FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > I.3.k. Obračun dohodnine
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

I. Davčni članki in nasveti

I.3. Dohodnina

I.3.k. Obračun dohodnine

Stran 6 / 6
Dokumenti od 126 do 141 (od skupaj 141)
Naslovnica

Tuji delavci, napoteni na delo v Republiko Slovenijo

2.8.2006

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-854/2006, 2. 8. 2006Pojasnilo DURS, št. 4210-854/2006, 2. 8. 2006 Zavezanec opisuje tri načine čezmejnega opravljanja storitev, ki obstajajo v Sloveniji v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 12. 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev. To so primeri, ko podjetje države članice napoti svojega delavca na delo k delodajalcu v Sloveniji, pri tem pa ob napotitvi obstaja delovno razmerje med podjetjem, ki delavca napoti, in delavcem oziroma v nekaterih primerih obstaja delo
Naslovnica

Informiranje investitorjev ob spreminjanju zakonodaje

Pravna praksa, št. 22, 15.6.2006

Obračun dohodnine

Jure Mikuž, Pravna praksa, 22/2006V članku izražena osebna stališča avtorja niso nujno stališča družbe, v kateri je zaposlen. Mnenja v članku nikakor ne pomenijo priporočila za nakup ali prodajo katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb ali naložbenih skupin. S 1. januarjem 2006 je začela veljati novela leto dni starega ...
Naslovnica

Davčni vidik – delna invalidska pokojnina in nadomestilo za invalidnost

Pravna praksa, št. 17, 11.5.2006

Obračun dohodnine

, Pravna praksa, 17/2006Odločba US RS, št. U-I-172/05 z dne 25. 4. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 43/06 Točka 20 člena 20 in osmi odstavek 121. člena zakona o dohodnini (Ur. l. RS, št. 54/04, 56/04 – popr., 62/04 – popr., 63/04 – popr., 80/04, 139/04 in 17/05 – UPB, 53/05, 70/05 – UPB, 115/05 in 21/06 – UPB) nista v...
Naslovnica

Podjemna pogodba s fizično osebo

1.4.2006

Obračun dohodnine

Naslovnica

Zmanjšanje letne davčne osnove za dohodnino za plačane prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov, ki so prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko zavarovanje

10.3.2006

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-263/2006, 10. 3. 2006Pojasnilo DURS, št. 4210-263/2006, 10. 3. 2006 V zvezi z vpisovanjem podatka o prispevkih na podlagi prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v letu 2005 v dohodninsko napoved pojasnjujemo: Prispevki za socialno varnost, če jih plačujejo zavarovanci, ki opravljajo samostojno kmetijsko dejavnost in so na podlagi tega prostovoljno vključeni v obvezno zavarovanje po šesti alinei prvega odstavka 34. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-1 (Uradn
Naslovnica

Zmanjšanje letne davčne osnove za dohodnino za prostovoljno zdravstveno zavarovanje

6.3.2006

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-456/2006, 6. 3. 2006Pojasnilo DURS, št. 4210-456/2006, 6. 3. 2006 Zavezanec sprašuje, ali se pod točko A, številka 2, lahko uveljavlja zmanjšanje za dodatno ali za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. V zvezi s tem pojasnjujemo: V skladu s 3. točko prvega odstavka 112. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 70/05 - UPB2) se letna davčna osnova zavezanca rezidenta, zmanjša za znesek premije, ki jo je plačal zavezanec za prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje pravnim osebam s sedežem v Sloveniji
Naslovnica

Vpisovanje podatkov v dohodninsko napoved

22.2.2006

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-285/2006, 22. 2. 2006Pojasnilo DURS, št. 4210-285/2006, 22. 2. 2006 Zavezanec sprašuje glede vpisovanja podatkov v dohodninsko napoved: kam se vpisuje znesek plačila, ki ga je prejel kot prostovoljni pogodbeni vojak Slovenske vojske, ali lahko uveljavlja olajšavo za svojo zunajzakonsko partnerico, ki je s 1. 10. 2005 na borzi, zavarovana pa je prek njega. V zvezi s tem odgovarjamo: Od dohodkov, vključno s povračili stroškov, prejetih na podlagi pogodbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka, se na podlagi 37. točke
Naslovnica

Vpisovanje zneska odpravnine v dohodninsko napoved

20.2.2006

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-272/2006, 20. 2. 2006Pojasnilo DURS, št. 4210-272/2006, 20. 2. 2006 Zavezanec sprašuje, v katero okence mora vpisati znesek odpravnine, ki jo je prejel kot tehnološki višek pri nekdanjem delodajalcu. Odgovarjamo: Na podlagi navedb je mogoče sklepati, da je prejel odpravnino, za katero je z Zakonom o dohodnini - ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 70/05 - UPB2 in 115/05) določeno, da se ne všteva v davčno osnovo, če je izplačana pod pogoji, ki jih določa zakon o delovnih razmerjih, v višini, kakor jo mora delodajalec po tem
Naslovnica

Davčne novosti

Pravna praksa, št. 6, 16.2.2006

Obračun dohodnine

Branka Neffat, Pravna praksa, 6/2006Na januarskem rednem srečanju članov Pravniškega društva Ljubljana je njegov član Klemen Šešok predstavil nekatere bistvene spremembe davčnih zakonov. Za uvod je v tabeli prikazal davčno lestvico razvrstitve držav v svetu po sorazmernem deležu davčnega bremena v stroških dela za leto 2005. Slovenija...
Naslovnica

