FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > I.1. Davek od dohodkov pravnih oseb
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

I. Davčni članki in nasveti

I.1. Davek od dohodkov pravnih oseb

Stran 1 / 29
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 705)
Naslovnica

Ukrepi za zmanjševanje ekonomskega dvojnega obdavčenja

FinD-INFO članki, 15.10.2019

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 15.10.2019Dvojno obdavčenje zelo negativno vpliva na tok investicij iz ene države pogodbenice v drugo državo pogodbenico. Pri tem je potrebno upoštevati dve vrsti dvojnega obdavčenja. Pravno dvojno obdavčenje obravnavamo takrat, kadar je isti davčni zavezanec dolžan dvakrat plačati davek od istega dobička.
Naslovnica

5.4 Izvzem prihodkov iz naslova prodaje sredstva v stečajnem postopku, ki je bilo v otvoritveni bilanci prevrednoteno na nižjo vrednost

FinD-INFO članki, 10.10.2019

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 10.10.2019Finančna uprava je dopolnila dokument: Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb, 5. izdaja, september 2019, v katerem na primeru pojasnjuje izvzem prihodkov iz naslova prodaje sredstev v stečajnem postopku, ki je bilo v otvoritveni bilanci prevrednoteno na nižjo vrednost.
Naslovnica

Problematika davčne nevtralnosti z vidika davčne integracije

FinD-INFO članki, 10.10.2019

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 10.10.2019Kot sem omenil že v predhodno objavljenem članku na temo davčna integracija na stopnji pravne osebe in delničarjev, obravnavamo dva modelna pristopa integracije. Klasični pristop obdavčuje dobiček ne glede na pravni subjekt, ki ga pridobiva, kar pomeni, da je dobiček najprej obdavčen na stopnji pravne osebe in nato, v primeru razdelitve dividend, še kot postavka dohodka delničarjev.
Naslovnica

Davčna integracija dobička pravne osebe

FinD-INFO članki, 2.10.2019

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 02.10.2019Problem obdavčevanja pravnih oseb je predvsem v možnosti nastopa ekonomskega dvojnega obdavčenja, saj je dobiček pravnih oseb lahko obdavčen tako na nivoju pravne osebe kot na nivoju prejemkov fizičnih ali pravnih oseb glede na dividende. Glede na to, se dobiček pravnih oseb na nivoju pravne osebe...
Naslovnica

Kdo so povezane osebe

FinD-INFO članki, 20.9.2019

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

FinD-INFO članki, 20.09.2019Povezana oseba po Zakonu o dohodnini in Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb je družinski član ali katerakoli oseba, ki jo nadzira ali običajno nadzira zavezanec. Za družinskega člana se šteje zakonec zavezanca, prednik ali potomec zavezanca ali njegovega zakonca, zakonec prednika ali potomca...
Naslovnica

Prodaja poslovnih prostorov in povratni najem - računovodske in davčne implikacije

FinD-INFO članki, 20.9.2019

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 20.09.2019Podjetje (velikost po ZGD majhno) gradi nove poslovne prostore. Gradnjo financira z lastnimi sredstvi. Po dokončanju gradnje bi želeli skleniti sale and lease back pogodbo, s katero bi določili rok odplačila 10 let (davčno priznana amortizacijska stopnja za stavbe je 3 %).
Naslovnica

Ali je način ugotavljanja davčne osnove med letom možen?

FinD-INFO članki, 30.8.2019

Davčna osnova

FinD-INFO članki, 30.08.2019Prejeli smo vprašanje naročnice v zvezi možnostjo spremembe načina ugotavljanja davčne osnove za namene DDPO med letom. Naročnica navaja, da je podjetje ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Zanima jo ali lahko podjetje med letom preide iz ugotavljanja davčne...
Naslovnica

Obdavčevanje digitalnih storitev na primeru kriptovalut

FinD-INFO članki, 30.8.2019

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 30.08.2019Kriptovalute v Republiki Sloveniji niso zakonito plačilno sredstvo, a je plačevanje z njimi vseeno legalno. Pravne in fizične osebe, ki trgujejo oziroma izdajajo kriptovalute, zavezane izvajati naloge, določene v 5. členu Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)...
Naslovnica

