora avtobusno podjetje pri prodaji vozovnic za medkrajevni promet izdati original račun?

6.12.2007

Davek na dodano vrednost - arhiv

Obveznost izdajanja računov v skladu s 35. členom ZDDV se ne nanaša na prodajo vozovnic, kart in žetonov v potniškem prometu (vlak, avtobus, žičnice), znamk, kolekov, vrednotnic in obrazcev v poštnem prometu, periodičnega tiska, na prodajo na avtomatih in na prodajo kartic s kodo za polnjenje predplačniških sistemov mobilnih operaterjev preko bankomatov, GSM omrežja ter interneta.
Naslovnica

Kriteriji za izdajo dovoljenja za izdajanje računov v nematerializirani obliki

6.12.2007

Davek na dodano vrednost - arhiv

Po Zakonu o davku na dodano vrednost davčni zavezanci lahko izdajajo in prejemajo račune v nematerializirani obliki. Davčna uprava RS je pripravila kriterije, ki jih morajo izpolniti davčni zavezanci, da pridobijo dovoljenje za izdajanje in prejemanje elektronskih računov.#&#a) Kakšno računalniško rešitev bo zavezanec uporabljal za izmenjavo podatkov z ostalimi davčnimi zavezanci#&#b) Vsebina računalniškega dokumenta (račun v nematerializirani obliki)#&#c) Varnost in zaščita#&#d) Hranjenje in dostop#. Postopek pridobitve dovoljenjaPo Zakonu o davku na dodano vrednost davčni zavezanci lahko izdajajo in prejemajo račune v nematerializirani obliki. Davčna uprava RS je pripravila kriterije, ki jih morajo izpolniti davčni zavezanci, da pridobijo dovoljenje za izdajanje in prejemanje elektronskih računov. Kriteriji se uporabljajo od 1. 7. 2003 dalje. 1. Kriteriji Pod pojmom "računi so lahko izdani v nematerializirani obliki" je mišljena izmenjava podatkov med računalniki različnih davčnih zavezancev v neki standardni obliki rač
Naslovnica

Pravica do odbitka vstopnega DDV

6.12.2007

Davek na dodano vrednost - arhiv

Pojasnilo DURS, št. 447-181/2003 01 510, z dne 7. 7. 2003Pojasnilo DURS, št. 447-181/2003 01 510, z dne 7. 7. 2003 Davčni zavezanec je blago zaradi reklamacije po uvozu blaga iz BiH v Slovenijo izvozil nazaj v BiH. Uvoz in izvoz blaga je bil opravljen v juliju 2002. Sprašuje, ali ima pravico do odbitka vstopnega DDV. Ob predpostavki, da je zavezanec pri uvozu blaga obračunani DDV tudi plačal, vendar ga ni upošteval kot vstopnega, pojasnjujemo. Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV) v 40. členu določa, da sme davčni zavezanec pri izračunu svoje davčne
Naslovnica

Davcni zavezanec je pri izpolnjevanju carinske deklaracije naredil napako in za obrac

6.12.2007

Davek na dodano vrednost - arhiv

Davčni zavezanec je pri izpolnjevanju carinske deklaracije naredil napako in za obračun DDV navedel 20-odstotno stopnjo namesto 8,5-odstotne ter na carinski organ naslovil zahtevek za vračilo DDV in popravek napake, kar pa je carinski organ z odločbo zavrnil kot neutemeljeno. Kakšen znesek vstopnega DDV si davčni zavezanec lahko odbije? Po določilih 6. odstavka 40. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 89/98 do 67/02), v nadaljevanju ZDDV, sme davčni zavezanec odbiti vstopni DD
Naslovnica

Arhiv pojasnil DDV (pred 1. 5. 2004)

