FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > I.3.k. Obračun dohodnine > MPDU
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

I. Davčni članki in nasveti

I.3. Dohodnina

I.3.k. Obračun dohodnine

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 69)
Naslovnica

Fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost, delo pa opravljajo v odvisnem razmerju z delodajalcem - problematika prikazovanja pravno formalnega pravnega razmerja, ki ni skladno s pravno in ekonomsko vsebino razmerja

5.5.2015

Pravno formalna ureditev razmerja, v katerem fizična oseba za delodajalca opravlja delo v statusu samostojnega podjetnika (v nadaljevanju: s.p.), če gre v njunem razmerju dejansko za odvisno pogodbeno razmerje, ni zakonita. Delodajalec mora skleniti pogodbo o zaposlitvi s fizično osebo, ki delo zanj opravlja v razmerju, ki ima elemente delovnega razmerja.
Naslovnica

Opredelitev glavnega delodajalca po Zakonu o dohodnini

6.11.2014

Pojasnilo FURS, št. 060-31/2014-5, 6. 11. 2014Pojasnilo FURS, št. 060-31/2014-5, 6. 11. 2014 Zavezanec navaja, da prihaja v postopkih izvršbe, ko se izterjujejo sodbe delovnih sodišč o prisojenih dohodkih iz zaposlitve, do težav pri ugotavljanju neto zneskov. Ugotavljanje višine prispevnih in dohodninskih obveznosti od dosojenih bruto zneskov je v primeru, da se dosojeni bruto znesek šteje kot izplačilo glavnega delodajalca (glede na znesek izplačila) izredno oteženo iz naslednjih razlogov:ugotavljanje skupnega neto zneska dolga (ob upošte
Naslovnica

Obdavčitev dohodkov, ki jih fizične osebe prejemajo na področju mrežnega marketinga

22.4.2014

Pojasnilo DURS, št. 4210-4796/2014, 22. 4. 2014#.1. Dohodki fizičnih oseb, ki se ne štejejo za dohodek po Zakonu o dohodnini#.2. Dohodki fizičnih oseb, ki se štejejo za dohodek po Zakonu o dohodnini#&#I. Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov#&#Predložitev davčnega obračuna#&#II. Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov#.1. Davčni zavezanec za davek na dodano vrednost#.2. Predmet obdavčitve z DDV in davčna osnova#.3. Zavezanost za DDV (identifikacija za namene DDV)Pojasnilo DURS, št. 4210-4796/2014, 22. 4. 2014 1. DAVČNA OBRAVNAVA POSAMEZNIH VRST PREJEMKOV FIZIČNIH OSEB PO ZAKONU O DOHODNINI Mrežni marketing lahko na splošno opredelimo kot način organizacije podjetja in nagrajevanja prodajnih zastopnikov. Praviloma zastopniki niso plačani le od svoje prodaje, temveč so posebej nagrajeni tudi za pridobivanje novih prodajnih zastopnikov. V osnovi ima lahko dohodek, ki predstavlja eno od oblik nagrajevanja v mrežnem marketingu, tri oblike:prihranek pri oseb
Naslovnica

Izvajanje določbe 34. člena ZDoh-2

27.3.2014

Pojasnilo DURS, št. 4210-3980/2014-1, 27. 3. 2014#. Evropska komisija, Bruselj (angl. European Commission)#. Svet EU, Bruselj (angl. The Council)#. Evropski parlament, Strasbourg (angl. European Parliament)#. Sodišče Evropske unije, Luksemburg (angl. Court of Justice)#. Evropsko računsko sodišče, Luksemburg (angl. Court of Auditors)#. Evropska centralna banka, Frankfurt (angl. European Central Bank - ECB)#. Evropska investicijska banka, Luksemburg (angl. European Investment Bank - EIB)#. Evropski investicijski skladPojasnilo DURS, št. 4210-3980/2014-1, 27. 3. 2014 Zaradi pravilnega izvajanja določbe 34. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 - UPB7, 24/12, 30 /12, 40/12 - ZUJF, 75/12, 94/12 in 96/13), ki določa:da se dohodnine ne plačuje od dohodka iz zaposlitve, ki ga prejme rezident kot uslužbenec v institucijah Evropskih skupnosti, Evropski centralni banki, Evropski investicijski banki ali Evropskemu investicijskemu skladu, pod pogojem, da se od tega dohodka plačuje dohodnina v pr
Naslovnica

Vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti v primeru smrti zavezanca

20.2.2014

Pojasnilo DURS, št. 4210-2416/2014, z dne 17. 2. 20141. Zavezanec je imel sklenjeno eno pogodbo o vezavi denarnih sredstev in to pri banki, ustanovljeni v Republiki Sloveniji. Pri tem je znesek doseženih obresti presegel znesek 1.000 evrov. Zavezanec je umrl pred 28. 2. 20XX tekočega leta, torej pred potekom roka za vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v RS ter v drugih državah članicah EU, doseženih v preteklem letu. Vprašanje je, ali je s smrtjo zavezanca prenehala obveznost
Naslovnica

Davčna obravnava plačil, ki jih za svoje delo prejme direktor, nerezident Slovenije

6.2.2014

Pojasnilo DURS, št. 4210-7907/2013-3, 6. 2. 2014Zavezanec je rezident Avstrije in je v delovnem razmerju z avstrijskim delodajalcem, s katerim je podpisal pogodbo, na podlagi katere od 1. 9. 2013 dalje prevzema delovno mesto direktorja slovenske družbe za obdobje štirih let z možnostjo podaljšanja. Zavezanec v tem času ostaja v delovnem razmerju z avstrijskim delodajalcem, ki je matična družba slovenskega podjetja, kamor je napoten na delovno mesto direktorja. Zavezanec v času napotitve ostaja vključen v obvezno socialno zavarovanje pri avstr
Naslovnica

Popravek REK obrazca ob vračilu dohodka

6.2.2014

Pojasnilo DURS, št. 4251-259/2014-2, 6. 2. 2014Prejeli smo dopis zavezanca, v katerem navaja, da zaradi prenehanja delovnega razmerja in odjave delavca iz zavarovanja želi popraviti REK-1 obrazec, za izplačilo plač za mesec december 2013. Popravek predloženega REK-1 obrazca je potreben tudi zaradi pravilnosti podatkov v M4 obrazcu za leto 2013. V nadaljevanju pojasnjujemo. Popravek predloženega obračuna davčnega odtegljaja, če je davčna obveznost izkazana previsoko, delodajalec predloži, ko od zaposlenega prejme vračilo dohodka. Obveznost pr
Naslovnica

Ugotavljanje davčne osnove normiranca in določitev zavarovalne osnove - znesek delne oprostitve plačila prispevkov

4.2.2014

Pojasnilo DURS, št. 4212-154/2014-2, 4. 2. 2014Zavezanec prosi za pojasnilo glede ugotavljanja davčne osnove za s.p. - normiranca in glede določitve zavarovalne osnove za prispevke za leto 2014. Navaja primer tovrstnega zavezanca, ki je dejavnost pričel opravljati po 1. 7. 2013 in je plačeval prispevke od minimalne plače, hkrati pa je koristil delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju: PIZ), ki jo omogoča štirinajsti odstavek 145. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ
Naslovnica

Obračun bonitete

6.12.2013

Pojasnilo DURS, št. 4210-11070/2013-02-01-610-07, 4.12.2013 Prejeli smo vaše vprašanje glede obračuna bonitete za uporabo osebnega vozila. Zanima vas, ali se lahko v primeru, ko delodajalec delavcu za privatne namene zagotavlja uporabo osebnega motornega vozila, zmanjša vrednost bonitete za znesek obračunanega povračila stroškov za prevoz na delo in z dela. Nadalje vas zanima ali na odgovor vpliva dejstvo, da je delavcu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela dejansko izplačano in pa dejst
Naslovnica

