FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > I.3.k. Obračun dohodnine > DAVC
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

I. Davčni članki in nasveti

I.3. Dohodnina

I.3.k. Obračun dohodnine

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 70)
Naslovnica

Dohodnina in prispevki od prejemka iz delovnega razmerja

Pravna praksa, št. 20-21, 24.5.2018

Suzana Cvikl, Pravna praksa, 20-21/2018V članku se ukvarjam z vprašanji, ali se od prejemka zaradi nezagotovljenega tedenskega počitka plačajo dohodnina in prispevki oziroma ali sodišče v delovnem sporu (kot sporu med delavcem in delodajalcem) odloča tudi o tem, ali je delodajalec ob prisojenem prejemku delavcu iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem dolžan obračunati in plačati davke ter prispevke oziroma od katerih osnov jih je dolžan obračunati in plačati.
Naslovnica

Novosti, ki jih prinaša novela ZDoh-2R

Pravna praksa, št. 43, 10.11.2016

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2016V Ur. l. RS, št. 63/16, z dne 7. oktobra 2016, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (ZDoh-2R), ki je začel veljati 8. oktobra 2016 in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2017. V nadaljevanju so objavljene informacije o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2R.
Naslovnica

Lestvica za odmero dohodnine in splošna olajšava po noveli ZDoh-2R

FinD-INFO članki, 14.10.2016

Obračun dohodnine

FinD-INFO članki, 14.10.2016V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 63/2016, z dne 7. 10. 2016, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (novela ZDoh-2R), ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2017.
Naslovnica

Vpliv posameznika na višino obračunane akontacije dohodnine

FinD-INFO članki, 7.7.2016

Obračun dohodnine

FinD-INFO članki, 07.07.2016Davčni zavezanci, ki so prejeli informativni izračun dohodnine z obveznostjo plačila dohodnine, finančna uprava pojasnjuje, kako bi sami poskrbeli, da bi med letom plačevali več akontacije dohodnine od izplačanih plač in se s tem izognili doplačilu na letni ravni.
Naslovnica

Davčna obravnava dohodkov sodnih cenilcev je odvisna od načina opravljanja dela

Pravna praksa, št. 15, 14.4.2016

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 15/2016Sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače opredeljujejo določbe 12. poglavja Zakona o sodiščih (ZS). Skupno jim je, da so imenovani za neomejen čas na podlagi dokazovanja strokovnih znanj in prisege pred ministrom za pravosodje. Prav tako je pridobitev njihovega strokovnega mnenja, izvida in cenitve odvisna od potrebe sodišča, ki zaprosi za mnenje sodnega izvedenca ali sodnega cenilca v zadevnem primeru v sodnem postopku, ali pa za mnenje zaprosi upravni organ v upravnem postopku. Ministrstvo za pravosodje v skladu z 88. členom ZS vodi imenik sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, ki zajema podatke o posamezni osebi in njegovem strokovnem znanju, EMŠO, naslov bivališča, kot tudi zaposlitev ali kak drug status.
Naslovnica

Samoprijavitelji in uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodkom iz delovnega razmerja iz tujine

Pravna praksa, št. 12-13, 24.3.2016

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2016Pobudnik, zaposlen v Avstriji, je v letu 2014 predložil davčno napoved na podlagi samoprijave za pet let nazaj (2009-2013). Odmere za dohodnino so prihajale vsake tri tedne, povračila državi so znašala med 400 in 800 evri, razen za leto 2010, ko so obračunali več kot 6.000 evrov davčne obveznosti. Kot je izhajalo iz priložene odločbe, davčni organ kar naenkrat kot davčne olajšave ni več upošteval stroškov prevoza na delo in z dela ter prehrane med delom. Pobudnik se je najprej pritožil na Ministrstvo za finance, a ni uspel, zato se je obrnil še na Varuha.
Naslovnica

