FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > I.1.e. Obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

I. Davčni članki in nasveti

I.1. Davek od dohodkov pravnih oseb

I.1.e. Obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 31)
Naslovnica

Obdavčitev brezplačnega najema

FinD-INFO članki, 8.6.2016

Obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji

FinD-INFO članki, 08.06.2016Družba (d. o. o.) ima v lasti parkirišče, ki bi ga dala v uporabo javni ustanovi za namene okoliških stanovalcev za določen čas enega leta.
Naslovnica

Davčna obravnava sindiciranega posojila s tihim udeležencem (tiha participacija) in izvajanje 13. člena ZDavP-2

19.9.2013

Obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 4202-4/2013-3 01-650-05, 19. 9.2013Zavezanec je ponovno zastavil vprašanje glede obdavčitve obresti pri sindiciranih posojilih s tiho participacijo, ki je obravnavano v pojasnilu št. DT 4202-1/2007 0204 05 z dne 9. 5. 2007. V zvezi s tem prosi tudi za razlago drugega odstavka 13. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4, 32/12 in 94/12; v nadaljevanju: ZDavP-2). V izogib nadaljnjim nejasnostim prosi za razjasnitev davčne obravnave sindiciranih posojil s tiho participacijo oz. za pripravo odgovora
Naslovnica

Interpretacija četrtega odstavka 70. člena ZDDPO-2

7.6.2013

Obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 4200-754/2013-2 01-650-05, 7. 6. 2013V dopisu prosite za pojasnilo glede izvajanja četrtega odstavka 70. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12). V nadaljevanju povzemate omenjeno določbo in podajate svoje razumevanje. Četrti odstavek 70. člena ZDDPO-2 določa, da se lahko od davčnega organa delno ali v celoti zahteva vračilo zneska davčnega odtegljaja, ki je bil od dividend in dohodkov, podobnih dividendam, plača
Naslovnica

Postopek pridobivanja in presoje dokazil za izvzem dividend na podlagi 24. člena ZDDPO-2

17.2.2012

Obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 42151-2279/2011-2, 17. 2. 2012Nacionalna zakonodaja omogoča izvzem dividend oziroma drugih deležev iz dobička (vključno z dohodki podobnimi dividendam razen skritih rezerv, ki niso bile predmet obdavčitve pri izplačevalcu) iz davčne osnove prejemnika. Zakon določa, da mora v primeru izvzemanja dividend iz davčne osnove davčni zavezanec, prejemnik dividend v Sloveniji1, zagotavljati in na zahtevo davčnega organa predložiti ustrezno dokazilo, ki potrjuje, da je tuji izplačevalec za davčne namene rezident v državi članici EU2 v
Naslovnica

Novela ZDDPO-2F

26.7.2011

Obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 4200-1393/2011, 26. 7. 2011Obveščamo vas, da je v Uradnem listu RS, št. 59 z dne 25. 7. 2011, objavljen Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2F, ki začne veljati naslednji dan po objavi, to je 26. 7. 2011. Na podlagi novele ZDDPO-2F se v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 - ZDavP-2B in 43/10) dopolnjujejo določbe XII. poglavja, ki se nanašajo na obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji. Dopolnitvi sta dve, obe se na
Naslovnica

Obračunavanje davčnega odtegljaja od plačil za turistične storitve (aranžmaje) v davčno ugodnejše režime

13.6.2011

Obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 4217-7454/2011, 13. 6. 2011V zvezi z obveznostjo obračuna davčnega odtegljaja po določbah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 od plačil za storitve tujih turističnih agencij, ki se za slovenskega naročnika - primeroma turistično agencijo iz Slovenije, opravijo v državah, v katerih je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja obdavčitve dobička nižja od 12,5 % in je država objavljena na seznamu v skladu z 8. členom ZDDPO-2 (davčni režimi, ki zaradi stopnje obdavčitve, veljajo za ugodnejše), pojasnjujemo sle
Naslovnica

Obračun in plačilo davčnega odtegljaja od plačil obresti Evropski investicijski banki

10.6.2011

Obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 4200-1044/2011, 10. 6. 2011V zvezi z vašim vprašanjem glede obveznosti obračuna in plačila davčnega odtegljaja od plačil obresti Evropski investicijski banki, pojasnjujemo sledeče. Ob plačilu obresti, ki jih na podlagi kreditne pogodbe plačujete Evropski investicijski banki (EIB), lahko uveljavljate ugodnosti, določene v Okvirnem sporazumu med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko o dejavnostih EIB v Sloveniji. Tudi za navedene primere plačil dohodkov je določeno poročanje davčnemu organu, in sicer na obrazc
Naslovnica

