FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > I.3.k. Obračun dohodnine > 2008
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

I. Davčni članki in nasveti

I.3. Dohodnina

I.3.k. Obračun dohodnine

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 20 (od skupaj 20)
Naslovnica

Posredovanje podatkov o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2008

30.10.2008

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-265/2008, 30. 10. 2008#&#Podatke o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2008 bodo torej izplačevalci posredovali v okviru podatkov za odmero dohodnine za leto 2008 do 31. januarja 2009, zato jim teh podatkov ni potrebno posredovati tudi v okviru individualnih REK obračunov.Pojasnilo DURS, št. 4210-265/2008, 30. 10. 2008 Na podlagi prvega odstavka 337. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06 in 24/08-ZDDKIS) so izplačevalci dolžni v okviru podatkov, potrebnih za pobiranje dohodnine, posredovati tudi podatke o vzdrževanih družinskih članih. Podatke za odmero dohodnine za leto 2008 bodo izplačevalci posredovali na do sedaj veljaven način to je do 31. januarja 2009 za vsa izplačila v letu 2008 (tudi za tista, za katera bodo od 1. 7. 2008
Naslovnica

Pojasnilo v zvezi z izpolnjevanjem podatkov v obračunu davčnega odtegljaja – REK-2 pri izplačilu dohodka poklicnemu športniku, ki uveljavlja posebno osebno olajšavo po ZDoh-2

5.8.2008

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4200-110/2008, 5. 8. 2008Pojasnilo DURS, št. 4200-110/2008, 5. 8. 2008 Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini - ZDoh-2B (Uradni list RS, št. 78/08) je bila uvedena posebna osebna olajšava za rezidenta, ki samostojno opravlja poklic športnika in je vpisan v razvid poklicnih športnikov. Pogoji za uveljavljanje te olajšave so določeni v novem četrtem odstavku 113. členu ZDoh-2. ZDoh-2B v svojih prehodnih in končnih določbah (9. člen) določa, da se glede postopkov za uveljavljanje posebne osebne olajšave z
Naslovnica

Uvrstitev na seznam upravičencev do donacij za leto 2008

4.8.2008

Obračun dohodnine

Subjektom, ki bodo 31. decembra 2008 izpolnjevali pogoje za upravičence do donacij iz 142. člena ZDoh-2, za uvrstitev na seznam upravičencev do donacij za leto 2009 ni potrebno narediti ničesar, saj bodo podatke o vseh subjektih, ki bodo izpolnjevali pogoje za upravičence, ob pripravi seznama avtomatično zagotovila pristojna ministrstva oziroma vladna služba. Subjekti, ki pa bi si želeli izpolniti pogoje za upravičence do donacij (npr. pridobiti status društva v javnem interesu) naj se obrnejo na ministrstvo oziroma vladno službo, pristojno za področje, na katerem delujejo.Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06,10/08 in 78/08, v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) lahko rezident zahteva, da se do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošnih koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Skladno z drugim odstavkom istega člena se za splošne koristne namene po tem členu štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom čl
Naslovnica

Spremembe in dopolnitve Zakona o dohodnini

31.7.2008

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-201/2008, 31. 7. 2008Pojasnilo DURS, št. 4210-201/2008, 31. 7. 2008 V Uradnem listu RS, št. 78/2008 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06 in 10/08), ki je stopil v veljavo naslednji dan po objavi, to je 31. 7. 2008, uporablja pa se že pri odmeri dohodnine za leto 2008. Bistvene spremembe zakona povzemamo v nadaljevanju. 1. Obdavčitev dohodkov čebelarjev S spremembo drugega odstavka 69. člena ZDoh-2 se določa upoštevanje ločenega praga dohodka za do
Naslovnica

Po 1.7.2008 le še individualni obračun davčnih odtegljajev

FinD-INFO članki, 14.5.2008

Obračun dohodnine

FinD-INFO članki, 14.05.2008V skladu z 124. členom zakona o dohodnini (ZDoh-2) se od dohodkov fizičnih oseb plačuje akontacija dohodnine na osnovi davčnega obračuna z davčnim odtegljajem ali na podlagi obračuna, ki ga opravi zavezanec sam. Izračun akontacije dohodnine z davčnim odtegljajem je ponavadi zavezan opraviti plačnik ...
Naslovnica

Kako vložiti ugovor na prejeti informativni izračun dohodnine

FinD-INFO članki, 29.4.2008

Obračun dohodnine

FinD-INFO članki, 29.04.2008Pri obračunu dohodnine za leto 2007, bo v skladu s tretjim odstavkom 267. člena Zakona od davčnem postopku (ZDavP-2) informativni izračun izdelan na podlagi podatkovs katerimi je razpolagala Davčna uprava Republike Slovenije (DURS) na dan 31.1.2008, ki zajemajo podatke iz uradnih evidenc in podatke ...
Naslovnica

