FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > I.1.d. Davek od dohodkov pravnih oseb
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

I. Davčni članki in nasveti

I.1. Davek od dohodkov pravnih oseb

I.1.d. Davek od dohodkov pravnih oseb

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Naslovnica

Obdavčevanje poslovnih dobičkov stalne poslovne enote

Podjetje in delo, št. 1, 1.1.2018

Matjaž Kovač, Podjetje in delo, 1/2018Povzetek: Tuje družbe morajo pri obdavčevanju dobička upoštevati dva ali več pravnih sistemov, in sicer pravni sistem države, v kateri družba trajno posluje, in pravni sistem države, katere rezident je družba oziroma lastnica stalne poslovne enote. Za večino oblik prihodkov, predvsem prihodkov od poslovanja in investicijskih prihodkov, je problem dvojnega obdavčenja zanesljivo rešen s konvencijo OECD za odpravo dvojnega obdavčenja (model OECD). Pojem stalne poslovne enote se vsebinsko veže na pojem dvojnega obdavčenja in njegove odprave. Nacionalna zakonodaja držav OECD različno ureja obdavčevanje dobičkov, vezanih na stalno poslovno enoto. Posledica razvoja svetovne trgovine, transparentne obravnave modela OECD glede odprave dvojnega obdavčenja in elektronskega poslovanja je bila določitev splošnih in posebnih pravil glede vprašanja, kateri dobički pripadajo stalni poslovni enoti ter kako in kje se ti lahko obdavčijo. Ključne besede: obdavčevanje, poslovni dobički, rezident, nerezident, stalna poslovna enota Title: Taxation of Business Profits of Permanent Establishments
Naslovnica

Z novim letom tudi spremembe na področju ZDDPO-2?

FinD-INFO članki, 5.9.2016

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 05.09.2016V poletnih mesecih smo lahko sodelovali v javni razpravi predloga novele Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2N), kot del paketa predlogov za prestrukturiranje davčnih bremen s temeljnim ciljem izboljšanja konkurenčnosti poslovnega okolja pri pogoju stabilnih in predvidljivih javnofinančnih prihodkov.
Naslovnica

Vzdrževanje in vlaganje v najeto nepremičnino

FinD-INFO članki, 2.8.2016

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 02.08.2016Podjetje ima v najemu poslovni prostor, hišo, ki jo v celoti uporablja za dejavnost. Najemodajalec je fizična oseba, lastnik podjetja (upokojenec). V najemni pogodbi je opredeljeno, da stroške vzdrževanja in obnove nosi najemojemalec. Obnoviti je treba streho in stroške obnove naj bi nosilo torej...
Naslovnica

Obračun davka od dohodka iz dejavnosti in izračun akontacije dohodnine za leto 2016

FinD-INFO članki, 20.4.2016

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 20.04.2016Bliža se čas letnih obračunov davčnih obveznosti, zato v nadaljevanju pojasnjujemo, kako samostojni podjetniki, odvetniki, notarji in novinarji pripravijo obračun davka od dohodka iz dejavnosti za leto 2015.
Naslovnica

Tanka kapitalizacija/Neizkoriščen dopust

FinD-INFO članki, 19.4.2016

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 19.04.2016Če posojila presegajo štirikratnik zneska deleža delničarja oziroma družbenika v kapitalu, ki ima vsaj 25-odstotni delež (ali glasovalnih pravic, posredno ali neposredno), so obresti od tega presežka nepriznan odhodek.
Naslovnica

Izplačilo dobička na Nizozemsko

FinD-INFO članki, 10.12.2015

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 10.12.2015Podjetje bi matični firmi na Nizozemskem izplačala dobiček. Zanima nas, kako je s plačilom davčnega odtegljaja.
Naslovnica

Predlog novele ZDDPO posega v obdavčitev hibridnih posojil

FinD-INFO članki, 22.9.2015

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 22.09.2015Po predlogu novele Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2M), ki naj bi začela veljati s 1.1.2016 naj bi bile v slovenski pravni red prenešene temeljne direktive EU na področju podjetniškega obdavčevanja, med katerimi velja posebej omeniti prenos določb Direktive Sveta 2011/96/EU z dne...
Naslovnica

Poštena in učinkovita obdavčitev dohodkov gospodarskih družb v EU

Pravna praksa, št. 33, 27.8.2015

Edita Turičnik, Pravna praksa, 33/2015Evropska komisija je 17. junija 2015 predstavila težko pričakovani akcijski načrt obdavčitve dohodkov pravnih oseb, ki temelji na ideji o skupni konsolidirani davčni osnovi kot celostni rešitvi za reformo davka na dobiček ter na načelih zagotovitve učinkovitega obdavčenja in povečanja preglednosti.
Naslovnica

