FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > I.1.f. Obračunavanje in plačevanje davka
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

I. Davčni članki in nasveti

I.1. Davek od dohodkov pravnih oseb

I.1.f. Obračunavanje in plačevanje davka

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 65)
Naslovnica

Ukrepi za zmanjševanje ekonomskega dvojnega obdavčenja

FinD-INFO članki, 15.10.2019

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 15.10.2019Dvojno obdavčenje zelo negativno vpliva na tok investicij iz ene države pogodbenice v drugo državo pogodbenico. Pri tem je potrebno upoštevati dve vrsti dvojnega obdavčenja. Pravno dvojno obdavčenje obravnavamo takrat, kadar je isti davčni zavezanec dolžan dvakrat plačati davek od istega dobička.
Naslovnica

Problematika davčne nevtralnosti z vidika davčne integracije

FinD-INFO članki, 10.10.2019

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 10.10.2019Kot sem omenil že v predhodno objavljenem članku na temo davčna integracija na stopnji pravne osebe in delničarjev, obravnavamo dva modelna pristopa integracije. Klasični pristop obdavčuje dobiček ne glede na pravni subjekt, ki ga pridobiva, kar pomeni, da je dobiček najprej obdavčen na stopnji pravne osebe in nato, v primeru razdelitve dividend, še kot postavka dohodka delničarjev.
Naslovnica

Davčna integracija dobička pravne osebe

FinD-INFO članki, 2.10.2019

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 02.10.2019Problem obdavčevanja pravnih oseb je predvsem v možnosti nastopa ekonomskega dvojnega obdavčenja, saj je dobiček pravnih oseb lahko obdavčen tako na nivoju pravne osebe kot na nivoju prejemkov fizičnih ali pravnih oseb glede na dividende. Glede na to, se dobiček pravnih oseb na nivoju pravne osebe...
Naslovnica

Obdavčevanje digitalnih storitev na primeru kriptovalut

FinD-INFO članki, 30.8.2019

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 30.08.2019Kriptovalute v Republiki Sloveniji niso zakonito plačilno sredstvo, a je plačevanje z njimi vseeno legalno. Pravne in fizične osebe, ki trgujejo oziroma izdajajo kriptovalute, zavezane izvajati naloge, določene v 5. členu Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)...
Naslovnica

Davčna obravnava premoženjskih pravic

FinD-INFO članki, 3.7.2019

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 03.07.2019S pojmom premoženjske pravice razumemo uporabo ali pravico do uporabe avtorskih pravic, patenta, blagovne znamke, modela, tajne formule ali postopka. Izplačila za uporabo premoženjskih pravic so obdavčena z davčnim odtegljajem po ZDDPO-2 in z DDV po ZDDV-1.
Naslovnica

FURS ugotavlja številne zlorabe pri odkupu lastnih poslovnih deležev družb

FinD-INFO članki, 19.4.2019

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 19.04.2019FURS na podlagi analiz podatkov, ki jih obdeluje v okviru svojih pooblastil, na področju odsvojitve poslovnih deležev zaznava visoko tveganje, zato ga že dalj časa poglobljeno spremlja. Analiza namreč kaže na uporabo skrbno oblikovanih in svetovanih davčnih shem, ki naj bi zavezancem za davek omogočale,...
Naslovnica

Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS (podrobnejši opis)

Pravna praksa, št. 3-4, 25.1.2018

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2018Virtualne valute se ne štejejo za denarno sredstvo v smislu 7. točke 4. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS). Prav tako se virtualne valute ne štejejo za finančni instrument.
Naslovnica

Rezervacije za davčne obveznosti

FinD-INFO članki, 10.1.2018

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 10.01.2018V letu 2016 smo imeli davčno kontrolo dohodkov fizičnih oseb za leto 2015 glede napotenih delavcev. Dobili smo 1 milijon doplačila prispevkov in dohodnine, ki jih bomo plačali v letu 2017, ker je v tem letu bila izdana tudi odločba.
Naslovnica