Davčna obravnava »cash poolinga«

20.8.2008

Obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 4200-21/2008-2, 20. 8. 2008#&#a)#&#b)Pojasnilo DURS, št. 4200-21/2008-2, 20. 8. 2008 Davčni zavezanec navaja, da slovenska družba in tuja družba skleneta pogodbo o združevanju denarnih sredstev (cash poolingu). Slovenska družba ima t.i. »participating account« (udeležen račun), tuja družba pa »pooling account« (glavni račun). Sklenjeno je t.i. dejansko združevanje denarnih sredstev1 (angl. effective pooling) z ničelnim stanjem (angl. zero balancing).2 Dodaja, da se v praksi uveljavljajo različne oblike združevanja denarnih sredstev
Naslovnica

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2A

19.6.2008

Obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 4200-82/2008, 19. 6. 2008Pojasnilo DURS, št. 4200-82/2008, 19. 6. 2008 V Uradnem listu RS št. 56 z dne 6. 6. 2008 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2A. Zakon je začel veljati naslednji dan po objavi - to je 7. 6. 2008. Določbe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06), ki jih ZDDPO-2A spreminja oziroma dopolnjuje, so naslednje: 19. člen ZDDPO-2, ki obravnava obresti med povezanimi osebami,59. člen ZDDPO-2, ki obravnava
Naslovnica

Pojasnilo v zvezi z obdavčitvijo podjetja v postopku redne likvidacije

17.6.2008

Obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 4201-26/2007-2, 17. 6. 2008#&#Razlike med zaključno likvidacijsko bilanco in otvoritveno likvidacijsko bilanco, izdelano v skladu s SRS 37 (2006), so obdavčene v okviru obdavčitve z davčnim odtegljajem, kot skrite rezerve izplačevalca ob prenehanju izplačevalca. Prodaja oziroma udenarjanje premoženja v postopku likvidacije ne šteje kot nadaljevanje poslovanja oziroma opravljanje drugih sprotnih poslov.Pojasnilo DURS, št. 4201-26/2007-2, 17. 6. 2008 Zavezanec prosi za pojasnilo v zvezi z obdavčitvijo podjetja v postopku redne likvidacije. Navaja, da je na dan pred vpisom začetka likvidacije v sodni register, to je v juliju 2007, izdelal zaključno bilanco po SRS 2006. Na ta dan je izdelal tudi davčni obračun v skladu z ZDDPO-2. V skladu s SRS 37 (2006) je izdelal otvoritveno likvidacijsko bilanco, ki se razlikuje od zaključne bilance (razlike so nastale zaradi cenitve nepremičnin na poštene vre
Naslovnica

Davčni odtegljaj pri obrestih v sistemu cash pooling

12.11.2007

Obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 4201-18/2007, 12. 11. 2007# 2) sistem cash pooling se vzpostavi med družbama, ki nista neposredno povezani osebi (družba A je v lasti družbe B, ta je v lasti družbe C, družba C pa ima v lasti d
Naslovnica

Obračun davčnega odtegljaja po določbah 70. člena ZDDPO-2 od plačil uporabe premoženjskih pravic v zvezi z računalniškimi programi in drugimi digitalnimi izdelki

12.11.2007

Obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji

Pojasnilo MF, št. 423-6/2007, 12. 11. 2007#&#Mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanjaPojasnilo MF, št. 423-6/2007, 12. 11. 2007 V nadaljevanju v zvezi z obračunom davčnega odtegljaja po določbah 70. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO2 (Uradni list RS, št. 117/06) od plačil uporabe premoženjskih pravic v zvezi z računalniškimi programi in drugimi digitalnimi proizvodi pojasnjujemo: 1. Obračun davčnega odtegljaja po določbi 3. točke prvega odstavka 70. člena ZDDPO-2 V skladu s 3. točko prvega odstavka 70. člena ZDDPO-2 se davek izračuna, odtegne in plača tudi od
Naslovnica

Obračun davčnega odtegljaja od obresti pri sistemu vodenja skupnega računa (cash pooling)

