FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > I.1.b. Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

I. Davčni članki in nasveti

I.1. Davek od dohodkov pravnih oseb

I.1.b. Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 24 (od skupaj 24)
Naslovnica

Kdo so povezane osebe

FinD-INFO članki, 20.9.2019

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

FinD-INFO članki, 20.09.2019Povezana oseba po Zakonu o dohodnini in Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb je družinski član ali katerakoli oseba, ki jo nadzira ali običajno nadzira zavezanec. Za družinskega člana se šteje zakonec zavezanca, prednik ali potomec zavezanca ali njegovega zakonca, zakonec prednika ali potomca...
Naslovnica

Obračun obresti od posojila povezani osebi

FinD-INFO članki, 26.2.2018

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

FinD-INFO članki, 26.02.2018V praksi so pogoste situacije, ko podjetje odobri posojilo lastniku podjetja ali drugi povezani osebi. Pojavljajo se tudi obratne situacije, ko lastnik podjetja ali druga povezana oseba odobri posojilo podjetju.
Naslovnica

Zakaj je potrebno dokazovati transferne cene?

FinD-INFO članki, 14.7.2017

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

FinD-INFO članki, 14.07.2017O transfernih cenah smo že pisali. Danes pojasnjujem razloge za dokazovanje tako imenovanih transfernih cen. Torej, zakaj je vsem, ne samo slovenskemu davčnemu organu posameznih držav, v interesu dokazovanje transfernih cen in kako lahko transferno ceno v naprej dogovorite z davčnim organom.
Naslovnica

Transferne cene v Sloveniji, na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini ter Srbiji

FinD-INFO članki, 13.4.2017

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

FinD-INFO članki, 13.04.2017Majhnost slovenskega trga in skupna zgodovina narodov na Balkanu že desetletja slovenskim podjetjem narekujeta, da izkoriščajo dobro poznavanje trgov bivše skupne države in na njih tekoče investirajo.
Naslovnica

Vnaprejšnji cenovni sporazumi

FinD-INFO članki, 5.1.2017

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

FinD-INFO članki, 05.01.2017Vnaprejšnji cenovni sporazum je dogovor, s katerim se še pred izvajanjem transakcij med povezanimi osebami določijo metodologija, kritične predpostavke in druga primerna merila za določanje transfernih cen za določene transakcije v določenem obdobju.
Naslovnica

Od 1. januarja bo mogoče na področju transfernih cen uporabiti vnaprejšnji cenovni sporazum

FinD-INFO članki, 15.12.2016

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

FinD-INFO članki, 15.12.2016Čeprav novela ZDavP-2I, ki je prinesla določbe o možnosti uporabe vnaprejšnjega cenovnega sporazuma, velja že od 15. decembra 2015, pa tudi zadnja novela ZDavP-2J ni prinesla večjih sprememb, ki bi spremenile začetek uporabe teh določb s 1. januarjem 2017.
Naslovnica

Dokumentacija o transfernih cenah - kdo kdaj in kako

FinD-INFO članki, 18.2.2016

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

FinD-INFO članki, 18.02.2016Slovenske družbe, ki poslujejo s povezanimi osebami, družbami s sedežem v drugih državah (16. člen ZDDPO-2), so zavezane k dokumentacije o transfernih cenah. Z dokumentacijo je potrebno dokazati, da povezane osebe med seboj poslujejo po primerljivih tržnih cenah oziroma transfernih cenah.
Naslovnica

Ukrepi Evropske komisije v okviru pobude proti eroziji davčne osnove in prelivanju dobičkov ter obvezno poročanje multinacionalnih družb

FinD-INFO članki, 22.5.2015

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

FinD-INFO članki, 22.05.2015Evropska komisija je pripravila akcijski načrt v EU za boj proti utajam davkov in davčnim goljufijam (BEPS = Base Erosion and Profit Shifting Project), vključno z ukrepi na ravni EU za prehod na sistem, na podlagi katerega bo država, v kateri je bil ustvarjen dobiček, tudi država obdavčitve.
Naslovnica

