FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > I.1.i. Oprostitve
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

I. Davčni članki in nasveti

I.1. Davek od dohodkov pravnih oseb

I.1.i. Oprostitve

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 15 (od skupaj 15)
Naslovnica

Oprostitev zdravstvene dejavnosti, ki jo izvajajo zdravstveni delavci

FinD-INFO članki, 22.9.2015

Oprostitve

FinD-INFO članki, 22.09.2015Vprašanje
Naslovnica

Društvo, evropska sredstva

5.3.2014

Pojasnilo DURS, št. 4200-295/2014-2, 5. 3. 2014Prejeli smo vaše vprašanje glede obdavčitve društva, ki opravlja nepridobitno in pridobitno dejavnost. Navajate, da bo društvo imelo tudi muzej in v okviru tega bodo prodajali vstopnice za oglede (pridobitna dejavnost). Društvo je zavezanec za DDV, od nabav za opremo muzeja so že odbijali DDV. Sprašujete ali so nepovratna evropska sredstva, ki jih je društvo dobilo za muzej, obdavčena z davkom od dohodkov pravnih oseb in ali je to obdavčljiv ali neobdavčljiv prihodek. Odgovarjamo naslednje: Pri
Naslovnica

Davčna obravnava prihodkov od prodaje nepremičnine zbornice zavodu

24.9.2010

Oprostitve

Pojasnilo DURS, št. 4200-79/2010, 24. 9. 2010Pojasnilo DURS, št. 4200-79/2010, 24. 9. 2010 Pravna oseba, ki je statusno-pravno organizirana kot zbornica, namerava prenesti nepremičnino na zavod, ki je organiziran kot zasebni zavod in je v 100 odstotni lasti zbornice. Tako zbornica kot zavod opravljata oproščeno in obdavčeno dejavnost z vidika davka od dohodkov pravnih oseb. Prva možnost je prenos nepremičnine na podlagi kupoprodajne pogodbe, ki bi jo sklenila zbornica in zavod, in na podlagi katere bi se zavod vpisal kot lastnik nepremični
Naslovnica

Vprašanja v zvezi z izvajanjem Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti

26.3.2010

Oprostitve

Pojasnilo DURS, št. 4200-26/2010-2, 26. 3. 2010# v nadaljevanju: Pravilnik), ki jih je zbrala in uredila Strokovna komisija za prepoznavanje sistemskih vprašanj, ki deluje v okviru Zbornice računovodskih servisov pri Gospodarski zbornici Slovenije, odgovarjamo in pojasnjujemo naslednje. 1. Članarine V zvezi z določbo druge alineje prvega odstavka 3
Naslovnica

Pridobitna in nepridobitna dejavnost – donacije v naravi, članarine

22.3.2010

Oprostitve

Pojasnilo DURS, št. 4200-197/2009-2, 22. 3. 2010# v nadaljevanju: Pravilnik), ki ga je izdal minister za finance za potrebe ugotavljanja davčne osnove pri zavezancih iz 9. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09 in 96/09; v nadaljevanju: ZDDPO-2), se v praksi izpostavlja potreba po dodatni opredelitvi pojmov donacije v nara
Naslovnica

Davčni obračun zavezanca iz 9. člena ZDDPO-2 – davčne olajšave

23.2.2010

Oprostitve

Pojasnilo DURS, št. 4200-28/2010, 23. 2. 2010Pojasnilo DURS, št. 4200-28/2010, 23. 2. 2010 Zavezanec je zastavil vprašanje glede uveljavljanja davčnih olajšav v obračunu davka od odhodkov pravnih oseb zavezanca iz 9. člena ZDDPO-2. Zavod, ki opravlja nepridobitno in pridobitno dejavnost ter ugotavlja odhodke pridobitne dejavnosti v sorazmernem deležu glede na prihodke, sprašuje, ali mora na podlagi tega sorazmernega deleža upoštevati tudi davčne olajšave oziroma ali jih lahko upošteva v celotni višini, kot jih ugotovi v skladu z zakonom. V
Naslovnica

Davčna obravnava prodaje gasilskega doma

17.2.2010

Oprostitve

Pojasnilo DURS, št. 4200-14/2010, 17. 2. 2010#&#Prihodki od odsvojitve osnovnih sredstev, ki se izkažejo v skladu z računovodskimi standardi, se izvirno upoštevajo tudi pri ugotavljanju davčne osnove v davčnem obračunu in se tudi pri društvu, ki je zavezanec iz 9. člena ZDDPO-2, štejejo za pridobitne dohodke, kar pomeni, da se ne izvzemajo iz davčne osnove.Pojasnilo DURS, št. 4200-14/2010, 17. 2. 2010 Zavezanec izpostavlja vprašanje davčne obravnave prihodkov od prodaje gasilskega doma, kot objekta za opravljanje nepridobitne dejavnosti pri gasilskem društvu, ki vodi poslovne knjige po načelih enostavnega knjigovodstva na podlagi SRS 33.10.. Navaja, da prostovoljno gasilsko društvo v pretežnem delu opravlja nepridobitno dejavnost (javno gasilsko službo), pridobitno dejavnost pa le v manjšem delu (prevoz vode). Zaradi predvidene prodaje nepremičnin
Naslovnica