Novica

22.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4210-9517/2013, 22. 11. 2013#). člen ZDoh-2 (1. člen ZDoh-2M) - davčna osnova#,. člen ZDoh-2 (2. člen ZDoh-2M) - dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo#A. člena ZDoh-2 (3. člen ZDoh-2M) - olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje#V. člen ZDoh-2 (4. člen ZDoh-2M) - davčna osnova od dohodka iz življenjskega zavarovanja#k. člen ZDoh-2 (5. člen ZDoh-2M) - oprostitev#p. člen ZDoh-2 (6. člen ZDoh-2M) - osebne olajšave#q. člen ZDoh-2 (7. člen ZDoh-2M) - posebna osebna olajšava#t. člen ZDoh-2 (8. člen ZDoh-2M) - olajšave za rezidente držav članic EU oziroma EGP#v. člen ZDoh-2 (9. člen ZDoh-2M) - uskladitev olajšav#z. člen ZDoh-2 (10. člen ZDoh-2M) - stopnje dohodnine#. člen ZDoh-2 (11. člen ZDoh-2M) - akontacija dohodnine od dohodka iz zaposlitve#€. člen ZDoh-2 (12. člen ZDoh-2M) - akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti26. 11. 2013 Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2M Pojasnilo DURS, št. 4210-9517/2013, 22. 11. 2013 V Uradnem listu RS, št. 96/13 je bil dne 22. 11. 2013 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (v nadaljevanju: novela ZDoh-2M), ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja že za odmero dohodnine za leto 2013. Za odmero dohodnine za leto 2013 pa se še ne uporablja določb spremenjenega 41. (davčna osnova), 44. (dohodek iz delo
Naslovnica

Odpravnina ob upokojitvi, izplačana delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen manj kot 5 let

6.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4210-6470/2013, z dne 16.10.2013Prejeli smo vprašanje zavezanca glede davčne obravnave izplačila odpravnine ob upokojitvi. V dopisu zavezanec navaja, da je delavec na podlagi 132. člena Zakona o delovnih razmerjih - ZDR-1 (Uradni list RS, št. 13/13) upravičen do odpravnine ob upokojitvi, če je bil pri delodajalcu zaposlen 5 let. Ker Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja - Uredba (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08) v 10. členu ne določa omejitve 5 let, zavezanca zanima, ali je odpr
Naslovnica

Spremembe pri predlaganju obračunov davčnega odtegljaja (REK obrazcev)

6.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4210-9508/2013, z dne 23. 10. 2013V Uradnem listu RS, št. 85 z dne 18. 10. 2013, je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (v nadaljevanju: Pravilnik REK), ki začne veljati 1. 11. 2013, razen v delu, kjer je navedeno, da se podatki izpolnjujejo od 1. 1. 2014 dalje. Pravilnik je objavljen na spletnih straneh. V nadaljevanju podajamo podrobnejšo obrazložitev posameznih sprememb obračunov davčnega odtegljaja (v nadaljevanju
Naslovnica

REK-1 obrazci s 1. 7. 2013

17.6.2013

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4200-891/2013, 17. 6. 2013Ali se nov obrazec REK-1 uporablja za izplačila od 1. 7. 2013 dalje ali za obračun plač od meseca 07/2013 dalje? V zvezi s tem pojasnjujemo: Skladno s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 32/13) se za poročanje podatkov o izplačanih dohodkih od 1. 7. 2013 dalje uporablja nova XML shema REK obrazcev. Podrobno pojasnilo na to temo je objavljeno na spletni strani DURS. REK-1
Naslovnica

Spremembe obračuna davčnega odtegljaja - REK obrazca po 1. 7. 2013

9.4.2013

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4251-835/2013-1-01-610-501, 9. 4. 2013Glede na spremembe zakonodaje s področja plačevanja prispevkov za primer brezposelnosti in prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo dopolnjen obračun davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja – REK-1 obrazec in Prikaz individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev – iREK obrazec. Na novo bo določena oblika predložitve podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev ter navodilo za izpolnitev obračunov davčnemu organu v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
Naslovnica