24.9.2007

Obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 4200-93/2007, 24. 9. 2007Pojasnilo DURS, št. 4200-93/2007, 24. 9. 2007 Na vprašanja davčnih zavezancev, ali je od obresti na denarna sredstva, ki jih davčni zavezanec pridobi v mednarodnem sistemu CASH POOLING, treba izračunati, odtegniti in plačati davek - davčni odtegljaj, pojasnjujemo: Cash pooling (združevanje denarnih sredstev) je način financiranja in zagotavljanja likvidnosti z mednarodnimi mrežami povezanih podjetij. Gre za uravnavanje dnevne likvidnosti koncerna in družb v skupini - t. i. interno financiranje s
Naslovnica

Vprašanje v zvezi z davčno obravnavo tihe participacije

9.5.2007

Obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. DT-4202-1/2007, 9. 5. 2007Pojasnilo DURS, št. DT-4202-1/2007, 9. 5. 2007 Zavezanec sprašuje glede davčne obravnave tihe participacije - z vidika obračuna davčnega odtegljaja. Navaja, da pride do tihe participacije v primerih, ko slovenska banka odobri svojemu komitentu (slovenski pravni osebi) posojilo, nadalje pa celotno posojilo (ali njegov del) proda drugi tuji banki. Posojilojemalec je v pogodbenem odnosu s slovensko banko, pri čemer ne ve, da je posojilo prevzela druga banka. Posojilojemalec odplačuje glavnico in ob
Naslovnica

Davčni odtegljaj od obresti na prinosniške vrednostne papirje

5.3.2007

Obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 4200-144/2006-2, 5. 3. 2007#&#Sklepna ugotovitev: Ne glede na to, da obresti na prinosniške vrednostne papirje, ki jih izdaja banka, prinosnikom, ki se niso dolžni identificirati, izplačuje plačilni agent - davčni nerezident Republike Slovenije izključno v tujini, je bila banka v letu 2006 ob nakazilih obresti od nekumulativnih podrejenih prinosniških dolžniških vrednostnih papirjev plačilnemu agentu dolžna izračunati, odtegniti in plačati davčni odtegljaj po 25-odstotni stopnji, v letu 2007 pa po 15-odstotni stopnji.Pojasnilo DURS, št. 4200-144/2006-2, 5. 3. 2007 Zavezanec prosi za pojasnilo v zvezi z izvajanjem določb 68. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-1 (Uradni list RS, št. 33/06 - UPB2). Navaja, da njegova stranka, banka s sedežem v Sloveniji, namerava izdati vrednostne papirje z značilnostmi inovativnega instrumenta. Namenjeni bodo zgolj tujim kvalificiranim (dobro poučenim) vlagateljem. Ti vrednostni papirji bi bili uvrščeni na eno od evropskih borz, bili bi prinosniški, pri čeme
Naslovnica

Davčna izguba

22.2.2007

Obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji

Naslovnica

Uporaba 68. člena ZDDPO-1 in 70. člena ZDDPO-2 v zvezi z davčnim odtegljajem od plačil obresti

29.1.2007

Obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 4200-199/2006, 29. 1. 2007
Naslovnica

Davčni odtegljaj od najema nepremičnin v tujini

16.11.2006

Obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 4236-34/2006-1, 16. 11. 2006
Naslovnica

Obravnava emisijskih kuponov v povezavi z 68. členom ZDDPO-1

6.4.2006

Obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji

Pojasnilo MF, št. 420-3/2006/2, 6. 4. 2006
Naslovnica

Davčni odtegljaj pri plačilu licenčnin za računalniške programe

24.10.2005

Obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 423-02-10023/2005, 24. 10. 2005
Naslovnica

Pavšal za kampiranje na Hrvaškem in obračunavanje davčnega odtegljaja po 68. členu ZDDPO-1

11.5.2005

Obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 42302-48/2005, 11. 5. 2005
Naslovnica

Obračun in plačilo davčnega odtegljaja od zamudnih obresti po določbah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

19.4.2005

Obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 01034-03/2005, 19. 4. 2005
Naslovnica

Obresti med povezanimi osebami, ODO-1, ODO-2

14.2.2005

Obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 42405-13/2005, 14. 2. 2005
Naslovnica

Davčni odtegljaj od obresti (68. člen ZDDPO-1)

10.2.2005

Obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 42302-24/2005, 10. 2. 2005
Naslovnica

Davčni odtegljaj od zakupa (68. člen ZDDPO-1)

10.2.2005

Obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 42302-25/2005, 10. 2. 2005
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(1) Mnenja in pojasnila FURS(30)

Datum objave

2016(1) 2013(2) 2012(1) 2011(3)
2008(3) 2007(7) 2006(2) 2005(7)
2004(5)