Davčna obravnava premoženjskih pravic

FinD-INFO članki, 3.7.2019

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 03.07.2019S pojmom premoženjske pravice razumemo uporabo ali pravico do uporabe avtorskih pravic, patenta, blagovne znamke, modela, tajne formule ali postopka. Izplačila za uporabo premoženjskih pravic so obdavčena z davčnim odtegljajem po ZDDPO-2 in z DDV po ZDDV-1.
Naslovnica

Novosti pri predložitvi popravljenega davčnega obračuna in davčne napovedi

FinD-INFO članki, 3.7.2019

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 03.07.2019Že doslej je veljajo, da je lahko davčni zavezanec v 12 mesecih od poteka roka za predložitev davčnega obračuna predložil popravek davčnega obračuna, če je pozneje ugotovil, da je v predloženem davčnem obračunu davčno obveznost izkazal previsoko glede na obveznost, ki bi jo moral izkazati na podlagi...
Naslovnica

Izplačilo dobička oziroma dividend

FinD-INFO članki, 6.6.2019

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 06.06.2019Namen gospodarskih družb je opravljanje pridobitne dejavnosti, to je take, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička. Ko je dobiček ustvarjen, ga uporabi poslovodstvo za namene, za katere ga po zakonu mora (npr. za oblikovanje zakonskih rezerv, kritje prenesene izgube, oblikovanje rezerv...
Naslovnica

FURS ugotavlja številne zlorabe pri odkupu lastnih poslovnih deležev družb

FinD-INFO članki, 19.4.2019

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 19.04.2019FURS na podlagi analiz podatkov, ki jih obdeluje v okviru svojih pooblastil, na področju odsvojitve poslovnih deležev zaznava visoko tveganje, zato ga že dalj časa poglobljeno spremlja. Analiza namreč kaže na uporabo skrbno oblikovanih in svetovanih davčnih shem, ki naj bi zavezancem za davek omogočale,...
Naslovnica

Davčna obravnava kadrovske štipendije

FinD-INFO članki, 12.4.2019

Davčna osnova

FinD-INFO članki, 12.04.2019Sprašujete, če se v davčno osnovo ne vštevajo kadrovske štipendije do višine minimalne plače v RS.
Naslovnica

Rok za oddajo obračun DDPO letos do 1. aprila 2019

FinD-INFO članki, 12.3.2019

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 12.03.2019Finančna uprava sporoča, da se v ponedeljek 1. aprila 2019 izteče rok za predložitev davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2018. Obračun DDPO morajo do navedenega roka predložiti davčni zavezanci, ki imajo davčno obdobje enako koledarskemu letu.
Naslovnica

Dokončnost, izvršljivost in pravnomočnost odločb

FinD-INFO članki, 12.3.2019

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 12.03.2019Državni organi svoje sprejete odločitve sprejmejo bodisi z odločbo bodisi sklepom, odredbo ali z drugimi pravnimi akti. Z nekaterimi od njih vsebinsko odločajo o zadevah, v določenih primerih pa z akti odločijo le o procesnih zadevah (npr. o podaljšanju roka, izvedbi kakšnega dokaza, začetku in...
Naslovnica

Obračun obresti od posojil med povezanimi osebami

FinD-INFO članki, 28.2.2019

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 28.02.2019Prejeli smo vprašanja naročnice v zvezi z obračunom obresti med povezanimi osebami. V nadaljevanju navajamo vprašanja in podajamo odgovore.
Naslovnica

Ali je možno uveljavljati olajšavo za investiranje za nazaj?