Obdavčitev po povprečnih stopnjah ali povprečenje

FinD-INFO članki, 25.4.2008

Obračun dohodnine

FinD-INFO članki, 25.04.2008O obdavčitvi po povprečni stopnji govorimo v vseh tistih primerih, ko se davčna osnova za odmero davka, ponavadi dohodnine, ugotavlja na podlagi povprečne letne davčne stopnje.Zakon o dohodnini (ZDoh-2) v 120. členu obravnava vse tiste primere, kjer se uporablja obdavčitev po povprečni davčni stopnj...
Naslovnica

Informativni izračuni bodo letos v večini primerov nadomestili klasične dohodninske odločbe

Pravna praksa, št. 14, 10.4.2008

Obračun dohodnine

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 14/2008Informativni izračuni bodo letos v večini primerov nadomestili klasične dohodninske odločbe Davčna uprava je že odposlala prvi sveženj informativnih izračunov, ki bodo nadomestili klasičen institut dohodninske odločbe. To pa ne pomeni, da davkoplačevalci nimamo več nobenih možnosti za popravljanje ...
Naslovnica

Obvestilo davčnim zavezancem, ki prejemajo plačo iz Avstrije v zvezi z (ne)izdajo odločb o odmeri dohodnine za leto 2006 in nadaljnja odmerna leta

Pravna praksa, št. 9, 6.3.2008

Obračun dohodnine

, Pravna praksa, 9/2008 Pojasnilo DURS, št. 4210-21/2008-1, 6. februar 2008 Zaradi sprejete odločitve Vlade RS dne 11. aprila 2007, da se pristopi k spremembi veljavne Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, sklenjene med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo1 (v nadaljevanju: Konvenc...
Naslovnica

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

30.1.2008

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 007-1/2008, 30. 1. 2008#&#Člen 31#&#Člen 66#&#Člen 109#&#Člen 111#&#Člen 116#&#Člen 127#&#Člen 152#&#Prehodne določbePojasnilo DURS, št. 007-1/2008, 30. 1. 2008 V Uradnem listu RS, št. 10/2008 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki je stopil v veljavo naslednji dan po objavi, to je 31. 1. 2008. Spremembe se nanašajo na člene 31, 66, 109, 111, 116, 127 in 152 Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06). V nadaljevanju je povzeta bistvena vsebina posamezne spremembe. Člen 31 V 3. točki tega člena je določena oprostitev za prejemke za opravljanje občasne ali začasne
Naslovnica

Informativni izračun dohodnine za leto 2007

28.1.2008

Obračun dohodnine

NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE za leto 2007#&#KDO ne prejme informativnega izračuna za dohodnino#&#KAJ mora zavezanec storiti#&#VLOGA - obrazec in navodilo#&#TESTNI IZRAČUN DOHODNINE#&#PRILOGE k obrazcu napovedi za odmero dohodnine#&#KJE IN KAKO vložiti napoved za odmero dohodnine#&#SANKCIJE#&#ODMERA DOHODNINE (ODLOČBA)#&#VROČANJE INFORMATIVNEGA IZRAČUNA IN ODLOČBE O ODMERI DOHODNINE#&#PLAČILO IN VRAČILO DOHODNINE#&#PRITOŽBA#&#TAKSA#&#DAVČNA IZVRŠBA#&#POJASNILANAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE za leto 2007 Zavezanci bodo na dom po navadni pošti najpozneje do 31. maja 2008 prejeli informativni izračun dohodnine za leto 2007, ki bo pod določenimi pogoji štel za odločbo o odmeri dohodnine. Davčni organ bo informativni izračun dohodnine sestavil na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga na podlagi uradnih evidenc in podatkov o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih, ki jih bodo davčni upravi do 31. januarja 2008 posredovali izplačevalci in zavezanci. KDO ne
Naslovnica

Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU)

28.1.2008

Obračun dohodnine

KDO vloži napoved#&#KDAJ mora zavezanec vložiti napoved#&#KJE IN KAKO vložiti napoved#&#PRILOGE k obrazcu#&#SANKCIJE#&#ODMERA DAVKA (ODLOČBA)#&#VROČANJE ODLOČBE#&#PRITOŽBA#&#TAKSA#&#DAVČNA IZVRŠBA Zoper dolžnika, ki zapadlega davka ne plača v predpisanem roku, se začne postopek davčne izvršbe z izdajo sklepa o davčni izvršbi. POJASNILAKDO vloži napoved Napoved za odmero dohodnine od obresti mora davčni zavezanec vložiti, kadar obresti izplača oseba, ki ni plačnik davka. Plačnik davka je v skladu z 58. členom Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06) pravna oseba oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in izplača dohodek, od katerega se v skladu z ZDavP-2 ali zako
Naslovnica

Novosti pri oddaji podatkov za odmero dohodnine za leto 2007

Pravna praksa, št. 3, 24.1.2008

Obračun dohodnine

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 3/2008Novosti pri oddaji podatkov za odmero dohodnine za leto 2007 Pri oddaji dohodnine se bomo srečali z novim institutom, tj. ugovorom, ki ga bodo lahko vložili vsi tisti davčni zavezanci, ki se z informativnim izračunom dohodnine Davčne uprave RS, poslanim do 31. maja 2008, ne bodo strinjali.
Naslovnica

