FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > I.11. Okoljske dajatve
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

I. Davčni članki in nasveti

I.11. Okoljske dajatve

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 35)
Naslovnica

Prehodno obdobje pri olajšavah za tovorna vozila

FinD-INFO članki, 20.11.2018

Okoljske dajatve

FinD-INFO članki, 20.11.2018Vprašanje
Naslovnica

Dohodki prokurista in poslovodje

FinD-INFO članki, 7.2.2018

Okoljske dajatve

FinD-INFO članki, 07.02.2018Družba je d. o. o., 100-odstotna lastnika sta tujca (Irca), družbo pa zastopa in vodi po pogodbi prokurist, redno zaposlen v drugi družbi. Prijavljen je na PIZ z obrazcem M4. Izplačujemo mu po obrazcu REK-1 kot drugi delodajalec, vrsta dohodka 1108, poleg tega še dnevnice in kilometrino po potnem nalogu.
Naslovnica

Avtomobilsko razogljičenje ali sprenevedanje

Pravna praksa, št. 43, 9.11.2017

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 43/2017Cerarjeva vlada je sredi oktobra sprejela ambiciozno strategijo o alternativnih gorivih, po kateri naj bi bila po letu 2030 v Sloveniji prepovedana prva registracija klasičnih bencinskih in dizelskih avtomobilov. Skupni ogljični odtis avta bo namreč moral biti pod 50 g ogljikovega dioksida na km, to pa danes dosegajo samo električni avtomobili in priključni hibridi (ti lahko vozijo na elektriko ali na bencin).
Naslovnica

Elektronsko vlaganje prijav dejavnosti in obračunov za okoljske dajatve

Pravna praksa, št. 36-37, 27.9.2017

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 36-37/2017Zavezance za plačilo okoljske dajatve FURS obvešča, da je od septembra 2017 preko informacijskega sistema (IS) E-TROD omogočeno varno elektronsko vlaganje prijav dejavnosti in obračunov za okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode in za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču.
Naslovnica

Plačevanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v primeru polnjenja bazenov

Pravna praksa, št. 28, 16.7.2015

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2015Okoljska dajatev se plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. V primeru ko zavezanec vodo iz vodovodnega sistema, torej iz sistema za javno oskrbo s pitno vodo, v okviru svojega gospodinjstva uporablja tudi za polnjene bazena, ki je namenjen kopanju, plavanju in drugim vodnim a
Naslovnica

Plačevanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v primeru začasnega prebivališča

Pravna praksa, št. 28, 16.7.2015

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2015Pri izračunu okoljske dajatve se dejstvo, da neka oseba ne prebiva na naslovu stalnega prebivališča upošteva v primeru, da gre za obdobje daljše od 6 mesecev; spremembo naslova prebivališča pa mora izvajalcu javne službe (plačniku okoljske dajatve) sporočiti uporabnik ali upravnik stavbe. Ta podatek
Naslovnica

Iz sodne prakse: Skupni namen pogodbenikov v delovnem pravu

FinD-INFO članki, 12.11.2013

Okoljske dajatve

FinD-INFO članki, 12.11.2013Tudi pri razlagi pogodbe o zaposlitvi se ni treba držati dobesednega pomena uporabljenih izrazov, temveč je treba iskati skupen namen pogodbenikov.
Naslovnica

Z novim letom nove ekološke dajatve in bolj urejeno ravnanje z odpadki

FinD-INFO članki, 10.12.2012

Okoljske dajatve

FinD-INFO članki, 10.12.2012Predstavljamo del ukrepov okoljske politike in nove ekološke dajatve, ki jih bo potrebno upoštevati od 1. januarja 2013 dalje.
Naslovnica

Od 1 januarja 2011 veljajo nove ekološke dajatve

FinD-INFO članki, 12.1.2011

Okoljske dajatve

FinD-INFO članki, 12.01.2011V sklop številnih sprememb predpisov, ki se uporabljajo od 1. januarja 2011, sodijo tudi spremembe ekoloških predpisov o novi višini ekoloških dajatev, ki jih bodo morale pravne osebe upoštevati že pri obračunu za januar.Vse nove ekološke dajatve podajamo v naslednji preglednici: Vrsta obrem...
Naslovnica