Javni poziv za vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2014

Pravna praksa, št. 28, 16.7.2015

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2015Erarjeve meje Zavezanci za vložitev napovedi za odmero dohodnine so najpozneje do 15. junija 2015 na dom prejeli informativni izračun dohodnine. Davčni organ za zavezanca za vložitev napovedi za odmero dohodnine sestavi informativni izračun dohodnine na podlagi podatkov, s katerimi razpola
Naslovnica

Davčna obravnava pametnega telefona

Pravna praksa, št. 23, 11.6.2015

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 23/2015Pod izrazom "pametni telefon" razumemo napravo, ki poleg telefoniranja uporabniku omogoča upravljanje z elektronsko pošto, zajem, obdelavo, prenos in shranjevanje datotek, dostop do interneta, uporabo različnih programov itd. V primeru "pametnega telefona" gre torej za elektronsko napravo, katere funkcionalnost in tehnična sestava je bistveno bliže računalniku kot klasičnemu telefonskemu aparatu. Prenos govora predstavlja zgolj eno od mnogih funkcij, ki ni nujno najpomembnejša.
Naslovnica

Razlikovanje med obdavčitvijo družbenikov osebnih in kapitalskih družb ni bilo v skladu z Ustavo

Pravna praksa, št. 19, 15.5.2014

Joži Češnovar, Pravna praksa, 19/2014V prispevku v PP, št. 37/2011, sem zagovarjala stališče, da je obdavčevanje ustvarjenega dobička v osebnih družbah, kot ga je urejal Zakon o dohodnini (ZDoh-2), v nasprotju z načelom enakosti pred zakonom in zato neustavno. Tretji odstavek 90. člena ZDoh-2 je namreč določal, da se za namene obdavčevanja kot dividenda šteje in obdavčuje pripis dobička kapitalskemu deležu družbenika. Ker se po pravilih Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ta "zgodi" samodejno ob sprejetju letnega poročila družbe, je davčna obveznost za plačilo dohodnine od dividende nastala že v tistem trenutku in neodvisno od dejanskega izplačila dobička družbeniku. Dohodnino od dividende, ki je davek fizičnih oseb, je bilo treba plačati, čeprav si družbenik osebne družbe dobička ni izplačal in je dobiček ostal v družbi. Ustavno sodišče RS je z odločbo št. U-I-175/11 z dne 10. aprila 2014 to tezo tedaj objavljenega članka potrdilo.
Naslovnica

Obračun prispevkov ter posebnega davka pri prejemnikih po mandatni pogodbi

Pravna praksa, št. 11, 20.3.2014

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2014Zavezanec prosi za pojasnilo, kako je z obračunom davkov in prispevkov pri izplačilih po mandatni pogodbi, in sicer iz naslova: - prispevkov za zdravstveno zavarovanje (0,53 odstotka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter 6,36 odstotka prispevek zavarovanca po 55.a členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ), - prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5 odstotka prispevek zavarovanca ter 8,85 odstotka prispevek delodajalca) ter - posebnega davka na določene prejemke po stopnji 25 odstotkov. Zavezanec želi pojasnila v zvezi z naslednjimi primeri izplačil po mandatni pogodbi: - izplačila slovenskim državljanom, ki so zavarovani po 18. členu Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), - izplačila slovenskim državljanom, ki niso zavarovani po 18. členu ZPIZ-2, - izplačila upokojencem ter - izplačila tujim državljanom.
Naslovnica