Posojilo povezane osebe

FinD-INFO članki, 15.5.2015

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

FinD-INFO članki, 15.05.2015Vprašanje
Naslovnica

Zagotovitev vozila s strani družbenika

FinD-INFO članki, 13.10.2014

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

FinD-INFO članki, 13.10.2014Edini družbenik družbe ima kot fizična oseba na razpolago nekaj privatnega denarja. Njegovo podjetje ni v najboljšem finančnem stanju, vendar nujno potrebuje tovorno vozilo za opravljanje posla. Vrednost ogledanega rabljenega avtomobila je 8.000 €.
Naslovnica

Brezobrestno posojilo in obrestovano posojilo – pravila za davčno priznavanja obresti od posojil od družbenika

FinD-INFO članki, 21.12.2012

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

FinD-INFO članki, 21.12.2012Pri obravnavi obresti je potrebno upoštevati nacionalno zakonodajo, določbe o tanki kapitalizaciji in o priznani obrestni meri ter pri izplačilu predložiti ustrezne obrazce.
Naslovnica

Povezane osebe in transferne cene

FinD-INFO članki, 27.11.2012

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

FinD-INFO članki, 27.11.2012Čeprav gre za povezani osebi - rezidenta, odstopanja transfernih cen glede na primerljivo tržno ceno ni treba ugotavljati in tudi ne popravljati davčne osnove, če obe družbi poslujeta z dobičkom oziroma ena od njiju nima nepokrite davčne izgube iz preteklih obdobij, saj ti dve pravni osebi skupno...
Naslovnica

Spremembe pri določanju transfernih cen šele za davčno leto 2012

FinD-INFO članki, 24.2.2012

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

FinD-INFO članki, 24.02.2012Zadnje spremembe Pravilnika o transfernih cenah prinašajo nekaj sprememb pri uporabi metod, ki temeljijo predvsem na ekonomski presoji vsakega primera posebej in jih bo potrebno upoštevati pri določanju transfernih cen in dokumentacije za davčno leto 2012.
Naslovnica

Stališče glede prilagajanja davčne osnove med povezanimi osebami rezidenti

29.11.2011

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

Pojasnilo DURS, št. 4200-116/2011, 29. 11. 2011V zvezi z vprašanjem oziroma zaprosilom Združenja bank Slovenije za stališče glede prilagajanja davčne osnove med povezanima osebama rezidentoma in na podlagi predhodne uskladitve prejetega stališča Ministrstva za finance (dopis št. 423-24/2011/6 in 423/23/2011/6 z dne 17. 11. 2011) v nadaljevanju navajamo celovito pojasnilo, s katerim seznanjamo širši krog zavezancev. Vprašanje: Zavezanec je izpostavil vprašanje načina prilagajanja davčne osnove (prihodkov oziroma odhodkov) dveh rezidentov, ki
Naslovnica

Terjatve za davke zaradi nepokrite davčne izgube pri razdelitvi

FinD-INFO članki, 22.11.2010

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

FinD-INFO članki, 22.11.2010Vprašanje:Družba XY, d.o.o., bo v letu 2011 šla v likvidacijo po skrajšanem postopku na podlagi 53. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2).Prenosna družba ima nepokrito davčno izgubo. Družbe prevzemnice (pet družb), bi rade pokoristile davčno izgubo. Obveznosti in terjatve so si raz...
Naslovnica

Terjatve za davke zaradi nepokrite davčne izgube pri razdelitvi

FinD-INFO članki, 22.11.2010

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

FinD-INFO članki, 22.11.2010Vprašanje:Družba XY, d.o.o., bo v letu 2011 šla v likvidacijo po skrajšanem postopku na podlagi 53. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2).Prenosna družba ima nepokrito davčno izgubo. Družbe prevzemnice (pet družb), bi rade pokoristile davčno izgubo. Obveznosti in terjatve so si raz...
Naslovnica

Prilagajanje davčne osnove rezidentov RS, ki imata v davčnem obdobju izgubo

31.3.2010

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

Pojasnilo DURS, št. 4200-45/2010, 31. 3. 2010#&#V primeru povezanih oseb rezidentov po ZDDPO-2, ko oba v davčnem obdobju izkazujeta preteklo davčno izgubo, ni potrebno prilagajanje davčne osnove pri obračunu DDPO.Pojasnilo DURS, št. 4200-45/2010, 31. 3. 2010 Zavezanec prosi za izdajo pojasnila o izvajanju določbe 1. točke šestega odstavka 17. člena ZDDPO-2. Šesti odstavek 17. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08 in 5/09) se glasi: »Ne glede na določbe četrtega in petega odstavka tega člena se pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov rezidenta iz poslov med dvema rezidentoma, ki sta povezani osebi po tem členu, davčna osnova ne poveča oziroma zman
Naslovnica