Odškodnina in popravilo/nadomestitev osnovnih sredstev

FinD-INFO članki, 12.8.2015

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 12.08.2015Podjetje ima v najemu poslovno stavbo - delavnico. Najemodajalec je fizična oseba in obenem solastnik podjetja. Po najemni pogodbi mora imeti podjetje (najemnik) objekt požarno zavarovan.
Naslovnica

Plačevanje akontacije davka v letu 2015 za normirance

FinD-INFO članki, 4.6.2015

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 04.06.2015Za leto 2015 bodo normiranci plačali davek od nižje davčne osnove v primerjavi z letom 2014, saj se znesek normiranih odhodkov zvišuje, in sicer iz 70 % na 80 % prihodkov. Nižja davčna osnova pomeni nižji davek, kar bi načeloma moralo pomeniti tudi nižjo akontacijo davka za leto 2015.
Naslovnica

Davčna obravnava preteklih davčnih izgub v postopku prisilne poravnave

19.5.2015

Pojasnilo FURS št: 0900-3/2014-10 z dne 24.12.2014Zavezanec za davek na podlagi 37. člena Zakona ZDDPO-2 izgubi pravico do pokrivanja davčne izgube v višini zneska odpisanih obveznosti po potrjeni prisilni poravnavi. Pojem »davčne izgube iz preteklih let« se nanaša na izgube, ugotovljene tako v davčnem obračunu za davek od dohodkov pravnih oseb in v davčnem obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za obdobje pred začetkom prisilne poravnave, kakor tudi na izgube ugotovljene v davčnih obračunih, ki sledijo temu davčnemu obračunu.
Naslovnica

Uporaba službenega vozila s strani zunanjega izvajalca

FinD-INFO članki, 19.3.2015

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 19.03.2015Želimo odgovor na temo uporabe službenih vozil. Ali sme zunanji izvajalec, ki za nas dela po pogodbi o opravljanju storitev (1. možnost: s. p., 2. možnost: d. o. o., zaposleni v tem d. o. o.-ju) uporabljati naše službeno vozilo? Gre za občasno delo pri strankah in se sprašujemo, ali mu lahko izdamo...
Naslovnica

Izračun akontacije davka temelji na podatkih o poslovanju v minulem letu

FinD-INFO članki, 17.3.2015

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 17.03.2015Glede na to, da se je v zadnjem času v praksi pojavila vrsta dilem glede obračuna akontacije davka za leto 2015, posebej pri normirancih, v nadaljevanju pojasnjujemo temeljne določbe njenega izračuna.
Naslovnica

Posebnosti pri sestavljanju obračuna DDPO za poslovno leto 2014

FinD-INFO članki, 6.3.2015

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 06.03.2015Podjetja so sedaj v procesu priprave obračuna davka od dohodka pravnih oseb in vsako leto je veliko vprašanj kako ga pripraviti in katere novosti je potrebno upoštevati.
Naslovnica

Uporaba lastnih proizvodov

FinD-INFO članki, 6.1.2015

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 06.01.2015Vprašanje se nanaša na uporabo naših proizvodov, ki jih ne prodamo, a se za njih zmanjša zaloga
Naslovnica

Vprašanja in odgovori v zvezi z opredelitvijo pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov - novela ZDDPO-2K

28.8.2014

Pojasnilo FURS, št. 4212-6631/2014-2 z dne 12. 8. 2014V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 50 je bil objavljen Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2K). Novela določa spremembo prihodkovnega limita, ki je določen kot pogoj za vstop v sistem ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, in sicer iz dosedanjih 50.000 evrov na 100.00 evrov prihodkov, ugotovljenih po predpisih o računovodenju. Določen je dvig davčno priznanih normiranih odhodkov iz dosedanjih 70 % na 80 % prihodkov. Pri tem pa je za davčne zavezance, ki bo
Naslovnica

Zakon o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - novela ZDDPO-2K

FinD-INFO članki, 22.7.2014

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 22.07.2014V Uradnem listu RS št. 50 z dne 4. 7. 2014 je objavljen Zakon o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2K), ki začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2015.
Naslovnica

Spremembe sistema pavšalne obdavčitve v skladu z novelama ZDoh-2N in ZDDPO-2K

FinD-INFO članki, 22.7.2014

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 22.07.2014Državni zbor RS je na svoji seji 20. junija 2014 sprejel noveli ZDoh-2N in ZDDPO-2K, ki sta bili v Uradnem listu objavljeni dne 4. 7. 2014. Obe noveli sta kratki, saj uvajata zgolj spremembe sistema pavšalne obdavčitve.
Naslovnica