Novosti pri oddaji podatkov za odmero dohodnine za leto 2007

FinD-INFO članki, 15.1.2008

Obračun dohodnine

FinD-INFO članki, 15.01.2008Pri odmeri in poračunu dohodnine za leto 2007 se bo uporabljala nova ureditev, saj bo davčni organ zavezancem prvič posredoval informativni izračun dohodnine, ki se bo pod določenimi pogoji štel za odločbo o odmeri dohodnine, ne da bi zavezanci še kakorkoli dopisovali in ...
Naslovnica

Novosti pri oddaji podatkov za odmero dohodnine za leto 2007

FinD-INFO članki, 15.1.2008

Obračun dohodnine

FinD-INFO članki, 15.01.2008Pri odmeri in poračunu dohodnine za leto 2007 se bo uporabljala nova ureditev, saj bo davčni organ zavezancem prvič posredoval informativni izračun dohodnine, ki se bo pod določenimi pogoji štel za odločbo o odmeri dohodnine, ne da bi zavezanci še kakorkoli dopisovali in ...
Naslovnica

Obrazec REK-1a – Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo

14.1.2008

Obračun dohodnine

KDO predloži obrazec REK-1a#&#KDAJ mora zavezanec predložiti obrazec REK-1a#&#KJE in KAKO predložiti obrazec REK-1a#&#VLOGA - obrazec in navodilo#&#PRILOGE K VLOGI#&#TAKSA#&#SANKCIJE#&#POJASNILAKDO predloži obrazec REK-1a Podatke na tem obrazcu predložijo davčnemu organu vsi plačniki davka, ki izplačujejo dohodke vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo (v nadaljevanju: izplačevalci). Obrazec predložijo tudi, kadar je osnova za davčni odtegljaj enaka nič (0). Davčnemu organu se obrazec predloži tudi, kadar izplačevalec izplača nagrado, od katere v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ne obračuna in ne plača prispevkov za pokojninsko in in
Naslovnica

Obrazec REK-1b – Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja

14.1.2008

Obračun dohodnine

KDO predloži obrazec REK-1b#&#KDAJ mora zavezanec predložiti obrazec REK-1b#&#KJE in KAKO predložiti obrazec REK-1b#&#VLOGA - obrazec in navodilo#&#PRILOGE K VLOGI#&#TAKSA#&#SANKCIJE#&#POJASNILAKDO predloži obrazec REK-1b Podatke na tem obrazcu predložijo davčnemu organu vsi plačniki davka, ki izplačujejo pokojnine, nadomestila plač in druga nadomestila ter druge dohodke, izplačane iz naslova obveznega socialnega zavarovanja (v nadaljevanju: izplačevalci). Ti izplačevalci so Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za obrambo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod Republike
Naslovnica

Obrazec REK-2 – Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja

14.1.2008

Obračun dohodnine

KDO predloži obrazec REK-2#&#KDAJ mora zavezanec predložiti obrazec REK-2#&#KJE in KAKO predložiti obrazec REK-2#&#VLOGA - obrazec in navodilo#&#PRILOGE K VLOGI#&#TAKSA#&#SANKCIJE#&#POJASNILAKDO predloži obrazec REK-2 Podatke na tem obrazcu predložijo davčnemu organu vsi plačniki davka ob izplačilu ostalih dohodkov po ZDoh-2 (razen dohodkov iz delovnega razmerja), od katerih se izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj ter obračunavajo in plačujejo prispevki za socialno varnost: I. dohodki iz drugega pogodbenega razmerja, II. dohodki iz dejavnosti, III. dohodki iz oddajanja premoženja v najem, IV. dohodki iz prenosa premoženjske pravice, V. drugi dohodki (104. člen ZDoh-2), V
Naslovnica

Prispevki za socialno varnost - za pravne osebe

14.1.2008

Obračun dohodnine

Pojasnila in odgovori na najpogostejša vprašanja:Davčna uprava Republike Slovenije daje napotke davčnim delavcem za lažje razumevanje davčnih predpisov in enako obravnavo davčnih zavezancev v obliki pojasnil. Z namenom čim boljšega informiranja dajemo pojasnila, kot odgovore na vprašanja, na razpolago tudi davčnim zavezancem, strokovni in širši javnosti. Pojasnila nimajo statusa predpisa, so le pripomoček napotilne narave, ki kažejo strokovno razumevanje in stališče davčne uprave o določeni davčni problematiki. Pojasnila in odgovori na najpog
Naslovnica

Splošno

14.1.2008

Obračun dohodnine

<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(8) Mnenja in pojasnila FURS(12)

Datum objave

< Vsi
2008(20)
> Januar(11) > Marec(1) > April(3) > Maj(1) > Julij(1) > Avgust(2) > Oktober(1)