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti

5.10.2009

Oprostitve

Pojasnilo DURS, št. 4200-163/2009, 5. 10. 2009Pojasnilo DURS, št. 4200-163/2009, 5. 10. 2009 V Uradnem listu RS, št. 68 z dne 28. 8. 2009, je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, ki ga je izdal minister za finance na podlagi četrtega odstavka 9. člena in 76. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Ta pravilnik je začel veljati naslednji dan po objavi, vse spremembe in dopolnitve pa se uporabljajo od 1. januarja 2009 dalje. V nadaljevanju povzemamo bi
Naslovnica

Opredelitev nepridobitne in pridobitne dejavnosti

19.11.2008

Oprostitve

Pojasnilo DURS, št. 4200-58/2008, 19. 11. 2008Pojasnilo DURS, št. 4200-58/2008, 19. 11. 2008 V zvezi z vprašanji glede ugotavljanja davčne osnove in davčne obravnave določenih dohodkov pri zavezancih iz 9. člena ZDDPO-2 sporočamo: I. Na vprašanje, kako pri določenih zavezancih, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa, opredeliti obresti od vezanih depozitov pri zakladnici RS in občin, smo prejeli pisno stališče Ministrstva za finance, ki v zvezi s predmetno zadevo navaja naslednje: Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepri
Naslovnica

Razlaga Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti

25.2.2008

Oprostitve

Pojasnilo DURS, št. 4200-31/2008, 25. 2. 2008# v nadaljevanju: Pravilnik), zlasti prve in druge alineje 4. člena tega Pravilnika od 1. 1. 2008 dalje, v skladu s pojasnilom Ministrstva za finance v zvezi s tem in posameznimi pojasnili Davčne uprave Republike Slovenije, ki so objavljena na spletni strani DURS med pojasnili za davek od dohodkov pravnih oseb, odgovarjamo: 1.
Naslovnica

Obračunavanje obresti pri sistemu cash pool

11.2.2008

Oprostitve

Pojasnilo DURS, št. 4201-1/2008-2, 11. 2. 2008Pojasnilo DURS, št. 4201-1/2008-2, 11. 2. 2008 V zvezi z vprašanjem, kako upoštevati ročnost posojila in v povezavi s tem katero priznano obrestno mero morate v primerih cash pool-a upoštevati, ker v podjetju ne vedo, kako dolgo bodo sredstva vezana, ker gre dejansko za neke vrste vezavo na odpoklic, pojasnjujemo, da Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06) določa, da zavezanec lahko pri ugotavljanju prihodkov oziroma odhodkov med povezanimi osebami upošteva
Naslovnica

Davčni obračun zavezanca iz 9. člena ZDDPO-2

7.2.2008

Oprostitve

Pojasnilo DURS, št. 4200-8/2008, 7. 2. 2008Pojasnilo DURS, št. 4200-8/2008, 7. 2. 2008 V zvezi z izpolnjevanjem davčnega obračuna za davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2007 pri javnih zavodih in društvih, ki v skladu z računovodskimi predpisi sestavljajo izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti, zavezanec navaja, da bo s sprejetjem Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, ki prihodke iz pridobitne dejavnosti določa drugače, prihajalo do razlike med podatki po vrstah dejavnosti, ki bodo vpisani v izkazu
Naslovnica

Opredelitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti pri zavezancih iz 9. člena ZDDPO-2

20.12.2007

Oprostitve

Pojasnilo DURS, št. 4200-173/2007, 20. 12. 2007#.Pojasnilo DURS, št. 4200-173/2007, 20. 12. 2007 1. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06) v 9. členu ureja pravico do oprostitve plačila davka za zavezance, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Plačevanja davka so oproščeni zavezanci, ki so po posebnem zakonu ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti (kot so zavodi, društva, ustanove, verske skupnosti, politične stranke, zbornice, reprezentativni sindikati), ob pogoju, da tud
Naslovnica

Izvajanje tretjega odstavka 35. člena ZDDPO-2

20.12.2007

Oprostitve

Pojasnilo DURS, št. 4200-154/2007-2, 20. 12. 2007Pojasnilo DURS, št. 4200-154/2007-2, 20. 12. 2007 Pogosto vprašanje davčnih zavezancev je, ali je darilo delodajalca, ki ga podari otroku delojemalca (do starosti 15 let) v mesecu decembru in njegova vrednost ne presega 42 eurov, davčno priznan odhodek. Vrednost takšnega darila se namreč skladno z določbo četrtega odstavka 39. člena ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo delojemalca. Odgovarjamo: 35. člen ZDDPO-2, ki ureja plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo, v prvem odstavku določa, da se
Naslovnica

Izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti

25.7.2005

Oprostitve

Pojasnilo DURS, št. 423-02-65/2005, 25. 7. 2005
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(1) Mnenja in pojasnila FURS(14)

Datum objave

2015(1) 2014(1) 2010(5) 2009(1)
2008(4) 2007(2) 2005(1)