Vprašanje glede izvajanja 32. člena ZDDPO-2

24.2.2014

Pojasnilo DURS, št. 4200-164/2014-2, 24. 2. 2014Zavezanec nam je posredoval vprašanje glede izvajanja 32. člena ZDDPO-2, ki se nanaša na način izračuna štirikratnika kapitala pri izračunu presežka posojil v primeru neposredno in posredno povezanih družb v skupini. Navaja strukturo lastništva, iz katere je razvidno, da je nosilec skupine, t.i. krovna matična družba (za namen tega pojasnila poimenovana družba S) 100 odstotna lastnica dveh družb (družbe A in družbe B). Naslednja v vertikalni povezavi je družba C, v kateri imata družba A 31 odsto
Naslovnica

Priprave na davčni obračun 2013 so se že začele

Pravna praksa, št. 46, 28.11.2013

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 46/2013Vse bolj se bliža konec davčnega leta, ko se podjetja in posamezniki, ki opravljajo dejavnost, ukvarjajo tudi z mislimi, kako optimirati davčno osnovo in kako se čim bolj pripraviti na davčni obračun, ki ga bodo izdelali in predložili davčni upravi tako kot vsako leto, tj. do 31. marca 2014. Letoš
Naslovnica

Davčni vidik delovanja sindikata

FinD-INFO članki, 20.7.2012

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 20.07.2012Članarino lahko opredelimo kot nepridobitni prihodek le pod pogojem, da ni namenjena zagotavljanju ugodnosti članom
Naslovnica

Stvarni vložek zobozdravnika in davki

FinD-INFO članki, 3.10.2011

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 03.10.2011Vprašanje: Zasebni zdravstveni delavec (zobozdravnik) bo zaprl dejavnost. Vsa osnovna sredstva bi zaradi povečanja kapitala na enoosebni gospodarski družbi (zahteva banke za najeti kredit) prenesel na to gospodarsko družbo (družba posluje že štiri leta). Vrednost teh osnovnih sredstev je velika.
Naslovnica

Sestavljanje in predlaganje davčnih obračunov pri združitvah in delitvah

2.3.2011

Davek od dohodkov pravnih oseb

Pojasnilo DURS, št. 4200-106/2010-1, 2. 3. 2011 1. Splošno#.1. Obračunski dan združitve in dan vpisa združitve v sodni register sta v istem ali različnem davčnem obdobju#.2. Obračunski dan združitve in dan vpisa združitve v sodni register sta v različnem davčnem obdobju#. Sestavljanje in predlaganje davčnih obračunov pri delitvah#&#Primer 1:#&#Primer 2:#&#Primer:#&#Primer:#&#Primer:#&#Primer:#.1.1. Obračunski dan razdelitve in dan vpisa razdelitve v sodni register sta v istem ali različnem davčnem obdobju#&#Primer 1:#&#Primer 2:#&#Primer:#&#Primer:#&#Primer:#&#Primer:#.2.1. Obračunski dan oddelitve in dan vpisa oddelitve v sodni register sta v istem ali različnem davčnem obdobju#&#Primer 1:#&#Primer 2:#&#Primer 1:#&#Primer 2:#&#Primer 1:#&#Primer 2:#.2.2. Obračunski dan oddelitve in dan vpisa oddelitve v sodni register sta v različnih davčnih obdobjih#&#Primer:Pojasnilo DURS, št. 4200-106/2010-1, 2. 3. 2011 1. Splošno 2. Sestavljanje in predlaganje davčnih obračunov pri združitvah Splošno Sestavljanje obračunov za poslovne namene 2.1. Obračunski dan združitve in dan vpisa združitve v sodni register sta v istem ali različnem davčnem obdobju Davčni obračun prevzete družbe Predložitev davčnega obračuna Plačilo davka Vračilo davka Davčni obračun prevzete družbe po obračunskem dnevu združitve Davčni obračun prevzemne družbe 2.2. Obračunski dan združitve in
Naslovnica

Plačilo goriva za drugo osebo in obračun obresti od posojila, danega s strani fizične osebe

FinD-INFO članki, 28.2.2011

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 28.02.2011Vprašanje: Slovenska pravna oseba A plačuje gorivo na Petrolu za drugo slovensko pravno osebo B, obe sta identificirani za namene DDV. Oseba B torej toči gorivo in plačuje s kartico, ki je last osebe A. Petrol izda račun osebi A, račun se glasi na osebo A (na računu je razvidno, da je plačano gori...
Naslovnica

Obrazec za obračun DDPO - Priloga 7a - Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj

FinD-INFO članki, 27.12.2010

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 27.12.2010Vprašanje:Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju Priloge 7a - podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj?Odgovor:Priloga 7a se izpolni, če ima zavezanec: vpisan podatek pod zaporedno številko 15.5 ali/in 15.6 obrazca Obračun davka od dohodkov pravnih ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(22) Mnenja in pojasnila FURS(21)

Datum objave

2018(1) 2016(4) 2015(10) 2014(4)
2013(1) 2012(1) 2011(3) 2010(6)
2009(3) 2008(6) 2007(2) 2006(1)
2004(1)