Od 1 januarja 2011 veljajo nove ekološke dajatve

FinD-INFO članki, 12.1.2011

Okoljske dajatve

FinD-INFO članki, 12.01.2011V sklop številnih sprememb predpisov, ki se uporabljajo od 1. januarja 2011, sodijo tudi spremembe ekoloških predpisov o novi višini ekoloških dajatev, ki jih bodo morale pravne osebe upoštevati že pri obračunu za januar.Vse nove ekološke dajatve podajamo v naslednji preglednici: Vrsta obrem...
Naslovnica

Določene so ekološke dajatve za leto 2010

FinD-INFO članki, 12.1.2010

Okoljske dajatve

FinD-INFO članki, 12.01.2010Vse pravne osebe so zavezane za plačilo ekoloških dajatev, ki jih podajamo v naslednji tabeli: Vrsta onesnaževalca Podlaga za dajatev Predpis Vrednost CO2 2. člen Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida Sklep o dolo...
Naslovnica

Stroški za prevoz na delo in z dela – previsoki za delodajalce in prenizki za delavce

Revija RDP, št. 10, 1.10.2008

Okoljske dajatve

Revija RDP, 01.10.2008V prispevku je nazorno prikazano, kako nejasna je slovenska delovnopravna zakonodaja na področju povračil stroškov in kako visoki slo lahko stroški prevoza na delo. Ravno zaradi višine pa so pogosto predmet izigravanja tako s strani delavcev kot s strani delodajalcev....
Naslovnica

Obrazec - pridobitev IMV: Prijava pridobitve motornega vozila iz druge države članice EU, ki jo opravi fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik posameznik

6.12.2007

Okoljske dajatve

KDO predloži prijavo#&#KDAJ in KJE mora zavezanec predložiti prijavo#&#VLOGA - obrazec#&#TAKSA#&#POJASNILAKDO predloži prijavo Prijavo predloži fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik posameznik in uvozi motorno vozilo ali pridobi motorno vozilo v drugi državi članici EU ter ga vnese na ozemlje RS. KDAJ in KJE mora zavezanec predložiti prijavo Fizična oseba mora najpozneje v 15 dneh od dneva vnosa motornega vozila na ozemlje RS na obrazcu prijaviti pridobitev motornega vozila pristojnemu davčnemu organu. Brez predložitve obrazca, ki ga po plačilu okoljske dajatve potrdi davčni organ, namreč fizičn
Naslovnica

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil - za fizične osebe - pojasnila

6.12.2007

Okoljske dajatve

Splošna pojasnila:#&#Pojasnila in odgovori na najpogostejša vprašanja:Davčna uprava Republike Slovenije daje napotke davčnim delavcem za lažje razumevanje davčnih predpisov in enako obravnavo davčnih zavezancev v obliki pojasnil. Z namenom čim boljšega informiranja dajemo pojasnila, kot odgovore na vprašanja, na razpolago tudi davčnim zavezancem, strokovni in širši javnosti. Pojasnila nimajo statusa predpisa, so le pripomoček napotilne narave, ki kažejo strokovno razumevanje in stališče davčne uprave o določeni davčni problematiki. Splošna pojasnila: Nova Uredba
Naslovnica

Zahtevek za vračilo okoljske dajatve

6.12.2007

Okoljske dajatve

KDO predloži zahtevek#&#KDAJ in KJE mora zavezanec predložiti zahtevek#&#VLOGA - obrazec in navodilo#&#TAKSA#&#POJASNILAKDO predloži zahtevek Do vračila okoljske dajatve so upravičeni proizvajalec, proizvajalec, ki je motorna vozila oplemenitil, pridobitelj, uvoznik ali druga pravna in fizična oseba, ki motorna vozila iznese v drugo državo članico EU ali jih izvozi. KDAJ in KJE mora zavezanec predložiti zahtevek Zahtevek za vračilo okoljske dajatve se predloži carinskemu organu v 60 dneh po poteku meseca, v katerem je nastal vzrok za vračilo okoljske dajatve. Zahtevek se predloži na obrazcu iz priloge 4, ki je se
Naslovnica

