FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > I.3.k. Obračun dohodnine
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

I. Davčni članki in nasveti

I.3. Dohodnina

I.3.k. Obračun dohodnine

Stran 2 / 6
Dokumenti od 26 do 50 (od skupaj 141)
Naslovnica

Odpravnina ob upokojitvi, izplačana delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen manj kot 5 let

6.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4210-6470/2013, z dne 16.10.2013Prejeli smo vprašanje zavezanca glede davčne obravnave izplačila odpravnine ob upokojitvi. V dopisu zavezanec navaja, da je delavec na podlagi 132. člena Zakona o delovnih razmerjih - ZDR-1 (Uradni list RS, št. 13/13) upravičen do odpravnine ob upokojitvi, če je bil pri delodajalcu zaposlen 5 let. Ker Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja - Uredba (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08) v 10. členu ne določa omejitve 5 let, zavezanca zanima, ali je odpr
Naslovnica

REK-1 obrazci s 1. 7. 2013

17.6.2013

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4200-891/2013, 17. 6. 2013Ali se nov obrazec REK-1 uporablja za izplačila od 1. 7. 2013 dalje ali za obračun plač od meseca 07/2013 dalje? V zvezi s tem pojasnjujemo: Skladno s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 32/13) se za poročanje podatkov o izplačanih dohodkih od 1. 7. 2013 dalje uporablja nova XML shema REK obrazcev. Podrobno pojasnilo na to temo je objavljeno na spletni strani DURS. REK-1
Naslovnica

Izpolnjevanje obveznosti po informativnem izračunu dohodnine

FinD-INFO članki, 22.4.2013

Obračun dohodnine

FinD-INFO članki, 22.04.2013Čeprav je prva skupina davčnih zavezancev že prejela informativni izračun dohodnine, pa velja opozoriti na ključne roke za vložitev ugovora ter spomniti na možnosti uveljavljanja odloga, odpisa ali obročnega plačila davka.
Naslovnica

Spremembe obračuna davčnega odtegljaja - REK obrazca po 1. 7. 2013

9.4.2013

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4251-835/2013-1-01-610-501, 9. 4. 2013Glede na spremembe zakonodaje s področja plačevanja prispevkov za primer brezposelnosti in prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo dopolnjen obračun davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja – REK-1 obrazec in Prikaz individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev – iREK obrazec. Na novo bo določena oblika predložitve podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev ter navodilo za izpolnitev obračunov davčnemu organu v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
Naslovnica

Predlaganje REK-1 obrazcev skladno z novelo ZUTD-A

21.3.2013

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4251-835/2013-1-01-610-501, 21. 3. 2013V Uradnem listu RS, št. 21 z dne 13. 3. 2013, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (v nadaljevanju: ZUTD-A), ki v 39. členu določa posebno ureditev plačevanja prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti. Ta določba začne veljati 30 dan po objavi zakona, torej 12. 4. 2013 in se nanaša na delovna razmerja, sklenjena od uveljavitve ZUTD-A dalje, na pogodbe o zaposlitvi sklenjene pred uveljavitvijo ZUTD-A pa nima vpliva. Navedeno pomeni, da
Naslovnica

Odpravnina po 188. členu ZUJF

27.12.2012

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-10224/2012, 27. 12. 2012Prejeli smo vprašanja davčnih zavezancev v zvezi z davčno obravnavo odpravnine po 188. členu Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l.RS, št. 40/12, v nadaljevanju ZUJF). V zvezi s tem smo pridobili pojasnili Ministrstva za pravosodje in javno upravo (v nadaljevanju MPJU) in Ministrstva za finance, ki ju v nadaljevanju povzemamo. ZUJF v 188. členu ureja prenehanje pogodbe o zaposlitvi. Skladno s to določbo pogodba o zaposlitvi preneha veljati javnemu uslužbencu, ki izpolni pogoje za pridobitev
Naslovnica

Predlaganje REK obrazcev za družinske pomočnike - dopolnitev

8.10.2012

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-8540/2012-2, 8. 10. 2012Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje in se je z namenom, da bi postala družinski pomočnik, odjavila iz evidence brezposelnih oseb ali je zapustila trg dela. Družinski pomočnik je lahko tudi oseba, ki je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa pri delodajalcu. Družinski pomočnik ima skladno z določbo 18.i člena Zakona o socialnem varstvu - ZSV (Uradni list RS, št. 3/04 - UPB2, s spremembami) pravico do delnega plačila za izgubl
Naslovnica

Obdavčitev dohodkov s povprečenjem ni v nasprotju z ustavo

FinD-INFO članki, 25.9.2012

Obračun dohodnine

FinD-INFO članki, 25.09.2012Po mnenju ustavnega sodišča 1. odstavek 120. člena ZDoh-2 ni v nasprotju z ustavo.
Naslovnica