Davčna obravnava izčlenitve

3.7.2009

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

Pojasnilo DURS, št. 4200-137/2008-5, 3. 7. 2009# v nadaljevanju: ZDDPO-2) posebej ne ureja. 1. Statusno pravni vidik izčlenitve Institut izčlenitve kot novo pojavno obliko delitve je uredil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 68/08; v n
Naslovnica

Prikrito izplačilo dobička in obdavčenje z davčnim odtegljajem ter obresti med povezanimi osebami

24.11.2008

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

Pojasnilo MF, št. 423-175/2008/5, 429-163/2008/3, 17. 11. 2008# v nadaljevanju: ZDDPO-2), ki so bile uveljavljene z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 56/08; v nadaljevanju: ZDDPO-2A), in sicer v zvezi: s prikritim izplačilom dobička in obdavčenjem z davčnim odtegljajem,z obrestmi na posojila m
Naslovnica

Izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev

24.1.2008

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

Pojasnilo DURS, št. 4200-89/2007-2, 24. 1. 2008Pojasnilo DURS, št. 4200-89/2007-2, 24. 1. 2008 V zvezi z izvajanjem 25. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06), ki ureja izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev, zavezanec zaprosi za mnenje glede razumevanja pogoja predpisane višine udeležbe v povezavi s pogojem predpisanega trajanja te udeležbe. Za ponazoritev navaja dva primera: primer: Zavezanec je dne 8. 6. 2007 imel 10 % delnic druge družbe, na podlagi postopnega pridobivanja dodatnih
Naslovnica

Pojasnilo glede izvajanja ZDDPO-2 (ZDDPO-1) in ZDavP-2 (ZDavP-1) pri združitvah

20.11.2007

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

Pojasnilo DURS, št. 4200-87/2007, 20. 11. 2007# ali že z obračunskim dnevom združitve ali šele z vpisom združitve v sodni register, ter kako se v teh primerih določi nova višina akontacije oziroma kaj je podlaga (izvršilni naslov) za knjiženje nove višine akontacije pri prevzemni družbi?#. Kako postopati v primerih, ko bi bil obračunski dan združitve določen na dan 31. 12. 2007, ki je tudi zadnji dan obračunskega obdobja davčnega zavezanca, do vpisa združitve pa bi prišlo pred rokom za predložitev rednega (letnega) obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (torej pred 31. 3. 2008)? Ali je davčni zavezanec dolžan pred zakonskim rokom predložiti redni letni obračun (po 358. členu ZDavP-2), se pravi hkrati z davčnim obračunom združitve, v katerem se upoštevajo plačani zneski davka po rednem obračunu (situacija po drugem odstavku 361. člena ZDavP-2)?Pojasnilo DURS, št. 4200-87/2007, 20. 11. 2007 1. Zavezanec sprašuje, kateri predpis mora davčni zavezanec uporabiti pri statusni spremembi združitve? Ali je razlika, če je datum združitve (presečni datum) na dan 31. 12. 2006 ali na dan 1. 1. 2007? V povezavi s tem sprašuje tudi, kateri predpis se uporabi v primeru združitev v letu 2006, za katero je bil vpis v sodni register v letu 2007, davčni zavezanec pa ni vložil priglasitve posebne davčne obravnave? Kako je s plačevanjem akontacij oziroma
Naslovnica

Pravilnik o določanju primerljivih tržnih cen

22.2.2007

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

Naslovnica

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

22.2.2007

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

Naslovnica

Opredelitev povezanosti oseb po 13. členu ZDDPO-1 in obresti med povezanimi osebami

28.3.2006

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

Pojasnilo DURS, št. 061-51/2006, 28. 3. 2006
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(15) Mnenja in pojasnila FURS(9)

Datum objave

2019(1) 2018(1) 2017(3) 2016(2)
2015(2) 2014(1) 2012(3) 2011(1)
2010(3) 2009(1) 2008(2) 2007(3)
2006(1)