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

FinD-INFO članki, 30.10.2007

Okoljske dajatve

FinD-INFO članki, 30.10.2007Davčni zavezanec plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v skladu s 403. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) za podlagi odločbe, ki mu jo izda davčni organ, kjer nepremičnina leži.Davčni organ izdaja odločbe o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča po uradni dolžnosti na podlag...
Naslovnica

Oprostitve

22.2.2007

Okoljske dajatve

Izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti (25. 7. 2005)
Naslovnica

Splošno

22.2.2007

Okoljske dajatve

Za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje nadomestilo. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča seplačuje naobmočju mest in naselij mestnega značaja; na območjih, ki so določena za stanovanjsko in drugačno kompleksno gradnjo; na območjih, za katere je sprejet prostorski izvedbeni načrt, in na drugih območjih, ki so opremljena z vodovodnim in električnim omrežjem. Območje, na katerem se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, določi občinska skupščina.
Naslovnica

Površine, od katerih se plačuje nadomestilo

22.2.2007

Okoljske dajatve

Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje. Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe. Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stan
Naslovnica

Merila za določanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

22.2.2007

Okoljske dajatve

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določi občinska skupščina v skladu z dogovorom o usklajevanju meril in območij, na katerih se plačuje nadomestilo, in v skladu z dogovorom za določanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga sklenejo občine, pri čemer upoštevajo zlasti: opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami in možnost priključitve za te objekte in naprave; lego in namembnost ter smotrno izkoriščanje stavbnega zemljišča; izjemne ugodnos
Naslovnica

Zavezanec

22.2.2007

Okoljske dajatve

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora plačati neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice). Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določi zavezancu iz prvega odstavka občinski upravni organ, pristojen za družbene prihodke, odločbo pa mu izda davčni organ, kjer nepremičnina leži.
Naslovnica

Kaj storiti, če je prekinjena najemna pogodba za stavbno zemljišče?

22.2.2007

Okoljske dajatve

Zakon o stavbnih zemljiščih določa, da mora nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačati neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavb (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice). Ob prekinitvi najemne pogodbe je treba podatke o novem uporabniku stavbnega zemljišča sporočiti občinskemu organu. Če se med letom spremeni zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ima zavezane
Naslovnica

Postopek odmere

22.2.2007

Okoljske dajatve

Obveznost plačevanja NUSZ je opredeljena v Zakonu o stavbnih zemljiščih(Ur. list SRS, št. 18/84, SRS 32/85, SRS 33/89, RS 24/92 RS 29/95, RS 44/97) - ZSZ, ki se še vedno uporablja glede na določbe 5. točke prvega odstavka 179. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02 in 8/03) - ZureP-1 oz. glede na določbe prve alinee 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97-ZSZ-97), s katero je bilo ohranjeno v veljavi VI. Poglavje o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.
Naslovnica

Pripravlja se ...

22.2.2007

Okoljske dajatve

Vse zapisano je povzetek veljavne zakonodaje, kar pomeni, da se na zapisani način sedaj izvajajo postopki odmere davkov iz zakona o davkih občanov, iz zakona o davku na promet nepremičnin in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V okviru davčne reforme, ki poteka zadnje desetletje, pa so se upoštevale še spremembe na področju lastninskih odnosov, ki zahtevajo prilagoditev tudi pri obdavčenju premoženja. Zato je v okviru davčne reforme pripravljen predlog novega zakonao davku na nepremičnin
Naslovnica

Pogoj za NUSZ

Pravna praksa, št. 6, 15.2.2007

Okoljske dajatve

, Pravna praksa, 6/2007Odločba US RS, št U-I-53/05 z dne 25. 1. 2007, objavljena v Ur. l. RS, št. 11/2007 Člen 13 Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart (Ur. l. RS, št. 65/99 in 5/04), kolikor ureja merila za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za nezazidana stavbna zemljišča ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(22) Mnenja in pojasnila FURS(12) Povzetki sodne prakse FURS(1)

Datum objave

2018(2) 2017(2) 2015(2) 2013(1)
2012(1) 2011(2) 2010(1) 2008(1)
2007(15) 2006(7) 2005(1)