Odpravnina ob upokojitvi

FinD-INFO članki, 29.6.2012

Obračun dohodnine

FinD-INFO članki, 29.06.2012Višino odpravnine določa kolektivna pogodba in v kolikor je izplačan znesek višji kot ga določa davčna Uredba, je potrebno obračunati akontacije dohodnine in prispevke za socialno varnost.
Naslovnica

Odgovornost za izpolnitev dohodninske obveznosti nosi davčni zavezanec sam

FinD-INFO članki, 28.6.2012

Obračun dohodnine

FinD-INFO članki, 28.06.2012Če davčni zavezanec informativnega izračuna ni prejel, mora napoved dohodnine predložiti sam.
Naslovnica

Predlaganje REK obrazcev za družinske pomočnike

21.6.2012

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4250-2880/2012-2, 21. 6. 2012Pojasnilo DURS, št. 4250-2880/2012-2, 21. 6. 2012 S sprejetjem Zakona o uravnoteženju javnih financ - ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12), se spreminja obračunavanje in plačevanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje za posamezne zavarovance. Skladno z 9. členom ZUJF se za družinske pomočnike - zavarovance iz 25. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ (Uradni list RS, št. 72/06 UPB3 s spremembami) obračunava in plačuje tudi prispevek delo
Naslovnica

Do 30. aprila je čas za ugovor na informativni izračun dohodnine

FinD-INFO članki, 5.4.2012

Obračun dohodnine

FinD-INFO članki, 05.04.2012Ob karšnihkoli nepravilnostih v informativnem izračunu dohodnine je davčni zavezanec dolžan vložiti ugovor.
Naslovnica

Uvedba nove vrste dohodka na REK-1 obrazcu – izplačilo dohodka za vodenje poslovnega subjekta za zavarovance z zavarovalno podlago 040 od 1. 1. 2012 dalje

27.12.2011

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4212-10828/2011-1, 27. 12. 2011Za izplačila dohodka za vodenje poslovnega subjekta prejemniku dohodka - zavarovancu z zavarovalno podlago 040, od 1. 1. 2012 dalje, družba, katere edini lastnik je zavarovanec, predlaga REK-1 obrazec z oznako nove vrste dohodka 1141 - Dohodek za vodenje enoosebne družbe (zavarovalna podlaga 040.) Poslovodne osebe, ki so hkrati družbeniki enoosebnih družb ali edini ustanovitelji zasebnih zavodov, ne morejo biti v delovnem razmerju v svoji družbi ali zavodu, temveč se zavarujejo kot samozaposlene
Naslovnica

Uporaba šifer vrste dohodka 1703 in 1704 na REK-2

21.12.2011

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-31966/2011-1, 21. 12. 2011V zvezi z vprašanjem, katera šifra vrste dohodka se navede na REK-2 obrazcu in na individualnem REK obrazcu v primeru, ko se oddaja v najem premoženje zapustnika v obdobju od trenutka uvedbe dedovanja do dejanskega prevzema premoženja s strani pravnih naslednikov, in se dohodek iz tega naslova izplača osebi, ki upravlja s tem premoženjem, pojasnjujemo v nadaljevanju. V takšnih primerih plačnik davka na REK-2 obrazcu v polje 010 (izbira vrste dohodka) vpiše šifro dohodka 1703 (in ne 1701), če se
Naslovnica

Pojasnilo glede zavezancev za dajanje podatkov pod oznako 5800

30.11.2011

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 42150-5928/2011-4, 30. 11. 2011Na podlagi Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2011, ki je bil dne 25. 11. 2011 objavljen v Uradnem listu številka 94, je treba davčnemu organu do 31. januarja 2012 posredovati med drugim tudi podatke, zapisane v datoteki VIRODIV.DAT, in sicer podatke o obrestih ih dividendah, ki se vpišejo pod oznako 5800. Pod oznako 5800 se vpišejo podatki o znesku obresti od:vrednostnih papirjev, katerih izdajateljica je Republika Slovenija in so izdani na podlagi zakona, ki ureja javne
Naslovnica

Preverite informativni izračun in se izognite davčnemu prekršku

FinD-INFO članki, 2.6.2011

Obračun dohodnine

FinD-INFO članki, 02.06.2011Davčna uprava Republike Slovenije (DURS) je v drugem in hkrati zadnjem svežnju z datumom odpreme 31. maj 2011 poslala še zadnjih 499.760 informativnih izračunov dohodnine za leto 2010.
Naslovnica

Družinska pokojnina in otroška olajšava

Pravna praksa, št. 19, 19.5.2011

Obračun dohodnine

mag. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 19/2011Imam dva otroka, ki sta stara 13 in 19 let, pri čemer se starejši redno šola. Po možu, ki mi je umrl letos, otroka prejemata družinsko pokojnino v skupni višini 500 evrov.
Naslovnica