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2005

20.1.2006

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-36/2006, 20. 1. 2006Pojasnilo DURS, št. 4210-36/2006, 20. 1. 2006 Zavezanec navaja, da iz predpisanega obrazca za odmero dohodnine za leto 2005 ni razvidno, kako naj javni uslužbenec uveljavi pravice, določene v drugem odstavku 11. člena Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence. Vprašuje tudi, ali naj Kapitalska družba d. d. posreduje podatke, kakor to določa pravilnik o dostavi podatkov, tudi za premije, vplačane za račun javnih uslužbencev. Obe vprašanji sta povezani s pripravo i
Naslovnica

Poročanje za dohodnino

19.1.2006

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-48/2006, 19. 1. 2006Pojasnilo DURS, št. 4210-48/2006, 19. 1. 2006 V zvezi z vprašanjem, ali je treba pridobiti davčne številke za člane društev, katerim je Zveza društev povrnila potne stroške, zaradi poročanja za dohodnino, oznaka 7002, pojasnjujemo: V skladu z določilom drugega odstavka 66. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-1 (Uradni list RS, št. 25/05 - UPB1, 96/05 - ZRTVS-1, 100/05 - odločba US in 109/05) mora fizična oseba predložiti svojo davčno številko izplačevalcu dohodkov vedno, kadar prejme dohodke
Naslovnica

Podatki za odmero dohodnine – določitev oznake

16.1.2006

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-24/2006, 16. 1. 2006Pojasnilo DURS, št. 4210-24/2006, 16. 1. 2006 V zvezi z vprašanjem, ki zadeva oznako dohodkov, pojasnjujemo: Po določbi 27. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 70/05 - UPB2, 115/05) je boniteta vsaka ugodnost v obliki proizvoda ali storitve ali druga ugodnost v naravi, ki jo delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo. Boniteta vključuje zlasti: uporabo osebnega vozila za privatne namene, nastanitev, posojilo brez obresti ali
Naslovnica

Napoved dohodnine

16.1.2006

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-26/2006, 16. 1. 2006Pojasnilo DURS, št. 4210-26/2006, 16. 1. 2006 V zvezi z vprašanjem glede dohodkov iz delovnega razmerja, ki jih je zavezanec na podlagi sodne odločbe dobil za več let nazaj, pojasnjujemo: V skladu z določbo 103. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 70/05 - UPB2, 115/05) se dohodki iz delovnega razmerja, ki se izplačajo na podlagi sodne odločbe za več let nazaj, vštejejo v celoti v osnovo za dohodnino leta, v katerem jih je zavezanec prejel, in se obdavčijo po povprečni stopnji dohodnine
Naslovnica

Obdavčitev dohodka fizične osebe po pogodbi o poslovodenju

9.11.2005

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 424-01-10286/2005, 9. 11. 2005Pojasnilo DURS, št. 424-01-10286/2005, 9. 11. 2005 Zavezanec navaja primer direktorja gospodarske družbe tujca, ki je državljan Izraela in ni rezident Slovenije. Ta oseba pretežni del svojih dohodkov dosega v tujini in ni zavarovanec po zakonih, ki urejajo socialno zavarovanje v Sloveniji. V zvezi z obdavčitvijo dohodkov, ki jih ta oseba prejme za vodenje poslovnega subjekta v Sloveniji na podlagi pogodbe o poslovodenju pojasnjujemo: Obseg davčne obveznosti je določen v 5. členu Zakona o dohodni
Naslovnica

Zavezanost za dohodnino

28.1.2005

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 42401-70/2005, 28. 1. 2005Pojasnilo DURS, št. 42401-70/2005, 28. 1. 2005 V zvezi z vprašanjem, ali sodite v skupino ljudi, ki so zavezani plačevati dohodnino, pojasnjujemo: Glede obdavčitve dohodkov fizičnih oseb, ki so zavezanci po tem zakonu, se od 1. januarja 2005 dalje v celoti uporablja Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 54/04 - popr., 56/04 - popr., 63/04 - popr., 80/04 in 139/04), v nadaljevanju: ZDoh-1. 5. člen tega zakona določa obseg davčne obveznosti: rezident je zavezan za plačilo dohodnine od vseh
Naslovnica

Povprečenje kot posebni način ugotavljanja letne davčne obveznosti

23.12.2004

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 42401-442/2004, 23. 12. 2004Pojasnilo DURS, št. 42401-442/2004, 23. 12. 2004 Zavezanec navaja, da bo v letu 2005 prejel odškodnino iz naslova prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Zanima ga, ali pri obdavčitvi navedenega dohodka obstaja možnost uporabe povprečne stopnje dohodnine, ugotovljene na podlagi razmejitve tega dohodka na obdobje 50 mesecev. Za to obdobje (do izpolnitve pogoja za upokojitev) naj bi namreč zavezanec prejemal navedeno odškodnino. Odgovarjamo sledeče: Povprečenje, kot poseben način ugotavljanja letne davčn
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 4 5 6 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(70) Inšpekcijski pregledi FURS(2) Mnenja in pojasnila FURS(69)

Datum objave

2018(1) 2016(5) 2015(3) 2014(13)
2013(8) 2012(7) 2011(11) 2010(20)
2009(12) 2008(20) 2007(17) 2006(21)
2005(2) 2004(1)