Opredelitev plačnika davka ob izplačilu dividend po 6. februarju 2017

Pravna praksa, št. 26, 6.7.2017

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2017V podrobnejšem opisu je pojasnjeno, kdo se šteje za plačnika davka ob izplačilu dividend fizičnim in pravnim osebam, zaradi sistema TARGET2-Securities (v nadaljnjem besedilu: T2S), v katerega se je Centralna klirinško depotna družba vključila (v nadaljnjem besedilu: KDD) dne 6. februarja 2017. Zaradi vključitve KDD v T2S od 6. februarja dalje KDD prevzema vsa izplačila dividend, ki jih KDD nato posreduje svojim članom, ki vodijo račune vrednostnih papirjev, slednji pa bodo dividende posredovali upravičencem, ki so njihove stranke.
Naslovnica

Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 15.20 - Olajšava za investiranje po 6.členu ZRPPR1015

FinD-INFO članki, 1.1.2017

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 01.01.2017Vprašanje:Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju postavke 15.20 - olajšava za investiranje po 6. Členu ZRPPR1015 - na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih oseb?Odgovor:Pod zaporedno številko 15.20 - olajšava za zaposlovanje po 6 .členu ZRPPR1015 - na obrazcu za obračun davka od dohodka ...
Naslovnica

Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 15.19 - Olajšava za zaposlovanje po 5.členu ZRPPR1015

FinD-INFO članki, 1.1.2017

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 01.01.2017Vprašanje:Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju postavke 15.19 - olajšava za zaposlovanje po 5. členu ZRPPR1015 - na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih oseb?Odgovor:Pod zaporedno številko 15.19 - olajšava za zaposlovanje po 5. členu ZRPPR1015 - na obrazcu za obračun davka od dohodka ...
Naslovnica

Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 15.7 - olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po tretjem stavku prvega odstavka 55. člena

FinD-INFO članki, 1.1.2017

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 01.01.2017Vprašanje:Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju postavke 15.7 - olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po tretjem stavku prvega odstavka 55. člena - na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih oseb?Odgovor:Pod zaporedno številko 15.7 - olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po tret...
Naslovnica

Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 12.2 - Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje zaradi odsvojitve ali prenosa sredstva iz Pomurske regije pred predpisanim rokom

FinD-INFO članki, 1.1.2017

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 01.01.2017Vprašanje:Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju postavk 12.2 na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih oseb (DDPO)?Odgovor:Pod zaporedno številko 12.2 - Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje zaradi odsvojitve ali prenosa sredstva iz Pomurske regije pred predpisanim rokom - n...
Naslovnica

Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 15.10 - olajšava za zaposlovanje invalidov

FinD-INFO članki, 1.1.2017

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 01.01.2017Vprašanje:Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju postavke 15.10 - olajšava za zaposlovanje invalidov - na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih oseb?Odgovor:Pod zaporedno številko 15.10 - olajšava za zaposlovanje invalidov - na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih oseb vpišemo zma...
Naslovnica

Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 15.18 - Olajšava za zaposlovanje brezposelnih oseb po 55. b členu

FinD-INFO članki, 1.1.2017

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 01.01.2017Vprašanje:Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju postavke 15.18 - olajšava za zaposlovanje brezposelnih oseb po 55. b členu - na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih oseb?Odgovor:Pod zaporedno številko 15.18 - olajšava za zaposlovanje brezposlenih oseb po 55.b členu - na obrazcu za obra...
Naslovnica

Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 15.6 - olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku prvega odstavka 55. člena

FinD-INFO članki, 1.1.2017

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 01.01.2017Vprašanje:Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju postavke 15.6 - olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku prvega odstavka 55. člena - na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih oseb?Odgovor:Pod zaporedno številko 15.6 - olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem ...
Naslovnica

Spremembe sistema pavšalne obdavčitve za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, in pravne osebe