Predlaganje popravkov REK obrazcev ob izplačilu kmetijskih subvencij

21.3.2011

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4213-163/2011-4, 21. 3. 2011Izplačevalec kmetijskih subvencij (v nadaljevanju: izplačevalec) prosi za pojasnilo, kako poročati na REK obrazcu in kako predložiti popravek REK obrazcev, ko se ugotovi, da prvotno nakazilo kmetijske subvencije upravičencu ni bilo izvedeno pravilno. V nadaljevanju odgovarjamo. V primeru, ko izplačevalec izda upravičencu odločbo, s katero nadomesti prvotno odločbo (npr: v pritožbenem ali obnovitvenem postopku) in s katero upravičencu naloži vračilo prejetih sredstev, lahko izplačevalec pri davčn
Naslovnica

Davčni vidik stvarnega vložka v obliki napremičnine

FinD-INFO članki, 31.1.2011

Obračun dohodnine

FinD-INFO članki, 31.01.2011Vprašanje:Fizična oseba ima v lasti poslovni prostor, ki ga oddaja v najem podjetju. Ta fizična oseba namerava poslovni prostor dati podjetju kot vložek. Ali se to lahko naredi? Kako je v tem primeru z obdavčitvijo fizične osebe?Odgovor:Glede na vaše vprašanje razumemo, da bi želeli povečati osnovni...
Naslovnica

Popravek rek obrazca

27.1.2011

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4200-81/2011-2, 27. 1. 2011Zavezanec sprašujete, v kolikšnem času mora opraviti popravek REK obrazca in s tem pridobiti preveč odvedeno akontacijo nazaj s strani DURS-a po času, ko upravičenec vrne preveč izplačana sredstva. V nadaljevanju odgovarjamo: V primeru, ko zavezanec izda upravičencu odločbo, s katero nadomesti prvotno odločbo (npr: v pritožbenem ali obnovitvenem postopku) in s katero upravičencu naloži vračilo prejetih sredstev, lahko zavezanec pri davčnemu organu v skladu s 54. členom Zakona o davčnem postopku
Naslovnica

Novosti letošnjega sporočanja podatkov za dohodnino in uveljavljanja olajšav

FinD-INFO članki, 20.1.2011

Obračun dohodnine

FinD-INFO članki, 20.01.2011Davčna uprava RS (DURS) je tudi letos poskrbela za spremembe pri oddaji podatkov za dohodnino. Pri tem je dodala in spremenila nekaj obrazcev ter korigirala roke za oddajo podatkov za obračun dohodnine. Tako morajo predložiti DURS:1. izplačevalci dohodkov, v skladu s Pravilnikom o dostavi podatkov z...
Naslovnica

Novosti letošnjega sporočanja podatkov za dohodnino in uveljavljanja olajšav

FinD-INFO članki, 20.1.2011

Obračun dohodnine

FinD-INFO članki, 20.01.2011Davčna uprava RS (DURS) je tudi letos poskrbela za spremembe pri oddaji podatkov za dohodnino. Pri tem je dodala in spremenila nekaj obrazcev ter korigirala roke za oddajo podatkov za obračun dohodnine. Tako morajo predložiti DURS:1. izplačevalci dohodkov, v skladu s Pravilnikom o dostavi podatkov z...
Naslovnica

Znižana stopnja akontacije dohodnine od pokojninskih rent iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

17.1.2011

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-263/2011, 17. 1. 2011V primeru izplačil pokojninske rente, odmerjene v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja je z novelo Zakona o dohodnini - ZDoh-2H (Uradni list RS, št. 106/10), dana možnost, da se lahko akontacija dohodnine izračuna in plača po znižani stopnji, vendar ne nižji od 16 %. Za znižano stopnjo akontacije dohodnine se odloči zavezanec sam, o čemer mora obvestiti davčni organ in izplačevalca dohodka, če oceni, da bo
Naslovnica

Informacija o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2H)

28.12.2010

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-208/2010-1, 28. 12. 2010V Uradnem listu RS, št. 106/2010 je bil 27. 12. 2010 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (v nadaljevanju: novela ZDoh-2H), ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja že za odmero dohodnine za leto 2010, razen: določb spremenjenih 42., 68. in 127. člena ZDoh-2, ki se uporabljajo od 1. 1. 2011 indoločbe spremenjenega 47. člena ZDoh-2, ki se prvič uporabi za odmero dohodnine za leto 2013. V nadaljevanju povzemamo bistvene novosti, ki jih p
Naslovnica

Podatki iz REK obrazcev bodo letos edina osnova za obračun dohodnine

FinD-INFO članki, 27.12.2010

Obračun dohodnine

FinD-INFO članki, 27.12.2010Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju DURS) je v minulih dneh na svoji spletni strani obvestila davčne zavezance - izplačevalce dohodkov fizičnim osebam, da jim za odmero dohodnine za leto 2010 ne bo več potrebno predložiti sumarnih podatkov o izplačanih dohodkih, ampak bodo prvič uporab...
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(70) Inšpekcijski pregledi FURS(2) Mnenja in pojasnila FURS(69)

Datum objave

2018(1) 2016(5) 2015(3) 2014(13)
2013(8) 2012(7) 2011(11) 2010(20)
2009(12) 2008(20) 2007(17) 2006(21)
2005(2) 2004(1)