FinD-INFO članki, 4.2.2019

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 04.02.2019Leto 2018 se je poslovilo in prihaja obdobje v katerem bodo zavezanci pripravili obračune davka od dohodka pravnih oseb. Rok za pripravo obračuna je 1.4.2019. Skupaj z obveznostjo oddaje obračuna pa se pri zavezancih pojavljajo različna vprašanja. Med drugim tudi vprašanje ali je možno uveljavljati olajšavo za investiranje za nazaj.
Naslovnica

Letno poročilo in obračun davka od dohodkov pravnih oseb za gospodarske družbe za leto 2018

FinD-INFO članki, 18.1.2019

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 18.01.2019Letno poročilo za leto 2018 bodo gospodarske družbe sestavile ob upoštevanju osmega poglavja > Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1, Ur.l.RS 42/2006 s spremembami), ki je bilo spremenjeno in se v sedanji vsebini uporablja od 1.1.2016 dalje.
Naslovnica

Davčne olajšave pri obračunu DDPO v letu 2018

FinD-INFO članki, 27.12.2018

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 27.12.2018Bliža se konec leta in s tem obračun DDPO za leto 2018. V nadaljevanju na kratko povzemamo davčne olajšave, ki jih zavezanci lahko uveljavljajo pri obračunu DDPO za leto 2018.
Naslovnica

Davčno priznavanje odhodkov, povezanih z odkupom terjatev od povezane osebe

FinD-INFO članki, 27.11.2018

Odhodki

FinD-INFO članki, 27.11.2018Vprašanje
Naslovnica

Transferne cene - APA sporazumi

FinD-INFO članki, 2.11.2018

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 02.11.2018Možnost sklepanja APA sporazumov je bila prvič predstavljena v letu 2015. Sedaj lahko na spletni strani finančne uprave najdete navodila kako postopati v primeru ko želite skleniti APA sporazum. V nadaljevanju jih na kratko povzemamo.
Naslovnica

Predlagani ukrepi za zajezitev agresivnega davčnega načrtovanja

FinD-INFO članki, 23.10.2018

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 23.10.2018Vlada RS je v začetku oktobra tega leta v Državni zbor vložila predlog novele ZDDPO-2P, ki naj bi se uporabila že s 1. januarjem 2019. S predlogom novele ZDDPO-2 se v slovenski pravni red deloma prenaša Direktiva Sveta 2016/1164 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga.
Naslovnica

Davčni vidik izplačila dividend avstrijski matični družbi

FinD-INFO članki, 18.7.2018

Zavezanec za davek rezident nerezident in obseg davčne obveznosti

FinD-INFO članki, 18.07.2018Družba z omejeno odgovornostjo s sedežem v Sloveniji (v nadaljevanju zavezanec) želi izplačati dividende za leto 2017 matični družbi iz Avstrije. Avstrijska družba je 100-odstotni lastnik zavezanca, lastništvo traja že od leta 1997. Avstrijska družba je zavezanec za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb v Avstriji.
Naslovnica

Izkoriščanje sheme normiranih odhodkov bo odslej še podrobneje preverjano

FinD-INFO članki, 19.4.2018

Davčna osnova

FinD-INFO članki, 19.04.2018Ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov ureja 48. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki določa, da davčni zavezanec lahko vstopi v sistem normirancev, če v davčnem letu pred tem davčnim letom, njegovi prihodki iz dejavnosti ne presegajo 50.000 evrov, ali če...
Naslovnica

Katera dejstva vplivajo na uspešno kontrolo elaborata za RR s strani davčnega organ

FinD-INFO članki, 27.3.2018

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 27.03.2018Bliža se rok za oddajo bilanc in z njim rok za pripravo tako imenovanega elaborata za uveljavljanje olajšav v raziskave in razvoj. O dokazovanju upravičenosti do olajšave smo že pisali v članku z naslovom Dokazovanje uveljavljane olajšave za raziskave in razvoj.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 29 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(443) Inšpekcijski pregledi FURS(37) Mnenja in pojasnila FURS(219) Povzetki sodne prakse FURS(5)

Datum objave

2019(18) 2018(16) 2017(134) 2016(20)
2015(20) 2014(25) 2013(27) 2012(18)
2011(28) 2010(62) 2009(90) 2008(81)
2007(70) 2006(70) 2005(19) 2004(7)