5.12.2007

Davek na dodano vrednost - arhiv

Promet blaga#&#Promet storitev#&#Uvoz blaga#&#Pridobitve blaga znotraj Skupnosti#&#Plačniki DDV#&#Davčni zavezanec in mali davčni zavezanec ter identifikacija za DDV#&#Kraj obdavčitve#&#Obdavčljivi dogodek in nastanek davčne obveznosti#&#Davčna osnova#&#Stopnja DDV#&#Oprostitve DDV#&#Izdaja računov#&#Davčno obdobje, obračunavanje in plačevanje davčne obveznosti Odbitek vstopnega DDV#&#Posebni postopki obdavčevanja#&#Knjigovodstvo in evidence#&#Posebne, prehodne in končne določbe#&#Tujci#&#Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo in rudarstvo#&#Gradbeništvo in oskrba z elektriko, plinom in vodo#&#Trgovina#&#Zdravstvo in socialno varstvo#&#Nepremičnine#&#Prevozna sredstva#&#RaznoDavčna uprava Republike Slovenije daje napotke davčnim delavcem za lažje razumevanje davčnih predpisov in enako obravnavo davčnih zavezancev v obliki pojasnil. Z namenom čim boljšega informiranja dajemo pojasnila, kot odgovore na vprašanja, na razpolago tudi davčnim zavezancem, strokovni in širši javnosti. Pojasnila nimajo statusa predpisa, so le pripomoček napotilne narave, ki kažejo strokovno razumevanje in stališče davčne uprave o določeni davčni problematiki. Opozarjamo še, da so v pojasnili
Naslovnica

Arhiv pojasnil DDV (od 1. 5. 2004 do 31. 12. 2006)

5.12.2007

Davek na dodano vrednost - arhiv

Pojasnila in odgovori na najpogostejša vprašanje po 1. maju 2004: Promet blagaPromet storitevUvoz blaga Pridobitev blaga znotraj Skupnosti Plačniki DDVDavčni zavezanec in mali davčni zavezanec ter identifikacija za DDVKraj obdavčitveObdavčljivi dogodek in nastanek davčne obveznostiDavčna osnovaStopnja DDVOprostitve DDVIzdaja računov Davčno obdobje, obračunavanje in plačevanje davčne obveznostiOdbitek vstopnega DDVPosebni postopki obdavčevanjaVračilo DDVKnjigovodstvo in evidencePosebne, predhodn
Naslovnica

Obračunavanje DDV od prometa finančnih storitev

22.2.2007

Davek na dodano vrednost - arhiv

Pojasnilo MF, št. 29407/02, z dne 17. 12. 2002#&#V zvezi z enotnim izvajanjem 4. točke prvega odstavka 27. člena ZDDV ter 65. do 67. člena pravilnika Ministrstvo za finance RS izdaja naslednje pojasnilo.#. Krediti in posojila (točka 4.a prvega odstavka 27. člena ZDDV)#. Izdajanje kreditnih garancij in drugih denarnih jamstev ter upravljanje kreditnih garancij (točka 4.b prvega odstavka 27. člena ZDDV)#. Storitve v zvezi z depoziti, plačilnim prometom itd. (točka 4.c prvega odstavka 27. člena ZDDV)#. Izterjava dolga, odkup terjatev ter factoring (točka 4.c prvega odstavka 27. člena ZDDV)#. Transakcije v zvezi z valuto, izdajanjem bankovcev in kovancev (točka 4.d prvega odstavka 27. člena ZDDV)#. Promet in hramba vrednostnih papirjev, upravljanje z vrednostnimi papirji (4.e točka prvega odstavka 27. člena ZDDV)Pojasnilo MF, št. 29407/02, z dne 17. 12. 2002 V skladu s 3. členom Zakona o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 89/98, 17/00 - odločba US, 17/00 in 67/02) v nadaljevanju ZDDV, so predmet DDV tudi finančne storitve, opredeljene v skladu z materialno zakonodajo. Vendar pa določene finančne storitve sodijo v skupino storitev, od katerih se DDV ne obračunava (oproščen promet). Oprostitev plačila DDV se nanaša le na tiste finančne storitve oziroma storitve, ki so z njimi neposredno povezane, in
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Mnenja in pojasnila FURS(97)

Datum objave

2008(1) 2007(78) 2005(1) 2004(9)
2003(8)