Predlaganje REK-1 obrazcev skladno z novelo ZUTD-A

21.3.2013

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4251-835/2013-1-01-610-501, 21. 3. 2013V Uradnem listu RS, št. 21 z dne 13. 3. 2013, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (v nadaljevanju: ZUTD-A), ki v 39. členu določa posebno ureditev plačevanja prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti. Ta določba začne veljati 30 dan po objavi zakona, torej 12. 4. 2013 in se nanaša na delovna razmerja, sklenjena od uveljavitve ZUTD-A dalje, na pogodbe o zaposlitvi sklenjene pred uveljavitvijo ZUTD-A pa nima vpliva. Navedeno pomeni, da
Naslovnica

Odpravnina po 188. členu ZUJF

27.12.2012

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-10224/2012, 27. 12. 2012Prejeli smo vprašanja davčnih zavezancev v zvezi z davčno obravnavo odpravnine po 188. členu Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l.RS, št. 40/12, v nadaljevanju ZUJF). V zvezi s tem smo pridobili pojasnili Ministrstva za pravosodje in javno upravo (v nadaljevanju MPJU) in Ministrstva za finance, ki ju v nadaljevanju povzemamo. ZUJF v 188. členu ureja prenehanje pogodbe o zaposlitvi. Skladno s to določbo pogodba o zaposlitvi preneha veljati javnemu uslužbencu, ki izpolni pogoje za pridobitev
Naslovnica

Predlaganje REK obrazcev za družinske pomočnike - dopolnitev

8.10.2012

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-8540/2012-2, 8. 10. 2012Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje in se je z namenom, da bi postala družinski pomočnik, odjavila iz evidence brezposelnih oseb ali je zapustila trg dela. Družinski pomočnik je lahko tudi oseba, ki je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa pri delodajalcu. Družinski pomočnik ima skladno z določbo 18.i člena Zakona o socialnem varstvu - ZSV (Uradni list RS, št. 3/04 - UPB2, s spremembami) pravico do delnega plačila za izgubl
Naslovnica

Predlaganje REK obrazcev za družinske pomočnike

21.6.2012

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4250-2880/2012-2, 21. 6. 2012Pojasnilo DURS, št. 4250-2880/2012-2, 21. 6. 2012 S sprejetjem Zakona o uravnoteženju javnih financ - ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12), se spreminja obračunavanje in plačevanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje za posamezne zavarovance. Skladno z 9. členom ZUJF se za družinske pomočnike - zavarovance iz 25. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ (Uradni list RS, št. 72/06 UPB3 s spremembami) obračunava in plačuje tudi prispevek delo
Naslovnica

Uvedba nove vrste dohodka na REK-1 obrazcu – izplačilo dohodka za vodenje poslovnega subjekta za zavarovance z zavarovalno podlago 040 od 1. 1. 2012 dalje

27.12.2011

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4212-10828/2011-1, 27. 12. 2011Za izplačila dohodka za vodenje poslovnega subjekta prejemniku dohodka - zavarovancu z zavarovalno podlago 040, od 1. 1. 2012 dalje, družba, katere edini lastnik je zavarovanec, predlaga REK-1 obrazec z oznako nove vrste dohodka 1141 - Dohodek za vodenje enoosebne družbe (zavarovalna podlaga 040.) Poslovodne osebe, ki so hkrati družbeniki enoosebnih družb ali edini ustanovitelji zasebnih zavodov, ne morejo biti v delovnem razmerju v svoji družbi ali zavodu, temveč se zavarujejo kot samozaposlene
Naslovnica

Uporaba šifer vrste dohodka 1703 in 1704 na REK-2

21.12.2011

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-31966/2011-1, 21. 12. 2011V zvezi z vprašanjem, katera šifra vrste dohodka se navede na REK-2 obrazcu in na individualnem REK obrazcu v primeru, ko se oddaja v najem premoženje zapustnika v obdobju od trenutka uvedbe dedovanja do dejanskega prevzema premoženja s strani pravnih naslednikov, in se dohodek iz tega naslova izplača osebi, ki upravlja s tem premoženjem, pojasnjujemo v nadaljevanju. V takšnih primerih plačnik davka na REK-2 obrazcu v polje 010 (izbira vrste dohodka) vpiše šifro dohodka 1703 (in ne 1701), če se
Naslovnica