Pravna praksa, št. 27, 10.7.2014

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 27/2014Konec junija je Državni zbor sprejel noveli Zakona o dohodnini (ZDoh-2) in Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Obe sta namenjeni spremembi oziroma dopolnitvi sistema pavšalne obdavčitve, ki ga v trenutni obliki uporabljamo od leta 2013. Takrat je bila manjšim zavezancem namreč dana možnost, da se odločijo za obračunavanje davka v skladu s tem posebnim sistemom in bistveno poenostavijo svoje poslovanje vsaj z vidika izpolnjevanja davčnih obveznosti, pred tem pa je bil sistem pavšalne obdavčitve manj privlačen, uporaben za manjši krog zavezancev in bolj administrativno zapleten. Zaradi sprememb, ki jih predstavljam v tem prispevku in ki se bodo uporabljale za davčna obdobja po 1. januarju 2015, pa bo sistem pavšalne obdavčitve privlačnejši in tudi dostopen širšemu krogu zavezancev.
Naslovnica

Tudi pri oddaji letnega poročila bodo upoštevane izredne okoliščine

FinD-INFO članki, 18.3.2014

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 18.03.2014Do konca marca morajo letna poročila Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES) za statistične namene oddati gospodarske družbe, podjetniki, zadruge, društva in nekatere prostovoljske organizacije. Tako kot DURS, bo tudi AJPES sledil pozivu Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in omogočil...
Naslovnica

Prihaja čas davčne optimizacije

FinD-INFO članki, 26.11.2013

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 26.11.2013Do konca davčnega leta nas loči še nekaj dni in to je čas, ko je potrebno preveriti vhodne elemente za izdelavo davčnega obračuna, ki ga bodo sicer morali davčni zavezanci oddati davčni upravi do konca meseca marca.
Naslovnica

Obračun DDPO - Priloga 6 - Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje (2012)

FinD-INFO članki, 18.1.2013

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 18.01.2013Uveljavljanje zmanjšanja davčne osnove za neizkoriščeni del investicijske olajšave po ZDDPO-1 je potrebno vpisati tako v obrazec DDPO, kot izpolniti ustrezno prilogo.
Naslovnica

Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 15.7 - zmanjšanje davčne osnove za koriščenje regijske olajšave za vlaganja raziskave in razvoj po 55. členu ZDDPO-2 (2012)

FinD-INFO članki, 18.1.2013

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 18.01.2013Uveljavljanje zmanjšanja davčne osnove iz naslova koriščenja olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj je potrebno vpisati tako v obrazec DDPO, kot izpolniti ustrezno prilogo.
Naslovnica

Obračun DDPO - Priloga 7a - Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj (2012)

FinD-INFO članki, 18.1.2013

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 18.01.2013Uveljavljanje zmanjšanja davčne osnove iz naslova koriščenja olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj je potrebno vpisati tako v obrazec DDPO, kot izpolniti ustrezno prilogo.
Naslovnica

Obračun DDPO - Priloga 6a - Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2 (2012)

FinD-INFO članki, 18.1.2013

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 18.01.2013Uveljavljanje zmanjšanja davčne osnove za koriščene investicijske olajšave je potrebno vpisati tako v obrazec DDPO, kot izpolniti ustrezno prilogo.
Naslovnica

Obračun DDPO - Priloga 7b - Podatki v zvezi z regijsko olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj (2012)

FinD-INFO članki, 18.1.2013

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 18.01.2013Uveljavljanje zmanjšanja davčne osnove iz naslova koriščenja olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj je potrebno vpisati tako v obrazec DDPO, kot izpolniti ustrezno prilogo.
Naslovnica

Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 15.8 -  olajšava za investiranje po 55.a členu (2012)

FinD-INFO članki, 18.1.2013

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 18.01.2013Uveljavljanje zmanjšanja davčne osnove za koriščenje investicijske olajšave je potrebno vpisati tako v obrazec DDPO, kot izpolniti ustrezno prilogo.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(48) Mnenja in pojasnila FURS(17)

Datum objave

2019(6) 2018(2) 2017(8) 2014(2)
2013(11) 2012(4) 2011(13) 2010(3)
2009(7) 2008(1) 2007(2) 2006(5)
2005(1)