Znižanje davčne osnove za plačane premije za PDPZ

Pravna praksa, št. 11, 20.3.2014

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2014Pojasnilo DURS, št. 4250-4666/2013-3, 17. januar 2014 Delavec ima bruto plačo 2.000 evrov. Z delodajalcem je podpisal pogodbo o pristopu k pokojninskemu načrtu PN-PDPZ-XY. Pogodba je bila podpisana na podlagi pogodbe z delodajalcem, ki jo ima sklenjeno z zavarovalnico. 1. Na tej podlagi sta se delodajalec in delavec dogovorila, da vsak od njiju plača 2,5 odstotka od bruto plače tega delavca kot prispevek k temu pokojninskemu načrtu. Plačana premija s strani delavca znižuje njegovo bruto plačo. 2. Ali je je pravilno, da znesek 2,5 odstotka delavčeve bruto plače (v tem primeru 50 evrov) zmanjšuje njegovo bruto plačo in posledično tudi davčno osnovo za obračun prispevkov za socialno varnost ter akontacijo dohodnine? Ali je tak način plačevanja premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ) ustrezen? 3. Na tej podlagi sta se delodajalec in delavec dogovorila, da vsak od njiju plača 2,5 odstotka od bruto plače tega delavca kot prispevek k temu pokojninskemu načrtu. Pri tem sta se dogovorila, da plačana premija v višini 2,5 odstotka od bruto plače (50 evrov) zmanjšuje delavčevo neto plačo v višini 50 evrov. 4. Delavec na letni ravni uveljavi plačila za to PDPZ kot svojo osebno olajšavo v informativnem izračunu dohodnine, in sicer v okviru omejitev iz 117. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2).
Naslovnica

Določitev zavarovalne osnove za samozaposlene družbenike in kmete v letu 2014

Pravna praksa, št. 11, 20.3.2014

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2014• Kakšna je pravilna višina zavarovalne osnove, od katere v letu 2014 plačujejo prispevke za socialno varnost samozaposleni, družbeniki in kmetje?
Naslovnica

So delovni migranti res obdavčeni bolj kot drugi?

Pravna praksa, št. 4, 30.1.2014

dr. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 4/2014V PP, št. 3/2014, smo lahko prebrali zanimiv prispevek o nadnacionalnih vidikih dvojne obdavčitve obmejnih delavcev, katerega epilog je, da so z ukinitvijo posebne davčne olajšave za dohodninske zavezance rezidente, ki so čezmejni delovni migranti, ti posredno (negativno) diskriminirani in da njena ukinitev posega v temeljne svoboščine prostega gibanja na notranjem trgu. Namen tega prispevka ni ponavljati razlogov za črtanje davčne olajšave, ki jih je v svoji odločbi št. U-I-147/12 z dne 29. maja 2013 jasno in razumljivo navedlo že Ustavno sodišče, ampak z vidika davčnega prava pojasniti, da je davčna olajšava za čezmejne delovne migrante pomenila pozitivno diskriminacijo v primerjavi s preostalimi dohodninskimi rezidenti, ki jo je zakonodajalec zaradi odločitve Ustavnega sodišča odpravil. Državni zbor in Vlada namreč v postopku nista izkazala razumnih in stvarnih razlogov za privilegirani davčni položaj čezmejnih delovnih migrantov.
Naslovnica

Informativni izračun dohodnine za leto 2013 - uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini

Pravna praksa, št. 4, 30.1.2014

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2014Zavezanci - rezidenti Slovenije, ki prejemajo dohodke iz delovnega razmerja iz tujine, lahko v skladu s 45. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove za stroške prehrane med delom in stroške prevoza na delo in z dela, pod pogoji in d
Naslovnica

Izpolnjevanje obveznosti po informativnem izračunu dohodnine

FinD-INFO članki, 22.4.2013

Obračun dohodnine

FinD-INFO članki, 22.04.2013Čeprav je prva skupina davčnih zavezancev že prejela informativni izračun dohodnine, pa velja opozoriti na ključne roke za vložitev ugovora ter spomniti na možnosti uveljavljanja odloga, odpisa ali obročnega plačila davka.
Naslovnica

Obdavčitev dohodkov s povprečenjem ni v nasprotju z ustavo

FinD-INFO članki, 25.9.2012

Obračun dohodnine

FinD-INFO članki, 25.09.2012Po mnenju ustavnega sodišča 1. odstavek 120. člena ZDoh-2 ni v nasprotju z ustavo.
Naslovnica

Odpravnina ob upokojitvi

FinD-INFO članki, 29.6.2012

Obračun dohodnine

FinD-INFO članki, 29.06.2012Višino odpravnine določa kolektivna pogodba in v kolikor je izplačan znesek višji kot ga določa davčna Uredba, je potrebno obračunati akontacije dohodnine in prispevke za socialno varnost.
Naslovnica