Pojasnilo glede zavezancev za dajanje podatkov pod oznako 5800

30.11.2011

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 42150-5928/2011-4, 30. 11. 2011Na podlagi Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2011, ki je bil dne 25. 11. 2011 objavljen v Uradnem listu številka 94, je treba davčnemu organu do 31. januarja 2012 posredovati med drugim tudi podatke, zapisane v datoteki VIRODIV.DAT, in sicer podatke o obrestih ih dividendah, ki se vpišejo pod oznako 5800. Pod oznako 5800 se vpišejo podatki o znesku obresti od:vrednostnih papirjev, katerih izdajateljica je Republika Slovenija in so izdani na podlagi zakona, ki ureja javne
Naslovnica

Predlaganje popravkov REK obrazcev ob izplačilu kmetijskih subvencij

21.3.2011

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4213-163/2011-4, 21. 3. 2011Izplačevalec kmetijskih subvencij (v nadaljevanju: izplačevalec) prosi za pojasnilo, kako poročati na REK obrazcu in kako predložiti popravek REK obrazcev, ko se ugotovi, da prvotno nakazilo kmetijske subvencije upravičencu ni bilo izvedeno pravilno. V nadaljevanju odgovarjamo. V primeru, ko izplačevalec izda upravičencu odločbo, s katero nadomesti prvotno odločbo (npr: v pritožbenem ali obnovitvenem postopku) in s katero upravičencu naloži vračilo prejetih sredstev, lahko izplačevalec pri davčn
Naslovnica

Popravek rek obrazca

27.1.2011

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4200-81/2011-2, 27. 1. 2011Zavezanec sprašujete, v kolikšnem času mora opraviti popravek REK obrazca in s tem pridobiti preveč odvedeno akontacijo nazaj s strani DURS-a po času, ko upravičenec vrne preveč izplačana sredstva. V nadaljevanju odgovarjamo: V primeru, ko zavezanec izda upravičencu odločbo, s katero nadomesti prvotno odločbo (npr: v pritožbenem ali obnovitvenem postopku) in s katero upravičencu naloži vračilo prejetih sredstev, lahko zavezanec pri davčnemu organu v skladu s 54. členom Zakona o davčnem postopku
Naslovnica

Znižana stopnja akontacije dohodnine od pokojninskih rent iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

17.1.2011

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-263/2011, 17. 1. 2011V primeru izplačil pokojninske rente, odmerjene v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja je z novelo Zakona o dohodnini - ZDoh-2H (Uradni list RS, št. 106/10), dana možnost, da se lahko akontacija dohodnine izračuna in plača po znižani stopnji, vendar ne nižji od 16 %. Za znižano stopnjo akontacije dohodnine se odloči zavezanec sam, o čemer mora obvestiti davčni organ in izplačevalca dohodka, če oceni, da bo
Naslovnica

Informacija o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2H)

28.12.2010

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-208/2010-1, 28. 12. 2010V Uradnem listu RS, št. 106/2010 je bil 27. 12. 2010 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (v nadaljevanju: novela ZDoh-2H), ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja že za odmero dohodnine za leto 2010, razen: določb spremenjenih 42., 68. in 127. člena ZDoh-2, ki se uporabljajo od 1. 1. 2011 indoločbe spremenjenega 47. člena ZDoh-2, ki se prvič uporabi za odmero dohodnine za leto 2013. V nadaljevanju povzemamo bistvene novosti, ki jih p
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

< VsiMnenja in pojasnila FURS(69)

Datum objave

2015(1) 2014(7) 2013(7) 2012(3)
2011(6) 2010(7) 2009(4) 2008(12)
2007(9) 2006(10) 2005(2) 2004(1)