Odgovornost za izpolnitev dohodninske obveznosti nosi davčni zavezanec sam

FinD-INFO članki, 28.6.2012

Obračun dohodnine

FinD-INFO članki, 28.06.2012Če davčni zavezanec informativnega izračuna ni prejel, mora napoved dohodnine predložiti sam.
Naslovnica

Do 30. aprila je čas za ugovor na informativni izračun dohodnine

FinD-INFO članki, 5.4.2012

Obračun dohodnine

FinD-INFO članki, 05.04.2012Ob karšnihkoli nepravilnostih v informativnem izračunu dohodnine je davčni zavezanec dolžan vložiti ugovor.
Naslovnica

Preverite informativni izračun in se izognite davčnemu prekršku

FinD-INFO članki, 2.6.2011

Obračun dohodnine

FinD-INFO članki, 02.06.2011Davčna uprava Republike Slovenije (DURS) je v drugem in hkrati zadnjem svežnju z datumom odpreme 31. maj 2011 poslala še zadnjih 499.760 informativnih izračunov dohodnine za leto 2010.
Naslovnica

Družinska pokojnina in otroška olajšava

Pravna praksa, št. 19, 19.5.2011

Obračun dohodnine

mag. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 19/2011Imam dva otroka, ki sta stara 13 in 19 let, pri čemer se starejši redno šola. Po možu, ki mi je umrl letos, otroka prejemata družinsko pokojnino v skupni višini 500 evrov.
Naslovnica

Davčni vidik stvarnega vložka v obliki napremičnine

FinD-INFO članki, 31.1.2011

Obračun dohodnine

FinD-INFO članki, 31.01.2011Vprašanje:Fizična oseba ima v lasti poslovni prostor, ki ga oddaja v najem podjetju. Ta fizična oseba namerava poslovni prostor dati podjetju kot vložek. Ali se to lahko naredi? Kako je v tem primeru z obdavčitvijo fizične osebe?Odgovor:Glede na vaše vprašanje razumemo, da bi želeli povečati osnovni...
Naslovnica

Novosti letošnjega sporočanja podatkov za dohodnino in uveljavljanja olajšav

FinD-INFO članki, 20.1.2011

Obračun dohodnine

FinD-INFO članki, 20.01.2011Davčna uprava RS (DURS) je tudi letos poskrbela za spremembe pri oddaji podatkov za dohodnino. Pri tem je dodala in spremenila nekaj obrazcev ter korigirala roke za oddajo podatkov za obračun dohodnine. Tako morajo predložiti DURS:1. izplačevalci dohodkov, v skladu s Pravilnikom o dostavi podatkov z...
Naslovnica

Novosti letošnjega sporočanja podatkov za dohodnino in uveljavljanja olajšav

FinD-INFO članki, 20.1.2011

Obračun dohodnine

FinD-INFO članki, 20.01.2011Davčna uprava RS (DURS) je tudi letos poskrbela za spremembe pri oddaji podatkov za dohodnino. Pri tem je dodala in spremenila nekaj obrazcev ter korigirala roke za oddajo podatkov za obračun dohodnine. Tako morajo predložiti DURS:1. izplačevalci dohodkov, v skladu s Pravilnikom o dostavi podatkov z...
Naslovnica

Podatki iz REK obrazcev bodo letos edina osnova za obračun dohodnine

FinD-INFO članki, 27.12.2010

Obračun dohodnine

FinD-INFO članki, 27.12.2010Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju DURS) je v minulih dneh na svoji spletni strani obvestila davčne zavezance - izplačevalce dohodkov fizičnim osebam, da jim za odmero dohodnine za leto 2010 ne bo več potrebno predložiti sumarnih podatkov o izplačanih dohodkih, ampak bodo prvič uporab...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

< VsiDavčni članki in komentarji(70)

Datum objave

2018(1) 2016(5) 2015(2) 2014(6)
2013(1) 2012(4) 2011(5) 2010(13)
2009(8) 2008(8) 2007(8) 2006(9)